zaterdag, oktober 31

Je bent hier met een reden

Ik las zoiets moois in een boekje; dat wil graag delen op mijn blog. Het was een goede geestelijke les voor mij.

Je bent hier niet bij toeval; je bent hier vanwege Gods plan. Jouw land, je stad, je familie, je baan of school - God heeft je daar neergezet en Hij doet nooit iets zonder reden. Je bent hier vanwege Gods soevereine plan en Hij wil je gebruiken op de plek waar je bent.


NIET THUIS

Misschien voel jij je niet thuis op de plek waar je bent. Denk dan aan het Joodse volk. God voerde hen weg in ballingschap als straf voor hun afgodische levensstijl. Hun thuisland was daardoor onbereikbaar voor hen.
Wat vroeg God van hen in die tijd?
Hij vroeg dit:

Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben. Jeremia 29:7

EEN INSTRUMENT

Wees een instrument van Zijn liefde en gerechtigheid. Bid voor de stad, voor het land waar je je niet (meer) thuis voelt, voor de moeilijke situatie. Vraag God om jou te gebruiken tot Zijn eer op de plek waar Hij je heeft geplaatst!

zaterdag, oktober 24

NOOIT TE GEBROKEN


Denk je dat jouw verleden een sta in de weg is voor God?
Dat is het niet waar!


SAMARITAANSE VROUW

Lees het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit de Bijbel (Johannes 4:3-42). Na verkeerde keuzes vond ze haar eeuwige geluk door Jezus Christus. Hij haalde haar uit de ellende en ze geloofde in Hem als haar Messias. Zij zette haar schaamte opzij en verspreidde de blijde boodschap in haar eigen dorp.

En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw.

NOOIT TE GEBROKEN

Heb jij Jezus ontmoet? Geloof je van harte in Hem? Je bent nooit té gebroken of God kan jou en je verhaal gebruiken tot bemoediging van mensen om je heen. Zowel online als in het echte leven.Vraag God om moed en mogelijkheden!

donderdag, oktober 22

Je hoeft alleen je vleugels uit te slaan

Je hoeft alleen je vleugels uit te slaan. Je hoeft alleen te vliegen als een duif, naar de veiligheid van haar til. Vlucht zo naar Jezus. Zijn hart staat wijd open. Zijn armen zijn uitgestrekt. Wie tot Hem komt zal Hij beslist niet uitwerpen!

Dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23


Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon! - Psalm 55:4

GELOOFSVLEUGELS

Als er een wil is om te vliegen en je er naar verlangt om tot Jezus te vluchten, dan heb je vleugels van het geloof gekregen. En als je dan nog steeds het gevoel hebt dat je die vleugels mist, smeek er dan om bij Hem, die je gebiedt te vliegen. Hij geeft de vermoeide kracht en die de HEERE verwachten zullen hun vleugels uitslaan als arenden. 

Vrij naar E. Erskine 

vrijdag, oktober 9

Hij zal ons niet vergeten!

Voel jij je verlaten van God maar is er ondertussen in je hart een intens verlangen naar God omdat je absoluut niet zonder Hem wilt leven? 

Jezus vergeet ons geen dag. Hij beleefde aan het kruis de diepe pijn van de godverlatenheid. en droeg die last in onze plaats. In de Bijbel kunnen we lezen dat Hij belooft om iedere dag bij ons te zijn.


Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal je niet vergeten. Zie ik heb je in beide handpalmen gegraveerd. (Jesaja 41:15-16)
Achter de schermen
Zelfs als wij niets van onze omstandigheden snappen, is Hij toch achter de schermen voor ons aan het werk. Hij bidt voor ons zodat ons geloof geen schipbreuk  zal lijden. Hij kent onze moeilijkheden en luistert aandachtig naar ons hulpgeroep. Hij zal ons niet begeven, en Hij zal onoor het geloof te leven. Hebr. 10 : 36—38.

dinsdag, oktober 6

Loser of overwinnaar?

Uit mijn dagboek:

Iemand zei vandaag tegen me dat ze zich een verslagen christen voelde:

 Ik blijf bidden maar... stiekem ben ik bang dat ik het niet ga volhouden allemaal. Ik voel me zo verslagen.

EEN LOSER

Dat raakte me want ik herken het. Een verslagen christenEen loser! Zo gauw ben ik mijn focus kwijt. Ik kies toch weer voor de zonde: kleine leugentjes, jaloezie, eindeloos tijd voor andere dingen, geen tijd voor gebed.


MEER DAN OVERWINNAAR

Ik herken het bij mezelf. Maar ik weet ook dat wij een grote Hogepriester hebben! En dat Hij in staat is om onze wankele knieën wil verstevigen, zodat we niet struikelen. En dat Hij ons opraapt als wij vallen.

We zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof! (Hebreeën 12)

👉 Lees ook: Maar God is groter!

vrijdag, oktober 2

Nooit te druk om te luisteren

Een dominee, die zich alleen goed kon concentreren op zijn studie als hij niet gestoord werd, deed per ongeluk de deur van zijn kamer niet helemaal dicht. Zijn drie jarig dochtertje duwde de deur verder open en kwam heel zachtjes binnen. Geërgerd keek hij op en vroeg ongeduldig:

"Wat wil je?"
"Niks papa!" zei de kleine meid.
"Waarom kom je dan naar binnen?"
"Omdat ik gewoon even bij jou wilde zijn."

Hij stond op en knuffelde haar met tranen in zijn ogen.


Mensen om ons heen zeggen zo vaak: Niet nu want ik ben zo druk of Het spijt me maar ik heb het nu te druk om me met jou bezig te houden.

NOOIT TE DRUK

God is nooit te druk om naar jou te luisteren. God is er altijd voor je. Vergeet het niet dat Hij je graag ziet komen.

Hij is capabel
Hij is machtig
Hij is betrouwbaar
Hij valt niet in slaap

RUST IN ZIJN LIEFDE

Nader tot God en Hij zal tot jou naderen. Rust in Zijn liefde en leg al je zorgen bij Hem neer. Hij zal voor je zorgen en je steunen.

Luister heel even naar dit kleine meisje!