woensdag, december 14

Een halve minuut voor God?

Hoe vaak doe ik het niet de laatste tijd? Eerst kijken of er gereageerd is op een nieuwe foto op Instagram. En dan nog gauw even bidden voor de nieuwe dag. Ik schaam me diep. Een halve minuut voor God! Terwijl ik ruim de tijd neem voor andere dingen. Ik wil het anders! Jij ook?

Houdt sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Kolossenzen 4:2


CITAAT D.L. MOODY

We zouden elke ochtend eerst het aangezicht van God moeten zien vóór dat van de mensen. Als je het zo druk hebt dat je geen tijd hebt om te bidden, kun je ervan op aan dat je meer op je genomen hebt dan ooit Gods bedoeling was.

 • Hoe intiem is mijn relatie met God?
 • Hoe goed ken ik God?
 • Is Hij me meer waard dan die halve minuut?

donderdag, december 8

Naar aanleiding van een theezakje

Nadenken over God en jezelf naar aanleiding van een theezakje. Kan dat? Ja dus! Aan het eind van de morgen besloot ik een kopje thee te drinken omdat ik al genoeg koffie had gedronken.

Bright Mood Tea
Deze Bright Mood thee heb ik aan het begin van de week gekocht omdat er zoveel lekkere kruiden in zitten: kaneel, hop, sinaasappelschil, duizendblad, zoethout, hop, kruidnagel, duizendblad.

Vanmorgen las ik echter achterop het theedoosje: Van tijd tot tijd raken we het contact met onze ziel kwijt. YOGI TEA beurt ons op en herinnert ons aan de rust die diep in ons zelf ligt. Op het labeltje:

Live in your

strengh


Sterkte in mezelf?
Mijn theezakje zegt dat het goed is om mijn sterkte in mijzelf zoeken. Ik heb dat ooit geprobeerd voordat ik tot geloof in Jezus Christus kwam. Ik hield er een leeg hart aan over. Ik werd er echt niet Healthy, Happy en  Holy van.


God van Israël
Hoe rottig mijn situatie ook kan zijn, ik vind mijn sterkte alleen in de God van Israël. Mijn ervaring is dat Hij helemaal betrouwbaar is.

De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag van de benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen. Nahum 1:7

dinsdag, december 6

Blijf bij mij

O, ik moet nog bidden! Of toch niet? Ik moet nog zoveel ... pfff, alweer gefaald. Wat stelt mijn stille tijd nou voor? Ik heb vanmorgen mijn gebed half slapend gedaan en ik weet nu al niet meer wat ik in mijn Bijbel las. Stom gedoe. Ik red het  niet!


WIEL NAVIGATORS

De Navigators gebruiken het onderstaande wiel met de vier spaken om de belangrijkste elementen van het christelijk leven te verduidelijken. De as stelt Christus voor. Hij geeft de kracht in het leven met God. Net zoals de as in het mechanisme van een draaiend wiel. Je kunt HIER downloaden.EYEOPENER

Dit wiel was voor mij een eyeopener. Opeens zag dat ik dat ik persoonlijk echt de neiging heb om teveel nadruk te leggen op de spaken van het wiel: gebed, Bijbellezen (stille tijd), getuige zijn etc. Wat gebeurt er als ik daar teveel nadruk op leg? Dan verwaarloos mijn uiteindelijke krachtbron: Jezus Christus.

Ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder Mij kunt u niets doen. (Johannes 15:5)
CHRISTUS ALLEEN

Niet het lezen in het Woord van God. Niet mijn krampachtige gebeden geven me de kracht om met God te wandelen. Het is CHRISTUS alléén! Het draait om Hem. Om het blijven in Hem. En vanuit die positie mag ik vragen: "Heere, help mij de hele dag, want zonder U kan ik niets doen."

dinsdag, juli 5

Ik heb een Redder nodig (alweer)


Wanneer is mijn hart echt open voor Hem? Mijn onvolmaaktheid is zo stupid. Heilig leven? Ik zie er niets van bij mezelf..

 • ik heb God niet lief boven alles 
 • mijn naaste heb ik niet lief niet als mezelf
 • mijn focus is troebel geworden
 • mijn discipline ver weg

EEN REDDER

Ik heb een Redder nodig (alweer) want ik kom er zelf niet uit! Is er een Helper voor mij? Een Schuilplaats?


Ik ben helemaal verwonderd dat onze voorganger ons afgelopen zondag uitnodigde om tot Jezus te komen. Met alles, ALLES wat mij zo naar beneden trekt.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.
Wees mij genadig, O God, wees mij genadig. Mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. (Psalm 57:2) Zijn vleugels zijn vriendelijk en zacht. Vol genade bedekt Hij mijn schuld en zonden. Hij zal me niet vergeten of vertrappen. Nooit zal Hij iemand uitwerpen, die tot Hem vlucht.

maandag, juni 27

Omhoog, omhoog!

God, hoe houd ik mezelf rein in deze wereld? Ik voel mezelf zo smerig. Ik ben van U, Heere. Ik wil rein zijn omdat U het waard ben! Help mij.
God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. Maar tot een leven in heiligmaking. (1 Thessalonicenzen 4:7-8)


GEBROKEN WERELD

Vorige week las ik iets moois over het leven van een christen in deze gebroken, stoffige wereld. Ik gebruik de KJV en de HSV. De eerste komt in dit geval dichter bij de oorspronkelijke tekst:

 • Though ye have lien among te pots, yet shall ye be as the wings of a dove covered with silver, and her feathers with yellow gold. (Psalm 68:13) 
 • Al lag u tussen twee rijen (oven)stenen, toch zult u schitteren als vleugels van een duif, overtrokken met zilver en zijn veren met bewerkt groenglanzend goud. (Psalm 68:14)

OMHOOG, OMHOOG!

Duiven doen op het heetste van de dag een dutje (in het Midden-Oosten) tussen de gebroken aardewerken potten op het platte dak. Maar vlak voor zonsondergang schieten ze opeens vanachter de stoffige en vuile potten omhoog, omhoog de lucht in! Ze beginnen in wijde cirkels rond te vliegen en vangen met hun uitgespreide vleugels de gloed van de ondergaande zon op. Hun vleugels lijken wel van goud. En door het tegenlicht van de zon gloeien hun veren telkens op als glanzend zilver.


VIEZE POTTEN

De potten van deze wereld zijn vies en stoffig. Hebzucht, egoïsme, bedrog en leugen kom je overal tegen! Het schuilt ook in je eigen hart. Maar na een lange vermoeiende dag mag je ver boven alles uitvliegen, net als zo'n duif. Omhoog, omhoog! Je mag tot God naderen, door Jezus Christus. Je mag je koesteren in Zijn licht. Royaal overdekt Hij je met goud van Zijn genade en met het zilver van Zijn vergevende liefde. En daarom zeg ik het elke dag opnieuw: 

Lieve Heere, ik wil zo graag rein zijn en op U lijken. Ook al leef ik iedere dag te midden van vuile potten en troosteloze scherven.

Uitleg Psalm 68 komt van  J.O Peck 

vrijdag, juni 24

Zorg dat je lamp brandt (2)

Hoe houd ik mijn lamp van geloof en verwachting brandend? Christus zegt dat ik mijn licht moet laten schijnen voor de mensen. Maar het lukt niet. Mijn vlammetje lijkt steeds uit te doven. Heb jij dat ook?

Laten Uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandend! Lukas 12:35

5 MANIEREN

Wil jij je lamp van geloof en persoonlijke verwachting brandend houden? Wil je Zijn liefdesbevel gehoorzamen? Lees dan mijn vijf (persoonlijke) manieren om mijn lamp branden te houden.


 1. Vul je lamp dagelijks met het Woord van God. Zoek naar de leiding van de Heilige Geest. De lessen die God ons leert (door middel van wat we lezen) is als gouden olie, die onze lamp helder kan laat branden. Voor onszelf. Maar ook voor anderen. 
 2. Volhard in het gebed voor jezelf en anderen. Wees als Aaron en Hur (denk aan de strijd tegen de vijanden in de woestijn. Als Mozes' handen verslapten was Israël aan de verliezende hand) Exod. 17.8, 12, 13, 14. Vergeet ook niet jezelf te onderzoeken en je zonden te belijden.
 3. Vier de zondag! Zie deze dag als een cadeau van God aan jou om je te verheugen in Zijn opstanding, om Hem te eren en om met andere christenen samen te komen. Reflecteer op die dag wie je geweest bent de afgelopen week, voor Hem. Geef Hem je drukke schema in handen.
 4. Maak contact met andere christenen (ook een keertje door de week) om je verwondering over Jezus Christus te delen. Bouw goede vriendschappen op. Ik merk dat ik meer vreugdevol in het leven sta als ik een mooi, vertrouwelijk gesprek gehad heb met iemand die ook gelooft. Kan ook per mail, Skype, Facebook, via de app. 
 5. Heb je naasten lief!

Heb jij ook bepaalde tips? Deel ze met mij in een reactie onder mijn blogpost.

maandag, juni 13

Zorg dat je lamp brandt (1)

Er was eens een blinde bedelaar. Hij zat op een donkere avond langs de kant van de weg en naast hem stond een lantaarn die een vrolijk en helder licht verspreidde. Er liep iemand een man voorbij. Verbaasd keek hij opzij. Toen stopte hij en draaide zich op naar de man. "In vredesnaam, waarvoor heb jij die lantaarn daar staan? Je ziet er zelf niets van!" De bedelaar antwoordde: "Heel simpel. Zodat de mensen niet over mij zullen struikelen."

Laten Uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandend! Lukas 12:35


LES VAN BEDELAAR

De persoonlijke les voor mij als christen is: zorg dat je lamp brandt zodat anderen niet over je hypocrisie struikelen. Zodat ze maar zich aangetrokken voelen door het mooie van een leven met God. Want mooi en waardevol is het!

Hoe het zit met die lamp van mij?
Ik vraag mezelf af
 1. of de olie van Zijn Geest mijn hele leven doordrenkt
 2. of mijn lampen iedere dag helder brandt 
 3. of ik Jezus terugverwacht met een vurig verlangen

Volgende keer: Vijf manieren om je lamp brandend te houden

woensdag, juni 1

God verlangt ernaar

Echt stille tijd houden is iets anders dan: elke dag een kort moment van Bijbellezen en gebed houden.

HIJ VERLANGT

Gods bedoeling is duidelijk. Hij verlangt ernaar dat wij Hem beter leren kennen. Als we tot Hem naderen, dan zal Hij Zelf het verlangen naar God in onze harten leggen. Wanneer heb ik voor het laatst een ontmoeting gehad met God? Wanneer stortte ik mijn hart voor Hem uit. Wanneer hoorde ik Zijn stem voor het laatst tijdens het Bijbellezen? Of tijdens het luisteren naar Zijn Woord? Speelt Hij wel een rol in mijn leven van alle dag?

STILLE TIJD HOUDEN IS
 1. verlangen naar God Zelf 
 2. hunkeren naar een intensere gemeenschap met de levende God

Zie Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met Hem houden en hij met Mij. Openbaring 3:20

O God, buig mijn hart naar Uw Woord
Geef dat ik ernaar verlang
om U te ontmoeten.
Onderwerp mijn wil aan die van U 
geef me een gehoorzame geest en
vul mijn hart opnieuw
 met Uzelf.

maandag, mei 30

Hoe langer Hij met mij wil leven ...

Vol verwondering dat God zo'n ommekeer kan maken in iemand. Als er iets is waar ik diepe spijt van heb, is het van mijn leven zonder God. Sowieso baal ik er van dat ik nog steeds diep in me de neiging heb op mezelf centraal te zetten.
DE ERGSTE

Ik las vandaag dat iemand die echt godvrezend is, nooit zal vergeten dat ooit de heilige en rechtvaardige toorn van God op hem rustte. Hij zal met Paulus zeggen: "Ik ben de ergste van alle zondaars."

I came to Jesus as I was,
Weary, and worn, and sad;
I found in him a Resting-place,
And he has made me glad.


NIET LOSKOPPELEN

De liefde van God heeft voor mij geen betekenis zonder het kruis. En Golgotha heeft geen betekenis los van de rechtvaardige toorn van God.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.


Hoe langer Hij met mij wil leven, hoe meer ik Zijn liefde bewonder. Hoe meer ontzag ik ook voor Hem voel. Wie ben ik, dat Hij naar mij omziet?
Wat een ongelofelijke liefde.

dinsdag, mei 17

Laat Jezus je vrijmoedigheid zijn!

Mijn donkere "ik" kreeg de overhand. Ik gaf toe. Ik weigerde mijn hart te verzachten. Ik koos bewust tegen God, in een moeilijke periode. Daarna sloeg de wanhoop toe. En werd het nog donkerder.

Ik moest denken aan wat Keith Green ooit zong

My eyes are dry
My faith is old
My heart is hard
My prayers are cold
And I know how I ought to be
Alive to You and dead to me


MACHTIG

Maar in mijn wanhoop had ik buiten God gerekend! Wat is Hij machtig! Hij raakte mijn hart aan door wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen:

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God ... laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:14-16)

ZIJN ZOON

God Zelf heeft Christus aangesteld (Hebreeën 5:5). Speciaal voor mij, in al wanhoop. Kan Hij ons grotere genade geven dan ons ZIJN Zoon tot een Hogepriester? Kan God een vastere geloofsgrond geven dan dat de Hogepriester de Zoon is?

Het is een eer voor Jezus om Zijn priesterwerk te doen aan iemand die tot Hem vlucht. Daarom ga ik naar Hem toe. Telkens weer.


Ik geloof
 1. in Jezus' plaats (aangesteld tot Hogepriester)
 2. in Jezus' macht
 3. in Jezus' medelijdende liefde
Dit is wat de apostel Paulus me leert vandaag: Laat Jezus je vrijmoedigheid zijn! Daarom geen wanhoop meer.

Ik zing nu dat andere lied van Keith Green:

There is a Redeemer
Jesus, God's own Son
Precious Lamb of God
Messiah, Holy One

Jesus, my Redeemer
Name above all names
Precious Lamb of God
Messiah, O for sinners slain

Thank You, O my Father
For giving us Your Son
And leaving us Your Spirit
'Til the work on earth is done

When I stand in glory
I will see His face
And there I'll serve
My King forever
In that holy place.

dinsdag, mei 3

Paulus' tip voor meer eenheid (2)

Moet ik alweer de minste zijn? Die broeder heeft altijd wat te zaniken. Ik ben het zat! Ik voel het bruisen van binnen. Nog even en ik kan me niet meer inhouden. Dan zal IK eens wat zeggen!

Paulus geeft dit advies:

Zo roep ik, de gevangene van de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen ben, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Efeze 4:1, 2

Help!
Hoe krijg ik dat OOIT voor elkaar?


JEZUS GEEFT RAAD
 1. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziek; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matth. 11:29 
 2. Heb je het moeilijk in jouw speciale situatie? Leer van Jezus: Hebreeën 12:3 
 3. Vind je het moeilijk om te doen in wat Hij graag wil? Leer van Jezus: Romeinen 15:3 
 4. Voel je de neiging om het recht in eigen hand te nemen? Leer van Jezus: Johannes 18:11

Durf zachtmoedig te zijn in Jezus' naam.


HET HART VAN CHRISTUS

Mattheus 11:29 is de enige plaats in de Bijbel waar het 'hart' van Christus concreet genoemd wordt. "Ik ben zachtmoedig!" Dat ervaar je als je met Hem te maken krijgt. Zoals Petrus na zijn val en Thomas na zijn ongeloof.

SLEUTEL

Jezus' uitnodiging "Kom tot Mij!", is de sleutel tot het ware geluk. Echte zachtmoedigheid leer je alleen bij (van) Hem.

maandag, april 18

Paulus' tip voor meer eenheid (1)

Hoe reageer ik op mensen die opvliegend, trots, ongeduldig of veroordelend zijn? Hoe kan ik zorgdragen voor meer eenheid in mijn kerk of gemeente?

 Paulus heeft een antwoord: 
Zo roep ik, de gevangene van de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen ben, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Efeze 4:1, 2

Wandelen in alle nederigheid! Maar waarom? Waarom zou ik nederig (ootmoedig) moeten zijn?
 1. Omdat God het graag wil. Micha 6:8
 2. Omdat Christus ons Zelf het voorbeeld gaf Mattheus 11:29
 3. Omdat God woont bij de nederigen Jesaja 57: 15
 4. Omdat het een manier is om de eenheid in de kerk te bewaren Jacobus 4:1 en 6
 5. Omdat God de nederigen zal verhogen 1 Petrus 5:6  

Gebed om nederigheid
Lieve Heer, maak me als een kind. Verlos me van de drang om te concurreren met een ander. Maak mij ongekunsteld. Verlos mij van de houding om te doen alsof. Vergeef me vooral mijn egoïsme. Help me om mezelf niet in het middelpunt te stellen. Laat me echte vrede vinden door op U te zien. Ik verneder mezelf voor U. Leg mij Uw juk op, van onzelfzuchtigheid. En laat me rust vinden bij U. Amen. (gebed  A.W. Toozer)
The secret of the lily

maandag, april 4

Zoutloze boontjes

Toen ik de pan met bonen vorige week maandag op tafel zette wist ik het opeens heel zeker. Ik was het zout vergeten. Het kwam door mijn zoutloze bonen dat ik later aan Jezus dacht. Aan wat Hij zei:

U bent het zout der aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft waarmee zal het gezouten worden? (Mattheus 5:13)


Zout der aarde?
Ik vroeg mezelf af of ik wel het (gezonde) zout der aarde ben. Geef ik iets door van Zijn vrede en dat MOOIE, dat ik vond in Jezus Christus? Laat ik met mijn houding en met mijn leven zien dat ik trouw ben in allerlei situaties. Omdat ik op Hem wil lijken. Hoe wordt ik Echt Zout?

Verbonden
Gisteren gaf de voorganger daar antwoord op: Je bent het zout der aarde zijn, als je verbonden bent met Christus. Als je met Hem leeft.

Bijbelstudie: Jij maakt het verschil

donderdag, maart 24

Uw bent het waard, Heere

Ik ben nog steeds aan het lezen in het boek: Bidden als Jezus. Diep onder de indruk! Wij zeggen als christenen dat de Geest van God je overtuigt van zonde (Joh. 6:18). Dat is wat de Heilige Geest deed tijdens het lezen over de belangrijkste bede op aarde:
Uw Naam worde geheiligd


In plaats dat we Gods Naam heiligen, ontheiligen we Hem. Met wat je doet, wat je denkt, wat je zegt. ~ citaat M. Klaassen

Ik hoorde mezelf vloeken
Toen ik dit citaat las, zag ik mezelf terug in verschillende situaties. Op school, onder vrienden. Zelfs sommige plekken herinnerde ik me. En ik hoorde mezelf vloeken zoals toen. Ik voel me er verschrikkelijk over. Want de namen van God zeggen iets over de God die ik (nu) zo intens liefheb.

Wie ben ik dat de Vader mij getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde? Wie ben ik dat Jezus alles waar ik Hem mee ontheiligd heb, op Zich nam aan het kruis en wegdroeg. Zelfs die ellendige vloeken van mij.

Ex-vloeker
Dankzij Hem kan ik, als ex-vloeker, nu zeggen: "U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht!"

Dank U, dank U!

zaterdag, maart 12

Ik ben zo blij dat Hij me aankijkt!

Ik voel me zo opgelucht en dankbaar. Het is zo deprimerend als je twijfels hebt. Verwarrend ook. De laatste weken was het oorlog van binnen. Ik duwde het weg. Maar het was er en ik wist het. De aarzeling. Opnieuw die aarzeling.

Is Hij het?
Is Jezus de Messias?
Is Hij de Zoon van God?

TWIJFEL JE AAN...

Iemand deed er een schepje bovenop: Heb je nooit getwijfeld aan het waarheidsgehalte van de Bijbel? Ik voel me zo klein en dankbaar dat er verandering in kwam. Ik pakte simpelweg iets om te lezen. Ons kerkblad met een meditatie over het Bijbelvers dat je onder de foto ziet staan.


En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan (Lukas 22:61).

HIJ WEET ALLES

Christus wordt in deze tekst Heere genoemd. God dus. Uit het feit dat Hij zich omkeerde bleek Zijn Goddelijke kennis. Hoewel Hij met Zijn rug naar Petrus stond en aan een verhoor onderworpen werd, wist Hij toch alles wat Petrus gezegd had. Petrus had gezegd dat Hij Hem niet als de Messias (er)kende. Jezus keerde zich om en keek hem aan, alsof Hij zeggen wilde: "Ken je Mij niet, Petrus? Kijk naar Mij en zeg Mij dit dan in mijn gezicht".

HIJ LAAT NIET LOS

Ik las in de meditatie dat Jezus' blik ongetwijfeld een veelzeggende blik is geweest. De blik van de Goede Herder, die Zijn schapen niet loslaat. De blik van een machtige Messias. Satan dacht dat hij Petrus in zijn macht had. Maar Jezus' macht is sterker.


ZIJN BLIK OP MIJ

Ik pakte de Bijbel erbij. Door het geloof voelde ik Zijn blik ook op mij rusten. Het was alsof Hij bij me in de kamer was. Ik zag Hem, tussen de regels door. Daardoor brak de strik. De twijfels werden totaal weggevaagd. Zo moet Thomas zich gevoeld hebben!

JEZUS IS DE MESSIAS

Ik ben zo ongelofelijk blij. Natuurlijk vertel ik niet alles. Mijn gebed is privé. Maar Hij is echt de Messias, die komen zou. Ik verwacht geen andere. Aan Hem en aan Zijn offer heb ik meer genoeg!

Jij ook?

donderdag, februari 25

Ik begin nu heel anders aan mijn gebed

Ik ben een boek aan het lezen over gebed. Over bidden zoals Jezus. Het is een soort gids bij het Onze Vader. Volgens de de achterflap leer ik door het lezen van dit boek:

 1. wat bidden betekent 
 2. om juiste prioriteiten in mijn gebedsleven te stellen

Als je bidt, ga in je binnenkamer, sluit je deur en bid tot je Vader, Die in het verborgene ziet; en Je Vader die in het verborgene ziet zal je in het openbaar vergelden. Mattheus 6:6


Wees je bewust van wat je doet als je bidt. Je spreek namelijk met God. Niet met een God die ver weg is, maar de God die heel dichtbij is. Hij ziet je, zegt Jezus. Hij kent er doorgrondt je. Als je bidt ís Hij daar ook waar jij bent. Een en al oor om naar je te luisteren. (citaat M. Klaassen).

NIET ALLEEN

Als ik 's-avonds mijn avondgebed doe in mijn slaapkamer, ben ik daar niet alleen. Ik zit niet in een lege kamer tegen het plafond te bidden maar ik bidt tot de God. Als ik bid zit God als het ware voor me. Ik begin nu heel anders aan mijn gebed!

N.a.v. het voorwoord uit: Bidden zoals Jezus.

maandag, februari 22

Niet stoppen bij het kruis

Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Lukas 9: 51

Valt het jou ook op dat er staat dat 'de dagen van Zijn opneming' vervuld werden? Niet de dag van Zijn kruisiging.


DE MESSIAS

Joseph Shulam zegt in zijn boek dat Jezus' opneming (of hemelvaart) veel belangrijker is dan Zijn dood. Jezus' hemelvaart is namelijk één van de bewijzen dat Hij niet zomaar iemand was die Zich als de Messias voordeed, maar dat Hij de Messias wás en door God was gezonden. Laten we niet (enkel) stoppen bij het kruis, zegt Joseph.

 1. Jezus kwam door lijden tot heerlijkheid. 
 2. Dat laatste gebeurde tijdens Zijn opneming. 
 3. Daar ontving Hij het koningschap. 

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

WELKOM

Als je ooit tot Hem gekomen bent, als zondaar, zal niemand je uit Zijn hand kunnen rukken. Hij triomfeert als Profeet, als Priester en Koning. Ben je nog nooit tot Hem gekomen? Je bent WELKOM.

God wil dat je op Zijn Zoon ziet en in Hem gelooft. Hij zal je niet wegsturen want Hij heeft ooit Zelf gezegd: En wie tot Mij komt zal Ik beslist niet uitwerpen. Buiten Hem staat je niets dan donkerheid en volstrekte eenzaamheid te wachten.

zaterdag, februari 13

Ik zal Mijn Geest gieten

Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. (Jesaja 44:3)

Ik had mijn dagboekje opengeslagen naast mijn laptop liggen toen mijn man er aan kwam. Hij zag de tekst boven het stukje van de dag en zei: Dat is mooi! En dat is het ook. Daarom zette ik die tekst bovenaan mijn post van vandaag. Ter bemoediging.


GELOVIG VRAGEN
Wij kunnen onze (klein)kinderen soms niet meer bereiken. Wij kunnen hen niet veranderen van ongelovig in gelovig. God wel. Deze tekst uit Jesaja is één van de beloften waar de HEERE om gevraagd wil worden. Hij kan onze kinderen wèl bereiken. Is er voor Hem iets te wonderlijk?

Hebben wij sommige dierbaren buiten de Ark? Laten wij niet rusten, voordat zij worden binnengebracht door de eigen hand van de HEERE. (C H Spurgeon)

maandag, januari 25

Vossenjacht!

Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien. (Hooglied 2:15)

KLEINE VOSSEN

Kleine vossen (in Israël woestijnvosjes) kunnen een wijngaard flink ruïneren. Ze bijten in de jonge scheuten en beschadigen het schors. Ze eten de druiven en graven gangen en holen. Ook maken ze de omheining kapot zodat er nog veel meer ongedierte binnen kan sluipen. Het zijn maar kleine vosjes, die woestijnvossen.


KLEINE IRRITATIES WORDEN...

Relatief kleine dingen onze relatie met God en mensen langzaam maar zeker kapot maken. De kleur gaat er af en de vreugde ebt weg. Kleine irritaties worden grote ergernissen. Zijn er dingen die je relatie met God en anderen ondermijnen? 

Probeer de vosjes te identificeren, bijvoorbeeld:

 • Egoïsme
 • Elke avond te laat naar bed gaan en daardoor sacherijnig zijn op iedereen
 • Telefoon in plaats van stille tijd met God
 • Totaal opgaan in werk, hobby of kerk
 • Gevaarlijk vriendschap (je bent al getrouwd; hij of zij is al getrouwd)
 • Halve leugens vertellen
 • Wraakgevoelens koesteren

Vang de vossen! zegt God. Denk ze niet weg uit je leven maar grijp ze!

VANGEN OF BELIJDEN (of andersom)

Vang die kleine vossen vangen in Jezus naam. Breek in Zijn kracht met je slechte gewoontes. Belijdt ze aan Hem en Hij zal die prachtige wijngaard van je hart opnieuw laten bloeien. De kleur komt weer terug.

zaterdag, januari 16

Bidden met ADHD

Wil je graag bidden maar heb je het gevoel dat jouw ADHD je (te) vaak belemmert? In deze blog deel ik een paar praktische tips, die je kunnen helpen.

Als je medicijnen neemt, zou het mooi zijn als het tijdstip van gebed binnen de werking van de medicijnen valt. Een avondgebed tijdens je rebound is niet zo handig. 


HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie HEERE, U weet alles. (Psalm 139)

 1. Zeg stop tegen uitstel, ondanks je ADHD. Bepaal een vaste tijd van gebed als dat mogelijk is in jouw situatie. Stel de tijd in op je telefoon, zodat je het niet vergeet. Discipline is moeilijk; ga er creatief meer om. Bedenk wat bij je past.
 2. Creëer als het mogelijk is een vaste plek om te bidden. Is het moeilijk voor je om op je knieën te bidden, kies er voor om op je stoel achter je bureau te zitten. Haal alles uit je gezichtslijn weg: geen afleiding.
 3. Lopend biddend (ijsberen) is bij ernstige hyperactiviteit een goed idee. Doe dat tijdens de vaste tijden, in je eigen kamer als je die hebt. Ga niet voor het raam staan.
 4. Verminder externe prikkels: webbrowser of email uit, deur van je kamer dicht, muziek zacht of helemaal uit. (sommige mensen hebben een 'achtergrondtoon' nodig om zich te kunnen concentreren)
 5. Als je voelt dat je te chaotisch voelt om te bidden, gebruik dan de gebedshand. Soms vraagt bidden om een systeem als hulp. English link here.
 6. Hardop bidden is een optie voor sommigen.
 7. Gebruik een bijbelleesplan! Bijvoorbeeld zoals deze HIER Het ondersteunt je gebed. Nadeel van bijbelleesplan op computer: de verleiding om te gaan surfen. Beter idee: bijbels dagboek
 8. Koop een speciaal schrift en schrijf je gebeden op in plaats van stil gebed.
 9. Concentratieboog van 5-10 minuten of iets langer? Pas je gebed aan qua tijd. God weet ervan: Hij kent je door en door. Zorg voor een flesje water en neem na ongeveer vijf minuten een slokje. Ga dan weer verder met je gebed. 
 10. Ben je impulsief en beloofde je voor veel mensen te bidden? Maak dan een gebedslijst en leg dat neer op een vaste plek. Zo vergeet je niet voor wie je graag wilde bidden.
 11. Heb je een goede vriend of vriendin? Bespreek je gebedsmoeilijkheden.
 12. Ken je grens. Merk je dat je concentratie totaal weg is stop er dan mee. Vertel het tegen God en zeg Hem dat het je spijt dat het niet lukt. Kies een ander tijdstip die dag en voel je vooral niet schuldig.
 13. Is er door stress helemaal geen mogelijkheid om tot rust te komen, maak dan gebruik van korte gebeden zoals: "God, help me."
 14. Hang op bepaalde plekken in je huis post-its op met een Bijbeltekst of een quote die je aanzet tot een kort gebed buiten de vaste gebedstijd om.
 15. Maak er een gewoonte van om je impulsiviteit, hyperactiviteit of dromerigheid te benoemen in gebed. Bijvoorbeeld 's-morgens. Vraag Hem of Hij je wil helpen om te groeien in acceptatie van jezelf en of je op een goede manier mag ontwikkelen.

De Heer zegene en behoede je,
Hij doe zijn aangezicht over je lichten
en ontferme zich over jou, de Heer geve je vrede!