zaterdag, maart 31

Learn About the WHY

Question: Why was Jesus “buried”?

Answer: His burial testifies that he really died.Question: Why does the creed add, “He descended to hell”?

Answer: To assure me during attacks of deepest dread and temptation that Christ my Lord, by suffering unspeakable anguish, pain, and terror of soul, on the cross but also earlier, has delivered me from hellish anguish and torment. (1)


Source: Heidelberg Catechism

donderdag, maart 29

Want er is een God die hoort (2)

Uit mijn dagboek:

Het is moeilijk om sterk aan te houden in het gebed.* Nog moeilijkere om waakzaam te zijn wanneer je het idee hebt dat de muren van je leven afbrokkelen. Alistair Begg schreef  ooit als inleidend stukje bij een video:

We weten dat we alles bij God mogen brengen in het gebed. Maar soms is onze nood zo diep en onze innerlijke pijn zo rauw dat we niet eens weten hoe we het moeten uiten.


 • Hizkia: Als een zwaluw of  kraanvogel, zo piepte ik, ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog: "Heere, ik word neergedrukt; wees U mijn Borg! (Jesaja 38: 14,15)
 • Een zanger: Dacht ik aan God, dan kermde ik; peinsde ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn ogen wakend, ik was verontrust en sprak niet. (Psalm 17: 4,5)

GOD SCHIET TE HULP

Geen woord om te bidden? Er is een God die hoort, al is er nog geen woord op je tong. Hij begrijpt van verre je gedachten (Psalm 139).

Hijzelf schiet je te hulp:

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26

De Heilige Geest, die in ons woont, pleit hartstochtelijk met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij draagt als het ware onze last omhoog naar God toe, zodat je er niet onder verpletteren zult. 

👉 Listen to:  HELP IN OUR WEAKNESS (1)

* Sterk aanhouden προσκαρτερεῖτε: volharden, constant en ijverig zijn, 

dinsdag, maart 27

Want er is een God die hoort (1)

Uit mijn dagboek:

Het is nu avond. Ik zit aan de grote tafel en het licht van de lamp valt over mijn laptop en de Bijbel die naast me ligt.

SPEELBAL

Toen ik vanmorgen wakker werd, wist ik het gelijk  dat er iets ergs was. Met die gedachte viel ik gisteravond in slaap en met die gedachte werd ik vandaag wakker. Er is een storm losgebroken. Ik voel me een speelbal van de golven. Wat zal de toekomst brengen? Hoe moet het verder met...


BIJBEL LEZEN

Ik pakte vanmorgen toch mijn Bijbel en begon met mijn ochtendlezing, gewoon waar ik bezig was: Kolossenzen 4:

"Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging."

 • Houd sterk aan sterk aan in het gebed verwaarloos je gebed niet; bid op vastgestelde tijden, houd vol, houd sterk aan, wees standvastig.
 • Wees daarin waakzaam Jezus vermaande Zijn discipelen ook om te 'waken en te bidden' (Markus 14:38) zodat ze niet in verzoeking zouden komen. Ik wil dit nog verder onderzoeken! 
 • Dankzegging omdat dankzegging een heilzame werking heeft op het gebed, zodat het niet een egocentrisch pleidooi wordt.

ZACHT DUWTJE

Ik ben heel blij met deze tekst omdat ik het ervaar als een zacht duwtje de goede richting in. Het fluistert: 
"Geef je niet over aan moedeloosheid. Ga niet bij de pakken neerzitten maar bid! Want er is een God die hoort!" 

👉 Lees ook: De Man op de berg

zaterdag, maart 24

Grieve not the Holy Spirit!

It is a very clear proof of the personality of the Holy Spirit that He can be grieved. Read Ephesians 4:30. It reveals to us the close connection between the Holy Spirit and the believer; He must take a very tender and affectionate interest in us, since He is grieved by our shortcomings and our sins.
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of redemption. (Ephesians 4:30)


👉 The love of the Holy Spirit, how shall I tell about it? It needs a songster to sing it, for love is only to be spoken of in words of song!

 1. Let me tell you of His early love to us. He loved us without beginning.
 2. Was it not He who guided you to Jesus?
 3. Since then, how sweetly has He proved His love. Not only in His first strivings, or after quickenings; but in the sequel, how much have we owed to His instruction.
 4. Forget not, also, how much we owe to His consolation.
 5. Remember how much He loves us, when He helps our infirmities.
 6. Another token of His love, is His indwelling in the saints.

GRIEVED

Now, suppose the Holy Spirit is grieved, what is the effect produced upon us? You know, our graces are much like the flower called the Hydrangia, when it has plenty of water it blooms. But... as soon as moisture fails, the leaves drop down at once.


And so when the Spirit goes away, faith shuts up its flowers; no perfume is exhaled. Then the fruit of our love begins to rot and drops from the tree; then the sweet buds of our hope become frostbitten, and they die. Oh, what a sad thing it is to lose the Spirit.

IT IS MERCY

It is a mercy to know that the Spirit of God never leaves His people finally; He leaves them for chastisement, but not for damnation. 
Behold, I stand at the door, and knock: if any man hears my voice, and opens the door, I will come in to him, and will eat with him, and he with me. (Revelation 3:20)
Source: C. H Spurgeon 

donderdag, maart 22

Rust is niet altijd goed. Sta op!

Ik schreef vanmorgen op mijn Insta:

RUST bij pijnklachten is niet altijd goed! Zeker bij hypermobiliteit is rust een medicijn met nare bijwerkingen. Daarom twee keer in de week op de fiets naar het beste fitness-centrum van ons dorp 😏 (Bron: Condite)

BIJ DE PAKKEN NEERZITTEN

Toen ik terug naar huis fietste dacht ik: zo is het in geestelijk opzicht ook. Bij de pakken neer zitten als je je geestelijk verlaten voelt, is ongezond. "Niets doen" kan ontwikkelen tot een gevaarlijk iets. Denk alleen maar aan het feit dat je je daardoor steeds ellendiger voelt. God lijkt zo ver weg en je krijgt last van allerlei twijfels.


STA OP!

Sta op! Onderneem actie. Zoek je Bijbel weer op want de beloften van God in het Woord zijn het allerbeste medicijn. Dat is de weg om Zijn aanwezigheid weer te ervaren. Zoek het buiten jezelf, in Christus Jezus. Pleit met kinderlijke vertrouwen op Zijn beloften.

Vanmorgen las ik dit:
Als je zo graag levendig gesteld wilt zijn, wek je hart dan op door zó op de beloften van God te zien dat je de middelen ook echt gebruikt. Als je een belofte leest of hoort van de Heere, je God, bind die dan gelijk op je ziel en zeg bij wijze van spreken: "Mijn ziel, wat ben je lui en traag, wat ben je ingezonken, terwijl de Heere je zulke grote en mooie belofte beloofd heeft! Waarom span je je niet in om die beloften te ontvangen? Omdat de Heere ze aan je belooft, zie je toch dat Hij ze graag aan je wil geven?" (Bron: Johannes Teellinck)

GEBED

"O God, geef me alstublieft Abrahams levenshouding! Bewaar me  ervoor dat ik aan Uw beloftes twijfel door ongeloof. Wilt U me sterken. Ik ben er van verzekerd dat U machtig bent om te doen wat U beloofd. En dat U het ook zult doen op Uw tijd."

zaterdag, maart 17

Waarom ik geen Bijbel App meer gebruik

De Bijbel App van YouVersion is helemaal gratis en zonder advertenties. De leesplannen die aangeboden worden, zijn ontworpen om mensen te helpen dagelijks Gods Woord te bestuderen. Ik maakte gretig gebruik van deze app op mijn iPhone.

WAAROM WEL?

Er zijn een zoveel positieve punten te noemen over het gebruik van de YouVersion Bijbel App. Hieronder dingen die ikzelf fijn vond:


 • Contact maken met gelovigen over heel de wereld 
 • Op elkaars notities reageren
 • Samen met vrienden een leesplan volgen
 • Een uitdaging aangaan om 21 dagen  achter elkaar in Gods Woord te lezen
 • Vers van de Dag afbeeldingen maken
 • Zoveel (!!!) mooie Engelstalige leesplannen
 • Videoboodschappen!
 • Lumo Project Gospel of John
 • Bible in One Year


👉 Er is een leesplan heeft me geholpen om minder angstig te zijn in de maanden na het overlijden van mijn moeder: Popular Verses: A Video Devotional with John Piper

WAAROM NIET (MEER)?

Waarom ik de YouVersion Bijbel App toch van mijn iPhone verwijderde? Hieronder wat persoonlijke puntjes over dingen die negatief werkten:

 • Het werd een vervanging voor Bijbelstudie.
 • Ik kwam in de verleiding om tussendoor andere dingen te checken op mijn iPhone.
 • Ik miste het onderstrepen (met de pen) zoals ik doe in mijn Bijbel en boeken.
 • Ik miste het maken van aantekening op papier tijdens het lezen.
 • Ik miste de context. Op papier is die makkelijker te ontdekken. 
 • Ik vond het moeilijk om terug te lezen wat me geraakt had (teruglezen in papieren Bijbel of boek is gemakkelijker).
 • Ik had veel 'vrienden' en richtte me teveel op hen.

MEER RUIMTE

Ik verwijderde mijn account op mijn iPhone en maakte op de laptop een ander account aan. Daar accepteer geen vriendenverzoeken. Ik gebruik het alleen als ik iets zoek over een thema, bijvoorbeeld voor mijn schrijfwerk. Hierdoor heb ik meer ruimte gekregen voor persoonlijk Bijbelstudie.

Je weet wel; op de manier die ik zo graag doe... met een papieren Bijbel, allerlei naslagwerk en pen en papier!

Volg jij leesplannen via de Bijbel App?

vrijdag, maart 16

It will soon be over!

The Lord is at hand. (Philippians 4:5) Therefore...
 1. BE JOYFUL  
 2. BE GENTLE  
 3. BE TRUSTFUL 
 4. BE PRAYERFUL 
 5. BE PEACEFUL 

PULPIT COMMENTARY

The Lord is at hand. The Aramaic Maranatha ("the Lord cometh") in 1 Corinthians 16:22 seems to imply that these words were current in the Church as a formula of warning, like "Hallelujah" as a set form of praise. 

The Lord is at hand therefore be not careful to exact your full rights; love is more precious than gold in the treasury of heaven. Comp. James 5:8, "Be ye also patient,... for the coming of the Lord draweth nigh."


THEY WILL SOON BE OVER

I have heard one say, as he bent over a friend who was groaning under the surgeon's knife: "It will soon be over!" And so Jesus, with tender fellow feeling for their infirmities, consoles His suffering people: "Amid your trials, think of that — they will soon be over; sooner, perhaps, than you fancy. Your salvation, not only nearer than when you believed, may be nearer than you suppose; even now the cry may be sounding in heaven — Room for another saint! a crown for another head! and the next turn of the road may bring you in front of the gates of glory.  (T. Guthrie)

Be you also patient; establish your hearts: for the coming of the Lord draws near. James 5:8

woensdag, maart 14

Vlieg uitgeputte duif, vlieg!

Uit mijn dagboek:

De kinderen zijn naar school. Ik heb schrijftijd! Maar ik sliep vannacht slecht en krijg het niet voor elkaar om iets op papier te zetten. Het vervelendste is dat de ontmoedigende stemmetjes nu vrij spel hebben.

13-3-2018

Bewust wat gelezen vanmorgen. Ik linkte door naar een meditatie die ik via mijn email binnen kreeg. En God sprak:

Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. Genesis 8:9


Moe van haar omzwervingen keerde de duif eindelijk terug naar de ark, als haar enige rustplaats. Maar ze kon bijna niet meer. Het vliegen viel haar zwaar. Ze vloog zo ver als ze kon en ze had nog precies genoeg kracht om de ark te bereiken. Maar ze was moe om naar binnen te gaan. Misschien ook wel te bang. Ze stond op het punt om in het diepe water onder haar te storten. Maar...


HIJ BRACHT HAAR

Noach stond klaar om haar op te vangen. Let er op: Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. Spurgeon schrijft:

Zo zal jij, van God afgekeerde zondaar, ook ontvangen worden bij God. Keer terug! Vlieg uitgeputte duif, vlieg! Ook al denk je dat je zo zwart bent als een raaf door je zonden, keer terug naar de Verlosser. Iedere moment dat je wacht wordt je misère alleen maar groter. Je pogingen om jezelf geschikt te maken zijn alleen naar ijdelheid. Kom naar Hem zoals je bent. Keer terug, jij afkering kind. Jezus wacht op je. Hij zal Zijn hand uitsteken en je naar binnen brengen. Hij is de Ark waar je hart een thuis vindt. 


👩 En zo kwam ik weer Thuis!

Softly and tenderly Jesus is calling,
Calling for you and for me;
See, on the portals He’s waiting and watching,
Watching for you and for me

Refrain:

Come home, come home,
You who are weary, come home;
Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
Calling, oh sinner, come home!

Oh, for the wonderful love He has promised,
Promised for you and for me!
Though we have sinned, He has mercy and pardon,
Pardon for you and for me.

maandag, maart 12

Maak Hem blij met je liefde!

Bloed aan de deurposten. Een Joodse jongetje dat bang was dat zijn vader het vergeten was. En mijn eigen angst. 

Ik lag in bed en klemde de rand van de gehaakte sprei stevig in mijn handen. Ik hoorde vaag de stemmen van papa en mama, die beneden in de woonkamer zaten. Meestal werd ik er  wel rustig van maar vanavond niet. Ik moest aan het Joodse jongetje denken en zijn angst voor de doodsengel denken. Was hij veilig? Hoe veilig was ikzelf?

VERSTOPPEN

Ik stapte uit bed en trok het gordijn een klein beetje open. Ik tuurde naar buiten. Wat was het donker!  Mijn hart begon sneller te kloppen en ik dook mijn bed weer in. Kon ik me maar verstoppen voor de doodsengel. Alleen de eerstgeboren jongens moesten sterven. Maar mijn broertje was veel te lief. Die deed nooit zondige dingen. 

Ik wel...


Ik loog en ik vloekte. Ik was een kleine dief. Daarom kon het niet anders... of de doodsengel zocht mij...

Als ik deze herinnering lees, raakt het me hoeveel fantasie ik had als kind. En hoe bang ik was voor Gods heiligheid. Ik zag Hem als een Rechter zonder genade. Er was een nare duisternis aanwezig in mijn leven. 
Totdat... het Licht ging schijnen! (Kolossezen 2:13,14,15)

🌟 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9:1)
🌟 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U (Jezus) stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. (Jesaja 42:6)
🌟 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8: 12)


MIJN LAM

Jezus kwam mijn donkerheid binnen, als het Lam van God.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.
Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,
maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.

Toen Hij mijn ogen opende, zag ik Hem, als mijn Lam. Zoveel mooier dan alle mooie dingen om mij heen. Zoveel mooier dan de natuur, dan het leven met mijn man, dan mijn kinderen. Er valt zoveel indrukwekkende schoonheid te ontdekken in Hem, dat ik er stil en klein van word. Deze God mijn God? Dat is het allergrootste wonder van mijn leven!


 • Geloven is zien op Jezus. Zien op Wie Jezus is. Zien op Jezus is dat je Hem voor ogen stelt, zoals Hij ons getekend wordt in het Evangelie en dat je dat overdenkt, dat je je erover gaat verwonderen, en dat je er blij van wordt en dat je al je geluk en al je rijkdom vindt in Hem (citaat: Prof. dr. Jan Hoek)


HEM BLIJ MAKEN!

Zonder Hem heb je plenty gelukkige momenten. Je maak mooie dingen mee. Maar het allergrootste geluk gaat je neus voorbij als je zonder Hem door het leven gaat. Echt geluk vindt je pas als je tot rust komt in Jezus en Hij al je zonden vergeeft. Hij zocht mij! Hij vond mij! Mijn God leeft! Eigenlijk wil ik nu nog maar één ding: Hem blij maken met mijn liefde!

vrijdag, maart 9

The Good Shepherd & His Sheep

He that enters in by the door is the shepherd of the sheep... and when he puts forth his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him: for they know his voice. (John 10:2,4)

God is down in front. He is in the tomorrows. It is tomorrow that fills men with dread. God is there already. All the tomorrows of our life have to pass Him before they can get to us.


For they know his voice. — The word is stronger than the one in John 10:3, “and the sheep hear his voice.” It expresses the familiar knowledge which the little flock has of the voice of their own shepherd who leads them day by day. (Elicott's Commentary)

A man, who was travelling through Syria, saw three native shepherds bring their flocks to the same brook, and the flocks drank there together. At length one shepherd arose and called out "Men-ah! Men-ah!" the Arabic for "Follow me." His sheep came out of the common herd and followed him up the hillside. Then the next shepherd did the same, and his sheep went away with him, and the man did not even stop to count them. The traveller said to the remaining shepherd: "Just give me your turban and crook, and see if they will not follow me as soon as you," So he put on the shepherd's dress and called out "Men-ah! Men-ah!" but not a sheep moved. The shepherd smiled. He said: "They know not the voice of a stranger. They only obey their master's voice."


Our Lord Jesus, is the Great Shepherd:

1. He has a shepherd's heart, beating with pure and generous love that counted not His life-blood too dear a price to pay down as our ransom.

2. He has a shepherd's eye, that takes in the whole flock, and misses not even the poor sheep wandering away on the mountains cold.

3. He has a shepherd's faithfulness, which will never fail nor forsake, nor leave us comfortless, nor flee when He seeth the wolf coming. He has a shepherd's strength, so that He is well able to deliver us from the jaw of the lion or the paw of the bear.

4. He has a shepherd's tenderness; no lamb so tiny that He will not carry it, no saint so weak that He will not gently lead, no soul so faint that He will not give it rest. He pities as a father. He comforts as a mother. His gentleness makes great, he covers us with His feathers, soft, warm, and downy, and under His wings do we trust.

Source: F. B. Meyer

donderdag, maart 8

Simpele tip om Bijbeltekst te onthouden


Bijbelteksten onthouden is echt niet gemakkelijk. Gelukkig zijn er tips en trucs te vinden op het wereldwijde web. Sommige heel ingewikkeld. Andere helpend. 

BIJBELTEKST ONTHOUDEN

Ik deel vandaag mijn eenvoudige manier om een Bijbeltekst te onthouden. Je hebt er drie dingen voor nodig: 
 1. memoblaadjes 
 2. een pen. 
 3. een Bijbel.


Ik kies Johannes 11:25

Jezus zei tegen haar: "Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven." 

✔ Breek de Bijbeltekst in kleine stukjes 
✔ Verdeel ze over meerdere memoblaadjes 
✔ Schrijf de vindplaats ook op (leer uit je hoofd)
✔ Leer één blaadje tegelijk
✔ Leer steeds een nieuwe stukje
✔ Oefen door er een paar weg te laten


NEEM RUIM DE TIJD

Belangrijk: neem er ruim de tijd voor. Zeker weten dat het je beter lukt om een Bijbeltekst te onthouden als je er ontspannen mee omgaat. 

Tip: Geef de Bijbeltekst een plekje in je gebed!

woensdag, maart 7

5 mooie christelijke blogs (2)

Toen mijn kinderen nog jong waren volgde ik trouw allerlei blogs die ik leuk vond. Meestal blogs, over gezinsleven, chaotische mama's en christelijk geloof. Leuk om even te snuffelen tijdens het koffiedrinken.

MOOIE BLOGS

Langzamerhand vond er een verschuiving plaats in wat ik las. Ik lees andere blogs dan zo'n tien jaar terug. Onder dit leuke plaatje deel ik 5 mooie christelijke blogs die ik op dit moment graag lees. Wie weet breng ik je op een idee...

👉 Deel 1


MOOIE CHRISTELIJKE BLOGS:

 1. GELOOF IN ONTWIKKELING is de blog van Jantine Brouwer-Huisman. Ze is godsdienstwetenschapper als pedagoog. Dat betekent, schrijft ze zelf, dat haar interesse uitgaat naar projecten die zowel met geloof als opvoeding te maken hebben. Op haar blog kan je van alles vinden: van boekrecensies, tot informatie over bepaalde opvoedstijlen en praktische tips voor de geloofsopvoeding thuis. Deze blog heb ik nog maar pas ontdekt en staat nu in mijn leeslijst om te volgen.
 2. SEMAJA RAFU omdat ik geniet van de korte fragmentjes uit Miriams levensreisavonturen.  Mooie fotootjes en minischrijfsels. Precies zoals ze dat zelf in haar bio schrijft. Ze blogt al vanaf  2014 en ik vind het knap dat ze zo'n fijne sfeer op haar blog weet te houden. Gave teksten, echt waar! Ze zou een boekje uit moeten geven!
 3. ROAR OF LOVE is de blog van Thirza, moeder van twee dochters. Ze is onderwijsassistent en kunstenares en ik houd van haar blog. Ze schrijft heel persoonlijk, blijft heel dicht bij haar gevoel en deelt prachtige, soms ook ontroerende dingen. Even de tijd er voor nemen. Ik word rustig van haar stukjes.
 4. CREATOV.NL altijd anders, altijd verrassend. Wouter van der Toorn schrijft over dingen die hem inspireren: God, geloof, Jezus, kerk, internet, nieuwe media, Sociale Media, technologie en nog veel meer. Hij gebruikt een mooi lettertype en goede foto's. Fijn om te lezen daar.
 5. LOSSE FLODDERS UIT MIJN HERSENPAN is de blog van Kars en van mij mag hij iets vaker schrijven. Hij heeft het precies over de dingen die mij interesseren. Kars studeert Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam. Ook onder het kopje inspiratiebronnen staan mooie dingen.

⇒ In april wil ik nog 5 mooie blogs delen.

maandag, maart 5

Dat meisje van toen, dat ben ik!

Hé, wat hoorde hij daar? Riep iemand hem? Andrew staat stil op het heuvelachtige pad en kijkt om zich heen. Weer die stem. Hij aarzelt en doet dan een paar stappen naar de rand. Daar beneden hem ziet hij een man. Hij ligt geknield achter een stuk rots. Het is de bekendste bedelaar van Edinburgh. "Lieve God, dank u voor ..." zegt de man.

GEBED VAN BEDELAAR

Andrew blijft staan tot de man klaar is. Het raakt hem. Zo intiem met God te spreken. Dat zou hij ook wel willen. Hij heeft alles wat zijn hartje begeerd maar God zo innig danken als de bedelaar, dat heeft hij nog nooit gedaan. Diep in gedachten klimt verder langs het pad omhoog naar de top van de heuvel.


Andrew Gray werd geboren in augustus 1633 te Edinburgh. Als jongen werd hij getroffen door het vurige gebed van een bedelaar, die achter een grote steen zijn hart uitstortte voor de God. Andrew Gray was nog maar negentien jaar oud toen hij predikant van Glasgow werd. Hij stierf 2 jaar later, na een korte ziekte aan de gevolgen van hevige koorts. 

➨ EEUWEN LATER

1987 Het meisje las die avond in het boek dat ze beneden uit de kast van haar vader gepakt had. Er stonden preken in van Andrew Gray, een dominee uit Glasgow. Hoe verder ze las in het boek, hoe meer ze voelde dat er aan haar getrokken werd van binnen. 

Totdat haar opa overleed was ze vijandig geweest en wilde ze niets van God weten. Maar het was alsof er een andere wind door haar leven waaide. Ze had verdriet over al die verloren jaren. Jaren zonder God. Ze ging naar Hem op zoek. En Hij vond haar.

Tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was heb Ik gezegd: Ziet hier ben Ik! Ziet hier ben Ik! (of: Zie op Mij, zie op Mij) Jesaja 65:1

Het meisje las door tot ze niet anders kon dan tot Jezus te vluchten met haar hele hebben en houden. God zegende de preek van Andrew Gray. Later kocht ze nog meer boeken van deze voorganger.

TWEE STUKJES die haar raakten:
 •  Oh Christen, wil je graag alles te ontvangen wat Christus met Zijn dood verworven heeft, kom dan en zie slechts op Hem en je zult het hebben. Ik ben er zeker van dat dit een goedkope markt is. Je krijgt al de goederen van het eeuwige Evangelie voor één blik. Ik zal nog wat lager afdalen. Je krijgt de zaligheid voor een halve blik. Is hier iemand die niet op Christus kan zien met beide ogen? Dan zeg ik, zie dan op Christus met één van je ogen en je zult de zaligheid krijgen. Ken je het woord niet: “U hebt Mij het hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid; u hebt Mij het hart veroverd met één van uw ogen, met één schakel van uw halsketting.” (Hooglied 4:9). Ik zeg tot ieder mens, indien je Christus een halve blik wilt geven, dan krijg je al de rijkdommen van het eeuwige Verbond. Ik smeek en beveel je, als in Zijn tegenwoordigheid, dat je Zijn aanbieding niet versmaadt.
 • Nu, om je te dwingen om op Christus te zien, wil ik dit  nog tot je zeggen. Als je het aan al de engelen in de hemel en aan alle heiligen die rondom de troon zijn zou vragen, zij zouden allen zeggen: O, zie toch op Christus! Zeggen niet allen die rondom de troon zijn: het is goed Hem te aanschouwen? ...  En hoort onze ziel en alles wat in ons is niet uit te roepen: O, het is goed Christus te aanschouwen? Nu, wil je vertrekken zonder daarmee in te stemmen? Al kun je het niet zo hardop zeggen, je zult er nooit berouw van hebben; het zal je eeuwige vreugde geven. Sommige vrouwen durven hun jawoord niet hoorbaar uit te spreken tegen een man die hun een aanzoek doet. Wil je dan misschien jouw jawoord aan Christus geven met je ogen, als je het met uw mond niet durft? Christus begeert niet meer dan dat je je jawoord wilt geven met je ogen, als je het niet anders kunt.  


Dat meisje is na zoveel lange jaren intens dankbaar voor alles wat ze leerde door het lezen in de boeken van Andrew Gray. 

Dat meisje van toen, dat ben ik 👧

vrijdag, maart 2

Is my finger upon them?

The account given of the death of Mr. Robert Bruce of Kinnaird is very beautiful in its simplicity:

"That morning before the Lord called him to his rest he came to breakfast at his table. After he had eaten, as his use was, a single egg, he said to his daughter: 'I think I am yet hungry; you may bring me another egg,' and instantly fell silent; and, after having mused a little, he said, 'Hold, daughter, hold; my Master is calling me.'ROMANS 8

With these words his sight failed him, and he called for the Bible, but finding he was not able to read, he said: 'Cast me up the eighth chapter to the Romans, verses twenty-eight to thirty-nine,' much of which he repeated, particularly:


'I am persuaded, that neither death, nor life shall be able to separate me from the love of God, which is in Christ Jesus my Lord,'

He caused his finger to be put upon them, which was done. 'Now,' said he, 'is my finger upon them?' They told him it was.

WITH MY LORD

Then he said, God be with you, my children; I have breakfasted with you, and shall sup with my Lord Jesus Christ this night,' and straightway gave up the ghost without one groan or shiver."
 • Who shall separate us from the eternal love of God which is in Christ Jesus our Lord? 
 • Listen to: No Seperation. I am blessed to be grounded in the Word of God through Alistair Begg's daily teachings.