donderdag, september 20

DENK GROOT!

Nadat ik mijn zoon uitgezwaaid had, ging ik terug mijn bed in. Ik had slecht geslapen door schouderpijn en piekergedachten. Daarom besloot ik de dag op mijn gemakje te beginnen met een goed boek en een grote mok koffie.

KOFFIE EN BOEK

Ik dronk mijn cappuccino en ik las een paar bladzijden van mijn boek. Het leek of de schrijver me kende en wist hoe ik in elkaar stak:

Waarom maakt je je zorgen over de dag van morgen? Bezorgdheid is een kwelling, die duizenden martelt. Bezorgdheid is niets anders dan niet bij de dag van vandaag, maar bij de dag van morgen te leven. Jezus zet ons in het nu. Hij leert ons zeggen: Geef ons heden. Wees nu met mij. U die nu bij mij bent, U bent morgen immers Dezelfde. Dezelfde in liefde, dezelfde in zorg, dezelfde in trouw. 


Ik besloot het stukje tekst over te schrijven in mij dagboek, zodat ik het nog eens kon lezen maar voordat ik mijn pen kon pakken kwam mijn dagtekst binnen via mijn telefoon. Ik keek op het schermpje. Tot mijn verbazing paste het naadloos aan bij het stukje dat ik net gelezen had! 

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Mattheus 6:34)

👉 De Heilige Geest doet dat zo graag: je aandacht richten op de liefde en trouw van God. Het is Zijn liefste werk!

EEN GOED WOORD

Bezorgdheid drukt het hart teneer, maar een goed woord verblijdt het, staat er op mijn nieuwe boekenlegger. Een GOED WOORD. Het goede woord dat mij gisteren het meest blij maakte las ik later die dag: 

Onze hemelse Vader houdt van ons met een zeer bijzondere liefde. Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden (Col 3:12) Hoe ongelooflijk het ook klinkt, ‘Hij verheugt Zich over ons met vreugde en juicht over ons met gejubel.’ (Zefanja 3:17) Hij heeft plezier in ons, zoals een vader plezier in zijn kinderen. Matthew Henry zegt naar aanleiding van deze tekst: ‘De grote God houdt niet alleen van Zijn heiligen, Hij houdt er ook  echt van om van hen te houden.’ God heeft er plezier in om van ons te houden, want we zijn van Hem (Vertrouwen, Jerry Bridges)

Matteüs 6:24-38

DENK GROOT

Wees dan niet bezorgd maar denk groot van Zijn liefde. Denk groot van Zijn zorg. Denk groot van Zijn trouw. Denk groot van de hulpbronnen die Hem ten dienste staan. Denk groot van je hemelse Vader en van Zijn vergevende genade. (J. H. Sillevis Smitt)

woensdag, september 19

ENCOURAGE OTHERS LIKE JESUS

 The celebrated Dr. R. W. Dale, used to be fond of relating how he was cheered once by a poor woman's earnest words. He was feeling dejected and as if all his strength was gone, when, passing through a street in Birmingham, he met a decently dressed stranger, laden with parcels, who stopped and said, "God bless you, Dr. Dale!" Her face was unknown to him, and he answered, "Thank you.What is your name?"

"Never mind my name," was the response; "but if you only knew how you have made me feel hundreds of times, and what a happy home you have given me! God bless you!"
Then she was lost in the crowd, but she had encouraged a man whose books are in every library, and whose name is dear to the universal church.


Heaviness in the heart of man makes it stoop: but a good word makes it glad. (Proverbs 12:25)

I did a little study today:

JOHN GILL Heaviness in the heart of man maketh it stoop. Either an anxious care and solicitude about living in the world, as the word (m) signifies; when it seizes a man's spirits, it depresses them, and keeps them down: or a fear and dread of adversity, or sorrow and grief, on account of some calamity and distress; when it gets into a man's heart, it sinks and bows it down, that it cannot take any pleasure or comfort in anything. But a good word maketh it glad; a comforting, cheering, and encouraging word from any friend, that compassionates their distressed case; this lifts up the heart and inspires it with joy; so a word in season, spoken by a Gospel minister, raises up a soul that is bowed down, and gives it comfort and joy: such a good word is the Gospel itself; it is good news from a far country, which is like cold water to a thirsty soul, very refreshing and reviving.


ENCOURAGE!

I was so glad to read this (below) in one of the evening devotions written by C.H. Spurgeon this week about Encourage him! I will share it with you:

Brethren, take Deuteronomy 1:38 as God's message to you. Labour to help others, and especially strive to encourage them. Talk cheerily to the young and anxious enquirer, lovingly try to remove stumblingblocks out of his way. When you find a spark of grace in the heart, kneel down and blow it into a flame. Speak a word in season to him that is weary, and encourage those who are fearful to go on their way with gladness. God encourages you by his promises; Christ encourages you as he points to the heaven he has won for you, and the spirit encourages you as he works in you to will and to do of his own will and pleasure. Imitate divine wisdom, and encourage others, according to the word of this evening.

👉 Encourage others like Jesus! (John 14:1)

maandag, september 17

LIEFSTE MEESTER || herinnerdingen (1)

Ik stond in mijn lievelingswinkel en neusde tussen de boeken. Dat is beslist geen straf voor mij want ik ben een echte boekenwurm. Ik weet niet of ik daadwerkelijk een boek gekocht heb. Ik kocht wel dit blauwe hartje van steen met de ingegraveerde woorden: Liefste Meester.

Het paste precies in mijn hand!


GELOOFSBELIJDENIS

Ik wist dat het voor kinderen was, die aan het einde van het schooljaar afscheid namen van hun meester. Maar toen ik die twee woorden las, zag ìk er mijn persoonlijke geloofsbelijdenis in. Een liefdesverklaring zeg maar!

Rond de tijd dat ik het blauwe hartje zag liggen was het nog niet zo lang geleden dat de Heere God me verloste van mijn allerergste twijfel of Jezus de beloofde Messias was. Of toch niet. Net als Thomas belijd ik sindsdien: “Mijn Heere, en mijn God!” En net als Nathanaël zeg ik: “Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!”LIEFSTE MEESTER

Mijn ogen hebben Uw zaligheid (Yeshua) gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken (Lukas 2). Hij zal me nooit ten onder laten gaan aan  twijfel. Wat een ongelofelijk wonder! Hij is mijn Liefste Meester! Ook die van jou?

U bent mijn Geliefde en al mijn hoop is in U.
Heer, ik houd van U en ik wil altijd in Uw aanwezigheid zijn.
U bent degene die van me hield en ik houd ook van U!

👉 Heb jij ook herinner-dingen?

zaterdag, september 15

ECHTE VERZOENING OP JOM KIPPOER

Door: ONE FOR ISRAEL

De wegen in het land van Israël zullen stil en leeg zijn op de meest heilige dag van de Joodse kalender: Jom Kipoer, de Verzoendag. De meeste Joodse mensen zullen het 24 uur zonder eten en drinken doen en zij zullen speciale Jom Kippoer-diensten bijwonen in de synagoge, zelfs als ze helemaal niet in God geloven - op dezelfde manier als veel mensen die niet echt in Jezus geloven een kerstnachtdienst bezoeken.

De gewoonte van vasten en rustige overpeinzing op deze dag is een diep ingesleten deel van de Joodse cultuur geworden. En terwijl ze in de synagoge nadenken over zonde, vergeving en wat het allemaal te betekenen heeft, ontmoet God hen soms daar...

De verloren betekenis van de zondebok van Jom Kippoer


Verzoening, weer één worden met Zijn geliefde mensen, was altijd Gods verlangen, en deze speciale dag van opoffering en vergeving van zonden was ontworpen om dat te bereiken. Het is een belangrijke tijd om te bidden voor het Joodse volk om zich te verzoenen met hun God, door het bloed van de Messias.

Ongeveer 3500 jaar geleden heeft God Aäron de Hogepriester, opgedragen om twee bokken te nemen:

Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. (Leviticus 16:7-10)

De 'zondebok' is een bekend begrip in het Nederlands geworden, ontleend aan het Hebreeuwse woord עֲזָאזֵל, en het betekent iemand die de schuld op zich neemt. De exacte betekenis is onduidelijk in het Hebreeuws, maar zo vreemd als de woorden en zelfs het hele ritueel kunnen lijken, deze gebeurtenis prikkelt Joodse mensen om na aan te denken.

 • Waarom hebben we bloedoffers nodig? En maakt het uit dat we dat vandaag de dag niet meer doen?
 • Zijn mijn zonden echt vergeven? Wat is zonde eigenlijk?
 • Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn naam is geschreven in het boek des levens?

Tegenwoordig heeft Jom Kippoer zich ontwikkeld tot een gebeurtenis die weinig lijkt op het Bijbelse opdracht. Bloedoffers werden kort na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus vervangen door gebeden, en zonder enige zekerheid van absolute vergiffenis spraken rabbijnen over het hebben van "gewogen" daden - het goede tegen het kwade. Alleen degenen die 'goed genoeg' zijn, zullen hun namen zien staan in het boek des levens. In deze tijd van het jaar, beschouwd als het Joodse Nieuwjaar (Rosh HaShana valt een paar dagen voor Jom Kippoer), wensen mensen elkaar geluk dat hun naam in het juiste boek zal worden geschreven.


Dit staat zo ver af van wat God bedoelde! De oorspronkelijke boodschap van Jom Kippoer was dat iedereen in de gemeenschap gezondigd had en dat het plaatsvervangend offer van een onschuldige de last van hun zonde dragen zou, zodat ze het niet zelf hoefden te doen. Het resultaat daarvan was dat een zware last van hun schouders werd getild en weggedragen... omdat ze zeker wisten dat hun zonden vergeven waren door God vanwege het acceptabele bloed van het offer. Het was een perfect beeld van het komende Messiaanse offer.

Aliza’s verhaal


Aliza begon haar reis naar het geloof in een synagoge op Jom Kippoer in 1965. Ze luisterde naar Leviticus 16 waar in grootse, bloederige details weergegeven wordt wat er op de dag gebeuren moest. Toen deze lezing werd afgerond, ging het gebedenboek van die tijd verder: accepteer onze gebeden in plaats van offer. Aliza zei onmiddellijk tegen zichzelf: dat kan niet juist zijn, het is te gemakkelijk.

Enige tijd later ontmoette zij gelovigen die in staat waren om haar iets over Yeshua te vertellen en zij begon de Bijbel te lezen. Ze vond de passage in Leviticus en ontdekte inderdaad dat gebed geen alternatief was voor offerande. Ze blééf lezen en begon te begrijpen dat ze als Jood een Hogepriester nodig had om voor haar te bemiddelen en een verzoenoffer voor God te brengen. Uiteindelijk las ze de brief aan de Hebreeën; het ultieme commentaar op Leviticus. Toen ze de hoofdstukken acht tot tien las, begreep ze, en tegen de tijd dat ze Hebreeën 10, de verzen 19 tot 23, bereikte, vroeg ze Yeshua om haar Hogepriester te zijn.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Aliza zegt altijd dat ze "Yeshua niet in haar leven gevraagd had" - in plaats daarvan vroeg ze of Hij haar in de Zijn leven wilde nemen. En dat deed Hij ook, en zij getuigt dat, zoals vers 19 beloofde, Hij sindsdien getrouw is geweest.

Orit en Marvin's verhaal


Orit had een religieuze achtergrond en zat in de synagoge in Haifa, Israël, op Jom Kippoer 1983, maar het lukte haar niet om iets te voelen... dan dat de dienst vol hypocrisie was. Ze had de Bijbel regelmatig gelezen en de profetieën over de Messias gecontroleerd, en hoewel de woorden van het gebedenboek mooi waren, voelde ze dat ze leeg waren. Ze ontdekte dat de woorden van de Bijbel zelf verwaarloosd waren. Haar familie hield zich aan de voorschriften om te proberen de "kapara" (verzoening) voor iedere persoon te krijgen, maar Orit wist dat geen enkele hoeveelheid geld of geslachte kippen hen het recht zou geven om zondeloos tegenover God te staan. Het moest iets veel groters zijn. Ze hoorde de mensen om haar heen huilen en hun zonden belijden, maar zei in haar hart tegen Yeshua: Als U de ware Messias bent die kwam en Uw leven voor ons gaf, geloof ik het. Ze voelde zich een beetje vreemd, maar stond op, klopte haar kleren af en ging naar huis en... voelde geen schuld meer. Vanaf dat moment was ze op weg naar haar eigen persoonlijke relatie met Yeshua.

Orit: Ik wist gewoon dat er niets was dat ons van de zonde kon reinigen en ons dichter bij God kon brengen. We hadden iets veel groters nodig. Ik vroeg God om Zichzelf aan mij bekend te maken, en dat deed Hij.

Ze wist niet dat  Marvin, de man die later haar echtgenoot, zou worden, in Amerika hetzelfde proces doormaakte. Hij was ook van een religieuze Joodse achtergrond en kwam op dit moment op dezelfde manier tot geloof in Yeshua, op Yom Kippur. Ze zijn getrouwd en wonen vandaag in Israël. Ze hebben drie kinderen die ook geloven in de reddende kracht van Yeshua de Messias, maar Marvin en Orit helpen hun kinderen met het begrijpen wat hun Joodse "broers en zussen" horen en doen tijdens Jom Kippoer, door hen mee naar de synagoge te nemen om hen zo te leren hoe ze het beste kunnen bidden voor hun mensen.


Op dezelfde manier dat Aliza jaren geleden haar Messias vond op de Grote Verzoendag, kwamen Orit en Marvin onafhankelijk van elkaar in Jom Kippoer in de jaren 80 tot erkenning van de Messias... omdat ze de gelegenheid hadden om na te denken over de betekenis van verzoening en opoffering.

Tijd om te bidden


Bid vandaag alstublieft heel gericht dat veel meer Joodse mensen oog in oog zullen komen te staan ​​met hun God en Zijn Messias tijdens Yom Kippoer op 18 en 19 september dit jaar.

Messiaanse gelovigen hier in heel Israël zullen ook vasten en bidden voor hun mensen en hun land gedurende Jom Kippoer. God zegt ons:

Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (2 Kronieken 7:14)
We zullen berouw hebben over de zonden van Israël en als voorbidders in de bres gaan staan. We bidden voor vrede, bescherming en bovenal voor redding - zowel voor Israël als ook voor onze buurlanden. We leven in gevaarlijke tijden; politiek en spiritueel. Bid alstublieft voor veiligheid en bescherming, bid voor de vijanden van Israël en bid voor de verloren en gewonde mensen van Israël. Bid dat heil - de redding -  zich verder uitspreidt, over alle gebieden van het leven, zodat Israël de zegen kan zijn voor de hele aarde, zoals God het bedoelde.

---------------------------------------------------------------------------------------
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

vrijdag, september 14

Dat je van Hem bent!

Het moment dat je de Zon weer ziet schijnen. Het moment dat je geloven mag dat Hij voorop gaat. En dat je alleen maar hoeft te volgen. Dat Hij je naam kent. En je nooit alleen laat. Omdat Hij je gekocht heeft met Zijn bloed. Omdat Hij intense liefde voor je koestert. Omdat je van Hèm bent! Wat er ook op je pad komt, Hij zal je nooit uit het oog verliezen. Nog geen milliseconde.


Dat moment, dat je weet dat dit een onbetwistbare waarheid is, ook al ga je door een dal vol schaduwen van de dood. Ja, bij Hem is de bron van leven, in Zijn licht zie je licht en lijkt het leven ook zo veel lichter.

Maakt dat niet dankbaar en blij?
JA DUS!

woensdag, september 12

HET VOORBEELD VAN JOSEFAT (2)

Door: ONE FOR ISRAEL


Probeert de vijand iets te stelen dat rechtmatig van jou is, als een door bloed gekocht kind van God? Waarschuw je hemelse Vader en roep Hem aan om je te helpen!

Deel 1
Lees: 2 Kronieken 20

O God, wilt U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.

"Er is niets dat wij nog kunnen doen, we zijn verloren zonder U, we rekenen in deze situatie volledig op U". Deze houding van uiterste afhankelijkheid is kostbaar in Gods ogen. Soms leven we in de waan dat wij de controle hebben, maar de realiteit wordt zichtbaar in de tijd dat problemen ons overspoelen. God, zonder U zijn we verloren! Ja, ja dat zijn we! God is het er mee eens.

Nogmaals, het ontroerd Gods hart als we ons op Hem afstemmen en op Zijn waarheid. Onthoud wie Hij is en wie wij zijn. Oefen geloof in Zijn Woord en karakter.

GODS ANTWOORD

De dingen die Josafat in zijn gebed tot uitdrukking brengt zijn kostbaar in Gods oog. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hij Zich haast om Josefat te bemoedigen. En het is geen gewone bemoediging. Gods Geest vervult de profeet Jahaziël met een heel bijzondere boodschap:

Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn.

WOW! 
Ze hoeven zelfs niet te vechten! Nou, dat is geweldig nieuws!
Maar wat nu? Hoe verder?

Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE!

Ze vielen plat op hun gezicht in ontzag en aanbidding. Daarna stonden de Levieten op... om de Heere, de God van Israël met een zeer luide stem te prijzen! Er is een tijd voor rustige reflectie in aanbidding en ontzag voor God, en er is ook een tijd om vrolijk te zijn voor Hem!

VERTROUW! 

Ze stonden allemaal vroeg op om naar de plaats te gaan waarvan God hen gezegd had te gaan, en Josafat riep:
Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn.


VERTROUW op de Heere, uw God, en U zult standhouden. VERTROUW zijn profeten (dat het waar is wat zij zeggen) en je zult slagen. Er werd besloten wie er op uit zou trekken en wie er zouden blijven om God te loven. Want dat is wat deze overwinning zou "kosten" - een behoorlijke hoeveelheid gejuich en lofzang.

Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.

JUICH! ZING!

PRECIES OP HET MOMENT dat de zangers begonnen te juichen en zingen, legde de HEERE. hinderlagen... dit doet me denken aan de engel die tegen Daniël zei: "Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen."

Hier bij Josefat gebeurt het net zo. Juist op het moment dat de mannen beginnen te zingen, legde de HEERE hinderlagen tegen de vijanden die op Juda afgekomen waren en ze werden overwonnen.

Wist je dat het Hebreeuwse woord voor 'koorleider' uit dezelfde woordstam komt als 'overwinning'?

GOD TROONT OP DE LOFZANGEN

Door Gods lofzangen te zingen bevorderen we het koninkrijk van God. We moeten omhelzen dat het Zijn kracht, Zijn overwinning en Zijn macht is die ons redt. Daarop vertrouwen. Het is moeilijk om te zingen als je niet vol geloof bent, maar aan de andere kant is het moeilijk om in vreselijke twijfel te blijven hangen als je begint met het prijzen van Gods eigenschappen. Hij troont op de lofzangen van Israël. Hij houdt ervan om ons tegemoet te komen als wij Hem met vreugde loven in ons uur van nood.

Om het allemaal samen te vatten: hier zijn de 12 beste tips die we uit Josefats voorbeeld kunnen halen:
 1. Richt je erop om God te zoeken 
 2. Sluit je bij  anderen aan in gebed en vasten 
 3. Herinner jezelf eraan Wie de God is met Wie je praat 
 4. Roep in herinnering wat Hij in het verleden heeft gedaan 
 5. Herinner jezelf aan wat Hij heeft gezegd heeft en welke beloftes Hij gaf
 6. Vertel God al deze dingen, en herinner Hem eraan 
 7. Vertel Hem je probleem 
 8. Zeg Hem dat je zonder Hem verloren bent 
 9. Vertrouw op HEERE en houdt zijn knechten hoog  
 10. Buig neer voor God in stil ontzag
 11. Prijs God voor al Zijn goedheid
 12. Zie hoe God het voor je uitwerkt 
Onze ogen zijn op U, HEERE!

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

dinsdag, september 11

Onder Uw vleugels schuil ik, huil ik

In mijn biografie staat: ik ben een gewone vrouw (werk-in-uitvoering in de liefhebbende handen van de hemelse Pottenbakker). Maar soms heb ik de neiging om Zijn handen weg te duwen. Dan denk ik: als ik God was zou ik ervoor zorgen dat de zon altijd scheen, dat er niemand hoefde te sterven. Ik zou er voor zorgen dat iedereen deed wat ik zei: alleen het goede.

Tegelijk weet ik dat er iets van terecht zou komen.
Want zeg nou zelf, wie ben ik? SEPTEMBER
Een moeilijke maand vol herinneringen.

Een geliefde die weggleed onder onze handen. Wat zijn nou twee weken? Ik zou zo graag nog eens "mama" zeggen. En dat ze dan naar me zou luisteren en iets terug zou zeggen. Nog één keer...

Psalm 46:11
Ik geef het op
Ik weet dat U God bent.
Dat is genoeg.

Ik wil Uw handen niet meer wegduwen, lieve HEER. U bent verbazingwekkend, U bent volmaakt en ik weet dat ik vanuit mijn perspectief maar een heel klein stukje zie van het grote geheel van Uw plan met mij. Ik houd van U. Maar God, deze maand doet zo'n pijn! Daarom...

onder Uw vleugels schuil ik
onder Uw vleugels huil ik.
Moe van alles kom ik thuis.

Lees ook:

maandag, september 10

Mag ik vandaag een beetje op U leunen?

Uit mijn dagboek

zondag 8 februari 2015

In mijn dagboekstukje las ik vanmorgen een paar mooie woorden over een bekende tekst uit Jesaja 41:10. Wat is het verfrissend om de dag te beginnen met Gods beloften!

Ook ondersteun ik je met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt


Zijn je voeten zwak en ben je bang om te vallen? 
Gods rechterhand is sterk!

Ben je zo moe? 
Hij geeft de vermoeiden kracht!

Heb je geen energie meer? 
Hij vermeerdert de krachten van wie geen krachten meer heeft!

Is  God zo?  Ja zo is Hij. 
Daarom vraag ik vol vertrouwen:

Lieve God, mag ik vandaag een beetje op U leunen?
=================

2018 

Ik bid bovenstaand gebed nog steeds. Toch heb ik een kleine aanpassing gemaakt. Een beetje op Hem leunen is geen optie. Ik leun helemaal op Hem. Want Hij is mijn Liefste. Ik heb Hem lief; omdat Hij mij eerst liefgehad heeft. Zelfs toen ik Hem nog niet kende, had Hij me lief.

Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste? (Hooglied 8:5)

Ben jij dat? Heb je Hem lief? 
Houd je van Hem?

zaterdag, september 8

O LORD, hear my prayer

The last few weeks I struggle with negative thoughts and bad memories. I translated a blogpost about Jehoshaphat for my blog and several times this week I thought: yes, this is how I experience it.

We have no power against this great multitude that is coming against us; nor do we know what to do, but our eyes are upon You! (2 Chronicles 20:12) 


COMPLEX

Some situations are so complex. And there is someone who knows our weak spot. He attacks us when we are vulnerable. He suggests doubt, he stirs up evil thoughts, he darkens our minds, and in every way  he is seeking to loosen our hold on God

👉 Do you recognize that? Can you tell me how you have learned to handle it? 

This morning I read Today's Verse and that brought me back to the Bible. I read Psalm 143 and - how amazing -  it became my own personal prayer to God. So here is my decision: I take time to study Psalm 143. I ponder the work of His hands.
O LORD, hear my prayer. In Your faithfulness, give ear to my plea; in Your righteousness, answer me ... for the enemy has persecuted my soul; he has smitten my life down to the ground; he has made me to dwell in darkness, as those that have been long dead. Psalm 143:1-3

DAVID'S CRY

David feels himself broken off from all created beings. On this earth every kind of refuge is for him lost (the expression is like Job 11:20). There is no one there who should ask after or care for his soul, and should right earnestly exert himself for its deliverance. Thus, then, despairing of all visible things, he cries to the Invisible One. He is his "refuge" (Psalm 91:9) and his "portion" (Psalm 16:5; Psalm 73:26), the share in a possession that satisfies him. To be allowed to call Him his God - this it is which suffices him and outweighs everything. For JHWH is the Living One, and he who possesses Him as his own finds himself thereby "in the land of the living" (Psalm 27:13; Psalm 52:7). He cannot die, he cannot perish. (Source: Keil & Delitzsch Commentary)

Also sharing this blog: Psalm 143 - dealing with depression. Read Krisan's story! She writes: This Psalm is about that deep dark black pit of knowing I failed — again — and finding hope. Read Krisan's story!

👉 Are you finding God in the Psalms?

vrijdag, september 7

Zijn geliefd kind

Je hebt van die dagen dat je faalt. Dat je struikelt en duikelt. Dagen dat je emoties beneden het vriespunt dalen. Je weet wel: winterkou in je hart. Dagen dat je het leven als moeilijk ervaart. Dat je bang ben of bezorgd.

GOD IS ANDERS

Op die dagen herinner ik mezelf eraan dat God zo anders is. Anders dan de mensen om me heen. Anders dan ikzelf. Totaal anders dan wie dan ook. Mensen hebben niet al het geduld van de wereld, mensen begrijpen elkaar soms niet. Mensen hebben hun eigen mentale grens van wat ze aan kunnen; ook naar elkaar toe. 


Dan Hij, GOD! 
Hij is zo anders.

Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig (slow to anger) en rijk aan goedertierenheid. Zij trouw is zo groot!

ZIJN GELIEFD KIND

God heeft ten alle tijden lief. Zijn hart brandt in Christus van liefde, voor mij. Dankzij Jezus’ offer op Golgotha mag ik zijn wie ik ben in Zijn oog: Zijn geliefd kind. Al struikel en duikel ik...

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8:38-39)

Hij heeft mij onvoorwaardelijk lief. Niet voor een dag of wat.
Maar voor eeuwig.

woensdag, september 5

HET VOORBEELD VAN JOSAFAT (1)Israël heeft met zoveel problemen te maken gehad. En dat zal steeds opnieuw gebeuren. Maar weet je hoe mooi! Wij in Israël hebben een Handboek om deze calamiteiten te overleven. Dit prachtige Boek geeft  ons veel betrouwbare tips over hoe je overleven en zelfs groeien kunt tegen alle verwachtingen in. De wijsheid uit dit Boek is beproefd en getest en de grondbeginselen hebben ons vandaag de dag veel te leren. Zowel ons als de rest van de wereld! De verhalen uit dat Boek kunnen ons leren wat we kunnen doen als we geconfronteerd worden met allerlei problemen. (Hoe serieus die problemen ook zijn er is hulp te krijgen. Want het is Israëls God die krachten geeft! Toevoeging van Aritha)
Zo'n verhaal als de geschiedenis van koning Josafat  mag dan duizenden jaren oud zijn; het is nog steeds betekenisvol voor het leven van nu! Kijk hoe Josafat reageerde op de naderende ondergang. Leer van zijn geweldige voorbeeld...
Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.(2 Kronieken 20:12)

JOSEFAT IN DE PROBLEMEN!

Het hoofdstuk begint met de beschrijving van de angstaanjagende situatie waarmee de koning van Juda geconfronteerd wordt:

Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.)

Niet één maar drie legers verzamelden zich rondom Juda en de grote menigte kwam steeds dichterbij. Vers 3 vertelt ons dat Josafat bang werd. Zijn angst was een onderdeel van het probleem, maar niet iets dat niet kon worden aangepakt.

Laten we erop letten wat hij deed. Daarna nemen we zijn gebed door. Regel voor regel  is het in de Bijbel vastgelegd. Je kunt er zoveel van leren! Daarna zien we hoe God op  Josafat reageerde èn hoe we deze dingen kunnen toepassen op ons eigen leven (en eigen land). 

JOSAFATS AKTIEPLAN
 1. In de eerste plaats richtte Josafat zich erop om de HEERE te zoeken. Je kunt gek worden van angst òf  in alle ernst Gods aangezicht. Josafat keerde zich af van zijn angst en stelde zijn vertrouwen op God. Hij richtte zich erop om...   
 2. Hij riep een vasten uit in heel Juda - hij riep zijn mensen op om zijn voorbeeld na te volgen. Vasten is een uitstekend hulpmiddel is bij zoeken naar de HEERE. Vragen of anderen je hierin bij willen staan is een heel goed idee.
 3. Ons wordt verteld dat Juda bijeengeroepen werd om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te raadplegen (vers 4). Later lezen we: Heel Juda stond voor het aangezicht van de HEERE stond, met hun kleintjes, hun vrouwen en hun grotere kinderen. (vers 13) Iedereen werd erbij betrokken, ook de kinderen.
 4. Heb hoge verwachting van God wanneer gelovigen verenigd zijn in gebed. God geeft een revival meestal wanneer gelovigen er eensgezind volharden in bidden en smeken.

JOSAFATS GEBED
HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.
Ten diepste zegt Josafat tegen God: "Ik weet dat U machtig bent en ik weet dat U dit kunt doen". God houdt ervan dat wij Hem en onszelf eraan herinneren Wie hij is - Zijn almachtige kracht, het feit dat Hij in de hemel is en HEER over alles. Het versterk ons ​​geloof.

Hebt U, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van Uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die U liefhad, gegeven?

Josafat zegt: "Ik herinner me dat U dit in het verleden eerder voor ons gedaan hebt, en ik wil U ook graag herinneren aan Uw verbond met ons en Uw vriendschap." God was een Vriend van Abraham en Hij hield van hem. Hoe vaak lezen we niet hoe God handelde vanwege zijn beloften aan Abraham, David. God is een betrouwbare Vriend.

Als Hij iets belooft zal Hij die belofte NOOIT verbreken. Hij zal Zijn vrienden nooit teleurstellen of in de steek laten.

Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor U een heiligdom gebouwd, voor Uw Naam, en gezegd: Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen.


HEERE, U ZEI...
HEERE U BELOOFDE ...

God herinneren aan alles wat Hij in het verleden gedaan en gezegd heeft, is een belangrijke sleutel tot krachtig gebed. Niet dat Hij het vergeten zou zijn. Maar het is goed voor ons. Door terug te denken aan Gods grote daden neemt onze geloofszekerheid toe. "Wacht even - U, HEERE, bent bij machte om dit te doen! Ik denk terug aan die tijd dat..."

Hem Zijn eigen woorden en beloftes voorhouden is van grote waarde. Bidden met de Bijbel als bronmateriaal, wat een geweldig idee! Kijk dan, Heere God, U zeg hier Zelf dat ...

Verwacht Hem om Zijn woord te vervullen. 
Het ontroerd Zijn hart.
Nu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte, tegen wie U Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg, en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit Uw bezit dat U ons in bezit hebt gegeven.

"Hier heeft U mijn probleem, en het dreigt iets weg te nemen dat U Zelf aan ons gegeven hebt." We mogen met vrijmoedigheid ons hart voor de Heere uitstorten en Hem de hele situatie tot in de kleinste details uitleggen. Het is niet dat Hij het niet weet - maar nog een keer -  het helpt ons om onze problemen aan Hem over te geven en aan Zijn voeten neer te leggen.

Probeert de vijand iets te stelen dat rechtmatig van jou is, als een door bloed gekocht kind van God? Waarschuw je hemelse Vader en roep Hem aan om je te helpen!


Volgende week: GODS ANTWOORD (tweede helft artikel)

===============================================
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

maandag, september 3

Als Hij ons ontmoet bij de wasmachine

Uit mijn dagboek

vrijdag 09-09-16

'Mam, waar zijn mijn sokken?',  vroeg mijn dochter op maandagmorgen. 'Ik heb echt helemaal niets meer.' Ik wist onmiddellijk waar ze waren. Ze lagen op een hoopje te wachten tot die vervelende wasmachine het weer deed.

KAPOTTE WASMACHINE

Mijn dochter baalde natuurlijk heel erg. Ze trok toen maar sokken van iemand anders aan. Zucht. Kapotte wasmachine, vieze sokken en een uitpuilende wasmand.


GLINSTERINGEN

Mijn vriendinnen werkten mijn handdoeken weg. Oké, ik stop over die wasmachine van mij. Want ik wil heel graag het moois delen dat ik deze week gelezen heb in het mooie boek: Glinsteringen van genade. Deze Bijbeltekst staat centraal in het hoofdstuk: "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen!"

Hij is niet afwezig in ons lawaaierige, chaotische leven. Hij is bij ons tot het einden van de wereld. En als dat waar is, dan is Hij ook bij ons tot het einde van onze autorit. Hij is bij ons als de koelkast leeg is terwijl we pas over vier dagen weer boodschappen kunnen doen. Hij is bij ons tot het einde van die lange nacht opzitten met een huilende baby. Hij is bij ons tot het einde van een feestje waar we liever niet waren geweest of dat we liever niet hadden gegeven, om welke reden dan ook. Hij is bij ons tot het einde van een hectische ochtend waarop van alles gebeuren moet. Hij is bij ons, zelfs tot het einde van een vreselijke dag waarop niet leek te gaan zoals gepland. ~ Glora Furman


Dit veranderde de manier waarop ik reageerde op onze wasmachine. Zijn aanwezigheid laat geen ruimte over voor zelfmedelijden toch?

Trouw verschijnt. En dit is het werk van onze God, als Hij ons ontmoet bij de wasmachine, in de rij van de supermarkt of waar dan ook.

Wat een kostbare glinsteringen van Zijn genade!
Om te geloven dat Hij er is in de chaos.

vrijdag, augustus 31

RUST, BIJ GOD ALLEEN!

Uit mijn dagboek

2015

Mijn speciale banaancake staat in de oven en ik ruik de geur door de hele woonkamer. De zon schijnt vrolijk naar binnen.Toch voel ik me helemaal niet vrolijk! Ik heb last van een stemmetje dat ontmoedigende dingen zegt.

Dat stemmetje heeft nog gelijk ook!


Aan het eind van de week zie ik dat ik veel fouten gemaakt heb. Ik ben vooral zo nalatig. En ik laat onbarmhartig meeslepen door de eisen van de moderne wereld en onze social media. Ik vergat dat ik me aan Gods ritme wilde houden. God zei: wandelen. En wat doe ik? Ik vlieg, ik ben onoplettend. Het stemmetje heeft gelijk als het zegt: "Je brengt er niets van terecht!"

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen! My soul, wait silently for God alone, For my expectation is from Him. (Psalm 62)

Nieuwe rust ervaren, zou dat kunnen? Ik wil het zo graag! En ik weet dat kan, want bij God mag ik altijd opnieuw beginnen. Daarom kniel ik voor Hem neer in mijn woonkamer, waar de stofje dansen in het zonlicht.

Lieve HEER, help me om af te remmen en mijn leven te vertragen. Ik wil zo graag wandelen met U, maar ik vind het vreselijk moeilijk om nee te zeggen tegen veel dingen. Help me mijn tijd goed in te delen en de juiste grenzen te stellen. Het lukt me vaak niet, HEER. Daarom roep ik Uw hulp in. Leer me 'wandelen' met U. Leer me Uw wil volgen en vergeef me de nalatigheid van deze week. Ik zoek mijn rust bij U alleen. Om Jezus wil. Amen.

En nu weer verder! Trouw zijn.

woensdag, augustus 29

Top 5 verzen uit de psalmen

Neem de tijd om alleen te zijn met God en je Bijbel. Weet je niets te lezen? Zoek dan eens een mooie psalm op! Ga op zoek naar de betekenis ervan, speciaal voor jou in jouw situatie.

De enige God, de Heer, spreekt! 

Hij roept alle mensen op, 

van waar de zon opkomt tot 

waar zij ondergaat.


Mijn top 5 van de maand augustus


1. Psalm 23:4

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; U stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Ik las in het boek van Phillip Keller, toen ik voor de tweede keer griep had: "Er zijn nog steeds valleien, waar we doorheen moeten. En die hoeven echt geen 'doodlopende' wegen te zijn. De teleurstellingen, de frustraties, de ontmoedigingen, de dilemma's, de donkere en moeilijke dagen behoeven, hoewel ze weg degelijk "dalen van diepe duisternis" zijn, beslist nog geen rampen voor ons te betekenen. Ze kunnen de weg zijn naar een hogerop gelegen "grond", de weidegronden, waar we in direct contact zijn met God." Een leermoment voor mij. Ja, ik vertrouw mijn Herder!

2. Psalm 121:1-2 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HEERE, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
Deze tekst betekent heel veel voor me. Het raakte me toen ik deze woorden op een prachtige  A4 poster zag staan in de etalage van onze boekwinkel. Ik besloot de poster te kopen en die staat nu te pronken op de computerkast. Ik zat er helemaal doorheen en voelde me "niet beschermd". Kwetsbaar. Maar toen ik de woorden las: Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft , toen wist ik weer op Wie ik leunde. Satan zal proberen om onze ogen te vestigen op onze moeilijkheden zodat we bang en onrustig worden. Laten we niet naar hem luisteren. Laten we onze ogen opslaan naar HEERE. Hij is een constante hulp in onze beproeving. Wat een genade om zo'n God tot onze beschikking hebben.Wat kan Hij voor jou doen?

3. Psalm 27:1 

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

"Precies een tekst voor jou," zei mijn man toen hij hem zag staan op een ansichtkaart. Twee keer griep had me zo moe gemaakt. Ik zag overal als een berg tegenop. Terwijl de koorts nog niet helemaal weg was moest ik  bijvoorbeeld een röntgenfoto van mijn schouder maken. De afspraak stond gepland en ik wilde hem niet afzeggen. Maar ik zag er zo op! Psalm 27 is een goede psalm om regelmatig te lezen. Spurgeon zegt: "Na onze bekering is onze God onze Vreugde, onze Leidsman, Leraar, en ons licht. Hij is Licht ín ons, licht rondom ons, licht dat door ons weerspiegeld wordt." Dat is zo. Ik leg mijn angsten in Zijn hand. Voor wie of wat zou ik bang zijn? 

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen.
Alle dingen zijn mogelijk bij God. Kun je dat geloven? Het zaaien lijkt soms zo hopeloos. Het seizoen waar je in leeft zo droog.Het ziet er troosteloos uit. Deze psalm leert mij: vertrouw op de God, die wonderen werkt. Luistert naar Zijn Woord. Er komt een oogstseizoen van overvloedige vreugde en zegen. Ik lees terug wat ik zelf ooit schreef: "De almachtige God zegt: Ik zal ze vergoeden (herstellen). Alle dingen zijn mogelijk bij God. Kun je dat geloven? Al die doodse jaren, die sombere jaren, die moedeloze jaren. Al de oogsten van die verloren jaren kan God je terug geven. Kijk niet naar jezelf maar vertrouw op de God, die wonderen werkt. Luistert naar Zijn belofte: "Ik zal je de jaren vergoeden die de sprinkhaan heeft afgegeten."

U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.

Ik vertaalde deze maand een artikel over echte verzoening op Jom Kippoer. Hoewel psalm 40 niet genoemd werd in het artikel dacht ik er wèl aan. Ik combineerde het met Leviticus 16:7-10 en Hebreeën 10:19-23. Ik focus me vandaag op de woorden: Zie, Ik kom... Wat een gewillige Zaligmaker hebben wij! Deze psalm ga ik voor mezelf bestuderen. 


👉 Wat is jouw favoriete psalm?
👉 Wat is jouw top 5 van de maand augustus

maandag, augustus 27

MIJN SLECHTSTE MORGEN?

Alle kamers waren vol met vieze was. Hoe langer ik keek, hoe groter de hoeveelheid kleren werd, die ik wassen moest.

En toen werd ik wakker.
Het was nog een beetje donker in mijn slaapkamer.
Maar ik besefte direct dat het maandagmorgen was!


HIJ IS BIJ ME

Of het nou mijn beste morgen of slechtste is; Hij is bij me! Hij beloofde dat dit nooit zou veranderen. Hij zal me niet loslaten en me niet verlaten. (Jozua 1:5)

NIET FOCUSSEN OP

Daarom focus ik me niet op de vieze was. Niet op mijn zonden, niet op mijn imperfectie, niet op wat mij pijn doet of onzeker maakt (o God help me) ...


Ik focus me op Christus:
mijn Heiland.
Ik richt me op 
Zijn beloften,
focus me steeds meer
op mijn eeuwige
Thuis

Ik weet wie mijn morgens
in Zijn hand houdt
en wie de dingen
onder controle heeft.
Ik weet dat Hij mij 
nooit los zal laten
Hij vergeet mij
nooit.


Zelfs op maandagen met bergen vies wasgoed weet ik dat Hij bij me is. Dat geeft mijn dag een gouden rand. シ

zaterdag, augustus 25

DE VERJAARDAGSKAART

Uit mijn dagboek

donderdag 5-9-2013

In de zomervakantie was mijn man jarig. Onze kerk heeft de gewoonte om iemand op zijn verjaardag een kaart te geven. Dit keer stond er een prachtige bemoediging op de ansichtkaart - wel een beetje uit z'n verband gehaald - uit Jeremia 1:18:

Weest niet bevreesd... want Ik ben met u. 


DE VREUGDEROVER

Ik ben juist wel bevreesd! Vaak schrik ik rond vieren wakker, met een angstig kloppend hart. Of ik word in de morgen overvallen door nare gedachten, die me de adem afsnijden. Ik las daar iets moois over in een boekje van Max Lucado:

Je kent hem: de vreugderover. Het was deze dief die je zweethanden bezorgde toen je dat sollicitatiegesprek had. Het was deze schurk die in je oor fluisterde toen je de begraafplaats verliet: 'Misschien ben jij de volgende.' Hij wil je geld niet. Hij wil je sieraden niet. Hij is uit op iets veel kostbaarders. Hij wil je vrede stelen - je vreugde. Wat zijn naam is? Angst. het is zijn taak om jou je moed te ontnemen, om je achter te laten als een bibberend hoopje. Angst voor de dood, angst om te falen, angst voor God, angst voor morgen - de mogelijkheden zijn eindeloos.

OMDAT IK BIJ JE BEN

Ik kijk naar de verjaardagskaart. Wees niet bevreesd, staat erop. Waarom dan niet, Heere? Ik heb er wel last van. Ik ben bang. Omdat Ik bij je ben, zegt Hij tegen me. Omdat Ik je niet zal verlaten. Omdat Ik je niet loslaat.

Ik grijp Zijn hand vast. Of grijpt Hij mij het eerst? Hij heeft me nooit losgelaten. Ik vertrouw. Ik geloof. Omdat Hij betrouwbaar is. Hij doet wat Hij zegt. Samen met Hem ga ik mijn vreugderovers opnieuw te lijf.

donderdag, augustus 23

DE HELE BIJBEL DOOR (2)

Begin juli schreef ik HIER over het helemaal doorlezen van de Bijbel. Iemand reageerde op mijn stukje en schreef:

Ik heb 'em niet uitgekregen op die (chronologische manier), maar ik heb wel heel lang op volgorde gelezen in m'n stille tijd. Het was zo'n verrassende, verbazende ervaring. Alsof het helemaal nieuw was, zo niet-saai (dat denken mensen vaak, dat het dan saai wordt in Leviticus) ... Het kwam veel dieper en intenser binnen dan hap-snap stille tijd stukjes. Probeerde niet bij elke tekst een toepassing te vinden voor mezelf, maar het echt te lezen als ZIJN verhaal, ZIJN wereldgeschiedenis. Het verrassende was dat ik er juist zoveel van geleerd heb, ook voor mijn persoonlijk geloofsleven. Ben benieuwd hoe jij het ervaar of ervaren hebt!

NOG MEER  LIEFHEBBEN

Heel herkenbaar. Ik ervaar dat ook zo maar ik vind het tegelijk zo moeilijk om mijn ervaring in woorden te vangen. Bijbellezen is voor mij het zoeken naar het hart van God, verlangend naar een nieuwe ontmoeting met Jezus. Het lezen van de eerste vijf boeken van de Bijbel heeft mijn verlangen om Israels God nog meer lief te hebben groter gemaakt. 


MET LEESPLAN

Ik las de eerste vijf boeken van Mozes volgens het leesplan van Dusty Roads met veel vrijheid om het langzamer te doen. Op de foto hierboven zie je mijn Bijbel plus  kleine blauwe stickers. Die heb ik veel gebruikt. Want telkens las ik iets waarvan ik dacht: o, hè, nou ja... Ik schreef dan de tekstnummers erop om het later verder te onderzoeken.

Bijvoorbeeld:

 • Genesis 4:26 En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de HEERE aan te roepen. Enos betekent: sterfelijke, zwak. Je zult je zoon zo noemen. Waarom deed Seth dat? Ik las het HIER
 • Exodus 31:1:11 Zie, Ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam van Juda bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, om allerlei werk te verrichten.  Ik ben diep onder de indruk. Praktische wijsheid in de vorm van goed vakmanschap en kunstzinnigheid. Niet iedereen is een leider als Mozes, een profetes als zijn zus, niet iedereen een priester als Aäron. Maar de gaven die we hebben zijn aan ons gegeven met een doel. Ik denk na over mijn eigen talenten. Gebruik ik ze voor Hem?
 • Numeri 2:3 Zij dan die hun kamp opslaan in oostelijke richting, waar de zon opkomt vallen onder het vaandel van het kamp van Juda, ingedeeld nar hun legers. Dit gaat over de opstelling van de stammen. Waarom krijgt het kamp van Juda die plaats: daar waar de zon opkomt? Waarom moesten zij als eerste optrekken?
 • Leviticus 19:5 Wanneer u nu een dankoffer aan de HEERE brengt, moet u dat zo brengen dat u voor Hem welgevallig bent. Hoe ben ik welgevallig voor Hem in mijn dankzegging?
 • Leviticus 21:18 Voorzeker, geen enkele man die een gebrek heeft, mag naar voren komen ... iemand met een bochel, of iemand met een vlek op zijn oog, of met uitslag ... geen enkele man uit het nageslacht van de priester Aaron met een gebrek mag naderbij komen om de vuuroffers van de HEERE aan te bieden. Mijn vraag: zet God mensen uit het priestergeslacht die een "gebrek" hebben aan de kant? Waarom eigenlijk? 


BIJBELSE FICTIE

In de vakantie las ik naast de Bijbel ook een historische roman over de tijd van de woestijnreis. Het is het tweede deel uit de serie Uit Egypte en heet: In de schaduw van de storm.  Ik schreef in 2017 een recensie over het eerste deel van Connilyns boek. Het tweede deel is echter nog veel mooier. Het gaf zoveel verrassende inzichten. Warm aanbevolen dus! Ik deel een foto van de cover om de liefhebbers van Bijbelse fictie warm te maken.


 • Lees review van eerste deel HIER
WEEKLY TORAH

Voor mij was het lezen van het boek Deuteronomium het meest verrassend. Dat komt omdat ik op het laatst korte stukjes vond, die ik ernaast las: WEEKLY TORAH - met videos.

Bekijk onderstaande video:Ik ga nòg een keer de eerste boeken van de Bijbel lezen, aan de hand van de WEEKLY TORAH. Hoe meer ik lees, hoe meer ik het idee krijg dat ik nog maar zo weinig weet.


DOOR HET BLOED VAN JEZUS

Ik had niet gedacht dat zoveel dingen in de eerste boeken van de Bijbel heen zou wijzen naar de Messias. Al de offers, al die wetten... Het is verrassend hoe alles nu op z'n plek als ik bijvoorbeeld in de brief aan de Hebreeën lees. Deze Priester! Jezus!

Iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook.Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10)

 👉 Wat heeft  jou getroffen in de vakantie tijdens het Bijbellezen?

maandag, augustus 20

ELKE MORGEN NIEUW

DOOR: DAVE ZULEGER 


Waar denk jij het eerst aan als je 's ochtends wakker wordt?

De eerste dingen die onze geest overstromen als het alarm afgaat, geven ons vaak geen blij gevoel en bieden geen troost. Vaker wel dan niet overvallen de lasten van de dag ons al voordat we zelfs maar een paar keer hebben kunnen ademhalen. Een moeizame relatie, een conflict, die ene ontmoeting, de fout die we maakten, de takenlijst die te lang is voor de dag van vandaag, de pijn die we voelen, die ene zonde die we maar niet kunt overwinnen. En op de achtergrond is er een knagende gevoel dat we geen kracht hebben om er ook maar iets aan te veranderen.Als we niet oppassen, bepalen die eerste zwartgallige minuten de rest van de dag. We zijn van nature niet geneigd om het bevel van God op te volgen om onze gedachten te richten op dingen hierboven, waar Christus is (Kolossenzen 3:1-4).

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Het heeft altijd iets vreemds dat we de eerste momenten na een volle nacht van totale, onbewuste afhankelijkheid, onmiddellijk in een onafhankelijke, ik-moet-het-allemaal-zelf-doen-modus stappen. We stellen ons vertrouwen automatisch op onze eigen "paarden" en "strijdwagens" in plaats van op de soevereine liefde van onze Heer (Psalm 20:8).


Onze angstige harten


De kern van deze angsten ligt in een soort ongezond,  niet-Bijbels vertrouwen in onszelf om de zwaarte van het leven te (kunnen en moeten) dragen. Maar God heeft onze zelfredzaamheid nooit bedoeld om al het gewicht van de moeilijke dingen te dragen. Een mentor zei ooit tegen mij: Angst ontstaat als we eerst naar onze omstandigheden en dan naar onze bekwaamheid kijken, maar geloof komt als we naar onze omstandigheden kijken en daarna omhoog naar Gods vermogen.

Dit advies heeft me goed geholpen in mijn strijd van het geloof. Het hielp me daarnaast ook om de complexiteit van mijn zondige, op zichzelf vertrouwende hart te zien en te doorgronden.

De meesten van ons geloven in de soevereine kracht van God (Efeziërs 1:11), maar vaak verwaarlozen of vergeten we dat die soevereine kracht dan ook echt van toepassing is op ons persoonlijke leven en op onze specifieke omstandigheden (om ons te helpen). Misschien zijn we verblind doordat we onszelf telkens afkeuren en weerhoudt het luisteren naar negatieve stemmetjes ons ervan om Gods waarheid op onszelf toe te passen. Dan zeggen we: Ik heb het verknoeid en ik ben te onbetekenend om in aanmerking te komen voor Zijn speciale kracht. 


Het is nodig dat we onthouden dat de kracht van God nu van ons is dóór Christus (Efeziërs 1:19-20), en dat Hij ons elke morgen nieuwe weldaden belooft:

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is Uw trouw!" (Klaagliederen 3: 22-24)

In Christus zal Gods eeuwige liefde voor jou nooit ophouden. Nooit. Zijn barmhartigheid zal nooit tot een einde komen. Nooit. Zijn goedertierenheid en zijn barmhartigheid zullen elke ochtend nieuw zijn en Hij zal ze getrouw over je uitspreiden. Als God je grootste schat is, als God Degene is waar je het meest van houdt - jouw deel is - dan mag je terecht op Hem en Zijn onverbreekbare (bijna ongelooflijke) beloften hopen.

De Heer is mijn deel


De Heere is niet in het algemeen iemand anders deel, maar de schrijver van Klaagliederen erkent dat de Heere zijn deel is. Aan deze kant van het kruis weten we dat Jezus dit deel voor ons gekocht heeft:  volle vreugde in de tegenwoordigheid van God, voor altijd (Psalm 16:5,11).

De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Klaagliederen 3: 22-24 herinnert ons eraan dat de Heere in Christus trouw zal zijn om er iedere morgen voor ons te zijn met voldoende nieuwe genade om ons door de problemen, de zonde en de pijn van vandaag heen te loodsen. Het Bijbelboek is gevuld met pijn, ellende en de gevolgen van ons zondige en gebroken bestaan. Toch breekt hier een glimpje van de evangelie-hoop door, dat ons wijst op de overvloedige, krachtige en trouwe zorg van God voor elk kind dat behoort tot Zijn door bloed gekochte familie.


God voedt elke vogel in de lucht en kleedt alle lelies van het veld, en Zijn zorg voor ons stijgt ver uit boven Zijn zorg voor de natuur. (Mattheüs 6:25-34). 

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Hij zal elke ochtend bij ons zijn... tot het moment dat we die nacht in slaap vallen en hij zal ons nooit, nooit verlaten of verwaarlozen, zelfs niet als we genieten van Zijn goede gave van een vredige slaap (Psalm 4:9).

Hulp en bescherming zijn vlakbijMijn zoontje worstelde onlangs meer met angst dan ooit tevoren. Hij was bang voor zijn middagslaapje en ook om 's avonds in slaap te vallen. We hebben hem gerustgesteld en zeiden dat we een veilig huis hadden, dat alle deuren gesloten waren en dat mama en papa alles zouden doen om hem te beschermen. Wat we ons echter opeens realiseerden was dat het voor hem het allerbelangrijkste voor was, dat hij wist dat papa en mama in de buurt waren, voor als hij hen nodig had.


Zijn kinderlijke vertrouwen in ons was niet weg, maar omdat hij niet zeker was van onze nabijheid vergat hij onze trouw en richtte hij zijn hart op angsten. Dus gingen we buiten zijn deur zitten tot hij in slaap viel met een glimlach op zijn gezicht. Hij dacht niet aan zijn angsten, maar aan ons en dat we heel dichtbij hem waren.


Nieuwe weldaden voor nieuwe lasten


Wat betekent dit allemaal voor de lasten van vandaag? 

Ten eerste: de realiteit dat God elke morgen nieuwe weldaden voor ons heeft, betekent dat we ons niet ontmoedigd hoeven te voelen als we de dag maar nauwelijks gehaald hebben. Veel dagen laten ons gebroken achter. We hebben bijna geen hoop meer. Dat is niet iets om bang van te worden. Er was genoeg genade voor die dag. En er  zal de volgende ochtend weer nieuwe genade zijn. Richt je ogen op Jezus en werp je lasten op hem (1 Petrus 5: 6-7). Hij kan ze beter aan dan wij ooit kunnen.


Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Ten tweede: we kunnen niet vertrouwen op de weldaden van gisteren voor de lasten van vandaag. Ga elke dag opnieuw naar Jezus. Ga elke dag naar het Woord van God, ga in gebed en vraag Hem om je te helpen Zijn wonderen en beloften te zien en die je hart leren zingen. Relaties vragen aandacht. Een van de redenen dat we niet ervaren dat Jezus bij ons is als we in slaap vallen of  wakker worden, is dat we ons aan heel veel afspraken van ons wekelijkse  lijstje houden, behalve aan de afspraak die op prio 1 zou moeten staan: de dagelijkse ontmoeting met de almachtige God van het universum. Vraag Hem om je meer van Zichzelf te laten zien en smeek Hem om de nieuwe en unieke genade die je vandaag nodig hebt.


Als laatste, we kunnen angst, wanhoop en bezorgdheid niet doden door goed geschreven takenlijsten en tot in de puntjes geplande schema's. Integendeel, in al onze omstandigheden, zou het goed voor ons zijn om acht te slaan op de woorden van Paulus voor Gods bedoelingen van de nieuwe morgen:Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Filippenzen 4: 6-7)

God is met ons in Christus en door de Heilige Geest zijn Gods beloften voor nieuwe weldaden vandaag net zo reëel en betrouwbaar als die van gisteren. Laten we naar Hem toe gaan, onze zorgen op Hem werpen en Hem vertrouwen voor de vrede die ons beperkte begrip ver overtreft en onze harten en onze gedachten bewaakt in Christus Jezus.

Rust in Jezus, vannacht en morgen overdag.