vrijdag, maart 31

My Little Sins

I'm only afraid of big spiders. But this little spider on my leg was so miniscule. I even didn't feel it on my skin.

Big or small?
Gazing to the little spider I suddenly thought: that's also with sin. I don't always regonize a little sin as "evil". Is a little lie (as small as the spider on my leg) really a sin? A BIG sin?  O yes ... sin is sin before God. Just as little spiders are real spiders. No matter how big or small they are. A lie, big or small is still a lie. I read in my Bible:

Your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. (Isaiah 59:2)


My little sins
But ... our iniquity has has come upon Jesus. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was on him; and with his stripes we are healed. My "little" sins suddenly seem so big when I think about the suffering and death of Jesus Christ! It confuses me. Therefore I am fleeing to Jesus again, whispering:  "O Lord; forgive me all my sins."
Cleanse me from my sin, Lord,
put Thy power within, Lord,
take me as I am, Lord,
and make me all Thine own.
Keep me day by day, Lord,
underneath Thy sway, Lord,
make my heart Thy palace,
and Thy royal throne.

maandag, maart 27

Jesus He Knows Me

I am often disappointed the last time. I fail so often. I am not free from sin’s temptations. But do you know what comforts me? God's everlasting love. Do you know who gives me SPIRITUAL STABILITY? It's Jesus. He is my solid rock. He knows me. He has fully paid for all my sins with his precious blood. That's why I focus on Him!


Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. (Hebrews 12:2-3)

He will always be there for me ... to love me, to forgive me, to guide me, to bring me home. How does knowing that Jesus knows who you are affect you?

zaterdag, maart 25

Hij kent mij

Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf. Val mezelf duizend keer tegen. En daarbij ... in anderen vind ik ook geen vaste grond onder de voeten. Iedereen kan falen toch? Ik heb het moeilijk op dit moment. Maar in dit alles weet ik dat Jezus mijn enige Troost. Mijn vaste Rots. Hij kent mij. Daarom focus ik me op Hem!
... terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. (Hebreeën 12:2en 3)


Hij zal er altijd zijn om mij
 • lief te hebben
 • te vergeven
 • te begeleiden
 • Thuis te brengen

zaterdag, maart 18

Jezus is het allerbeste antwoord.

Tijden gaat het goed. Maar dan opeens heb ik er last van. Van gedachten die ik als volgeling van Jezus helemaal niet wil denken. Van beelden waar ik niet over wil fantaseren. Ze nestelen zich in mijn hoofd en ik kan me er niet los van maken.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10:13

Wat te doen?
 1.  Ik onderken dat mijn gedachtenspinsels zondig zijn. Het kost mij moeite om dat te doen en ik bid of God me kracht wil geven. Inzicht om te zien dat het zonde IS.
 2. Ik vlucht ermee naar Jezus en open mijn hart voor Hem. Ik belijd mijn zondige gedachten en vraag of Hij me wil vergeven. Of hij dat ZWARTE uit mijn ziel wil wegnemen en mijn leven wil vullen met Zijn liefde en genadige aanwezigheid.  
 3. Ik begin opnieuw met Bijbel lezen. In plaats van zondige gedachten neem ik Zijn Woord tot me. Ik memoriseer bepaalde teksten, leer ze uit mijn hoofd.
 4. Wanneer er opnieuw slechte gedachten in mijn hoofd "vallen" grijp ik terug op Gods beloften en schuil bij Hem. 
 Voor mij is Jezus is het allerbeste antwoord!

vrijdag, maart 10

Daarom zal dit mijn bevrijdingslied zijn!

Ik voelde me verdrietig en was moedeloos. Maar God kwam en gaf me hoop door wat ik las. Hij verzekerde me:

De HEERE maakte de gevangenen los
Psalm 146:7
God is zoveel sterker dan ik ben. Hij maakte de gevangenen los. Waarom zou ik dan wanhopen en treuren? Jezus roept opening van de gevangenis uit, voor hen die gebonden zijn. Ikzelf hoef die ijzeren boei niet te verbreken. De HEERE Zelf zal het doen. Daarom leg ik mijn afdwalende kinderen aan Zijn voeten neer. 
De satan houdt hen vast.
De zonden ketenen hen.
Maar ... 
Ik vertrouw
Maar ik vertrouw vandaag op Hem.  En morgen. En overmorgen ook. Ik geloof in de Heere Jezus. Ik geloof in Zijn genade. Ik geloof in de volheid van Zijn macht om hen te redden. Daarom zal dit mijn bevrijdingslied zijn:
De HEERE maakt de gevangenen los


woensdag, maart 8

True Seeking

Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground: for it is time to seek the LORD, till he come and rain righteousness on you. (Hosea 10:12)It is time to seek the Lord; it is full time, if you consider it aright; or, it is yet time, you may seek and find he is not quite gone, still he calls you, therefore hearken, and follow seasonable advice, seek ye the Lord whilst he may be found.

Till he come; seek with patience and faith until he doth, as certainly he will, come; for this passage is a virtual or implicit promise that God will come to them if they seek him, i.e. he will bless, favour, and love them; in these he will appear to them, which is his coming to them.


Rain righteousness; plentifully pour out the fruits of his own goodness and mercy which he hath promised, and, having promised, it is a righteous thing they should be given according to promise; thus the mercies of God to us are his righteousness to us.


Upon you, who repent and obey his counsel by his prophets.


Source: Matthew Poole's Commentary

maandag, maart 6

God doet het tegenovergestelde

Gisteren heb ik eindelijk mijn breiwerk tevoorschijn gehaald. Toen ik het bekeek was ik teleurgesteld. Het zag er lelijk uit. Dit wordt niks, dacht ik, dit komt nooit klaar en er zitten veel te veel foutjes in. Ik geef het op.

De vingerloze handschoenen die ik breide...


HET TEGENOVERGESTELDE

Toen ik daar zat met mijn breiwerk op schoot, besefte ik opeens dat God zo heel anders is dan ik. Hij doet het tegenovergestelde! Hij geeft het nooit op. Hij maakt af waar Hij aan begint.

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1:6

HIJ ZAL!

Geloofd zij God. Hij zal (!!!) het goede werk dat Hij begonnen is voltooien tot op de dag van Jezus Christus.Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God
Lezen: Psalm 42

donderdag, maart 2

Vasten in veertigdagentijd

Ik lees zoveel over vasten nu de veertigdagentijd is aangebroken, dat ik mezelf afvraag waarom ik  niet mee doe. Waarom ruim ik eigenlijk geen plaats in voor vasten in de voorbereiding op Pasen?


Ik vast best wel eens hoor. Maar alleen in tijd van (persoonlijke) nood. Een periode van God zoeken in het gebed over een bepaalde zaak.

IETS TUSSEN JOU EN GOD

Vasten is iets tussen God en jou. Het is iets heel persoonlijks. Waarom zou je het op Facebook zetten? Bestudeer in dit verband Mattheus 6:16-18.


De discipelen van Johannes vroegen aan Jezus: "Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en Uw leerlingen niet?" Jezus antwoordde:

Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is?

FEESTVIEREN

Ik mag in de veertigdagentijd gewoon eten en drinken want mijn Paaslam is voor mij geslacht. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij bidt voor mij. Hij heeft belooft dat Hij altijd bij me zal zijn. "Laten we feestvieren!", zegt Paulus. "Niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid of boosaardigheid maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid." (1 Korinthe 5)

ZUIVER LEVEN

In plaats van vasten in de veertigdagentijd heb ik een ander idee voor je. Wat denk je van: zuiver leven voor God! Dat wil ik zo graag. Ik verlang ernaar om het hele jaar door zuiver leven. Ik jaag ernaar. Ik smeek erom. Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding. Iedere dag opnieuw. Totdat ik Hem zien mag zoals Hij is. Totdat ik eindelijk Thuis kom.

woensdag, maart 1

Hoe wandel ik ootmoedig met God (2)

Wandelen met God: zet gewoon de eerste stap en de rest volgt vanzelf. Zo? Nee dus. Ik denk dat het niet op die manier gaat.

 • Eyeopener 1: Eerste vereiste voor wandelen met God: vrede met Hem. 

VREDE MET GOD

Er is iets heel belangrijks nodig om met Hem te wandelen. Een soort eerste vereiste. Namelijk: vrede en overeenstemming. Om samen op te trekken, moet je het met elkaar eens zijn: De profeet Amos zegt dat zo:
Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben?

   
EEN LEEUW BRULT
Probeer je te wandelen met God terwijl je niet door Hem gered bent, dan is het eigenlijk net alsof je door het bos wandelt, waarin een leeuw brult. Zo verwoord John Owen dat. Hij noemt daar deze teksten bij: Amos 3:11, Psalm 50:22, Romeinen 8:7, Johannes 3:36, Efeze 2:3.

Grote vraag is dus: Is Jezus jouw persoonlijke Vredemaker
 • In de pen: BLOG OVER VASTEN
 • Als ik genoeg inspiratie heb schijf ik volgende week eyeopener 2
 • Lees ook mijn vorige post: Christus is mijn vrede (in het Engels)