maandag, mei 30

Hoe langer Hij met mij wil leven ...

Vol verwondering dat God zo'n ommekeer kan maken in iemand. Als er iets is waar ik diepe spijt van heb, is het van mijn leven zonder God. Sowieso baal ik er van dat ik nog steeds diep in me de neiging heb op mezelf centraal te zetten.
DE ERGSTE

Ik las vandaag dat iemand die echt godvrezend is, nooit zal vergeten dat ooit de heilige en rechtvaardige toorn van God op hem rustte. Hij zal met Paulus zeggen: "Ik ben de ergste van alle zondaars."

I came to Jesus as I was,
Weary, and worn, and sad;
I found in him a Resting-place,
And he has made me glad.


NIET LOSKOPPELEN

De liefde van God heeft voor mij geen betekenis zonder het kruis. En Golgotha heeft geen betekenis los van de rechtvaardige toorn van God.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.


Hoe langer Hij met mij wil leven, hoe meer ik Zijn liefde bewonder. Hoe meer ontzag ik ook voor Hem voel. Wie ben ik, dat Hij naar mij omziet?
Wat een ongelofelijke liefde.

dinsdag, mei 17

Laat Jezus je vrijmoedigheid zijn!

Mijn donkere "ik" kreeg de overhand. Ik gaf toe. Ik weigerde mijn hart te verzachten. Ik koos bewust tegen God, in een moeilijke periode. Daarna sloeg de wanhoop toe. En werd het nog donkerder.

Ik moest denken aan wat Keith Green ooit zong

My eyes are dry
My faith is old
My heart is hard
My prayers are cold
And I know how I ought to be
Alive to You and dead to me


MACHTIG

Maar in mijn wanhoop had ik buiten God gerekend! Wat is Hij machtig! Hij raakte mijn hart aan door wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen:

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God ... laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:14-16)

ZIJN ZOON

God Zelf heeft Christus aangesteld (Hebreeën 5:5). Speciaal voor mij, in al wanhoop. Kan Hij ons grotere genade geven dan ons ZIJN Zoon tot een Hogepriester? Kan God een vastere geloofsgrond geven dan dat de Hogepriester de Zoon is?

Het is een eer voor Jezus om Zijn priesterwerk te doen aan iemand die tot Hem vlucht. Daarom ga ik naar Hem toe. Telkens weer.


Ik geloof
  1. in Jezus' plaats (aangesteld tot Hogepriester)
  2. in Jezus' macht
  3. in Jezus' medelijdende liefde
Dit is wat de apostel Paulus me leert vandaag: Laat Jezus je vrijmoedigheid zijn! Daarom geen wanhoop meer.

Ik zing nu dat andere lied van Keith Green:

There is a Redeemer
Jesus, God's own Son
Precious Lamb of God
Messiah, Holy One

Jesus, my Redeemer
Name above all names
Precious Lamb of God
Messiah, O for sinners slain

Thank You, O my Father
For giving us Your Son
And leaving us Your Spirit
'Til the work on earth is done

When I stand in glory
I will see His face
And there I'll serve
My King forever
In that holy place.

dinsdag, mei 3

Paulus' tip voor meer eenheid (2)

Moet ik alweer de minste zijn? Die broeder heeft altijd wat te zaniken. Ik ben het zat! Ik voel het bruisen van binnen. Nog even en ik kan me niet meer inhouden. Dan zal IK eens wat zeggen!

Paulus geeft dit advies:

Zo roep ik, de gevangene van de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen ben, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Efeze 4:1, 2

Help!
Hoe krijg ik dat OOIT voor elkaar?


JEZUS GEEFT RAAD
  1. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziek; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matth. 11:29 
  2. Heb je het moeilijk in jouw speciale situatie? Leer van Jezus: Hebreeën 12:3 
  3. Vind je het moeilijk om te doen in wat Hij graag wil? Leer van Jezus: Romeinen 15:3 
  4. Voel je de neiging om het recht in eigen hand te nemen? Leer van Jezus: Johannes 18:11

Durf zachtmoedig te zijn in Jezus' naam.


HET HART VAN CHRISTUS

Mattheus 11:29 is de enige plaats in de Bijbel waar het 'hart' van Christus concreet genoemd wordt. "Ik ben zachtmoedig!" Dat ervaar je als je met Hem te maken krijgt. Zoals Petrus na zijn val en Thomas na zijn ongeloof.

SLEUTEL

Jezus' uitnodiging "Kom tot Mij!", is de sleutel tot het ware geluk. Echte zachtmoedigheid leer je alleen bij (van) Hem.