maandag, februari 27

Christ is my Peace, and I am saved.

When a poor bricklayer who had fallen from a great height was lying fatally injured he was visited by a minister in the neighbourhood. On entering the cottage he said: "My dear man, I am afraid you are dying. I exhort you to make your peace with God." "Make my peace with God, sir?" asked the poor bricklayer. "Why? That was made eighteen hundred years ago, when my great and glorious Lord paid all my debt upon the cruel tree. Christ is my Peace, and I am saved."

For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Ephesians 2:14 
1.  Christ Jesus is the author of all our peace.
  • In restoring the amity and friendship which we had in creation, but lost by the Fall.
  • In vanquishing those enemies which had taken us captive, and wrongfully detained us.
2. There was a separation between Jew and Gentile, before they came to be in Christ.
3. The way to obtain peace is to take away that which bars it. To make two rooms into one, you must beat down the wall which forms the partition. (Paul Bayne.)

Is Jesus Christ your personal Peace-maker, or Mediator of peace?

maandag, februari 20

Hoe wandel ik ootmoedig met God? (1)

Ooit vroeg iemand me aan welke persoon uit de Bijbel ik iets zou willen vragen. Ik antwoordde: "Henoch! Ik zou hem willen vragen hoe hij dat deed; dat wandelen met God."
Henoch dan wandelde met God. Genesis 5:24


Het is al zeker 15 jaar geleden dat die vraag gesteld werd. Maar iets in mij verlangt er nog steeds naar het antwoord te weten. Hoe kan ik wandelen met God? 

WANDELEN MET GOD

Nu heb ik een boekje gekocht, dat geschreven is door John Owen. Het gaat niet over Henoch maar wel over het wandelen met God. (Micha 6:8)

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebbenen ootmoedig te wandelen met uw God.

Er staan heel wat eyeopeners in dit boekje! Volgende keer deel ik de eerste eyopener op mijn blog!

vrijdag, februari 17

God is anders!

"Als je met Jezus wandelt kom je nooit in het donker!" zei gisteren iemand. "En als je wel in het donker zit, dan geloof je niet echt." Ontactisch vond ik die opmerking

NIET MOE

Want God is anders. Geen afwijzing bij Hem. Hij wordt niet moe van je. Niet afgemat. Hij geeft het niet op maar buigt Zich naar je over.

Waarom zegt u dan, Jakob,
en spreekt u, Israël:
Mijn weg is voor de HEERE verborgen
en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet?
Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE,
de Schepper van de einden der aarde,
wordt niet moe en niet afgemat.
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert de sterkte van wie
geen krachten heeft.
(Jesaja 40: 27-29)

WIE IS EEN GOD ALS HIJ?

Ik buig eerbiedig voor Schepper van hemel en aarde. Voor de God die alle sterren bij hun naam kent en er niet eentje mist. Ik buig nog dieper voor Hem in aanbidding als ik Zijn liefde voor mij ervaar. Hij geeft me nieuwe kracht. Wie is een groot God als Hij?

vrijdag, februari 10

I will give you rest

Vandaag las ik iets over rust. Het is in het Engels en als ik het vertaal kan ik niet de goede woorden vinden. Dus deel ik het in het Engels.

Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest.  (Matthew 11:28)


All you that labor and are heavy laden! Πάντες gratia universalis. “In this all thou oughtest to include thyself as well, and not suppose that thou dost not belong to the number; thou shouldst not seek for another register of God,” Melanchthon.

I will give you rest. — The I is emphasized in the Greek. He gives what no one else can give — rest from the burden of sin, from the weariness of fruitless toil.


He will not only give us rest. 
He is giving us something better.
Himself! For He is our rest. 

donderdag, februari 9

Het lievelingsboek van Jezus

Het Oude Testament ouderwets?

Lievelingsboek
Jammer, jammer! Want het Oude Testament is het lievelingsboek van Jezus! Het is het boek waaruit Hij las, het boek dat Hij aanhaalde. Gedeeltes uit de Schriften waren Zijn troost in Zijn lijden aan het kruis.


Lees het Oude Testament
Wat preekte Petrus op de Pinksterdag? Welk psalm haalde hij later aan voor de Joodse Raad? Niet uit hun eigen geschriften, die toen nog niet bestonden, maar uit het Oude Testament. Het boek van de Handelingen is een voortdurende ontvouwing van Mozes en de Profeten.

Als je Jezus liefhebt, houd dan óók van het Oude Testament!
N.a.v. Christus en de Schriften

dinsdag, februari 7

Maar God is groter

Leeuwen en beren. Precies op jouw pad. Het lijken we reuzen, waar niet tegen te vechten valt. Je vlucht er misschien voor weg. Je bent er bang voor. De situatie trekt je naar beneden. Laat allemaal maar, denk je. Ik kan er niet meer tegenop. Het is voorbij.

Is dat wel zo? In de Bijbel lees ik:

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 1 Johannes 4:4
MAAR GOD IS GROTER!

Er zijn leeuwen en beren op je pad, dat is waar. Maar God is groter! Hij is machtiger! Jezus Christus is de grote Overwinnaar. Wanhoop niet. Vestig al je hoop en verwachting op Hem. Hij zal je er door heen helpen. Hij die in je hart woont door Zijn Geest, is oneindig veel machtiger dan Satan.

Als om je heen kijken ontmoedigend is,
Kijk dan eens omhoog!
Zie op Hem.

vrijdag, februari 3

De redding is uit de Joden

Na het eten lezen wij als gezin een stukje uit de Bijbel. Wij hebben ervoor gekozen om te lezen uit het Oude Testament. Omdat het Oude Testament zo belangrijk is om het Evangelie te begrijpen!

JOODSE MESSIAS

Jezus, de Joodse Messias, is nooit los te koppelen van het Oude Testament. Want Hij is de vervulling van Mozes en de profeten. Hij hoort volledig bij de Goddelijke geschiedenis van Israël.


LICHT VOOR DE HEIDENEN

Jezus is het Licht van de wereld. (Joh.8:12, Psalm 36:9) Hij is de wens van de heidenen. (Haggai 2:8) Maar dit is Hij, omdat Hij de Zoon van David is. De zoon van Abraham.

De zaligheid (redding) is uit de Joden. Johannes 4:22

  • Er is één volk, anders is dan alle ander volken op aarde: de Joden. Zij zijn uitgekozen door God om Zichzelf aan hen (en door hen aan de niet Joodse wereld) te openbaren.
  • Er is één Mens onderscheiden van alle andere mensen: de Heere uit de hemel, Jezus de Zoon van God. De Messias van Israël.
  • Er is één Boek dat onderscheiden is van alle andere boeken: het getuigenis van Gods verbondsrelatie met Israël dat zijn hoogtepunt bereikt in de openbaring van de Verlosser ( Micha 5: 1)

Tweeminutenpreek

Hoe lees jij het Oude Testament?