donderdag, november 15

🌻 BLOEI WEER, GROEI WEER

Ik kom net uit de tuin. Terwijl de oude eik zijn bladeren verliest en de Japanse sierkers bijna kaal is, bloeien er nog steeds een paar zonnebloemen in de tuin.

ZONNEBLOEM BLOEIT NOG

Wat is het bijzonder dat  juist deze zonnebloem nog bloeit. Er zit een verhaal aan vast en dat gaat terug naar vrijdag 13 juli van dit jaar. Ik vertel het onder de foto.


In juli schreef ik op mijn fotoblog:


... GEKNAKT 😞😊

Deze zonnebloem (HIER) was eigenlijk aan het doodgaan omdat z'n steel geknakt was door een harde rugwind. Ik gaf hem nog één kans en plakte een pleister heel strak om de breuk heen. Hoewel de bladeren al helemaal slap hingen... groeit hij nu weer en doet ie het heel erg goed. 


🌻 BLOEIT HET LANGST

Wonder boven wonder bloeit deze zonnebloem het langst. Hieronder zie je de pleister. Die heeft er maanden gezeten. Op een dag viel hij er af en toen zag ik alleen nog een vage breuklijn. Als mijn zonnebloem uitgebloeid is zal ik de zaadjes drogen en in het voorjaar weer zaaien. Nieuw leven uit deze bijzondere zonnebloem.


EEN KNAK IN JE ZIEL

Heb jij een knak in je binnenste, net als ik? Dan wil ik graag deze quote delen, die ik aan het begin van deze week HIER las:
Wat ons ook breekt, het verbreekt God niet. Hij is groter dan het gewicht dat we met ons mee sjouwen en de maskers die we proberen te dragen.
GOD IS NABIJ

God is groter! Hij is nabij bij de gebrokenen van hart (Psalm 34). Nabij... dat betekent dat Hij klaar staat om te luisteren en je te helpen.


WAT JOHN GILL ZEGT (over Psalm 34)

De Heer is "nabij" op een speciale manier. Hij komt en openbaart zich aan hen op een genadige manier. Hij giet de verzachtende olie en wijn van Zijn liefde in hun hart en bindt hun gebroken harten bij elkaar. Ja, Hij komt niet alleen maar blijft ook bij hen.  Hij verbreekt het geknakte riet niet maar geneest hun breuken.

👉 VIDEO

On the value in God's sight of a broken and contrite heart, see Psalm 2:17; and on his mercy towards the truly contrite, see Psalm 147:3; Isaiah 57:15; 69:2. He "is nigh" to such persons, he "dwells with" them, "looks to them, .... revives their heart, .... heals" them, "saves" them. (Pulpit Commentary)

🌻 BLOEI WEER, GROEI WEER

Naar Hem toe dan, met die knak in je ziel. Hij zorgt voor je. Hij zal je hoofd omhoog heffen als de tijd daar rijp voor is. Dan mag je weer groeien en en bloeien, tot eer van de Heer, ondanks die knak in je ziel.

U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.

zaterdag, november 10

GOD IS TROUW. DAAROM!

Vandaag wil ik er vooral aan denken dat de HEERE mijn kracht is. Dat Hij me helpt. Hij is El Shaddaj: de God Die altijd genoeg is. En ik hoor bij Hem.

NOOIT MOE

Ook al ben ìk moe, de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, is niet moe en raakt niet afgemat. Hij is mijn kracht en  mijn hulp. Mijn ALLES in Christus. Zelfs als ik er niets van terecht breng.

Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.


Wat een WONDER dat Hij nooit te vermoeid is om...

 • te helpen
 • te omarmen
 • te vergeven
 • te troosten
 • te leiden
 • te bemoedigen
 • te ...

GEEF NIET OP

Geef niet op als het leven tegen zit. Start opnieuw bij waar je ben en met wat je kan. Misschien is dat niet veel. Maar God gebruikte de meest simpele steentjes van David om een groot doel te bereiken. Die kleine (ongeziene) dingen zijn veel waardevoller dan je denkt!

👉 Daar wil ik deze maand een keertje over schrijven: over kleine dingen waarmee God Zijn koninkrijk bouwt.


GOD IS TROUW

Vandaag baseer ik mijn hoop en verwachting (opnieuw) op Zijn trouw.
Want...
 • Onze hulp en onze verwachting is in den naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen. (Psalm 124:8
 • De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los. (Psalm 138: 8)
 • God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. (1 Korinthe 1:9)
 • Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. (2 Thessalonicenzen 3:3)
 • Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thessalonicenzen 5:24)


Maar ik zal op U vertrouwen (Psalm 55).
Jij ook?

maandag, november 5

Waar haal je de kracht vandaan?

Uit mijn dagboek
14 januari 2017

Mijn Bijbel ligt geopend op mijn schoot en ik lees psalm 138:

Ik zal U loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden (koningen) zal ik voor U psalmen zingen.


David, waar haal je de kracht vandaan? Hoe kom je aan die innerlijke sterkte? Hoe weet je zo zeker dat Hij je zal bevrijden van je vijanden? Hoe kan je over God zingen in de chaos?


GOD GEEFT INNERLIJKE KRACHT

Pas halverwege de psalm, kom ik er erachter wat het is. God deed iets. God maakte hem levend(ig) in het midden van de benauwdheid. In het Engels staat er: Though I walk in the midst of trouble, Thou quickenest me. Hoe deed Hij dat? Niet door zijn omstandigheden te verbeteren. Hij gaf Hem hem innerlijke kracht, zomaar midden in de ruige, chaotische omstandigheden. (vers 3). 

Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.

9 BIJBELTEKSTEN OVER GODS KRACHT |

👉 Ik zocht naar teksten over dit onderwerp en ik word overtuigd dat de Heere God dat nog steeds doet: (innerlijke) rust geven. Ook in situates die moeilijk en onoverzichtelijk zijn. Davids God leeft en Hij is het die sterkte geeft.

 • Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus... opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens. (Efeziërs 3: 14,16,17)
 • Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:20,21)
 • Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. (2 Korinthe 12:9)
 • De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. (Jesaja 40:28, 29)
 • Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken;
  ja, wacht op de HEERE.
   (Psalm 27:13,14)
 • Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. (2 Timoteüs 1:7,8)
 • David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God. (1 Samuel 30:6)
 • Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 5:9-11)
 • U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. (2 Timoteüs 2:1-3)
----

NOVEMBER 2018

Mijn gedachtes vandaag: Hoewel je als christen in de problemen kunt komen, loop je dat pad niet alleen want Hij is bij je. Hoewel je vervolgd kunt worden; zal Hij je niet verlaten. Hoewel je genegeerd en belachelijk gemaakt kunt worden, zal niemand je uit de hand van de Herder rukken.ASIA BIBI (en anderen)

👉 Ik denk aan Asia Bibi en andere christenen die in gevangenissen en opvoedingskampen verblijven. Onze opdracht is: blijven bidden, zodat zij op een waardige manier voor Christus mogen lijden en niet de moed verliezen!

God can enter the inner world and bring comfort there, and spread a banquet within, and open a little paradise. (Psalm 94:19, Job 35:10, Psalm 27:5).

👉 Waar haal jij zelf de kracht vandaan?


MEER OVER DAVID: 

 1. Als het licht van de morgen
 2. Davids psalm, een stimulans voor mij
 3. Als je niet kunt slapen
 4. Ik zal zingen

woensdag, oktober 31

KIJK, RUIK EN PROEF

Toen iedereen van tafel was pakte ik het melkpak om het in de koelkast te zetten Maar opeens stond ik stil en las de woorden op de zijkant:

Voorkom verspilling. 
Ook na datum vaak nog goed: 
kijk, ruik, proef!

MELK VAN HET WOORD

Ik liep langzaam naar de koelkast. Wat een goede reminder! Voedsel is vaak langer houdbaar dan de datum die op het pak staat. Kijk, ruik, proef! Toen dacht ik aan Petrus. Petrus had het toch ook over melk en proeven? 🍼 😋


Ik zocht op:
Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd* hebt dat de Heere goedertieren is. (1 Petrus 2:2)

Verlang vurig! Een pasgeboren kindje kan niet zonder melk en zo kan een wedergeboren christen niet zonder het Woord. Snak ernaar.  Waarom?


 • .... zodat je mag groeien door het gebruik ervan. Oude manuscripten voegen de woorden 'tot redding' er aan toe. 

Als je tenminste geproefd heb dat de Heere goedertieren (genadig) is. Het proeven dat hier genoemd wordt ziet hier ongetwijfeld op "geloven". Geloof wordt vaak beschreven aan de hand van onze zintuigen


5 BIJBELTEKSTEN OVER ZINTUIGEN
 1. ZIEN: Zie op Mij *, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders (Jesaja 45:22). 
 2. HOREN: Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David (Jesaja 55:3).
 3. RUIKEN: Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt (Psalm 45:8). 
 4. AANRAKEN: En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had (Markus 5:30 - 32).
 5. PROEVEN: Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt (Psalm 34:8).

👉 Heb jij geproefd dat de Heere genadig is?
👉 Wanneer heb je Hem voor het laatst ontmoet in het Woord?


REMINDER

Op mijn melkpak staat een reminder om voedselverspilling tegen te gaan. Je kunt langer genieten van je melk dan je denkt. Al  zal het tenslotte bederven. In mijn Bijbel staat ook een reminder: de melk van Gods Woord bederft helemaal nooit. 

Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. (Jesaja 40)

Verspil je leven niet maar
drink de melk van het Woord:
kijk, ruik en proef!

* In de HSV: wendt u naar Mij toe. Ik heb gekozen voor: zie op Mij omdat in de Engelse Bijbel staat: Look unto Me

🍼 LEESTIP: Nog aan de babymelk?

maandag, oktober 29

Blijf vertrouwen! Zelfs in de nacht

Uit mijn dagboek:
5 maart 2015

De pijnlijke kramp in mijn borst en bovenrug nam toe en het lukte me niet om stil liggen. Ik draaide van mijn ene zij op de andere. Ik sloot mijn ogen en concentreerde me op mijn ademhaling. Vooral kalm blijven.


In de nacht lijkt alles veel erger dan overdag. Alsof je wegzakt in een bodemloze put vol modder. Maar een stukje uit mijn Bijbelse dagboek bewaarde me voor paniek. Ik had het die morgen gelezen. Toch troostte het me pas echt in de nacht!  

Psalm 16:4

Want U zult mijn ziel in de hel niet verlaten.

BIJBELS DAGBOEK

We kunnen heel diep wegzinken. Maar nooit dieper dan de HEER toelaat. We kunnen voor een tijdje in de kerker van de twijfel zijn, maar wij zullen daarin niet omkomen. De ster van hoop staat nog steeds aan de hemel, wanneer de nacht het donkerst is. De HEER zal ons niet vergeten en ons niet aan de vijand overleveren. Laten we rusten in die hoop. We hebben te doen met Iemand, wiens goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid! We zullen weer opstaan uit duisternis en wanhoop (en pijn). 


Blijf op God vertrouwen! Zelfs in de nacht.

LEES OOK:

vrijdag, oktober 26

ONDERZOEK || BIJBELLEESTIP (6)

Geloof niet zomaar alles (en iedereen). Je komt als christen in aanraking met wat anderen zeggen over bepaalde gedeeltes uit de Bijbel. Heb respect maar wees tegelijk ook voorzichtig. Onderzoek of het zo is.

👉 Zoals de Joden in Berea:
Paulus en Silas  gingen, toen zij in Berea gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden. (Handelingen 17:10-12)


BIJBELLEESTIP

Als je de Bijbel wilt lezen en studeren, vertrouw dan niet (direct) op wat iemand anders je vertelt over de tekst. Kijk of het klopt met de rest van Gods Woord. Ga op onderzoek uit. Vergelijk het ene gedeelte met het andere. 

Waarom zijn de gelovigen in Berea een voorbeeld?

 • omdat zij het Woord ontvingen met grote bereidwilligheid. Ze luisterden aandachtig en met respect naar het evangelie. Ze verwierpen het NIET als onwaardig voor onderzoek. Hierin waren ze oprechter (nobeler) dan de Joden in Thessalonika
 • omdat zij de Schriften onderzochten. Ze onderzocht de Schriften - dat is het Oude Testament (Johannes 5:39). De apostelen waren er altijd heel secuur in dat de doctrines die zij omhelsden (met betrekking tot de Messias) in overeenstemming waren met de Joodse geschriften. De Joden uit Berea deden hier dan ook ijverig en ernstig onderzoek naar en waren bereid de waarheid te achterhalen
 • omdat ze dat DAGELIJKS deden. Niet alleen op de sabbat en in de synagoge, maar ze maakten er ook dagelijks werk van. 
 • omdat ze de Schriften onderzochten of die dingen zo waren - of de doctrines van Paulus en Silas in overeenstemming waren met de Schriften. Het Oude Testament gold voor hen als de standaard van de waarheid. Alles waarvan kon worden aangetoond dat het daarmee in overeenstemming was, namen zij aan.

STUDIEBIJBEL:

Lukas prijst het onderzoeken van de Schriften (Oude Testament) door de Joden uit Berea. Dat doet hij niet zomaar. Hij moedigt hiermee alle gelovigen aan om dit ook te doen. Het bevestigt het feit dat de Bijbel een helder licht is is. En dat het mogelijk is om de Bijbel op de goede manier te begrijpen als we er ijverig en toegewijd in lezen, in afhankelijkheid van de hulp van de Heilige Geest.

5 BIJBELTEKSTEN:

 1. 1 Thess 5: 20 Beproef alle dingen, behoud het goede.
 2. 1 Johannes 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan
 3. 1 Kor. 14:29 En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen
 4. Matt. 24:24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.
 5. 2 Tim. 3:16 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is tot alle goed werk ten volle toegerust


👉 Sermons Acts 17:11
.

woensdag, oktober 24

🌻 IF HE IS MY ALL...

Looking for quotes about sunflowers, I came across an old meditation written by the famous preacher C.H Spurgeon. It's about flowers and believers. That was surprising for me. Why? 

When I was a young believer I struggled with doubts. Why did I not have the same spiritual experiences as others in the church? Why does the Lord lead me so gently, while others went through dark valleys? 

HYPER - CALVINISM


Repentance should be accompanied by much struggle, many tribulations, troubles, trials and chastisements according our church system. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly ( my person) and the sinner appear? Hyper - Calvinism takes a biblical doctrine, God’s sovereignty, and pushes it to an unbiblical extreme, you know.

But I experienced the overflowing love of a gracious God for someone who had ignored Him for years.


 • Now I am an older believer
 • I still love my former church an I pray for the church (it was the church where God called me out of the darkness into His wonderful light). 
 • Read: When should I leave my church?
 • 19 years ago we went to another church, because we were no longer welcome to participate in the sacraments because we thought differently about justification than the church council prescribed. It is good to be in this church. There is no ideal church on earth. 
 • Read: Hyper - Calvinism a short definition
 • I love my God for more than 30 years. And still He loves me from eternity. I learned through the years that God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us.
 • That's why I love to read what Charles Spurgeon is writing about this topic. Read it below ⇣

MEDITATION BY C.H. SPURGEON

Many persons are greatly disquieted in mind because their experience of conviction or comfort has not been like that of others. They fancy that they cannot have come to Christ aright because they have not felt precisely the same joys or expressions as certain saints of whom they have read.

Now, should these good people be so troubled? We think not. Uniformity is not God's rule of working either in nature or in grace. No two human faces display exactly the same lineaments; sons of the same mother, born at the same birth, may be as different as Jacob and Esau. Not even in leagues of forest will two leaves be found in all respects alike. Diversity is the rule of nature, and let us rest assured that variety is the rule of grace.

Mr. Beecher has given us this truth in a very beautiful form in the following lines:

What if God should command the flowers to appear before him, and the sunflower should come bending low with shame because it was not a violet, and the violet should come striving to lift itself up to be like a sunflower, and the lily should seek to gain the bloom of the rose, and the rose the whiteness of the lily; and so, each one disdaining itself, should seek to grow into the likeness of the other?" God would say, 'Stop foolish flowers! I gave you your own forms and hues, and odours, and I wish you to bring what you have received. O, sunflower, come as a sunflower; and you sweet violet, come as a violet; let the rose bring the rose's bloom, and the lily the lily's whiteness.' Perceiving their folly, and ceasing to long for what they had not, violet and rose, lily and geranium, mignionette and anemone, and all the floral train would come, each in its own loveliness, to send up its fragrance as incense, and all wreathe themselves in a garland of beauty about the throne of God.

A Friendship Bouquet 
ONE IN CHRIST

The saints are one in Christ Jesus, but they are not one in their peculiarities. Be we who we may, if we rest on the Redeemer our eternal life is sure; and if not, we are dead while we live. What is Jesus Christ to me? That is the main question. 

🌻🌹🌼 If he is my all, then all is well.

Source: C. H. SpurgeonYou are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all

Seeking You as a precious jewel
Lord to give up I'd be a fool
You are my all in all

Jesus Lamb of God worthy is your name
Jesus Lamb of God worthy is your name

Taking my sin my cross my shame
Rising again I bless your name
You are my all in all

When I fall down you pick me up
When I am dry You fill my cup
You are my all in all

Jesus Lamb of God worthy is your name
Jesus Lamb of God worthy is your name

maandag, oktober 22

4 manieren waarop God tot je spreekt

Als God wil dat iets slaagt
dan helpt Hij je.
Ook al denkt jij misschien
dat dat het je nooit
zal lukken.

De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen.*


Maar als je bezig bent
met dingen die tegen
Zijn wil ingaan
dan helpt Hij je om
dat te ontdekken
en om het los te laten. 

Geef het op en weet, dat Ik God ben.*

HOE WEET IK OF...

Ik vind het soms zo moeilijk. Hoe weet ik of ik iets vast moet houden of juist los mag laten? Ik ontdekte 4 manieren waarop God me de weg wijst.

4 MANIEREN WAAROP GOD SPREEKT en er zijn er vast nog meer 😊


1. Gods wil wordt geopenbaard in Gods Woord Bijbellezen en gebed horen bij elkaar. Soms zal Gods Geest je herinneren aan een gedeelte uit de Bijbel en past het precies bij jouw situatie past. Bid ervoor of Hij dat wil doen. 
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Timotheus 3:16,17) 
2. God spreekt door de omstandigheden Niets op aarde gebeurt toevallig. God spreekt vaak door onze omstandigheden. Toets wat je erover denkt aan Gods Woord en kijk of het niet in tegenspraak is met de Bijbel. Bid of je met Zijn ogen, vanuit Zijn perspectief naar de omstandigheden mag kijken. 

En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. (Handelingen 16:6,7) 

3. God opent mogelijkheden God werkt door middel van kansen en open deuren, zoals in Openbaring 3 staat: 
Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
4. God gebruikt Bijbelvaste mensen om je de weg te wijzen Het is zo mooi om te zien hoe God mensen in je leven brengt die je de weg wijzen. Overwin jezelf en vraag wat zij er van vinden. Wuif hun raad niet zomaar weg. Het is de bedoeling dat we elkaar als gelovigen zullen helpen, bemoedigen en troosten.
Maar God, Die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag van uw vurig verlangen, uw treuren en uw ijver voor mij, en zo werd ik des te meer verblijd. (2 Korinthe 7:12,13)

 *Nehemia 2:20 (stukje eruit)
* Psalm 46:11. Lees ook: Deuteronomium 3 : 26b👉 Hoe heeft God ooit tot jou gesproken toen je (iets) moest kiezen?
       Op welke manier?

zaterdag, oktober 20

Wekelijkse samenvatting (2)

Deze week publiceerde ik 3 berichten op mijn blog:

 1. Jezus volgen op omwegen
 2. Don't give up
 3. 9 manieren om je gebedsleven te verbeteren

ACHTERGROND GEBEDSTIPS 🙏

De laatste heeft te maken met mijn chronische uitstelgedrag 's-avonds. Ik vind het avondgebed zo'n mooie traditie maar op de één of andere manier stel ik het uit en ben ik op den duur te moe om er mee te beginnen. Daarom verzamelde ik wat manieren om mijn gebedsleven te verbeteren. Ik vond vooral dat ene citaat (nummer 8 ) zo mooi. Ik denk er nu steeds aan voordat ik ga bidden. Wat Augustinus zegt: Of we het nu beseffen of niet, bidden is de ontmoeting van Gods dorst met de onze. God dorst ernaar dat wij naar Hem dorsten.

ZONNEBLOEMEN

Deze week heb ik me verbaasd over de zonnebloemen in de tuin. Het is al half oktober en ze staan nog steeds zo mooi heen en weer te wiegen op hun groene stelen. Als de zon dan ondergaat... weet je hoe mooi dat heldere geel van de bloemblaadjes opgloeit? Ik maakte er wat foto's van om al die mooiigheid te bewaren. Dan kan ik er nog eens van genieten als het wintert.


 • Woensdag komt er een Engelstalig berichtje online waarin ik een mooi stukje van C. H. Spurgeon deel dat ik vond toen ik op zoek was naar een zonnebloemcitaat. te mooi om niet te delen!FROZEN SHOULDER

Verder ben ik eigenlijk helemaal niet zo blij met deze week. Veel pijn gehad. Met fitness heb ik de boel misschien een beetje verknald. Maar het advies is dat ik rustig mag bewegen tot de pijngrens. Omdat ik altijd wel pijn heb in de spieren weet ik niet zo goed wat dé pijngrens is.

De pijn heeft gemaakt dat ik alles met beleid moest doen. Het zorgde voor veel ongemak. Ik vraag me af wanneer ik in de pijnvrije fase kom van mijn frozen shoulder. Ik heb nu ongeveer een jaar pijn met daarvan de laatste drie maanden stevige pijn.

TRUTH FOR LIFE

Ik heb deze week een prachtige serie geluisterd van Alistair Begg over het leven van Jozef, uit de Bijbel. Het was verrassend, verfrissend en ik denk er nog steeds over na. Je kunt ze gratis downloaden en beluisteren.
 1. The Hand of God , Volume 1
 2. The Hand of God, Volume 2
Ik ben benieuwd of er nog een vervolg komt! 

BIBLWORD COURSE

Ik heb vandaag nog wat lessen nagekeken voordat ik mijn account op vakantie-stand zette. Mooie antwoorden. Verbazingwekkende vragen. Bijvoorbeeld: Jesus was so humble. Is there a way to be truly humble like him? 


👉 Ja, het is dus herfstvakantie hier. Mijn zoon blij. Ik blij.

vrijdag, oktober 19

9 manieren om je gebedsleven te verbeteren

Je moet wel blijven ademen, zei mijn man toen we de 260 treden van een trap in het bos beklommen. We waren op weg naar de top van de Grebbeberg om daar samen van het weidse uitzicht te genieten. Als iets spannend of zwaar is... vergeet ik te ademen. Ja, dan kom je op den duur zuurstof tekort 😅

ADEMHALEN BIJ GOD

Voor mijn lijf is het belangrijk dat ik mijn adem niet vastzet. En voor mijn geestelijk leven is het belangrijk dat ik blijf ademhalen bij God. Ik bedoel: dat ik blijf bidden.

Bidden wordt vergeleken met ademhalen. Ik vind dat mooi en terecht. Een christen kan niet zonder gebed, net als mens niet zonder ademhaling kan.


Uit mijn dagboek

21 september 2015
Haal adem als je hoofd overloopt. Haal adem als je het niet allemaal meer kunt bijbenen. Haal adem als dingen je overrompelen en down maken. Haal adem bij God. Ga eens even zitten, net als Maria aan Jezus voeten en luister naar wat Hij je te zeggen heeft. Tijd doorgebracht met God is geen verloren tijd! Op adem komen bij Hem, die mij altijd hoort. 

UITSTELGEDRAG

Ik zal heel eerlijk zijn. Voor mij is het een hele opgave om te beginnen aan een gebed. Ik lijd aan chronisch uitstelgedrag 's-avonds. Terwijl ik het avondgebed zo'n mooie traditie vind. Daarom verzamelde ik wat manieren om mijn gebedsleven te verbeteren en ik vond er negen. Die deel ik hieronder:

9 manieren om je gebedsleven te verbeteren

 1. Erken dat echt gebed een geschenk is van de Vader, die het door de Zoon geeft en het in jou werkt door de Geest. (bron: Ligonier)
 2. Vraag aan de Heere of Hij je bidden wil leren. Lukas 11:1 "Heere, leer ons bidden... "
 3. Begin je gebedstijd met het lezen van een psalm. Het helpt je om je hart op God te richten. Je kunt er een gewoonte van maken om Gods woorden naar Hem terug te bidden. Ik begin gewoon bij de eerste psalm en ga elke keer een stukje verder.
 4. Ben je iemand die graag schrijft? Schrijf je gebeden dan eens op in briefvorm, gericht aan God
 5. Wacht niet met beginnen. Pak je uitstelgedrag aan. Als je een aandrang voelt tot gebed, doe het dan direct.
 6. Gebruik gebeden van anderen. Zelf vind ik deze mooi: The Valley of Vision. De gebeden die ik daar lees, bid ik. Ze komen heel dichtbij wat er in mijn hart leeft.
 7. Bid tot je echt aan het bidden bent. Dit is een advies van de Puriteinen. Om echt te bidden, moeten we ons er een tijdje mee bezig houden. Niet snel afraffelen omdat je wilt voldoen. Als we 'bidden totdat we bidden', ervaren we uiteindelijk de vreugde van Gods aanwezigheid en rusten we in Zijn liefde. Dan leren we Zijn wil koesteren. (Bron: Don Carson)
 8. Ik houd van de (helpende) gedachte van Augustinus: "Christus is de eerste die ons zoekt en om iets te drinken vraagt. Jezus dorst; Zijn vraag komt voort uit de diepte van Gods verlangen naar ons. Of we het nu beseffen of niet, bidden is de ontmoeting van Gods dorst met de onze. God dorst ernaar dat wij naar Hem dorsten (verlangen)". 1 Joh. 4:18, Romeinen 5:8
 9. Gebruik een app. Ik vind PrayerMate heel fijn als geheugensteuntje om te bidden voor familieleden, kerkenraad, collega's. Google ook eens op PrayAssist

Bisschop J. C. Ryle:

Geloof is voor de ziel, wat leven is voor het lichaam. Gebed is voor geloof, wat adem is voor het lichaam. Hoe iemand kan leven zonder te ademen kan ik niet begrijpen, en hoe iemand kan geloven zonder te bidden kan ik ook niet begrijpen.  (Bron)


Er is een Vriend die steeds erop uit is om je te helpen... een Vriend die huilen kan met mensen die verdriet hebben, want Hij was een Man vol smarten. Een Vriend, die ons helpen kan, want nooit was er een aardse nood waarvoor Hij geen raad wist. Deze Vriend is Jezus Christus. Het is tijd om in Hem te rusten. Ademhalen bij de God van ons leven.

👉 Kom op adem bij Hem die zegt:

 Hierheen, naar Mij toe, alles die vermoeid en belast zijt, en Ik zal je rust geven! (Mattheus 11:28)


woensdag, oktober 17

DON'T GIVE UP


I was so tired when I woke up very early in the morning. Tired of pain (frozen shoulder) and tired of a difficult conversation yesterday afternoon. My brain was filled with weird, uncomfortable thoughts. What to do? I decided to read my favorite psalm. I love the psalms. They often give me words and prayers when I can’t find the words myself.

Psalm 121

I will lift up my eyes to the hills, from where comes my help. My help comes from the LORD, which made heaven and earth. He will not suffer your foot to be moved: he that keeps you will not slumber. Behold, he that keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The LORD is your keeper: the LORD is your shade on your right hand.The sun shall not smite you by day, nor the moon by night.The LORD shall preserve you from all evil: he shall preserve your soul.The LORD shall preserve your going out and your coming in from this time forth, and even for ever more.

Because I could not sleep anymore, I researched the background of the text.
I also read some great quotes; sharing them here:

Barton Bouchier:

There is something very striking in the assurance that the Lord with not suffer the foot even of the most faint and wearied one to be moved. The everlasting mountains stand fast, and we feel as if, like Mount Zion, they could not be removed for ever; but the step of man -- how feeble in itself, how liable to stumble or trip even against a pebble in the way! It is one of his own sweet promises, that he will give his angels charge over His children. But, oh, how immeasurably beyond even the untiring wings of angels is the love promised here! That love which engages to protect from every danger, as a hen gathereth her chickens under her wings.Yet that foot is as firm and immoveable in God's protection as the hills themselves. His love which engages to protect from every danger, as a hen gatheres her chickens under her wings. 

 • In the hours of occupation and hurry, in the conflicts and perils of the day, in the helplessness of sleep, 
 • in the glare and heat of the noonday, 
 • amid the damps and dews of night,

That wakeful eye is still over every child for his good. Man, indeed, goes forth to his work and to his labour till the evening; but alike as he goes forth in the morning, and as he returns in the evening, the Lord still holds him up in all his goings forth and his comings in; no manner of evil shall befall him. 

And oh! what a sweet addition is it to the promise, He shall preserve thy soul. It is the very argument of the apostle, and the very inference he draws: 

For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open to their prayers. 1 Peter 3:12


Have you not known? have you not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, faints not, neither is weary? there is no searching of his understanding. He gives power to the faint; and to them that have no might he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall: But they that wait on the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.

maandag, oktober 15

Jezus volgen op omwegen

Ik heb een hekel aan autorijden in het donker. Vooral als er wegomleggingen zijn. Vorige week had ik geluk. Er reed een auto voor met bijzonder felle achterlampen. Die hield ik in het oog. En op die manier vond ik mijn weg.

In een flits dacht ik: als God omwegen (allerlei moeilijkheden en beproevingen) toelaat in mijn leven dan is het misschien wel om mijn volle aandacht te richten op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Om de Persoon te volgen die zegt: Ik ben het Licht der wereld...


Jezus nam Zelf ook een omweg. Heel bewust zelfs. Hij moest door Samaria gaan. En wat een vruchten leverde Hem dat op! Lees dat HIER.

 • Omwegen openen je ogen voor verrassende facetten van Gods karakter die je anders nooit ontdekt zou hebben. Hoe zou je God kunnen prijzen voor Zijn helende liefde als je nooit gebrokenheid gekend had? 
 • God gebruikt moeilijke dingen zoals omwegen om je meer op Hem te laten lijken. Hij wil dat je groeit. Daarom leidt Hij je geregeld via een omweg en onderga je een periodiek snoeiproces om die groei te stimuleren (Johannes 15:2).
 • Omwegen herinneren je eraan hoe broos je bent. Het houdt je nederig. 
 • Leer van Job dat je de omwegen die God met je gaat niet altijd zult begrijpen. Toch is het mogelijk om te blijven vertrouwen in de God die jouw leven in Zijn hand heeft. Zoals Job het zei:  "Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen?"
 • Misschien denk je in je eenzaamheid: Niemand begrijpt waar ik door heen ga. Jezus begrijpt het wel!Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. (Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip).
 • Omwegen laten je meer en meer verlangen naar de hemel, naar die dag dat je Jezus van aangezicht tot aangezicht zult zien en Hij persoonlijk al je tranen zal wegvegen
 • Zelfs op omwegen kun je ondergedompeld worden in Zijn liefde. Lees mijn blog over Hosea 2:13
 • Onze omwegen en beproevingen kunnen ons bitter of  beter maken! 

👉 Met Hem loopt je omweg niet dood maar kom je veilig Thuis.


Omhoogkijken dus, vanuit mijn omstandigheden naar Jezus. Scherp op Hem letten. Focussen. Hij is een Hogepriester Die medelijden heeft met mijn zwakheden. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; 
ik geef raad, mijn oog is op u. (Psalm 32:8) 

zaterdag, oktober 13

WEKELIJKSE SAMENVATTING (1)

Deze week publiceerde ik 3 blogberichten:

 1. 5 citaten uit een kringloopvondst
 2. 7 bible verses for those who feel broken
 3. Bid en lees | Bijbelleestip (5)

ACHTERGROND BIJBELLEESTIP

Het meeste plezier had ik met nummertje 3. De tip komt uit de praktijk. Ik heb zo geworsteld met een Bijbeltekst uit Johannes 6. Totdat ik de tijd nam om het biddend te lezen. Opnieuw en opnieuw. Ik vroeg God om helderheid. Later leek het of er een licht opging. Niet alleen over het hele hoofdstuk maar ook over andere Bijbelgedeeltes die eraan gelinkt waren. Dat is de achtergrond van de Bijbelleestip nummer 5. 

BOS RHENEN

Mijn leven bestaat niet alleen uit schrijven en bloggen. Mijn man en ik gingen zaterdag naar het bos bij Rhenen. Het is daar zo mooi en we troffen het met het weer. Een vreemde gewaarwording dat het zo warm is in de maand oktober. We beklommen de Grebbeberg via een lange trap (puf) en op het uitkijkpunt konden we ver de Betuwe in kijken. Het was zo helder!

👉 Mijn fotoblog

Doorkijkje vanaf de Greb

FROZEN SHOULDER

Van de fysio hoorde ik dat mijn schouder nu toch echt pijnlijk en stijf genoeg is om een frozen shoulder genoemd te worden. Ik ben er blij mee om te weten wat er precies aan de hand is. De pijn is echt erg. Gebroken nachten. Maar er is grote kans dat het op den duur minder zal worden. De kans is zelfs aanwezig dat ik misschien mijn arm gewoon weer kan gebruiken over een jaar. Dat zou fijn zijn! Omdat ik geen injectie (meer) wil, ga ik nu starten met curcuma

BIBLWORD COURSE

Ik heb weer nieuwe studentes waarvan ik de lessen na mag kijken. Wat is het mooi als je leest dat één van de studentes vanuit een moslimland schrijft dat ze de cursus doet omdat ze meer van Christus wil weten. 

KOFFIEMORGEN

De koffiemorgens zijn weer begonnen. We komen bij elkaar met een groep vrouwen uit onze kerk en praten over een hoofdstuk uit boek: De medicijnkist van God. In ons groepje was heel veel openheid en ondanks verschil in leeftijd voelde ik me heel erg verbonden met de andere vrouwen. Het is goed om deel te nemen aan zulke dingen. Ik ging bemoedigd naar huis. 

Hoewel het thema best pittig was!

Brandnetels in het zonnetje

PSALM 87

's-Avonds ben ik naar een gemeenteavond geweest, ook van onze kerk. Het ging over psalm 87 en ik vond het geweldig. Maar o wat was ik moe. Drie dingen op een dag. De volgende dag besloot ik dat ik dat niet meer ga doen: én koffiemorgen én fysio én gemeenteavond. Ik moest de hele donderdag bijkomen. Ook omdat ik 's-nacht zo vaak wakker wordt van de pijn. Maar MOOI was de uitleg van psalm 87 wel. 

HUISHOUDEN, FITNESS EN REFNET

Het huishouden gaat me niet zo best af met 1 arm. Maar ik red het wel met de nodige pauzes. Ik ben ook weer begonnen met fitness om de rest van min spieren te trainen. Dat was goed. Zo wisselen dingen elkaar af. En sjonge, buiten zitten in een warme herfstzon  en luisteren naar REFNET, wat een zegen zeg!  

Ik houd zo van het bos!!!

Dankbaar voor:

 • de zon in oktober
 • het neerdwarrelen van de blaadjes in het bos (zo mooi)
 • even eruit met mijn man
 • eindelijk een diagnose
 • boeken natuurlijk
 • dat bepaalde dingen lukten in huishouden
 • dat de rozen alwéér bloeien
 • muziek in de nacht
 • PICNIC

vrijdag, oktober 12

BID EN LEES | BIJBELLEESTIP (5)

Ergens las ik: dompel je voor langere tijd onder in één enkel Bijbelboek. Daardoor ontdek je nuances die je anders nooit op zou merken. Goed advies. Mijn Bijbelleestip van vandaag lijkt erop maar is net een tikkeltjes anders.

BIJBELLEESTIP: BID EN LEES (het nog een keer)
Begrijp je een Bijbeltekst niet, lees het vers dan nog een keer door. En nog een keer (in de context). Wissel gebed af met het lezen van het gedeelte dat je niet snapt. God zal helderheid geven op Zijn tijd!

WAT ZAL IK BIDDEN?

Leg de onbegrepen tekst (letterlijk) voor Zijn aangezicht en smeek Hem of Hij jou de Geest van wijsheid en van openbaring wil geven.

9 BIJBELTEKSTEN OVER GEBED

Zegent God deze manier? Uit ervaring weet ik van wel. Belangrijker: God moedigt je aan om het zo te doen. Ik deel 9 teksten uit de Bijbel over gebed, die je kunt toepassen op biddend Bijbellezen, als je een gedeelte (of tekst) niet begrijpt.
  
 1. Matt. 21:22 En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. 
 2. Mark. 11:24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen 
 3. Luk. 11:9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden 
 4. Joh. 14:13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden 
 5. Joh. 16:24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden 
 6. Jak. 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden 
 7. Jak. 1:6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 
 8. 1 Joh. 3:22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. 
 9. 1 Joh. 5:14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.


👉 Wat raakte jou deze week tijdens het lezen in de Bijbel? Heb je iets niets geleerd? Of kwam je ergens niet uit?

woensdag, oktober 10

7 BIBLE VERSES FOR THOSE WHO FEEL BROKEN

Child: Mommy, these crayons are broken. Can I throw them away?
Mommy: Broken crayons still color.

As a child, whenever a crayon broke, I would throw it away with disgust, needing the perfection of the moment to create my latest design. As an adult I have learnt that even broken crayons colour. ... Every adult I meet has a story that has defined them. (Source: Amanda Viviers)


Broken things. Shattered lifes, broken dreams. Very familiar to me. But Jesus heals the broken. Transforms them into new creatures for the glory of God!

Jesus... doesn't leave us broken. 
JOHN GILL: 

Christ is a physician; many are the diseases of his people; he heals them all by his blood, stripes, wounds; and among the rest their broken hearts, which none can cure but himself; hearts broken by the word, as a hammer, accompanied with a divine power; which have a true sense of sin, and godly sorrow for it; are truly contrite, such as the Lord has a respect unto, dwells with, and accepts of; and these he heals, and only he, by pouring in oil and wine, as the good Samaritan; or by applying pardoning grace and mercy to them, streaming through his blood; and bindeth up their wounds; or "griefs" (n); and so gives them ease, health, and peace, for which they have abundant reason to call upon their souls to bless his name and sing his praise; see Psalm 103:1; compare with this Isaiah 61:1.


7 BIBLE VERSES FOR THOSE WHO FEEL BROKEN

 1. He heals the broken in heart, and binds up their wounds. Psalm 147
 2. And he that sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write: for these words are true and faithful. Rev. 21:5
 3. Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ. 2 Corinthians 5:17
 4. The LORD is near to them that are of a broken heart; and saves such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivers him out of them all. Psalm 34:18,19
 5. The Spirit of the Lord GOD is on me; because the LORD has anointed me to preach good tidings to the meek; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound;To proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God; to comfort all that mourn;To appoint to them that mourn in Zion, to give to them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness; that they might be called trees of righteousness, the planting of the LORD, that he might be glorified. Isaiah 61:1-3
 6. I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but I will destroy the fat and the strong; I will feed them with judgment. (Ezekiel 34:16)
 7. Behold, happy is the man whom God corrects: therefore despise not you the chastening of the Almighty: For he makes sore, and binds up: he wounds, and his hands make whole. He shall deliver you in six troubles: yes, in seven there shall no evil touch you. (Job 5:18)God is going to do something new! I believe that He is going to restore. He is working in our brokenness. He will make a way through it. 

Cast not away therefore your confidence, which has great recompense of reward. For you have need of patience, that, after you have done the will of God, you might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. (Hebrews 10:35-37)

maandag, oktober 8

5 CITATEN UIT KRINGLOOPVONDST


Op mijn Instagram (juli):

Ik ben dol op de kringloop. Pas kocht ik er dit boekje voor anderhalve euro. Het is een juweeltje 😌✨

MOOI BOEK

Inmiddels heb ik het uitgelezen en het was even leerzaam als mooi. Ik zou er zo weer in willen beginnen! Ik heb het boek gekocht in de veronderstelling dat het door een vrouw geschreven was. Na wat speurwerk ontdekte ik echter dat J. H. Sillevis Smit de naam is van een voormalige hoofdvlootpredikant.

Titel: ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN WOONT5 CITATEN UIT BOEKJE (plus mijn gedachten schuingedrukt)

1. Vandaag heb ik in Indonesië op de top van een berg de zonsopgang mogen meemaken. Dat was een wonder spel van licht en schoonheid. Heel die duistere, vormloze wereld kreeg een tint en kleur en vorm en diepte. En werd als gewekt tot nieuw leven. Zo gaat de Vadernaam over ons leven op als een zon die alle schaduw verdrijft, die alle donkerheid bant, die alle vrees verslindt. Wie werkelijk gelooft dat God zijn Vader is, staat meteen in het licht, in kracht, in blijdschap.

👉 Toen ik dit las dacht ik terug aan het moment dat de Zon over mijn leven opging. Ik schreef er HIER over. Wie Vader zegt, zegt: Liefde – zorg – opvoeding – kastijding – zeggenschap

2. God is uniek. Wanneer op de aanspraak “Onze Vader” de woorden volgen: Die in de hemelen zijt, dan geloof ik dat het deze uitwerking op ons moet hebben: ik trek U niet omlaag, maar ik laat U waar U bent. Ik zal U niet onttronen. Ik aanvaard U zoals U bent. Ik hef tot U die in de hemel zit, mijn ogen op en bid.

👉 Amen, lieve Heere. Zo bid ik. Leer ons om groot van U te denken. Alles van U te verwachten en ons helemaal aan U toe te vertrouwen.

3. Als God Koning is, dan is Hij koning over mijn lichaam en ziel, over mijn huis en mijn geld, over mijn denken en verlangens, over mijn willen en werken, over mijn plichten en over mijn vermaak. Wil ik dat malle kroontje, dat me zoveel kostte en dat zo zwaar woog, inderdaad afleggen? Wil ik dat malle troontje, dat zo hoog leek en dat in werkelijkheid zo laag is, de rug toekeren? Is het tirannetje, dat miserabele alleenheersertje werkelijk in me gestorven? Erken ik in plaats daarvan de heerlijkheid van Jezus’ koningschap en verlang ik naar Zijn rijk alleen?

👉 Hier denk ik diep over na. Ik schaam me diep voor dat miserabele alleenheersertje. Het steekt af en toe de kop op. Vader, regeer me zo door Uw Geest en Woord, dat ik mezelf hoe langer hoe meer aan Uw wil en woord overgeef. Ja, Vader, Uw Koninkrijk kome.

4. Jezus zegt: Ga gerust met je boterham tot je hemelse Vader. Vraag God maar om schoenen en om kleren. Vraag Hem maar om huis en meubilair. Kom maar naar Hem met je werk en vakantie. Vertel Hem maar je behoefte aan liefde en je verlagen naar een huwelijk, je hunkeren naar een kind. Wijs Hem maar op je pijn en benauwdheid. Geef ons heden ons dagelijks brood. Met deze bede leidt Jezus God ons huis binnen, onze woonkamer, brengt Hij God op ons kantoor, in de fabriek, op het land waar we werken. We hebben geen zondagsgeloof. Onze God is Heer van alle dag.

👉 Er is maar één levenszekerheid, die nooit teleurstelt, en deze levenszekerheid rust in de God en Vader, die weet dat ik al deze dingen nodig heb. Bewaar me voor armoede, leer me te leven in dankbaarheid en maak dat ik wil delen van wat ik heb.

5. In het gebed: “vergeef ons onze schulden” zegt Jezus als het ware tegen ons: Wees maar niet bang voor wat je misdeed. Staak dat wanhopige verstoppertje spelen met jezelf. Wees niet bang voor de waarheid. Je hoeft je zonden niet te verstoppen en te verdringen. Probeer ook niet zelf voor je kwaad te boeten. Kwel jezelf niet langer. Er zijn bij God geen voorwaarden. Je hebt maar één ding te doen: vraag Hem vergeving. Leg het in de hand van je hemelse Vader. Dan zul je antwoord ontvangen. Was mij, o Vader, in Jezus naam, zo zal ik rein zijn. En dan gebeurt dat ook.

👉 Wil ik werkelijk klein worden voor God, in ootmoed en berouw mijn schuld belijden? Wil ik in kinderlijk vertrouwen mijn zonden in de handen van mijn hemelse Vader leggen? Wil ik klein worden voor Hem, die ik zo vaak op Zijn hart hebt getrapt? Wil ik zeggen: Vader vergeef mij?
 Ja, ja, ja… dat wil ik!


Dit waren mijn 5 citaten met mijn persoonlijke gedachten erover. Ik vind dit boek echt een juweeltje! 😌✨ Jammergenoeg is het niet meer te koop. Het zou opnieuw uitgegeven moeten worden!

 • HIER deelde ik ook een citaat uit het boekje!

woensdag, oktober 3

Dat doet U toch het liefst?

Uit mijn dagboek

Scheuren. Littekens. Herinneringen die pijn doen. Ik kruip ermee naar God toe en fluister:
De HEERE is mijn Herder
Hij verkwikt mijn ziel.
He restores (Psalm 23:3)
HEER, dat is toch zo?
Dat doet U toch het liefst?


Matthew Henry: 
Hij verkwikt mijn ziel. Hij herstelt mij als ik ziek ben en hij geeft me nieuwe moed als ik zwak ben of op het punt van bezwijken sta. Hij zegt: Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Barnes Notes on the Bible:
Hij zorgt ervoor dat mijn leven terugkeert. Hij maakt me levend of zorgt ervoor dat ik leef. Het woord ziel betekent hier leven in vers 3. Het verwijst naar de geest die uitgeput, moe, en verdrietig was. En de betekenis is dat God nieuwe kracht geeft, aanmoedigt en vult het met nieuwe vreugde.

---

2018

Nu is het jaren later. En mijn Herder is nog steeds bezig met Zijn liefste werk. Hij verkwikt mijn ziel. Niet alleen die van mij maar ook die van anderen. Ken jij mijn Herder? He restores! 

Hij giet water op de droge hellingen van mijn leven.
Mijn leven vol scheuren en littekens komt opnieuw tot bloei.


6 HERDER TEKSTEN

 1. Jes. 40:11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn arm en bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
 2. Jer. 23:4 Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.
 3. Ezech. 34:23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. 
 4. Joh. 10:11 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,
  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.
 5. 1 Petr. 2:25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. 
 6. Openb. 7:17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Volg de (Goede) Herder! 🐑 

dinsdag, oktober 2

WAITING ON GOD


Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me. (Micah 7:7)

C.H SPURGEON:

I see the green leaves of a plant most dear to all who love the woods in spring. It is seen nestling under a hedge under a shelving bank, just above a trickling stream. I ask it why it does not bloom, and it whispers to me that it will bloom by and by.

👴"But, sweet primrose, why not put forth thy lovely flower at once, and gladden us with thy beauty?"
🌼 She answers: "I am waiting for him — for my lord, the sun; when he cometh and putteth forth his strength I shall put on my beauty."

👴 "But wilt thou not need soft pearly drops of dew to glisten on thy leaves, and the violet and the harebell to keep thee company, and the birds to sing to thee?"
🌼 She replies, "He will bring them, he will bring them all."

👴 "But art thou not afraid of the frost and the dreary snowstorms?"
🌼"He will chase them all away; I shall be safe enough when he comes."

Now, we are the plant and Jesus is our sun!

My soul, wait you only on God; for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation: he is my defense; I shall not be moved. In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God. Trust in him at all times; you people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. (Psalm 62)
------

maandag, oktober 1

CHECK DE CONTEXT | BIJBELLEESTIP (4)

Vraag aan mezelf: Mag ik STA OP EN SCHITTER uit Jesaja 60:1 op mezelf toepassen?

👉 Hoe belangrijk is het om Bijbelteksten in de context te lezen? Echt heel belangrijk. Veel belangrijker dan ik vroeger dacht!

Bijna had ik God en Zijn verbond met Israel uit mijn Bijbel weggedacht. Maar Jesaja 60 draait juist om Gods trouw aan Israël. Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet. JA, ik mag als gelovige uit de heidenen in Israëls Zegen delen. Ik mag naar het Licht toe gaan. En dat doe ik ook omdat Hij me getrokken heeft uit de duisternis. Maar... in deze teksten gaat het niet om mij.

Ik las zonder context dit:
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.

Ik las in de context dit:
En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE. Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad --- Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël.

Hoe had ik kunnen weten wat er met deze Bijbelteksten bedoeld werd, als ik de verzen niet in hun verband gelezen had?

👉 Welke Bijbelteksten heb jij ooit uit de context getild?BIJBELLEESTIP: CHECK DE CONTEX!

De Bijbel is geen grabbelton waaruit je lukraak een tekst kunt pakken om op jezelf toe te passen. Trek verzen niet uit hun verband. Ontwikkel geen eigen betekenis. Lees Bijbelteksten in hun context.

Je kunt jezelf hierbij een paar helpende vragen stellen:
 1. wie heeft dit geschreven? 
 2. aan wie is het geschreven? 
 3. op welke tijd heeft het betrekking?
 4. waarom is het geschreven?*