vrijdag, oktober 19

9 manieren om je gebedsleven te verbeteren

Je moet wel blijven ademen, zei mijn man toen we de 260 treden van een trap in het bos beklommen. We waren op weg naar de top van de Grebbeberg om daar samen van het weidse uitzicht te genieten. Als iets spannend of zwaar is... vergeet ik te ademen. Ja, dan kom je op den duur zuurstof tekort 😅

ADEMHALEN BIJ GOD

Voor mijn lijf is het belangrijk dat ik mijn adem niet vastzet. En voor mijn geestelijk leven is het belangrijk dat ik blijf ademhalen bij God. Ik bedoel: dat ik blijf bidden.

Bidden wordt vergeleken met ademhalen. Ik vind dat mooi en terecht. Een christen kan niet zonder gebed, net als mens niet zonder ademhaling kan.


Uit mijn dagboek

21 september 2015
Haal adem als je hoofd overloopt. Haal adem als je het niet allemaal meer kunt bijbenen. Haal adem als dingen je overrompelen en down maken. Haal adem bij God. Ga eens even zitten, net als Maria aan Jezus voeten en luister naar wat Hij je te zeggen heeft. Tijd doorgebracht met God is geen verloren tijd! Op adem komen bij Hem, die mij altijd hoort. 

UITSTELGEDRAG

Ik zal heel eerlijk zijn. Voor mij is het een hele opgave om te beginnen aan een gebed. Ik lijd aan chronisch uitstelgedrag 's-avonds. Terwijl ik het avondgebed zo'n mooie traditie vind. Daarom verzamelde ik wat manieren om mijn gebedsleven te verbeteren en ik vond er negen. Die deel ik hieronder:

9 manieren om je gebedsleven te verbeteren

 1. Erken dat echt gebed een geschenk is van de Vader, die het door de Zoon geeft en het in jou werkt door de Geest. (bron: Ligonier)
 2. Vraag aan de Heere of Hij je bidden wil leren. Lukas 11:1 "Heere, leer ons bidden... "
 3. Begin je gebedstijd met het lezen van een psalm. Het helpt je om je hart op God te richten. Je kunt er een gewoonte van maken om Gods woorden naar Hem terug te bidden. Ik begin gewoon bij de eerste psalm en ga elke keer een stukje verder.
 4. Ben je iemand die graag schrijft? Schrijf je gebeden dan eens op in briefvorm, gericht aan God
 5. Wacht niet met beginnen. Pak je uitstelgedrag aan. Als je een aandrang voelt tot gebed, doe het dan direct.
 6. Gebruik gebeden van anderen. Zelf vind ik deze mooi: The Valley of Vision. De gebeden die ik daar lees, bid ik. Ze komen heel dichtbij wat er in mijn hart leeft.
 7. Bid tot je echt aan het bidden bent. Dit is een advies van de Puriteinen. Om echt te bidden, moeten we ons er een tijdje mee bezig houden. Niet snel afraffelen omdat je wilt voldoen. Als we 'bidden totdat we bidden', ervaren we uiteindelijk de vreugde van Gods aanwezigheid en rusten we in Zijn liefde. Dan leren we Zijn wil koesteren. (Bron: Don Carson)
 8. Ik houd van de (helpende) gedachte van Augustinus: "Christus is de eerste die ons zoekt en om iets te drinken vraagt. Jezus dorst; Zijn vraag komt voort uit de diepte van Gods verlangen naar ons. Of we het nu beseffen of niet, bidden is de ontmoeting van Gods dorst met de onze. God dorst ernaar dat wij naar Hem dorsten (verlangen)". 1 Joh. 4:18, Romeinen 5:8
 9. Gebruik een app. Ik vind PrayerMate heel fijn als geheugensteuntje om te bidden voor familieleden, kerkenraad, collega's. Google ook eens op PrayAssist

Bisschop J. C. Ryle:

Geloof is voor de ziel, wat leven is voor het lichaam. Gebed is voor geloof, wat adem is voor het lichaam. Hoe iemand kan leven zonder te ademen kan ik niet begrijpen, en hoe iemand kan geloven zonder te bidden kan ik ook niet begrijpen.  (Bron)


Er is een Vriend die steeds erop uit is om je te helpen... een Vriend die huilen kan met mensen die verdriet hebben, want Hij was een Man vol smarten. Een Vriend, die ons helpen kan, want nooit was er een aardse nood waarvoor Hij geen raad wist. Deze Vriend is Jezus Christus. Het is tijd om in Hem te rusten. Ademhalen bij de God van ons leven.

👉 Kom op adem bij Hem die zegt:

 Hierheen, naar Mij toe, alles die vermoeid en belast zijt, en Ik zal je rust geven! (Mattheus 11:28)


woensdag, oktober 17

DON'T GIVE UP


I was so tired when I woke up very early in the morning. Tired of pain (frozen shoulder) and tired of a difficult conversation yesterday afternoon. My brain was filled with weird, uncomfortable thoughts. What to do? I decided to read my favorite psalm. I love the psalms. They often give me words and prayers when I can’t find the words myself.

Psalm 121

I will lift up my eyes to the hills, from where comes my help. My help comes from the LORD, which made heaven and earth. He will not suffer your foot to be moved: he that keeps you will not slumber. Behold, he that keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The LORD is your keeper: the LORD is your shade on your right hand.The sun shall not smite you by day, nor the moon by night.The LORD shall preserve you from all evil: he shall preserve your soul.The LORD shall preserve your going out and your coming in from this time forth, and even for ever more.

Because I could not sleep anymore, I researched the background of the text.
I also read some great quotes; sharing them here:

Barton Bouchier:

There is something very striking in the assurance that the Lord with not suffer the foot even of the most faint and wearied one to be moved. The everlasting mountains stand fast, and we feel as if, like Mount Zion, they could not be removed for ever; but the step of man -- how feeble in itself, how liable to stumble or trip even against a pebble in the way! It is one of his own sweet promises, that he will give his angels charge over His children. But, oh, how immeasurably beyond even the untiring wings of angels is the love promised here! That love which engages to protect from every danger, as a hen gathereth her chickens under her wings.Yet that foot is as firm and immoveable in God's protection as the hills themselves. His love which engages to protect from every danger, as a hen gatheres her chickens under her wings. 

 • In the hours of occupation and hurry, in the conflicts and perils of the day, in the helplessness of sleep, 
 • in the glare and heat of the noonday, 
 • amid the damps and dews of night,

That wakeful eye is still over every child for his good. Man, indeed, goes forth to his work and to his labour till the evening; but alike as he goes forth in the morning, and as he returns in the evening, the Lord still holds him up in all his goings forth and his comings in; no manner of evil shall befall him. 

And oh! what a sweet addition is it to the promise, He shall preserve thy soul. It is the very argument of the apostle, and the very inference he draws: 

For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open to their prayers. 1 Peter 3:12


Have you not known? have you not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, faints not, neither is weary? there is no searching of his understanding. He gives power to the faint; and to them that have no might he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall: But they that wait on the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.

maandag, oktober 15

Jezus volgen op omwegen

Ik heb een hekel aan autorijden in het donker. Vooral als er wegomleggingen zijn. Vorige week had ik geluk. Er reed een auto voor met bijzonder felle achterlampen. Die hield ik in het oog. En op die manier vond ik mijn weg.

In een flits dacht ik: als God omwegen (allerlei moeilijkheden en beproevingen) toelaat in mijn leven dan is het misschien wel om mijn volle aandacht te richten op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Om de Persoon te volgen die zegt: Ik ben het Licht der wereld...


Jezus nam Zelf ook een omweg. Heel bewust zelfs. Hij moest door Samaria gaan. En wat een vruchten leverde Hem dat op! Lees dat HIER.

 • Omwegen openen je ogen voor verrassende facetten van Gods karakter die je anders nooit ontdekt zou hebben. Hoe zou je God kunnen prijzen voor Zijn helende liefde als je nooit gebrokenheid gekend had? 
 • God gebruikt moeilijke dingen zoals omwegen om je meer op Hem te laten lijken. Hij wil dat je groeit. Daarom leidt Hij je geregeld via een omweg en onderga je een periodiek snoeiproces om die groei te stimuleren (Johannes 15:2).
 • Omwegen herinneren je eraan hoe broos je bent. Het houdt je nederig. 
 • Leer van Job dat je de omwegen die God met je gaat niet altijd zult begrijpen. Toch is het mogelijk om te blijven vertrouwen in de God die jouw leven in Zijn hand heeft. Zoals Job het zei:  "Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen?"
 • Misschien denk je in je eenzaamheid: Niemand begrijpt waar ik door heen ga. Jezus begrijpt het wel!Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. (Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip).
 • Omwegen laten je meer en meer verlangen naar de hemel, naar die dag dat je Jezus van aangezicht tot aangezicht zult zien en Hij persoonlijk al je tranen zal wegvegen
 • Zelfs op omwegen kun je ondergedompeld worden in Zijn liefde. Lees mijn blog over Hosea 2:13
 • Onze omwegen en beproevingen kunnen ons bitter of  beter maken! 

👉 Met Hem loopt je omweg niet dood maar kom je veilig Thuis.


Omhoogkijken dus, vanuit mijn omstandigheden naar Jezus. Scherp op Hem letten. Focussen. Hij is een Hogepriester Die medelijden heeft met mijn zwakheden. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; 
ik geef raad, mijn oog is op u. (Psalm 32:8) 

zaterdag, oktober 13

WEKELIJKSE SAMENVATTING (1)

Deze week publiceerde ik 3 blogberichten:

 1. 5 citaten uit een kringloopvondst
 2. 7 bible verses for those who feel broken
 3. Bid en lees | Bijbelleestip (5)

ACHTERGROND BIJBELLEESTIP

Het meeste plezier had ik met nummertje 3. De tip komt uit de praktijk. Ik heb zo geworsteld met een Bijbeltekst uit Johannes 6. Totdat ik de tijd nam om het biddend te lezen. Opnieuw en opnieuw. Ik vroeg God om helderheid. Later leek het of er een licht opging. Niet alleen over het hele hoofdstuk maar ook over andere Bijbelgedeeltes die eraan gelinkt waren. Dat is de achtergrond van de Bijbelleestip nummer 5. 

BOS RHENEN

Mijn leven bestaat niet alleen uit schrijven en bloggen. Mijn man en ik gingen zaterdag naar het bos bij Rhenen. Het is daar zo mooi en we troffen het met het weer. Een vreemde gewaarwording dat het zo warm is in de maand oktober. We beklommen de Grebbeberg via een lange trap (puf) en op het uitkijkpunt konden we ver de Betuwe in kijken. Het was zo helder!

👉 Mijn fotoblog

Doorkijkje vanaf de Greb

FROZEN SHOULDER

Van de fysio hoorde ik dat mijn schouder nu toch echt pijnlijk en stijf genoeg is om een frozen shoulder genoemd te worden. Ik ben er blij mee om te weten wat er precies aan de hand is. De pijn is echt erg. Gebroken nachten. Maar er is grote kans dat het op den duur minder zal worden. De kans is zelfs aanwezig dat ik misschien mijn arm gewoon weer kan gebruiken over een jaar. Dat zou fijn zijn! Omdat ik geen injectie (meer) wil, ga ik nu starten met curcuma

BIBLWORD COURSE

Ik heb weer nieuwe studentes waarvan ik de lessen na mag kijken. Wat is het mooi als je leest dat één van de studentes vanuit een moslimland schrijft dat ze de cursus doet omdat ze meer van Christus wil weten. 

KOFFIEMORGEN

De koffiemorgens zijn weer begonnen. We komen bij elkaar met een groep vrouwen uit onze kerk en praten over een hoofdstuk uit boek: De medicijnkist van God. In ons groepje was heel veel openheid en ondanks verschil in leeftijd voelde ik me heel erg verbonden met de andere vrouwen. Het is goed om deel te nemen aan zulke dingen. Ik ging bemoedigd naar huis. 

Hoewel het thema best pittig was!

Brandnetels in het zonnetje

PSALM 87

's-Avonds ben ik naar een gemeenteavond geweest, ook van onze kerk. Het ging over psalm 87 en ik vond het geweldig. Maar o wat was ik moe. Drie dingen op een dag. De volgende dag besloot ik dat ik dat niet meer ga doen: én koffiemorgen én fysio én gemeenteavond. Ik moest de hele donderdag bijkomen. Ook omdat ik 's-nacht zo vaak wakker wordt van de pijn. Maar MOOI was de uitleg van psalm 87 wel. 

HUISHOUDEN, FITNESS EN REFNET

Het huishouden gaat me niet zo best af met 1 arm. Maar ik red het wel met de nodige pauzes. Ik ben ook weer begonnen met fitness om de rest van min spieren te trainen. Dat was goed. Zo wisselen dingen elkaar af. En sjonge, buiten zitten in een warme herfstzon  en luisteren naar REFNET, wat een zegen zeg!  

Ik houd zo van het bos!!!

Dankbaar voor:

 • de zon in oktober
 • het neerdwarrelen van de blaadjes in het bos (zo mooi)
 • even eruit met mijn man
 • eindelijk een diagnose
 • boeken natuurlijk
 • dat bepaalde dingen lukten in huishouden
 • dat de rozen alwéér bloeien
 • muziek in de nacht
 • PICNIC

vrijdag, oktober 12

BID EN LEES | BIJBELLEESTIP (5)

Ergens las ik: dompel je voor langere tijd onder in één enkel Bijbelboek. Daardoor ontdek je nuances die je anders nooit op zou merken. Goed advies. Mijn Bijbelleestip van vandaag lijkt erop maar is net een tikkeltjes anders.

BIJBELLEESTIP: BID EN LEES (het nog een keer)
Begrijp je een Bijbeltekst niet, lees het vers dan nog een keer door. En nog een keer (in de context). Wissel gebed af met het lezen van het gedeelte dat je niet snapt. God zal helderheid geven op Zijn tijd!

WAT ZAL IK BIDDEN?

Leg de onbegrepen tekst (letterlijk) voor Zijn aangezicht en smeek Hem of Hij jou de Geest van wijsheid en van openbaring wil geven.

9 BIJBELTEKSTEN OVER GEBED

Zegent God deze manier? Uit ervaring weet ik van wel. Belangrijker: God moedigt je aan om het zo te doen. Ik deel 9 teksten uit de Bijbel over gebed, die je kunt toepassen op biddend Bijbellezen, als je een gedeelte (of tekst) niet begrijpt.
  
 1. Matt. 21:22 En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. 
 2. Mark. 11:24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen 
 3. Luk. 11:9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden 
 4. Joh. 14:13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden 
 5. Joh. 16:24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden 
 6. Jak. 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden 
 7. Jak. 1:6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 
 8. 1 Joh. 3:22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. 
 9. 1 Joh. 5:14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.


👉 Wat raakte jou deze week tijdens het lezen in de Bijbel? Heb je iets niets geleerd? Of kwam je ergens niet uit?