dinsdag, augustus 25

WIJ HEBBEN!

Vandaag luisterde ik naar een Bijbeluitleg via het Internet. Ik volg een prekenserie over Paulus' brief aan de Hebreeën.

WIJ HEBBEN

Wat mij trof was dat de voorganger zei: Wij hebben een hogepriester. Niet 'er is' maar: wij hebben.

Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hebreeën 8:1

HET IS VOLBRACHT

Onze Hogepriester zit. Hij heeft zich gezet. Wat een groot verschil met de hogepriester tijdens het Oude Verbond. Zij kenden geen rust. Er stond geen stoel klaar in de tabernakel of tempel om uit te rusten. Maar het verlossingswerk van onze Hogepriester is helemaal af. Het is volbracht. De deur naar Boven staat door Zijn offer wagenwijd open. Dag en nacht.

RICHT JE OOG OP JEZUS
Paulus roept de Messiasbelijdende Joden op om niet terug te vallen in de oude tempeldienst (die toen nog bestond). Richt je oog op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht.

👉 Zo'n Hogepriester hebben wij!

woensdag, augustus 12

Hij brengt je veilig thuis!

We reden op de snelweg en het was erg druk. Alle vier de banen werden druk bereden. Gelukkig zat mijn man achter het stuur. Ik ben geen held op de snelweg. Terwijl ik naast hem zat hield ik alles nauwlettend in de gaten en af en toe trapte ik flink op mijn denkbeeldige rem

VERTROUW ME

Mijn man werd er tenslotte een beetje boos om: Vertrouw me nou, zei hij. Stop met dat krampachtige gedoe en laat me je gewoon thuisbrengen!


TOUWTJES UIT HANDEN

Mijn man kan fouten maken. Hij net zo kwetsbaar als ik zelf ben. Maar in het klein is wat hij zei een voorbeeld van wat God van ons wil. God wil graag dat we met hart en ziel de controle aan Hem overgeven. Dat we Hem leren vertrouwen. Ook al is ons leven zo hectisch en onoverzichtelijk als een vierbaansweg tijdens de spits: geef de touwtjes uit handen!

HIJ BLIJFT BIJ JE

Hij is een eeuwige God. Als hij jouw HEER is, is Hij dat voor nu en altijd. Hij is het die je leidt en Hij blijft helemaal bij je, zelfs tot in de dood. Ja, Hij zal je door de vallei van de schaduw van de dood heendragen. Hij brengt je veilig thuis.

vrijdag, augustus 7

De HEER kan het wel!

Mijn man ging naar de sportwinkel en bij de gewichten zag hij een peuter staan. Het kind tilde een gewicht van omhoog en zei: 'Sterk ben ik hè?' Mijn man was het met hem eens. Toen vroeg het jongetje: 'Kan jij die zware optillen, die daar?'

'Ik denk het niet,' zei mijn man.
'Ik ook niet!', zei het jongetje. 'Maar ik ken iemand die het wel kan: de HEER! De HEER kan het wel!'


God zegt tegen ons:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zult rust vinden voor je ziel. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Matth. 11:28-30
Een Bron van kracht
Je redt het niet alleen. Daarom roept God jou ook persoonlijk om tot Hem te komen. Wees niet bang om je over te geven. Hij is een veilige schuilplaats en een grote Bron van kracht voor iedereen die gelovig tot Hem komt.


Alle dingen zijn mij mogelijk, door Christus die mij kracht geeft. (Filipenzen 4:13)