14-06-18

Met je voeten in de modder

Ik heb een bloempot vol margrieten in miniformaat. De foto’s hieronder maakte ik vorige week. De eerste foto nam ik op een zonnige morgen. De ander een paar dagen later in de stromende regen. Zo is het leven, dacht ik toen. We zijn als de bloemen in mijn potten: mooi maar kwetsbaar!

ZON EN REGEN

Ik schreef op mijn Instagram
We staan het ene moment te pronken in het zonlicht en zijn blij en dankbaar met alles. Het volgende moment staan we met onze voeten in de modder en lijken de sombere wolken voor eeuwig boven ons hoofd te blijven hangen. 


MÈT GOD WEL

  • Wat is het een klus is om overeind te blijven tijdens noodweer. Als de regen neer blijft komen. Als je met je voeten in de modder van je gebrokenheid staat. Maar God kan ervoor zorgen dat je je hoofd omhoog tilt. Hij kan je leren glimlachen midden in de misère. Zoals David zegt in de derde psalm: 

U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.

Citaat W. Wiersbe: In tijden van nood kan je gezichtspunt een groot verschil maken. God wil dan dat wij Zijn perspectief verkrijgen. Daarvoor moet je Zijn heiligdom binnengaan. Overdenk het Woord, en vul je hart en gedachten ermee. breng vervolgens je last bij de Heere. Hij zal je helpen. Hij behoedt je voeten voor uitglijden. Bezwijkt je lichaam en je hart, dan is God de rots van je hart en voor eeuwig je deel.


JE NAAR GOD UITSTREKKEN

Op Instagram reageerde iemand: "Op de foto met de regen lijkt het alsof de bloem probeert uit te reiken naar het water of naar de hemel, ik denk dat dit ook een goede vergelijking kan zijn. In regenachtige tijden moeten we ons meer dan ooit naar God uitstrekken.

🌼 Ik vond het een heel mooie reactie!

Als vrees soms 't hart benauwt,
leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn,
steeds blij in U te zijn,
leer mij Uw weg.

Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.

12-06-18

Je bent geen Spreuken 31 vrouw!

Je bent geen Spreuken 31 vrouw. Je zult ook nooit een Spreuken 31 vrouw worden. Dat komt niet omdat je het niet hard genoeg probeert of omdat je een mislukkeling bent.

PERSONIFICATIE VAN WIJSHEID

Het komt omdat de vrouw van Spreuken 31 de personificatie van wijsheid is. De vrouw uit Spreuken 31 is wat er met ons gebeurt als we ervoor kiezen om met “wijsheid te trouwen”.

Ik besef dat dit waarschijnlijk een totaal nieuw concept voor je is, maar je gaat deze opvatting beter begrijpen als je naar het boek Spreuken in zijn geheel kijkt. (Rachel Schmoyer)


VROUWE WIJSHEID EN VROUWE DWAASHEID

Het boek Spreuken is een boek met wijsheidsliteratuur geschreven door o.a. Salomo. Het begin van het boek schetst een beeld van de wijze oude koning Salomo die bij zijn zoon zit. Hij legt hem de twee keuzes uit die hij in dit leven heeft. Hij kan kiezen tussen wijsheid of dwaasheid.

In hoofdstukken 1-9 van Spreuken, verpersoonlijkt Salomo uitgebreid wijsheid en dwaasheid als vrouwen.

  • Spreuken 4:8-9 verwijst bijvoorbeeld naar Vrouwe Wijsheid wanneer hij zegt: Hou haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal je verheffen. Zij zal je vereren, als je haar omhelst. Zij zal je hoofd een bevallige krans geven, jou een sierlijke kroon schenken.
  • Spreuken 9:13 zegt over Vrouwe Dwaasheid: Vrouwe Dwaasheid in onrustig, louter onverstand; zij heeft nergens weet van. Zij zit bij de deur van haar huis, op een troon, op de hoogten van de stad om naar de voorbijgangers op de weg, die daardoor willen gaan te roepen...

OVER DE HOOFDSTUKKEN

De hoofdstukken 10-31:9 van Spreuken definiëren gedetailleerd hoe het is om voor wijsheid te kiezen òf voor dwaasheid.

Dan komt Spreuken 31:10-31, ook wel bekend als het gelukkige einde. Tot dan weten we eigenlijk niet wie Salomo's zoon heeft gekozen. Koos hij voor Vrouwe Wijsheid of Vrouwe Dwaasheid?

Spreuken 31 beantwoordt de vraag. Vrouwe Wijsheid is niet langer zomaar een vrouw. Nu is ze een getrouwde vrouw. De zoon van Salomo heeft voor wijsheid gekozen en is als het ware met haar getrouwd. Wijsheid is erg productief voor hem. Nu wordt hij gerespecteerd, heeft hij een indrukwekkend bezit en zijn kinderen zijn goed gekleed.

DE VRIJHEID OM WIJSHEID  TE TROUWEN

Wanneer je als christelijke vrouw het boek Spreuken lezen, is het niet de bedoeling dat je jezelf vergelijkt met Vrouwe Wijsheid. Wij horen ons te vergelijken met de zoon van Salomo die een beslissing moet nemen. Zullen we met Vrouwe Wijsheid of Vrouwe Dwaasheid trouwen?

Toen ik voor het eerst dit gezicht hoorde van Dr. Toews op de Cairn University , was het alsof er een pak van mijn hart viel. Ik hoef-niet-al-die-dingen-te-doen. (Rachel Schmoyer)


ONTZAGWEKKEND EN WONDERLIJK GEMAAKT

Dit doet er toe als je je realiseert hoe uniek God iedere vrouw geschapen heeft. We zijn niet allemaal naaisters. We zijn niet allemaal verkoopsters. We importeren niet allemaal ons voedsel van veraf. We hebben niet allemaal personeel in dienst. We zijn niet allemaal agrariërs en handelen niet allemaal in ontroerend goed. Het is ook niet de bedoeling dat we allemaal vroeg opstaan ​​en elke nacht pas laat gaan slapen. We zijn niet allemaal moeder geworden. We zijn ook niet allemaal getrouwd.


SPREUKEN 31 GEEN TO DO LIJST

Spreuken 31 kan geen to-dolijst zijn, omdat God in Zijn wisheid niet allemaal dezelfde mensen wilde maken. Met eerbied gezegd: Hij is geen bakker die allemaal dezelfde koekjes bakt met steeds hetzelfde bakvormpje. In plaats daarvan wil God dat christelijke vrouwen voor “wijsheid” kiezen. Het kiezen van wijsheid ziet er voor iedere vrouw anders uit en is afhankelijk van haar cultuur, positie, capaciteiten en het seizoen van haar leven.

DRIE PRINCIPES

Hoewel het kiezen van wijsheid er voor elke vrouw anders uit zal zien, zijn er drie wijsheidprincipes die hetzelfde blijven:

1. Het kiezen van wijsheid begint met het vrezen van de Heere. Liefdevolle eerbied hebben voor God is hèt grote thema van het Spreukenboek. Het wordt wel 20 keer genoemd: Spreuken 9:10 zegt:

 Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.2. Zoek het bij de Heere wanneer je (meer) details nodig hebt. Het boek Spreuken is heel gedetailleerd als het gaat over wat dwaasheid en wat wijsheid is. Maar het boek is niet altijd helpend voor iedere situatie die zich voordoet. Als je merkt dat je vastloopt, vraag God om Zijn specifieke wijsheid die je zo hard nodig hebt in jouw situatie. Jakobus 1:5 zegt: 

Als er iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze hem gegeven worden.3. Rust in de Heere; in wat Hij gedaan heeft. Bevrijdt jezelf uit de onmogelijke to-dolijst van Spreuken 31. Rust in Hem en in wat Hij voor jou heeft gedaan door Jezus Christus. 1 Korintiërs 1:30 

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiligheid en verlossing; opdat het zal zijn zoals geschreven is: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.


Rachel Schmoyer is de vrouw van een predikant. Haar dagelijkse baan (eigenlijk, haar 24/7 baan) is moeder zijn van haar vier kinderen. Daarnaast schrijft ze graag. Neem een kijkje op Rachel Schmoyer en Read The Hard Parts.

Via Amazon is het mogelijk om haar 5-daagse devotional kopen (kindle) editie). Good idea for my English readers!

📌 Rachel, thank you so much for allowing me to translate your interesting and surprising blogpost into Dutch. 

07-06-18

Clear Shining After Rain

He shall come down like rain upon the mown grass. Who? That is, the King and King's Son, the Messiah, whose coming is compared to rain, and showers of it . (John Gill)

Give the king your judgments, O God, and your righteousness to the king's son... they shall fear you as long as the sun and moon endure, throughout all generations. He shall come down like rain on the mown grass: as showers that water the earth. (Psalm 72)


WHEN THE SUN RISES

If you would see things clearly, go out in the morning! Just when the sun rises, everything appears at its best. But the morning light is pure and undisturbed, and it is never so pure as when showers of rain have immediately preceded the dawn. Then it seems as if the rain had cleansed the atmosphere. A shower does wonders in purifying air! (C.H. Spurgeon)

And he shall be as the light of the morning, when the sun rises, even a morning without clouds; as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain. 2 Samuel 23:4

NOTHING SO CHARMING...

Just as when a shower has been cleansing the nit of its impurity, and then the pure light of dawn reveals the landscape, there is nothing so glorious in nature; so in thy spiritual realm there is nothing so charming as the revelation of Christ to the heart after its long night of darkness and grief. (D. Davies)

Shine in my heart, Lord Jesus,
And lead me into light;
Dispel each cloud and shadow
And chase away my night;
Shine on my soul, O Jesus,
And warm me with Thy love,
Oh, help me when I need Thee,
Thy faithfulness to prove.

05-06-18

Wees vasthoudend als een slak!

Een kleine slak op mijn raam. Wat mooi om te zien hoe hij van druppel naar druppel glijdt. Kwetsbaar maar o zo doelbewust en vasthoudend.

VOLHOUDEN!

C.H. Spurgeon gebruikte het beeld van een slak om te laten zien hoe belangrijk het is om vol te houden als christen. Hij zei: “By perseverance the snail reached the ark.” In het Nederlands is dit citaat bekend als:

Door vol te houden bereikte de slak de ark.


Op mijn Instagram schreef ik dit: 

Laten we ondanks de moeilijkheden en obstakels op ons pad het hoofd omhoog tillen en met volharding Jezus volgen. Zoals Paulus het zei: 

Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12:1,2


VASTHOUDEND ALS EEN SLAK

Misschien kan je Hem op dit moment niet volgen als een sierlijke hinde: vrolijk en snel. Wees dan zo vasthoudend als een slak. Zijn genade is genoeg om veilig Thuis te komen!

02-06-18

Compleet bewapend (2)

Opeens las ik overal dingen die met de geestelijke wapenrusting te maken hadden: Iemand tweette bijvoorbeeld:

"Zeg soldaat, heb je je wapenrusting aan? Vergeet nooit dat je je midden in een geestelijke strijd bevindt en dat je je geestelijke wapenrusting goed moet gebruiken."

NIET IEDERE CHRISTEN

Deze week werd het voor mij steeds meer duidelijk dat niet iedere christen zo'n soldaat is. Er is geen automatisme. Heel belangrijk is onderstaande tekst uit de Bijbel.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kolossenzen 1:13)


JA EN AMEN

Je bent soldaat en je draagt de geestelijke wapenrusting, wanneer je JA  kunnen zeggen op de tekst boven het plaatje. (Kolossenzen 1:13)

  • Ja, Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis. 
  • Ja, Hij heeft me overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 
  • Amen, God zij dank (!!!) ik heb de verlossing ontvangen door Zijn bloed: namelijk de vergeving van mijn zonden.

Citaat J. C. Ryle: 

Het baat je niets dat je probeert een goed karakter te vormen en te doen wat Gods goedkeuring heeft, als de zonde tussen Hem en je ziel staat. Wat heb je aan schoenen als je voeten verlamd zijn? De kwestie van vergeving van je zonde is fundamenteel en van levensbelang.


WEL OF NIET VERGEVEN?

Als je zonden niet vergeven zijn, dan draag je geen geestelijke wapenrusting. Dan hoor je nog niet bij Koning Jezus. Daarom is een heel belangrijke vraag aan het begin van mijn blogserie: Zijn je zonden vergeven? Hoe dan? Wanneer dan? Wat heeft dat voor invloed op je leven van nu?
SOLDAAT: ELK KIND VAN GOD

Elk kind van God is een soldaat, en een echte! En als je bij Hem hoort dat geldt dit voor jou: 
"Zeg soldaat, heb je je wapenrusting aan? Vergeet nooit dat je je midden in een geestelijke strijd bevindt en dat je je geestelijke wapenrusting goed moet gebruiken."

👉 Deel 1