donderdag, maart 24

Uw bent het waard, Heere

Ik ben nog steeds aan het lezen in het boek: Bidden als Jezus. Diep onder de indruk! Wij zeggen als christenen dat de Geest van God je overtuigt van zonde (Joh. 6:18). Dat is wat de Heilige Geest deed tijdens het lezen over de belangrijkste bede op aarde:
Uw Naam worde geheiligd


In plaats dat we Gods Naam heiligen, ontheiligen we Hem. Met wat je doet, wat je denkt, wat je zegt. ~ citaat M. Klaassen

Ik hoorde mezelf vloeken
Toen ik dit citaat las, zag ik mezelf terug in verschillende situaties. Op school, onder vrienden. Zelfs sommige plekken herinnerde ik me. En ik hoorde mezelf vloeken zoals toen. Ik voel me er verschrikkelijk over. Want de namen van God zeggen iets over de God die ik (nu) zo intens liefheb.

Wie ben ik dat de Vader mij getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde? Wie ben ik dat Jezus alles waar ik Hem mee ontheiligd heb, op Zich nam aan het kruis en wegdroeg. Zelfs die ellendige vloeken van mij.

Ex-vloeker
Dankzij Hem kan ik, als ex-vloeker, nu zeggen: "U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht!"

Dank U, dank U!

zaterdag, maart 12

Ik ben zo blij dat Hij me aankijkt!

Ik voel me zo opgelucht en dankbaar. Het is zo deprimerend als je twijfels hebt. Verwarrend ook. De laatste weken was het oorlog van binnen. Ik duwde het weg. Maar het was er en ik wist het. De aarzeling. Opnieuw die aarzeling.

Is Hij het?
Is Jezus de Messias?
Is Hij de Zoon van God?

TWIJFEL JE AAN...

Iemand deed er een schepje bovenop: Heb je nooit getwijfeld aan het waarheidsgehalte van de Bijbel? Ik voel me zo klein en dankbaar dat er verandering in kwam. Ik pakte simpelweg iets om te lezen. Ons kerkblad met een meditatie over het Bijbelvers dat je onder de foto ziet staan.


En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan (Lukas 22:61).

HIJ WEET ALLES

Christus wordt in deze tekst Heere genoemd. God dus. Uit het feit dat Hij zich omkeerde bleek Zijn Goddelijke kennis. Hoewel Hij met Zijn rug naar Petrus stond en aan een verhoor onderworpen werd, wist Hij toch alles wat Petrus gezegd had. Petrus had gezegd dat Hij Hem niet als de Messias (er)kende. Jezus keerde zich om en keek hem aan, alsof Hij zeggen wilde: "Ken je Mij niet, Petrus? Kijk naar Mij en zeg Mij dit dan in mijn gezicht".

HIJ LAAT NIET LOS

Ik las in de meditatie dat Jezus' blik ongetwijfeld een veelzeggende blik is geweest. De blik van de Goede Herder, die Zijn schapen niet loslaat. De blik van een machtige Messias. Satan dacht dat hij Petrus in zijn macht had. Maar Jezus' macht is sterker.


ZIJN BLIK OP MIJ

Ik pakte de Bijbel erbij. Door het geloof voelde ik Zijn blik ook op mij rusten. Het was alsof Hij bij me in de kamer was. Ik zag Hem, tussen de regels door. Daardoor brak de strik. De twijfels werden totaal weggevaagd. Zo moet Thomas zich gevoeld hebben!

JEZUS IS DE MESSIAS

Ik ben zo ongelofelijk blij. Natuurlijk vertel ik niet alles. Mijn gebed is privé. Maar Hij is echt de Messias, die komen zou. Ik verwacht geen andere. Aan Hem en aan Zijn offer heb ik meer genoeg!

Jij ook?