dinsdag, juli 5

Ik heb een Redder nodig (alweer)


Wanneer is mijn hart echt open voor Hem? Mijn onvolmaaktheid is zo stupid. Heilig leven? Ik zie er niets van bij mezelf..

  • ik heb God niet lief boven alles 
  • mijn naaste heb ik niet lief niet als mezelf
  • mijn focus is troebel geworden
  • mijn discipline ver weg

EEN REDDER

Ik heb een Redder nodig (alweer) want ik kom er zelf niet uit! Is er een Helper voor mij? Een Schuilplaats?


Ik ben helemaal verwonderd dat onze voorganger ons afgelopen zondag uitnodigde om tot Jezus te komen. Met alles, ALLES wat mij zo naar beneden trekt.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.
Wees mij genadig, O God, wees mij genadig. Mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. (Psalm 57:2) Zijn vleugels zijn vriendelijk en zacht. Vol genade bedekt Hij mijn schuld en zonden. Hij zal me niet vergeten of vertrappen. Nooit zal Hij iemand uitwerpen, die tot Hem vlucht.