zaterdag, april 28

Daddy, I have opened the door...

A Methodist minister tells a story of his little girl, who, wishing to speak to him one day when he was in his study, came up the stairs, and, finding the door closed, put her small hand on the doorknob. The child's hand was too tiny to grasp the knob firmly enough to turn it.

THE HANDLE TURNED

To her delight, however, the handle turned, the door opened, and she ran into the study, exclaiming: Oh, Daddy, I have opened the door all by myself!


HE MAKES THE IMPOSSIBLE POSSIBLE

She was all unaware that her father, hearing her trying to open the door, had quietly got up from his chair and turned the handle from the inside. Thus God helps us when we do our best, and he makes the impossible possible.

I can do all things through Christ which strengthens me. Philippians 4:13

👉 If we could only see the Father running towards us to open that door to let us in! We would feel accepted in the beloved!

  • Source: Christian Herald.

dinsdag, april 24

Wie Jezus heeft, die heeft genoeg

Uit mijn dagboek:

Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. (Psalm 91:4-5)

Maar ik was wel bang! Klaarwakker keek ik om me heen. Ongelofelijk, ik lééfde nog! En dat terwijl ik ervan overtuigd was dat ik gestorven was.

In mijn droom stond ik voor God. Tot in de uithoeken van mijn geest ervoer ik schuld tegenover Hem. Schuld, schuld en nog eens schuld.

TWIJFEL

Die nare ervaring beïnvloedde mijn hele dag. Ik worstelde ermee. Ik nam mijn geloofsleven onder de loep. Hoe meer ik mezelf onderzocht, hoe meer ik ging twijfelen of het wel goed zat tussen God en mij. Ik zag steeds meer tekorten. Steeds meer onvolmaaktheden. STATUS

Tot ik de WhatsApp-status van mijn schoonzusje zag. Zij deelde een foto met een stukje uit de Heidelberger catechismus erop:

VraagHoe bent u rechtvaardig voor God? 
AntwoordAlleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb... toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En Hij rekent mij die toe als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan, ja als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. (Heidelberger Catechismus zondag 23)

HALVE WAARHEID

Er ging een lampje branden. Hoe kon me dat ontgaan? Alles draait immers om het offer van Christus?! Ik was er van uitgegaan dat mijn droom betrouwbaar was. Dat het een soort vingerwijzing van God was dat mijn geloof fake zou zijn. Ik ontdekte dat mijn droom een halve waarheid bevatte.


GETROUW WOORD

De volkomen waarheid vond ik in mijn Bijbel:

Maar dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben.” (1 Timoteüs 1:15)

JEZUS IS GENOEG

Mijn vergeving ligt voor 100% vast in het offer van de Heere Jezus aan het kruis. Paulus was de voornaamste van de zondaren, zei hij zelf. Maar ik ga graag naast hem staan. Samen God dienen, samen Hem bewonderen en Hem prijzen voor Zijn genade. En... wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Genoeg om te leven. Genoeg om (getroost) te sterven.

It may be night in the soul, 
but there need be no terror, 
for the God of love
does not change.

woensdag, april 18

Look unto me!

A lady had a dream, in which she fancied herself at the bottom of a deep pit. She looked round  and round to see if there were any way of getting out, but in vain.

AT THE BOTTOM

Presently, looking upward, she saw in that part of the heavens immediately above the mouth of the pit a beautiful bright star. Steadily gazing at it, she felt herself to be gradually lifted upward.


The woman looked down to ascertain how it was, and immediately found herself at the bottom of the pit! Again her eye caught sight of the star, and again she felt herself ascending. She had reached a considerable height. Still desirous of an explanation of so strange a phenomenon, she turned her eye downward, and fell to the bottom with fearful violence. 

THE LESSON

On recovering from the effect of the shock, she bethought herself as to the meaning of it all, and once again turned her eye to the star, still shining so brightly above, and yet once again felt herself borne upward. Steadily did she keep her eye upon its light, till, at length, she found herself out of the horrible pit, and her feet safely planted on the solid ground above. It taught her the lesson, that, in the hour of danger and trouble, deliverance is to be found, and found only, by looking unto Jesus.

Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else. (Isaiah 45:22)

(T. Guthrie)

maandag, april 16

🌼 Bloei jij voor Hem?

Uit mijn dagboek

13 april 2018

Ik houd mijn hyacinten nauwlettend in gaten. Geweldig om ze uit de bol te zien kruipen. Groter te zien worden. Ik kijk er zo uit om ze te zien bloeien! Vanmorgen nam ik (alweer) een foto en dacht: 

... zou God ook zo naar mij kijken? Houdt Hij mijn groeiproces net zo nauwlettend in de gaten? Verlangt Hij ernaar dat ik tot bloei kom? Ik weet zeker van wel maar, o God... laat me groter groeien. Laat me dieper in U wortelen!

GOD GEEFT GROEI

Ik las ergens: Een gelovige groeit alleen als God groei geeft. En God geeft normaal gesproken alleen groei als erom gebeden wordt. Paulus bad voor de gelovigen in Efeze: " ... dat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent."


GEEN BLOEM TE ZIEN?

Misschien is het een dode boel in het tuintje van je hart. De grond keihard: geen enkele bloem te zien? Misschien ziet het leven van je kinderen of je partner er troosteloos uit en maak je je daar veel zorgen over. Buig dan je knieën voor Christus, zoals Paulus deed Christus.Vraag om (hernieuwde) groei. Hij is een liefdevolle Tuinman.

Lieve Vader help me om te groeien.
Ik voel me klein en zwak. Laat me Uw 
stem horen. Verlos mij van de boze, die me 
zo verstikt. Mijn ogen zijn op U alleen.


Zijn zorg en Zijn liefde reiken zo veel verder dan mijn zorg en aandacht voor m'n hyacinten. Ik bewonder Hem. Ik verwonder me over Hem. Ik heb Hem zo lief. 

16 april 2018

Mijn hyacinten beginnen te bloeien! De kleine kelkjes kieren één voor één kieren open. Ingenieus! Het is zo mooi om te zien. Al die details...Wie is zo groot een God als onze God?! 

🌼 Wat is geestelijke groei?
🌼 Bloei jij voor Hem? 

vrijdag, april 13

Jezus geeft geen hemelteken

Uit mijn dagboek:

Gisteravond zag ik zo'n mooie ondergaande zon. Ik rende de trap op om naar het balkon te gaan en daar een paar foto's te maken. Toen ik de zon onder zag gaan en de hemel zo mooi rood kleurde dacht ik: avondrood, mooi weer aan boord. Net zoals Jezus zei:

 Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. (Mattheüs 16:2)

UITSPRAAK VAN JEZUS

Ik wilde meer weten over deze uitspraak van Jezus en ging op zoek. Tegen wie zei Hij het? En waarom eigenlijk? Lees onder deze foto mijn Bijbelstudie


HEMELTEKEN 

Wij willen een hemelteken! Het waren een paar  Farizeeën en  Sadduceeën die een ​​teken uit de hemel eisten van Jezus. Ze wilden een teken zoals bijvoorbeeld het stilstaan ​​van de zon en de maan in de tijd van Jozua. Ze wilden hemelteken om tegenover het volk te bewijzen dat Jezus onmogelijk de Messias kon zijn.

ZIEN JULLIE HET NIET?

Markus zegt dat Jezus als reactie hierop diep zuchtte in Zijn geest. Hun afwijzing raakte Hem intens diep.  

Jullie houden de lucht in de gaten en weten alles van het weer. Jullie voorspellen zelfs of er storm komt of zonneschijn aan de hand van de kleur van de hemel. Als je niet spiritueel blind zou zijn, dan zou je zeker ook de huidige tekenen van het geestelijk firmament weten te duiden. Dan zou je genoeg bewijzen vinden van de opkomst van de Dageraad. Zien jullie niet dat de Messias al gekomen is? (Lukas 1:78,79, Maleachi 4:2, Jesaja 9:1, 60:1). TEKEN VAN JONA

Jezus geeft hen geen hemel-teken. Hij zegt: Jullie zal geen ander teken gegeven worden dan dat Jona de profeet. 

👉Want zoals Jona voor de inwoners van Ninevé een teken geweest is, zo zal ook de Zoon des mensen het teken zijn voor dit geslacht." (Lukas 11:30). 
👉 Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis (Jona 1:17)
👉 Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. 

Degenen die het teken - Jezus dood en opstanding - niet accepteren, zijn niet in staat om welk ander teken te accepteren, ook al zou het hen "vanuit de hemel" worden aangereikt.

  • Veel Joden aanvaardden Hem later als hun Messias: 3000 op één morgen! Ze stonden op uit de duisternis want hun Licht was gekomen. Zijn heerlijkheid ging over hen op (Jesaja 60:1) en God nam hun geestelijke blindheid weg.

ONMOGELIJK?

Het lijkt onmogelijk dat ongelovigen zullen geloven. Maar het antwoord van Jezus is heel duidelijk: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk (Mattheus 19: 25, 26)

* Foto 1: mijn dochter

donderdag, april 12

Wat is dat voor een cactus?

Op  mijn Insta plaatste ik deze week dit berichtje over mijn schrijfwerk. (Tip: mijn schrijfblog is  HIER te vinden.)

Ik schreef:

SCHRIJVEN || Na fitness heb ik een paar uur geschreven aan mijn nieuwe boek “Puberpaniek”. Het ging best goed. Ik rondde een hoofdstuk af. Nu tijd voor de boodschappen, de was en wat huishoudelijke klusjes. Katelyn (Marie) reageerde op mijn foto en vroeg:


What kind of cactus is that?? 🌵😊 (photo below)

MAANCACTUS

Ik zocht op het www. Jaaaa, het is een maancactus! Het rode bolletje (ik dacht serieus dat het bloem was) bevat geen bladgroen en kan dus niet voor zijn eigen voeding en energie zorgen. Het kan het niet in z'n eentje overleven. Daarvoor moet ie ingeënt worden in een ander cactussoort, bijvoorbeeld een Hylocereus die de fotosynthese dan in zijn plaats uitvoert. Het is helemaal afhankelijk van het groene gedeelte. Zonder groene onderstam zou dat mooie felgekleurde bolletje heel vlug doodgaan.


BLIJF IN MIJ

Ik dacht gelijk aan wat Jezus ooit zei: "Blijf in Mij, en Ik in u... wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen." (Johannes 15) Zonder Hem kunnen we niets doen. Maar met (of in Hem) zijn we zelfs meer dan overwinnaars we. Het geheim van vrucht te dragen, ligt in het verbonden blijven met Christus.

ZAL LEVEN!

De groene basiscactus kan de bol niet langer dan een paar jaar kan ondersteunen. Hoe anders is het met onze Heere Jezus Christus. Hij zegt:

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? (Johannes 11:25-26)
  • Zelf een cactus kweken? Kijk dan HIER

woensdag, april 11

5 mooie christelijke blogs

Toen mijn kinderen nog jong waren volgde ik trouw allerlei blogs die ik leuk vond. Meestal blogs, over gezinsleven, chaotische mama's en christelijk geloof. Leuk om even te snuffelen tijdens het koffiedrinken.

MOOIE BLOGS

Langzamerhand vond er een verschuiving plaats in wat ik las. Ik lees andere blogs dan zo'n tien jaar terug. Onder dit leuke plaatje deel ik 5 mooie christelijke blogs die ik op dit moment graag lees. Wie weet breng ik je op een idee...

👉 Deel 1
👉 Deel 2MOOIE CHRISTELIJKE BLOGS

1. SCHRIJFGELUKJES is de blog van Petrina. Zij wil haar lezers nieuwe inzichten meegeven en inspireren. Maar ook laten zien dat er, wat er ook allemaal aan de hand is in je leven, hoop is. Ze heeft zelf veel gebrokenheid ervaren, maar altijd was er een Weg die haar er boven uit liet stijgen. Daarom zal je ook bemoedigingen vinden in de dingen die zij deelt.

2. ERNST LEEFTINK is de site van Ernst Leeftink, een predikant (GKV). Hij zegt: "Deze weblog ben ik begonnen omdat ik makkelijk schrijf en het wel aardig vind om andere mensen te laten delen in mijn gedachten over meestal bijbels-georiënteerde onderwerpen. ’t Is allemaal maar mijn bescheiden mening, dus je mag het er helemaal mee (on)eens zijn. Maar als christen meen ik, net als Paulus, ook de Geest ontvangen te hebben, dus misschien kan iemand er nog wat van opsteken."

3. MIJN KRUISPUNTENBLOGS is een blog over dagelijkse kruispunten geschreven door een 18 jarige studente. Schrijven heeft haar altijd aangetrokken. Deze weblog heet: ‘Mijnkruispuntenblogs’. Ze kijkt naar haar kruispunten. Hiermee wil ze aangeven dat de ervaringen die zij heeft anders kunnen zijn dan de ervaringen van anderen. Ze staat open voor reacties en zou het gaaf vinden om ervaringen van andere christenen te lezen.

4. DE KLAS VAN JUF LINDA ... Linda is gezicht achter klasvanjuflinda.nl. In haar laatste jaar van de PABO (2010) zocht ze een plek om mijn hersenspinsels kwijt te kunnen en heeft ze zich door haar broers laten overhalen om deze website te starten. Heb je kinderen op de basisschool (vooral onderbouw) of ben je geïnteresseerd in het onderwijs... neem vooral een kijkje op Linda's site!

5. SAMEN DELEN is de blog van Dicky. Ze is een schippersvrouw die aan wal woont en graag creatief bezig is. Het is voor haar  een soort geneesmiddel. Ze kan op deze manier aardig de aanslagen van depressiviteit mis lopen. Haar blog is een verzameling van alles en nog wat. Dicky maakt ook prachtige sieraden. Kijk hiervoor op deze blog: schatten van de zee.

⇒ In mei wil ik nog 5 mooie blogs delen.

maandag, april 9

Jezus in de kerk?

In de kerk zit ik vlakbij de deur. Gisteravond heb ik nog eens goed naar die dichte deur gekeken. Onze dominee zei in de morgendienst: "Hij kan naar binnen komen als de deur gesloten is. Niemand houdt Hem tegen. Waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn naam, daar is Hij in het midden..."

IS HIJ ALLES?

Ik geloof dat. Maar niet als een soort automatisme. Het gaat er om dat we in Zijn naam vergaderd zijn. Daarom de vraag naar mezelf toe: Is Hij ALLES voor me? Kan ik onmogelijk zonder Hem leven? Staat mijn hart in vlam voor Hem? Als een gemeente lauw geworden is dan wordt Christus er (menselijkerwijs) gesproken zo misselijk van, dat Hij hen uit Zijn mond wil spugen.

Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen... (Openbaring 3)👉 Lees HIER over het hete water dat vanaf de terrassen van Hierapolis in de richting van Laodicea stroomt.

Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openbaring 3)

HIJ ZAL BINNENKOMEN!

Ik kijk nog even naar de gesloten deur van onze kerk. En ik geloof. Ik geloof dat Hij zal binnenkomen, als we gehoor geven aan Zijn liefdesklop op de deur. Ik geloof dat als er ook maar één iemand de deur van zijn of haar hart opendoet, Hij bij hem of haar zal binnenkomen de kerk in en de maaltijd met hem zal gebruiken.

Gebed: O God, open mijn hart! Open het hart van mijn kinderen voor U. En dat van onze voorganger, van onze jeugd, onze ouderen, van iedereen! Dat we net als Thomas aan Uw voeten belijden: Mijn Heere en mijn God! (Johannes 20:28).

Heb jij een brandend hart voor Jezus? 
Heb je ooit een geloofsontmoeting gehad met Christus?


👉 Dirk van Genderen schreef in 2012: "Wat zou de inhoud van de brief zijn wanneer Christus er eentje aan u en aan uw gemeente zou sturen? Probeer eens zo’n brief op te stellen. Wat zou Hij tegen u hebben en waarin zou Hij u prijzen? Zou Hij ook uw gemeente oproepen tot bekering?"


vrijdag, april 6

I love the Lord, because...

I love the LORD, because... he has heard my voice and my supplications. (Psalm 116:1)WE MIGHT FILL UP THE TEXT IN MANY WAYS!

As John does: because God first loved us. 

💓 Or because of what He is in himself. 
💓 Or because of what He has done for us, is doing, and will do for us or for others dear to us. 

And there are other ways still.


I love the Lord, because ...

woensdag, april 4

DANK U!

Uit mijn dagboek:

Vandaag is het 30 jaar geleden dat ik belijdenis van het geloof gedaan heb. Ik vond een oud schriftje uit die tijd. Aangrijpend om te lezen hoe ik 'worstelde' om tot Jezus Christus te komen.
Belijdenis doen was een bewuste keuze! Maar mijn geloof was zwak en klein. Ik hunkerde naar meer zekerheid. Als ik daarop terugkijk ben ik verwonderd over wat God gedaan heeft al die jaren. "De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Hij laat de werken van Zijn handen niet los. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!" (Psalm 138: 8)

Stukjes uit mijn schrift, ja ook de Bijbelteksten (1988):

En dat moet belijdenis doen? Vanmorgen zei ik dat het kon maar nu? Ik weet niet meer hoe het allemaal moet. Het is zo donker...
"Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook niet met Hem alle dingen schenken." (Romeinen 8) 
Heere, ik heb zelfs geen vurig hart. Ik heb niets meer. Verlevendig mij en laat mij alleen op U zien. Waar bent U toch? Ik kan niet bidden, leer me bidden. Laat de dominee alstublieft over U preken. Het is toch: "Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd?". Niet wat de dominees zeggen maar wat Uw Woord zegt. Laat me alleen op U letten.  
"Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest, die naar de stem Zijn knechts hoort? Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de naam des HEEREN en steune op Zijn God." (Jesaja 50:10) 
Vandaag mag ik belijdenis doen. Laat het zijn: Ze zagen niemand dan Jezus alleen.
De dominee zegt: "Je kunt boeken vol schrijven over roeping en wedergeboorte. Je kunt er verhalen over verzinnen terwijl je er zelf niets van kent. Ben ik dat?
"De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen?" (Psalm 118)  
Ik voel me zo leeg. Ik heb belijdenis gedaan. Laat me U dwingen, Heere. Blijf bij mij. 
"En ze dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En Hij ging in om met hen te blijven." (Mattheüs 24:29) 


Onderstaande Bijbeltekst betekent heel veel voor mij.

👉 Omdat Christus' heerlijkheid niet het stralende middelpunt vormde in de prediking van mijn toenmalige kerk, was het moeilijk om te geloven dat ik welkom was bij Hem. Maar... wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God!

Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben, Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in licht en wat krom is in wat recht is. Deze dingen zal Ik voor hen doen, Ik zal hen niet verlaten." (Jesaja 42:16)

DANK U

Als ik er over nadenk wie Hij al die jaren voor mij geweest is, dan schieten de tranen in mijn ogen en kan ik alleen maar zeggen: Dank U! 

  • Luister naar dit mooie lied: Thank You
  • Gods heerlijkheid centraal in iedere kerk? Laten we ervoor bidden!

maandag, april 2

Mijn Verlosser!

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft. (Job 19:25)

MIJN VERLOSSER

De grote kracht van Jobs troost ligt in het woordje ‘mijn’! Hij is mijn Verlosser, en ik weet dat Hij leeft! Daar denk ik over na. Inderdaad. Wat heb ik eraan om te weten dat Christus is opgestaan als Hij niet mijn Christus is?  Om daar troost uit te krijgen, moet ik weten dat ik van Hem ben en Hij van mij is.

Denk aan goud dat zich nog in de mijn bevindt? In Californië leven mensen die geen dagelijks brood hebben, ondanks de rijkdom die zich in hun streek bevindt. Het goud kan alleen in hun behoeften voorzien als het in hun portemonnee zit, want dan pas kan ik het brood kopen dat zij nodig heb.


MIJN VERLOSSER

Wat heb ik aan een Verlosser, waarvan ik niet weet of Hij mij verlost heeft? Ik zal pas echt gelukkig zijn als ik me door het geloof in de armen van mijn levende Heere werp. Want dan is Hij van mij en ik van Hem. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Wat een onuitsprekelijke vreugde om een levende Verlosser te hebben, die echt ‘mijn Verlosser’ is!

Geschreven naar aanleiding van preek Spurgeon: The Spurgeon Archive