donderdag, december 17

Geen begin is zo klein of ...

En de vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt; wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek. (Johannes 4:25,26)

VROUW BIJ WATERPUT

De vrouw bij de waterput had niet zoveel kennis. Toch geloofden velen uit haar stad later in de Messias omdat zij hen over Hem vertelde.


GEEN BEGIN IS ZO KLEIN...

Geen begin is zo klein of God kan het leiden naar een gezegend einde. Grote dingen zijn vaak klein begonnen. Kijk nooit neer op het kleine begin en de worstelingen van nieuwe gelovigen.

Want wie veracht de dag van de kleine dingen?
God in ieder geval niet!

dinsdag, december 15

Reflecteer Hem

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Jesaja 60:1

Op een dag zag ik tijdens mijn wandeling op de helling van de heuvel (met de zon in mijn rug) aan de overkant van de vallei een opvallend lichtverschijnsel. Het was feller dan elektrisch licht en leek zo op te stijgen vanuit de grond. In de eerste instantie dacht ik dat iemand een vuurtje aangestoken had met hout dat rijk was aan hars. Maar er was duidelijk geen rook. Het was alsof een engel een schitterende ster naar beneden had laten vallen op het veld. Eindelijk bereikte ik de plek en kwam erachter dat het een oud stukje glas was van een fles, dat het licht van de ondergaande zon had opgevangen. het baadde in het licht van de ondergaande zon. De glasscherf zelf - zo briljant - was zelf niet zichtbaar omdat de zon erop scheen.
(Bron: Het leven van het geloof)
Laat zó je licht schijnen voor de mensen. Reflecteer Hem! Zodat zij je goede werken zien en je Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken! (Matth. 5:16)