zaterdag 18 augustus 2018

Hij helpt ons!

Als je iemand bent die worstelt met een zwakke psyche of een chronische ziekte, zijn er van die dagen dat alles tegen valt. Dagen dat je het op wilt geven.

Maar er zijn ook dagen dat je zegt:

Ik ben wel ellendig en arm, 
maar de Heere denkt aan mij.


God weet van je worsteling met zwakheid en pijn.

Wij leren deze les: dat we Hem nodig hebben. Dat we deze dingen nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder Hem. In onze kwetsbaarheid ervaren we Zijn kracht. Als we onszelf soms niet meer in de hand hebben, staat onze ziel het meest open voor Zijn genade. Als we voelen dat het moeilijk is om de ene voet voor de andere te zetten, helpt Hij ons om het niet op te geven.

Focus je op de dag van vandaag. Op kleine, realistische doelen. Klein genoeg om te kunnen slagen. Vraag God om je te helpen. Volg Hem.

dinsdag 14 augustus 2018

Maar U wel!

God,
ik kan het niet.
Maar U wel!


Jezus keek hen aan en zei tegen hen:
Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. (Mattheüs 19:26)

vrijdag 10 augustus 2018

De hemels Tuinman vergeet Zijn tuin niet!

Uit mijn dagboek

zondag 28 juni 2015


Mijn tuin is zo droog de afgelopen weken! Ik heb een paar keer moeten sproeien want de blaadjes van de hortensia's hangen helemaal slap. Sommige struiken zijn zelfs verdord! Ook de andere planten snakken naar water!

De grote stukken besproei ik met de tuinslang. Maar voor de potten gebruik ik mijn gieter.


Van binnen voel ik soms net zo droog als mijn tuin. Dan snak ik naar God in al mijn dorheid. Ik weet dat Hij me opnieuw zal vervullen met Zichzelf. Hij is mijn hemelse Tuinman en zal Zijn tuin niet vergeten.

Ik zal water gieten op de dorstige
en stromen op het droge.
Ik zal Mijn Geest op Uw nageslacht gieten
en mijn zegen op Uw nakomelingen.

Ben je verdord en doods van binnen? God zegt tegen je: Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Verlies de moed niet. Wees stil en rust vertrouwend aan Zijn voeten zoals Maria deed.

dinsdag 7 augustus 2018

Als je naar God kijkt, word je rustig

Een beetje moe? Een beetje down? Een beetje in de war? Van alles een beetje? Waarom is de wereld zo rauw?

Hoe houd ik het vol?


Ergens las ik onderstaande spreuk van Corrie ten Boom. Dit citaat helpt om een beetje in evenwicht te komen. Ik vind het mooi!

Als je naar de wereld kijkt, word je bedroefd.
Als je naar binnen kijkt, word je depressief.
Als je kijkt naar God, word je rustig.

MATTHEÜS 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

zaterdag 4 augustus 2018

Kijk elk uur even naar de bergen!

Er was eens een drukke, christelijke vrouw die met plezier werkte aan het nakijken van manuscripten. Ze kreeg veel last van haar ogen. Het werd zo erg dat ze toch maar een afspraakje met de oogarts maakte. Ze vertelde hem dat ze dacht dat ze een nieuwe bril nodig had. Tot haar verbazing was de oogarts het niet met haar eens. "Je hebt geen nieuwe bril nodig, maar rust voor het oog!"

ONMOGELIJK!

"Dat is onmogelijk!" riep ze uit. "Ik heb zoveel werk te doen. Ik zit heel de dag aan mijn bureau te schrijven, te lezen, me voorover te buigen om het goed te zien."


De oogarts vroeg haar waar ze woonde en ze vertelde hem dat ze het volle zicht op de Blue Ridge Mountains had. 

KIJK NAAR DE BERGEN

"Ga dan naar huis," zei hij toen. "Doe je werk zoals altijd, maar kijk elk uur even naar de bergen. Die verre blik zal je ogen tot rust brengen na een paar uur correctiewerk.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

THE FAR - AWAY LOOKS

Dat is wat zondagen zijn voor. The far-away looks. Dat hebben we allemaal nodig. Een goede les voor alle drukke mensen.

Vrij naar anekdote Dr Miller