zaterdag, januari 31

Geloof je dat Ik dat kan doen?

Soms bekruipt me de twijfel. Ik verlies mijn doel uit ogen. Komt het allemaal wel goed, God? Ik ben zo hardleers! Hij stelt mij gerust:

Hij Die je roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thess. 5:24)


God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet uitvoeren? (Numeri 23: 19)

GERUSTSTELLING

Paulus roept de christenen in ThessalonĆ­ki op tot een heilige levenswandel. Daarbij legt hij de lat vrij hoog door te schrijven: Leef in vrede met elkaar, verblijd u altijd, dank God in alles, onthoud u van elke vorm van kwaad. Als geruststelling voegt hij eraan toe: Hij Die je roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. Wat zal Hij doen? Het antwoord vind ik in 1 Thessalonicenzen 5: 23
  1. Hij zal me helemaal heiligen (Joh. 17:19)
  2. Hij zal me onberispelijk bewaren bij de komst van Jezus Christus 
šŸ‘‰ Geloof je dat Ik dat kan doen? (Joh. 9:28)

woensdag, januari 28

Onderschat je vijand niet (gebed 4)

Terwijl ik bezig was met mijn ochtendgebed, werd ik afgeleid door een duif. Ik hoor hem koeren op de rand van het dak. Wordt het al een beetje lente soms? Ik droomde weg en zag in mijn gedachten de bloesem al aan onze boom hangen; zacht roze. Ik kon hun zoete geur bijna ruiken. O wacht, ik was aan het bidden. Die domme duif ook!

ZO KORT MOGELIJK

Onderschat je vijand niet. Satan gaat mee naar de plek waar je wilt bidden en hij weet dat hij een geheime bondgenoot heeft: je oude natuur. Zijn bedoeling is: je gebedstijd zo kort mogelijk te maken. Hij probeert je daarom bezig te houden met andere dingen. Hij probeert je gedachten te beĆÆnvloeden en je totaal af te leiden.
BRENG JE GEDACHTEN BIJ JEZUS

Is er een manier om je chaotische gedachten tot rust te brengen? Ja, breng je gedachten bij Jezus. Zolang je blijft denken dat je door je eigen wil en concentratie je gedachten bij God kunt bepalen, blijft je gebed een rusteloze iets. Sta Jezus toe met jouw vijand af te handelen. Dan zal Zijn vrede in je geest afdalen. Zoals er staat in Filippenzen 4:7

En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus.
Ik denk dat onze gebedstijden echte ontmoetingen met God zullen worden, als Zijn genezende kracht onze gedachten tot rust brengt.
Volgende week over: Bidden met ADHD (tips)

vrijdag, januari 23

Leg je hand op het offer

Tijdens tabernakel - en later de tempeldienst, legde de gelovige Jood zijn hand op de kop van het brandoffer. Het beest nam op die manier de zonde van de schuldige man, vrouw of kind over en zorgde op die manier voor een herstelde relatie tussen God en welke mens dan ook.

Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor Hem te bewerken. (Leviticus 1:3)


TWIJFEL EN GELOOF

Er zijn mensen die discussiƫren of Jezus God is. Of Hij de Messias is. Ik worstelde jaren mee. Vooral rond Pasen. Dan vroeg ik mezelf af: Bent U Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander (Lukas 7:18-20). Ik snakte naar helderheid. God verhoorde mijn gebeden en tot mijn verrassing versterkt Hij nog steeds mijn geloof in Jezus, als de Beloofde Messias. Jezus is mijn Lam van God. Hij droeg mijn zonden weg aan het kruis.

Mijn geloof legt zijn hand
op Uw dierbaar hoofd,
terwijl 'k berouwvol sta
en daar mijn schuld belijd


LEG JE HAND OP...

Vandaag las ik een heel mooi stukje (en ik gehoorzaamde): "Zorg ervoor dat je je hand legt op het volmaakte offer van de Heere. Als je dat al eens gedaan hebt doe het dan nog een keer. Als je het nog nooit gedaan hebt, strek dan je hand uit zonder uitstel. Jezus is van jouw, als je Hem nu wilt bezitten. Leun op Hem, leun sterk op Hem. Je wordt verzoend met God, je zonden worden uitgewist. Je bent van de Heere."

✔ Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig (onsterfelijk gelukkig) worden.

Citaat: C.H Spurgeon 

dinsdag, januari 20

Je hebt genoeg geloof als ... (gebed 3)

Ik las vanmorgen in mijn Bijbel: Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken ( Hebreeƫn 11:6 ) Geloof houdt hier in:

  1. geloven dat God bestaat. ... Moet geloven dat Hij is
  2. geloven dat Hij trouw is en Zijn beloftes houdt  ... Hij beloont wie Hem zoeken

GEBED ZONDER GELOOF

Mijn gebed zonder geloof is een losse kreet. Gericht aan niemand in het bijzonder. Ik voel geen verlichting. Er komt geen hulp. Ik word op mezelf teruggeworpen.WAT IS GELOOF?
De kern van het geloof is: Tot Christus komen en Hem erkennen als Heer. (Romeinen 10:9)

Als je met je mond de Heere Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt heeft, zal je zalig worden.

HOEVEEL GELOOF?

Hoeveel geloof heb ik nodig om te bidden? Je hebt genoeg geloof als je in gebed tot God nadert als je enige Helper. Je hebt genoeg geloof als je met je hart op Christus vertrouwt. Je hebt genoeg geloof als jezelf aan Hem overgeeft.

Jezus zegt: Alles wat de Vader Mij geeft zal tot Mij komen; en Wie tot Mij komt zal Ik beslist niet uitwerpen.

zaterdag, januari 17

Hulpeloosheid het beste gebed (deel 2)

Ik weet niet wat ik bidden moet. Ik voel me zo hulpeloos; ik heb God niets aan te aan te bieden dan alleen maar lauwheid en halfslachtige woorden. Mijn gedachten zijn vol met wat God zonde noemt. Misschien kan ik beter stoppen met bidden. Gebed is zoiets heiligs.

Wie helpt mij?

Ik voel me zo hulpeloos


In zijn boek over gebed zegt prof. dr. O. Hallesbey: Jouw hulpeloosheid is je beste gebed. Het roept tot het hart van God duidelijker dat al je onuitgesproken woorden. Hij hoort het van hetzelfde ogenblik af, dat de hulpeloosheid je overvalt. Hij is onmiddellijk bereidt te luisteren en te antwoorden. Bidden is voor de hulpelozen.

I pray because I can’t help myself. I pray because I’m helpless. I pray because the need flows out of me all the time, waking and sleeping. ~ C.S. Lewis

MACHTIG PLEIDOOI

Gods Geest laat je inzien hoe hulpeloos je bent. Tegelijk is je hulpeloosheid een machtige pleidooi dat opstijgt tot Gods Vaderhart. Het roept uit je hart tot God duidelijker dan veel mooie, keurig uitgesproken woorden. Jezus vertelde ooit over een Farizeeƫr en een tollenaar (Lukas 18:10-14) Keurde God het gebed van de tollenaar af? Juist niet. Het was een machtig pleidooi dat opsteeg tot in de hemel. God verhoorde dat gebed en de tollenaar voelde direkt hoe God Zijn zondelast van Hem afnam.

Laat je hulpeloosheid een bewuste factor van je gebedsleven zijn.
Het is geen verhindering, maar een drijfveer tot gebed.

Volgende keer: geloof

woensdag, januari 14

Hoe komt het dat ik bidden wil? (deel 1)

Na de geboorte van ons eerste kindje moest ik een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Tegenover mij lag een jonge moslima. Ze vertelde me dat ze niet mocht bidden in de periode na de bevalling. Ze was immers onrein! Ook mocht ze de Koran niet aanraken.

VERBAASD

Ze zette grote ogen op toen ik wel mijn Bijbel pakte. Ze was helemaal verbaasd toen ik mijn handen vouwde voor gebed. Mocht ik dat zomaar doen? Was ik niet onrein dan? Hoefde ik niet 40 dagen te wachten tot ik weer bidden mocht?VERSCHIL

Het verschil tussen mijn gebed en het gebed van een moslima is groter dan ik dacht. Ik hoef geen heilige taal te spreken. Het maakt niet uit in welke richting ik kijk. Het Bijbelse gebed is nooit een plicht-gebed is. Het is vrijwillig en persoonlijk, in eigen woorden. Het wordt me niet afgedongen. Onrein voel ik me vaak en dat doet me pijn. Maar ritueel wassen maakt niet rein, alleen het bloed van Christus kan mij witter maken dan sneeuw (Hebr. 10:14).


GOD ZELF


Het is God Zelf, die mij beweegt tot het gebed. Openbaringen 3:20. Mijn gebed is altijd het gevolg van Zijn kloppen aan de deur van mijn hart. hij klopt door het Woord (de Bijbel).

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opendoet, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

De heilige God wil mijn leven binnenkomen en Zijn werk doen in mij. Dat noemt Hij: maaltijd houden. Het gebed fungeert als het openen van de deur van mijn leven, om een diepe, reddende relatie met God te ontvangen, die nergens mee te vergelijken is.

Hoe komt het dat ik bidden wil?
Dat is een gevolg van Zijn 'kloppen' op mijn hart.


vrijdag, januari 9

Inleiding Serie Gebed

Er was eens een man die in Engeland medicijnen studeerde. Iemand gaf hem op een dag een kaartje dat zijn leven veranderde. Er stonden een paar citaten uit de evangeliƫn op, die hem leerden dat Jezus op aarde eens de hele nacht door had gebracht in gebed. Onder de teksten stond ƩƩn zinnetje dat eindigde met:
Zowaar God mij helpe, ik neem me voor dagelijks twintig minuten tot God te bidden.
Daaronder stond een stippellijn. Hij zette er zijn handtekening op. Dat zou hij doen: elke dag twintig minuten bidden.


BLIJVENDE REVOLUTIE

John White schreef later in Ć©Ć©n van zijn boeken dat er na dertig jaar nog steeds een vreugdelied in zijn hart klonk, vanwege de blijvende revolutie die door dit kleine kaartje op gang gebracht werd.
BELANGRIJK?

Is gebed dan zo belangrijk? Kan het echt een blijvende revolutie geven in mijn leven? Op wat voor manier moet ik bidden om dat te bereiken? Wat ervaar ik dan? Moet ik eerst mezelf leegmaken en stil worden voor God of is er direct contact mogelijk met Hem? Wanneer, waar, hoe vaak? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over bidden en op wat voor manier bad Jezus?

Ik ga een blogserie schrijven over het gebed om antwoord te zoek op deze vragen. 

woensdag, januari 7

Doorn in het vlees (3)

Ik schreef twee eerder stukjes over Paulus' doorn. Je kunt ze lezen door op de onderstaande linkjes te klikken:
  1. Deel 1
  2. Deel 2
Vandaag: Paulus over genade

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. (2 Korinthe 13:9)


GENADE ALTIJD BESCHIKBAAR

In de Studiebijbel lees ik in de aantekeningen dat Paulus hier de tegenwoordige tijd hanteert. Daarmee onderstreept hij dat Gods genade altijd beschikbaar is. Er was voldoende voor Paulus en er is nog steeds genoeg genade voor iedere gelovige. Hoe kritiek je omstandigheden ook zijn: er is genoeg genade voor jou.

In het boek wat ik aan het lezen ben staat dit: Iedere gelovige moet leren dat menselijke zwakheden en goddelijke genade hand in hand gaan. Paulus had die les goed begrepen. De door God gegeven kracht via de Heilige Geest zou hem tot steun zijn, wanneer hij leed onder de kwellingen van zijn doorn, en in het diepst van andere zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen en benauwdheden (vers 10)

TERUGVALLEN OP GOD

Ik laat me terugvallen op God en Zijn genade. Als Hij mijn doorn niet wegneemt, zal Hij me in staat stellen die te dragen. Zijn genade is genoeg, zegt Hij. De genade van God is in het verband van deze tekst niet de liefde van God, maar de werking en invloed van de Heilige Geest in de zin van een onverdiende gunst. Daarin ligt de liefde en Zijn verlossing van de zonde en alle andere zegeningen natuurlijk wel opgesloten!

Mijn genade is voor u genoeg!

vrijdag, januari 2

Bemoediging uit de hemel

Kijk jij ook wel eens met grote zorg naar je omstandigheden. Raak je ontmoedigd? Denk je ook: Hoe moet dit ooit goed komen? Waarom doen ze zo lelijk tegen mij. Waarom haten ze mij, waarom ontmoet ik zoveel vijandschap, waarom is er geen eenheid onder christenen, waarom ... Vul zelf je eigen waaroms maar in.
BEMOEDIGING

Vanmorgen las ik tijdens mijn kleine Bijbelstudie een veelzeggende Bijbeltekst: Kronieken 15:7. Het is een bemoediging en aansporing van God uit de hemel.

U dan, wees sterk en verlies de moed niet, want er is loon overeenkomstig je werk.


VERLIES DE MOED NIET!

Wat je situatie ook is: Wees sterk en verlies de moed niet. Eigenlijk staat er: laat je handen niet slap worden maar hef ze op in een smeekgebed naar de God. Wees sterk als je te maken krijgt met tegenslag en vijandschap. Je omstandigheden hebben niet het laatste woord.

ER IS LOON

De HEERE zegt: Er is loon overeenkomstig je werk. Dit stukje tekst is ook terug te vinden in Jeremia 31: 16

Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de HEERE. Zij zullen uit het land van de vijand terugkeren.

HIJ ZIET JE

Wat je doet voor God, voor Zijn eer, voor Zijn dienst wordt door Hem niet over het hoofd gezien. Hij neemt notitie van je omstandigheden. Je tranen doet Hij in Zijn kruik; ze staan in Zijn register. Hij hoort je gebed. Wees sterk en verlies de moed niet. Er is loon overeenkomstig je werk!