donderdag, juni 22

Veracht de dag van de kleine dingen niet.

Vanmorgen in alle vroegte keek ik en ja hoor: drie wijnrode blaadjes op een priegelig steeltje. Lang niet zo groot als de moederplant maar wel een echte Oxalis Triangularis. Vijf weken heb ik er op moeten wachten. Ik was van plan om het op te geven... en kijk nu eens!

GELOOFSPLANTJE

Is het plantje van jouw geloof ook op sterven na dood? Soms voelt dat zo! Onbegonnen werk om hoopvol en geduldig te zijn in moeilijke omstandigheden. Nergens een teken van gezond christelijk leven. En toch...

Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?


Geef niet op! Veracht de dag van de kleine dingen niet. Eén is er die de dag van de kleine dingen nooit veracht. Dat is God Zelf! Hij Die een goed werk in je begonnen is, zal dat ook voltooien tot op de dag van Jezus Christus.

Geen ding zal bij HEM onmogelijk zijn.

LIEFDEVOLLE TUINMAN

Het plantje van je geloof, in wat voor toestand het nu is, ligt veilig in de doorboorde handen van Christus. Hij is de meest liefdevolle, genadige en almachtige Tuinman. Hij zegt: "Omdat Ik leef, zo zult u ook leven!" (Johannes 14:19). Zoals mijn plantje herleefde uit de dood.

Plantje: Oxalis

woensdag, juni 21

Don’t Despise the Day of Small Things

In the early morning I looked and yes, yes: I saw three wine red leaves on a very thin stem. Not as big as the plant in my window sill, but a real Oxalis Triangularis. Five long weeks I was waiting and now ...
DYING

Is the plant of your faith dying? Sometimes it feels like that! Sometimes it is not possible to be hopeful and patient in difficult circumstances. No sign of healthy Christian life. You are tired and depressed.

But ...
The things which are impossible with men are possible with God.

Don't give up! Do not despise the day of small things. One is there who never despises the day of small things. That is God Himself! I am sure of this, that He who started a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.

For Nothing Will Be Impossible with God.

MERCIFUL GARDENER

The plant of your faith, is safe in hands of Christ. He is the most loving, merciful and almighty Gardener. He says, "Because I live, you will live too!" (John 14:19).

Linking with Deb: Friday Foto Friends

Plant: Oxalis

donderdag, juni 15

Maar ik heb een sterke God!

Bijna alle zonnebloemen heb ik overgeplant naar een zonnig hoekje van mijn tuin. Maar deze twee zien er zo akelig zwak uit! Die gaan het vast niet halen. Ik kijk rond in mijn tuin. Opeens weet ik waar ik deze neer wil zetten! Daar, tegen het grote rotsblok! Dan hadden ze tenminste een steuntje!

IK BEN ZWAK

Terwijl ik ze in de grond zet, denk ik eraan dat ik me van binnen net zo kleintjes voel als deze zonnebloemen. Ongeruste vragen in mijn hart: Groei ik wel gezond op? Bloei ik tot Zijn eer? Blijf ik overeind staan in moeilijke omstandigheden? Misschien word ik op een dag wel meegesleurd door een verraderlijke wind van leer? O God, help me. Verlos mij van de boze!


IK HEB EEN STERKE GOD


Ik kijk vanaf een afstandje naar het rotsblok in mijn zonnebloemen en glimlach. Ha, ik ben zwak. Maar ik heb een heel sterke God! Hij leeft! Hij is mijn ROTS, tot wie ik iedere dag de toevlucht neem! En zoals de zonnebloem leunt op het rotsblok, steun ik op Zijn kracht met heel mijn zwakke 'ik'. Amen, ik geloof! Ik geloof dat Hij me veilig Thuis zal brengen op Zijn rekening.

Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
De HEERE is mijn rots en mijn burcht en
mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie
ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn
van mijn heil, mijn veilige vesting.

maandag, juni 12

All things for good

And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Romans 8:28

In Paris
I stood once in Paris, where the stone is soft and where the building blocks are cut not on the ground, but in their places on the tops of the doors and about the windows.I saw the work going forward on some of the public buildings, where lions, and eagles, and wreaths of flowers were being carved. Men stood with little chisels and mallets, cutting, and cutting, and cutting the stone, here and there.


Suppose one of these blocks of stone, when it first mounts into its place, is told that it is to be a royal lion, and it is to decorate a magnificent structure. The workman commences, and after working one day the head is rudely shaped, but you can barely tell what it is. The next day he brings out one ear. The third day he opens one eye. And so, day after day, some new part is added. The stone complains, and asks if the operation is to be an everlasting one; but the work goes on. And you cannot get anything out of stone except by myriads of blows continued until the work is done.

Why? How long?
I hear people say: "Why am I afflicted?"
For your good
I hear people say: "How long shall I be afflicted?" 
Until you cease to ask how long. Until God's work is done in you.

God will go on chiselling as long as it is necessary, in order to elaborate first one feature and then another, and then another. The work ought to go on until it is completed. And every true heart ought to say: "Lord, do not stay Your hand; cut away until I am brought out into the fair lines and lineaments of the image of God." 

Work together for your good
Troubles and afflictions and blows that are sent are useless unless they make you patient to your fellows and submissive to your lot. But rest assured that if you love God all things will work together for your good. And now... join and work with them. Help God to work for you.

Source: biblehub.com /biblical illustrator

vrijdag, juni 9

Vergeet geen parels te rijgen

"Jij ben echt veranderd!" zei mijn vroegere klasgenoot tegen me en ik beaamde het. Er was zeker weten iets gebeurd dat ervoor zorgde dat ik niet meer vloekte zoals ik vroeger deed. Ik wist WAT! We praatten over koetjes en kalfjes, tot ik opeens een tijdbalk zag: mijn leven! Mijn tijd zat er bijna op. Ik wilde zo graag nog vertellen hoe goed de Heere voor me geweest was. Maar ik had teveel tijd verspild.

WAKKER SCHRIKKEN

Toen schrok ik wakker met dit stukje uit Psalm 103 in mijn gedachten:

Vergeet geen van Zijn weldaden.

PSALM 103

Ik zocht die morgen psalm 103 op en las dit in een uitleg ervan:

Heb je geen oorzaak genoeg om Hem te zegenen, die jou heeft gezegend? Sla je dagboek van je geheugen erop na en kijk eens wat voor onschatbare gunsten en voorrechten er in staan waarvoor je Hem nog niet gedankt hebt. De Heere heeft je gered met een geweldige verlossing! Ontwaak dan en prijs Hem ervoor met vurige geestdrift.

PARELS RIJGEN

David begint in Psalm 103 zijn lijst met zegeningen op te noemen. Vers 2, 3 en 4. Hij doet alsof het parels zijn en kiest de mooiste uit om ze aan de draad van zijn herinnering te rijgen. Hij maakt er een halssieraad van de dankbaarheid. Dat wil ik ook doen. Rijg je mee?

Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,
Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
Die uw mond verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

dinsdag, juni 6

Verschrikkelijk Ikke (of toch niet)

Mijn zoon verzamelt Hoogvliet kaartjes van Verschrikkelijke Ikke. Je kunt er korting mee krijgen op de leukste Verschrikkelijke Ikke bekers. O, o die Gru. Hij wil de grootste schurk van de wereld worden om het respect van zijn moeder te winnen. Enfin, daar wil ik het niet over hebben. Toen ik mijn zoon bezig zag met die kaartjes dacht aan mezelf.

VERSCHRIKKELIJKE IKKE

Ik voel me vaak ook zo'n Verschrikkelijke Ikke. Je weet wel, wat Paulus schrijft:
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 7:24,25)

Iets trekt me naar bepaalde zonden. Terwijl ik dat niet wil. Jaloerse gedachten, venijnige woorden ... Ik verlang vurig om met heel mijn hart voor God te leven. Wat klinken Paulus' woorden wanhopig maar hoe mooi eindigt hij:

Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.

IK DANK GOD

Ik dank Hem, want Hij heeft mijn zonden vergeven. Christus is het Die in mijn plaats gestorven is, ja wat meer is, Hij is opgewekt en Hij zit aan de rechterhand van God en pleit voor mij. Dat is de reden dat ik me misschien wel een Verschrikkelijke Ikke voel maar het eigenlijk toch niet ben. Ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste Koning. Dat is echt iets om voor te danken!

TRANEN WEG

Hier ben ik af en toe heel verdrietig over mijzelf. Hier rouw ik. Hier worstel ik me door allerlei moeilijke dingen heen. Maar... ik weet dat er een dag komt dat Hij alle tranen van mijn ogen zal afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, jammerklacht of moeite meer. Dan zal ik Hem eindelijk zien zoals Hij is.

Wat verlang ik naar die dag!
Jij ook?

maandag, juni 5

Will You Praise The Lord Today?

From the rising of the sun unto the going down of the same the LORD'S name is to be praised. (Psalm 113:3)

PRAISE
It is a marvel of mercy that the sun should rise on the rebellious sons of men, and prepare for the undeserving fruitful seasons and days of pleasantness. Let us for this prodigy of goodness praise the Lord of all. From hour to hour let us renew the strain, for each moment brings its mercy.

Let us not cease our music, but lift up our hymn:

Father of heaven and earth!
I bless thee for the night,
The soft still night!
The holy pause of care and mirth,
Of sound and light.
Now far in glade and dell,
Flower cup, and bud, and bell
Have shut around the sleeping woodlark's nest,
The bee's long murmuring toils are done,
And I, the over wearied one,
Bless thee, O God, O Father of the oppressed!
With my last waking thought.

Verse 3. God is to be praised 
(C.H. Spurgeon)

1. All the day.
2. All the world over.
3. Publicly in the light.
4. Amidst daily duties.
5. Always - because it is always day somewhere.

🙌 Will You Praise The Lord Today?

zaterdag, juni 3

Vraag ik toch om een wonderoogst?

Ik liep woensdag langs een tuin waar niets in stond. Alleen wat taaie vergeelde graspollen in het droge zand. Wat een troosteloos beeld. Het bleef me achtervolgen.

IK WIL EEN WONDEROOGST

Het bleef me achtervolgen omdat ik iets gelezen had over christenen de neiging hebben om het seizoen van zaaien over te slaan en bij hun lege tuin staan te smeken God een wonderoogst wil geven. God heeft de macht om extraordinaire dingen te doen. Maar Hij wil ook werken door wat wij in Zijn naam zaaien en planten.

Daar denk ik over na.


  • Wat zaai ik? 
  • Wat plant ik?

Laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als we het niet opgeven. Galaten 6:9

ELKAAR DIENEN

Paulus bemoedigt de christenen uit Galaten om elkaars lasten te dragen en elkaar te dienen en goed te doen. Leef een leven van liefde in de Geest. Het gaat om het verspreiden van wat ik lees in Galaten 5:22

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

MIJN ALLES

Wat ziet mijn tuin er soms droog uit! En wat voel ik de neiging om het dan maar op te geven. Maar ik doe het niet! Ik geef mijn alles over aan de God van alles. Ongeacht mijn situatie, zoek ik God en ik vraag om een overvloedige regen op de minuscule liefdesplantjes, die hun kopjes hier en daar omhoog steken.

SPECIAAL VOOR U

Vraag ik toch om een wonderoogst? Misschien wel. "Help me, trouwe Landman ... om meer vrucht te dragen, speciaal voor U"