17 sep. 2019

DOE JE SCHOENEN UIT

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Terwijl ik worstelde om met mijn zware koffers in de overvolle trein te stappen op weg naar Tel Aviv, verloor ik het gedrang één van mijn schoenen.Verbijsterd staarde ik omlaag naar mijn schoen, die hulpeloos tussen trein en perron lag. Opeens drong het tot me door hoe belangrijk het is om iets aan je voeten te hebben.

Nadenken over schoenen
👞 Ik had veel om over na te denken toen ik mijn reis voortzette.


Mozes, Joshua en Jesaja moesten hun schoenen uitdoen omdat de grond heilig was. Schoenen bezegelden een onderhandeling* in het boek Ruth. De Psalmen praten over het gooien van sandalen naar Edom en God herinnert de Israëlieten eraan dat hun kleding - en hun sandalen - nooit versleten toen ze 40 jaar door de woestijn dwaalden. Wat is dat toch met het Midden-Oosten en schoenen?

SCHOENEN UIT

Een soldaat kan niet vechten zonder zijn laarzen, een boer kan zijn veld niet ploegen. Door je schoenen voor iemand uit te trekken, stel je je kwetsbaar op. Je levert jezelf uit aan de genade van de ander Het is een uiting van vertrouwen en onderwerping. Zonder schoenen staan ​​we machteloos. We kunnen niet verder. Ik ken iemand die werd beroofd en omdat ze ook zijn schoenen afnamen werd hij gedwongen om op blote voeten door de hete woestijn te reizen. Zijn angst daarvoor was onvoorstelbaar.

👞 Teksten in de Statenvertaling met het woordje schoenen
👞 Teksten in de Statenvertaling met het woordje schoen

Yeshua's complete triomf 
In Jesaja 9: 1-7 wordt de aankondiging gedaan (ongeveer een millennium vóór de gebeurtenis) dat voor ons een kind geboren is en dat een zoon is gegeven. Vlak daarvoor is er een boodschap van triomferende overwinning te lezen

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?  Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.

Staatsgreep 
De laarzen van een krijger nemen en verbranden staat gelijk aan een staatsgreep. Het is een daverende overwinning voor de laarsverbrander en een verpletterende nederlaag voor de vijand die op blote voeten komt te staan. Deze rijke passage spreekt ook over Yeshua's complete triomf en de contrasterende machteloosheid van de vijand.


SCHOENEN AAN

Later in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, zien we meer verwijzingen naar schoeisel, maar deze keer in de betekenis van het aantrekken ervan. Nogmaals, in een militaire context geeft Paulus de Efeziërs op aan (6:13-15):

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Klaarstaan
Geschoeide voeten staan symbool voor het klaar staan om actie te ondernemen. Ik vind het geweldig dat Paulus schoenen koos om onze bereidheid op basis van het evangelie te vertegenwoordigen - een gebrek aan schoenen maakt ons ongeschikt, maar als we onze schoenen aan hebben, staan we klaar om weerstand te bieden op de dag van het kwaad.

Ook zien we in Handelingen 12:7-8 de dagelijkse routine van wakker worden en aankleden een nieuwe wending krijgen wanneer Peter in de gevangenis zit:

En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem.

Doe wat je doen kunt
God verrichtte een groot wonder door de ketenen los te maken maar Petrus moet zelf opstaan ​​en zelf zijn sandalen aantrekken. God had hem ook op wonderbaarlijke wijze kunnen aankleden, maar dat deed Hij niet. Petrus moest doen wat hij zelf kon doen en de onmogelijke zaken werden door Gods almacht geschonken. Petrus moest zijn schoenen aantrekken en de engel naar buiten volgen, zijn vrijheid en Gods opdracht tegemoet.

DOE HET ALLEMAAL TER ERE VAN GOD

Denk er over na, terwijl je je schoenen uittrekt hoe kwetsbaar je bent op blote voeten. Zet die gedachten om afhankelijkheid naar God toe. Maak dat moment tot een daad van onderwerping en overgave – werp jezelf op Zijn genade en erken wie Hij is.


Sta klaar
En als je je schoenen aantrekt, denk dan aan Petrus die zich klaar maakte om zijn volgende stappen te zetten op de weg die God met hem ging. Laat je voeten geschoeid zijn met de bereidheid die voortkomt uit het evangelie van vrede. Rust jezelf zowel lichamelijk en geestelijk toe voor de dag en sta klaar voor de taken die God voor je heeft, wat die ook mogen zijn.

 ---------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

13 sep. 2019

TERUG NAAR DE BRON (JEZUS)

In mijn groepje op Faceboek zijn we bezig met een Bijbelstudie over Woorden van Waarde. De woorden die we kiezen kunnen een zegen of een vloek zijn. Ze zijn een bemoediging of werpen juist een barrière op. Onze woorden kunnen leven of dood brengen. 

Jacobus 3
In de eerste week was deze tekst aan de beurt:
Jakobus 3:9 -10 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.


Verkeerd bezig 
Die eerst gemeente … ze waren super verkeerd bezig volgens Jacobus. Hij zegt: “…dat behoort niet zo te zijn broeders.” Gelukkig noemt hij hen toch nog broeders. Maar hij wil wel verandering zien. Het is niet normaal om zo te leven als Christus-volger. Iemand die mensen vervloekt en zegent lijkt niet op Jezus. Is Hij wel een volger van Hem?

Volharden?
Het verbaast me. Ik dacht dat die eerste gemeentes een stralend licht waren in de heidense wereld. Niet dus. Ik voel me onzeker. Als zij het zelfs niet volhielden …  wie ben ik dan? Maar ik word niet moedeloos. Er staat ook in de Bijbel: ‘

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh 1:9)

Terug naar de Bron
Als kind van God leven we nou eenmaal op geestelijk bezet gebied. (Ef 2:2) Zo belangrijk om steeds terug naar de Bron te gaan. Naar Jezus Christus. Hij is onze Heere en Redder. Hij helpt ons met ons ‘hele zelf’. Bij Hem is frisse genade voor iedere dag.

Paulus' les
Tegenover de dubbelheid van de gelovigen waar Jacobus zijn brief aan schrijft, staat deze les van Paulus:

Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus (Ef 5:20).

7 sep. 2019

YOUR NEED MAY BE GREAT, BUT ...

PSALM 42:5 | Why are you cast down, O my soul? and why are you disquieted in me? hope you in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.

Nothing escapes God's eyes.
If even the fall of a sparrow is noticed
by our Heavenly Father,
how much more would He notice
what happens to be breaking your heart
or frightening you or causing you pain.

Elisabet Elliot


Susannah Spurgeon
I do not know what your particular sorrow or hardship may be - but I do know that, whatever its nature - cruel, or bitter, or hopeless - it is as "nothing" to Him! He is able to deliver you - as easily as you can call upon Him for support and help. Dear friend, think of all the hard things there are in your life: hard circumstances, difficult duties, grievous pains, sore struggles, bitter disappointments, hard words, hard thoughts, a hard heart of your own, a hard heart in others.

Gather all these, and many more together, and pile them one on another till you have one great mountain of afflictions - and your God still calmly asks the question, "Is there anything too hard for Me?"

A.P. Peabody
Heaven and eternity, brought to light by Jesus, re-echo the exhortation — "Hope thou in God." Have we the testimony of His love within? Are we living by the law and in the spirit of Christ? Have we the consciousness of pardoned sin and of souls at peace with God? If so, however heavy our outward burdens or sorrows, we may well ask, in self-rebuke, "Why art thou cast down?"

Lloyd-Jones, cited in Boice
You have to take yourself in hand, you have to address yourself, preach to yourself, question yourself. You must say to your soul: ‘Why art thou cast down – what business have you to be disquieted?’


Into the ear of the Saviour
Do you know the blessedness of confiding your every need and every care - your every sorrow and every cross - into the ear of the Savior? He is the "Wonderful Counselor." With an exquisitely tender sympathy He can enter into the innermost depths of your need. Your need may be great, but the everlasting arms are underneath it all. (John MacDuffy)