vrijdag, juli 24

Jezus buiten de deur van de kerk (7)

Is het mogelijk dat de Heere Jezus buiten de kerk staan? Buiten bij de deur? Als ik Openbaringen drie lees wel. Jezus staat buiten de kerk van Laodicea en hij klopt op de deur. Hij zegt:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij. Openbaringen 3:16

LAUW!

Een kerkelijke gemeente kan lauw worden. Jezus Christus is daar helemaal van op de hoogte. Hij zegt: Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Achter deze tekst klopt Gods bewogen hart


LUISTER OPNIEUW!

Hoe kunnen we de deur van onze kerkelijke gemeente weer voor Hem opendoen? Hoe kan er in zo'n lauwe kerk ooit een herleving komen? Het begint met luisteren naar Zijn stem. Opnieuw luisteren naar wat zegt Hij tegen lauwe gemeenteleden?

Je hebt veel afgoden gediend, keer toch terug tot Mij. Keer terug, afkerige kinderen en Ik zal je van je afkeringen genezen!


BUITEN DE DEUR

Er klinken zoveel stemmen in de kerk. De één wil die vertaling, de ander niet. De één komt niet als dominee A. preekt en de andere wil dominee B. niet zien. Maar waar het eigenlijk om draait is: wordt de Christus gepreekt als het Lam van God? Staat Hij in het met middelpunt. Functioneren de beloften van het Evangelie? Of staat Jezus buiten de deur?

Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

vrijdag, juli 17

Leg je hand op de belofte (6)

Bij de Almachtige zijn geen onmogelijkheden! 

Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. Jesaja 43:3-4


HIJ ZAL NIET HERROEPEN

C.H. Spurgeon schrijft hoe je om moet gaan met Gods beloftes. Hij zegt: "Hier is Gods woord - leg je hand erop en smeek op je knieën de Heere te doen wat Hij heeft gezegd. Hij kan niet liegen, Hij zal Zijn woord nooit herroepen."

Hebt U niet gezegd: Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge? Heere doe het, tot eer van Uw genade. O, Heere vervul dit woord aan ons allemaal. U hebt ons toch zeker op deze belofte doen hopen?

dinsdag, juli 14

Die God leeft nog! (5)

Ik was er zo van overtuigd dat God een opwekking zou geven Hij beloofde dat Hij dat Hij met Zijn levendmakende Geest zou komen. Ik was er zeker van!

Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen.
Jesaja 43:3-4

BEZOEK UIT DE HEMEL

Een paar jaar later kwamen er inderdaad veel jongeren tot geloof. Ik herinner me die ene avondmaalsbediening levendig. Zóveel jonge mensen die voor het eerst aan de tafel gingen zitten. Het was een uitstorting van Zijn bijzondere aanwezigheid. Vreugde, vrede, ootmoed. Een onvergetelijk bezoek uit de hemel. Zijn Geest op het nageslacht. Zijn zegen op de nakomelingen.


BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING

Toen werd er besloten tot de vorming van de PKN en de harten van veel gelovigen verstarden. Er kwam een soort van Babylonische spraakverwarring. Die scheuring is nu al weer meer dan tien jaar geleden maar de pijn om het gescheiden zijn zit in mijn hart. Ik heb heimwee. Ik verlang terug naar de tijd toen wij nog samen één waren.

DIE GOD LEEFT NOG

Ook nu komen er mensen tot geloof. Want de God van vóór de scheuring leeft nog! Maar ik verlang zo naar Zijn overvloeiende zegen. Daarom bid ik door middel van psalm 85 niet alleen voor het Joodse volk maar ook voor onze kerk:

Zou U ons niet weer levend maken,
zodat Uw volk zich in U verblijdt?
Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
geef ons Uw heil.
 

zaterdag, juli 4

Vang jij de eerste zonnestralen op? (4)

Heb je ooit de zon op zien gaan in de bergen? Dat lijkt me zo mooi! Ik hoop het echt een keer mee te maken.


C.H. Spurgeon schrijft een mooie vergelijking over mensen die dicht bij God leven en een zonsopkomst in de bergen.

Als de zon opgaat, vangen de bergtoppen het eerst het licht op. Degenen die dicht bij God leven, zullen de eersten zijn die de invloed van de komende zegen (van herleving) zullen merken.

Vang jij de eerste zonnestralen op?

donderdag, juli 2

Dan is er grote zegen onderweg (3)

Het is vandaag zo warm! Je zult maar zwanger zijn. Je zult maar weeën krijgen terwijl het zo benauwd is. Volgens mij heb je het dan dubbel zwaar. In de Bijbel staat een tekst die te maken heeft met zwanger-zijn èn met opwekking. Daar moest ik vandaag aan denken.

Zodra Sion in barensnood was, heeft zij kinderen gebaard. Jesaja 66:8a

GOD RAAKT MENSEN AAN

C.H. Spurgeon schrijft dat in tijden van opwekking het vurige verlangen naar de terugkeer van God zegen steeds sterker wordt! Net als bij weeën, die in heftigheid toenemen. In geestelijk opzicht zie je dat terug in koning Josia's tijd.

Een geestelijke opwekking begint vaak bij de enkeling. God raakt de de individuele gelovige aan door Zijn Woord en Geest.JOSIA'S HART BRAK

Er werd een verwaarloosd boek gevonden in de tempel. Toen de jonge koning Josia het zag scheurde hij zijn kleren als een teken van rouw. Zijn hart brak toen hij dacht aan de ellende die over zijn volk zou komen omdat ze afgevallen waren van hun God. Zijn intense pijn kan je vergelijken met barensweeën. God gebruikte Josia's om een machtige herleving te geven aan land en volk.

Als God een kerkelijke gemeente wil zegenen, begint het dat vaak op deze manier:
  • Twee of drie personen worden verdrietig door het lage peil van geestelijk leven. 
  • Ze beginnen te bidden (en weten het soms niet van elkaar). 
  • Langzamerhand worden de verschillende gelovigen naar elkaar toegetrokken. 
  • Ze vormen groepjes en zoeken elkaar op om samen te bidden. 

Geestelijke barensnood is geen schijnvertoning. Het is de worsteling van een christen verlangend naar de zegen van Zijn God.

GROTE ZEGEN ONDERWEG

Als je in februari een sneeuwklokje ziet, dan ben je ervan overtuigd dat de lente eraan komt. Als mensen verdrietig worden over het lage geestelijk peil van andere gelovigen èn van zichzelf en ze gaan bidden, dan is er een grote zegen onderweg!