maandag, november 30

Kom tot Jezus!

Mensen zonder God lijken op schepen, die ronddrijven zonder anker. Ze komen met ons in botsing. Wat moet je als je collega zegt dat hij never in God wil geloven, omdat de Bijbel zo gewelddadig is?

STAANDE BLIJVEN

Staande blijven in een wereld waar zoveel meningen zijn is niet gemakkelijk. Het is bijna onmogelijk zelfs. Het ene stelsel van wijsbegeerte vernietigt het andere. Wat is waarheid?


C.H Spurgeon zegt ergens: 

Wortel je standvastigheid niet in leringen van de mensen. Kom, en leer van Jezus, en je zult rust vinden! Geloof in de Heere Jezus Christus, ook al spreken alle rabbi's je tegen. Jezus leeft en Hij heeft lief.

Geloof dat Hij:
  • dat Hij de Zoon van God is 
  • dat Hij mens is geworden 
  • dat Hij geleefd heeft 
  • dat Hij is gestorven 
  • dat Hij weer opgestaan is

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven. Matth 11:28

RUST IN JEZUS

Laat die bootjes zonder anker je niet aan boord nemen. Stop ermee om de waarheid na te jagen. Kom tot Jezus en je zult rust vinden. Ook voor die ene bron van onrust: je verstand.

vrijdag, november 20

Zijn hand is daar!

Op een mistige dag zei een voorganger: "Deze mist leert me meer dan ooit geloven in de onzichtbare wereld. Hier dichtbij staan eikenbomen, verborgen in de mist. Ik zie ze niet. Maar ik weet dat zij er zijn. Een kind zou me uitlachen als ik zei dat ze er niet zijn omdat ik ze niet zien kan. Toch zijn er mensen die weigeren te erkennen dat er een onzichtbare wereld is, om de eenvoudige reden dat zij het niet zien."

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de dingen die men niet ziet! Hebreeën 11:1


ZIJN HAND IS DAAR

In mijn dagboek ging het gisteren over Billy Graham die in een moeilijke periode Gods aanwezigheid niet ervoer. Hij dacht dat hij er helemaal alleen voor stond. Hij schreef in zijn nood een brief aan zijn moeder en zij schreef terug:

Jongen, het komt heel vaak voor dat God Zich terugtrekt. Dat doet Hij om jouw geloof te beproeven. Hij wil dat je ook in de duisternis op Hem vertrouwt. Dus, mijn zoon, steek in geloof je hand omhoog, dwars door de mist heen dan zul je ontdekken dat Zijn hand daar is.

zaterdag, november 7

De hemel kijkt mee

Een oude dominee werkte tot in de nacht door aan de preek die hij die zondag voor zijn kleine gemeente zou houden. "Waarom besteedt je zoveel tijd aan een boodschap die maar aan zo weinig mensen verkondigd zal worden?" vroeg zijn vrouw. Daarop antwoordde de dominee: "Je vergeet liefste, hoe groot mijn publiek zal zijn! Niets op de aarde onbeduidend, als je beseft dat de hemel meekijkt!

We zullen een betere wedstrijd spelen wanneer we ons ervan bewust zijn dat we "omringd zijn", wanneer we bedenken wie er op de eretribune zitten!DE HEMEL KIJKT MEE

Misschien zijn jouw dalen gevuld met tegenstanders en tranen. Maar we mogen onze ogen opheffen naar de heuvels en daar God en de engelen zien. Hemelse toeschouwers die ons aanmoedigen in overeenstemming met Gods onpeilbare wijsheid. En die voorbereidingen treffen voor onze thuiskomst.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. (Hebreeën 12:1)

ZIE OP JEZUS

Zie vooral op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Hij is Thuis gekomen. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Zie steeds op Hem, die heeft volhard onder zo’n tegenspraak van zondaren tegen Hem. Zodat je niet uitgeput raakt en het opgeeft.

N.a.v. dagboekstukje van Billy Graham.