woensdag, februari 13

4 SCHAKELS IN HET GEBED (2)

Zoveel gelovigen zeggen dat. Wat zeggen ze? Dat de Psalmen een bron van inspiratie zijn. En van troost. Niet zo gek dat Warren Wiersbe zijn persoonlijke overdenkingen verzamelde in een dagboek. Je kunt er een heel jaar van genieten; wat is dit een prachtig boek.

Ik schreef  eerder dat Warren Wiersbe in Psalm 119 een geestelijke kettingreactie zag die de kracht heeft om je leven te veranderen. De eerste schakel noemt hij het gebed om inzicht (geestelijke ogen).Vandaag deel twee:

Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, HEERE; geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord. Laat mijn smeken voor Uw aangezicht komen; red mij overeenkomstig Uw belofte. Mijn lippen vloeien over van lofzang, want U leert mij Uw verordeningen. Mijn tong zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig. (119:169-172)

Schakel #2: Inzicht leidt tot vrijheid Laat mijn smeken voor uw aangezicht komen; redt mij overeenkomstig Uw belofte (vers 170). De Psalmist heeft inzicht gekregen in Wie God is en Hij smeekt: "Redt mij overeenkomstig Uw belofte." De beloften van God zijn als ankers. Klem je eraan vast. Passen ze bij jouw situatie dan mag je ze Heere voorhouden en zeggen: red mij (of doe mij) overeenkomstig Uw belofte.

šŸ™ God's promises are to be our pleas in prayer. (Matthew Henry)


Voorbeelden

  • 2 Samuel 7:24-25 U hebt Uw volk IsraĆ«l voor eeuwig voor Uzelf bevestigd als Uw volk, en ƚ, HEERE, bent hun tot een God geworden. Nu dan, HEERE God, laat dit woord dat U over Uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bestaan, en doe zoals U gesproken hebt. 
  • Psalm 119: 49-50 Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen. Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.
  • Jesaja 64:8-9  Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn allen het werk van Uw handen. HEERE, wees niet al te vertoornd en denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn Uw volk.
  • Gebed van DaniĆ«l. Hij grijpt terug op wat God beloofde aan Israel.
  • Psalm 27: 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zĆ³ek Uw aangezicht, HEERE, verberg Uw aangezicht niet voor mij.


Jezus zei tegen zijn discipelen: "Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven." Daarom! Zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. Zo bevrijdend om zo te bidden: Heere, wat ik vraag is wat U al gezegd heeft. Doe alstublieft wat U heeft belooft! 

šŸ™ Hoe functioneren Gods beloftes in jouw gebed?

woensdag, februari 6

EZECHIƋLS PROFETIE KOMT TOT LEVEN IN ISRAEL

Door: ONE FOR ISRAEL


Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. (EzechiĆ«l 37:7-10)

Aan de vooravond van 2018 bereikte de Israƫlische inwonersaantal een nieuw hoogtepunt van 8,8 miljoen, waarvan de overgrote meerderheid joods is. Het herstel van het volk van Israƫl in hun Bijbelse geboorteland is een van de gebeurtenissen waarover in de Bijbel ontzettend vaak wordt geprofeteerd. In zijn grondige studies over Bijbelse profetieƫn in de 17e eeuw schreef Sir Isaac Newton dat het voorspeld is in "bijna alle profeten". [1].

Maar zoals in het visioen van EzechiĆ«l gaat ook nu de fysieke aan  de geestelijke opwekking vooraf. IsraĆ«l mag dan opnieuw opgericht zijn, de droge beenderen van de post-Holocaust generatie mogen dan bij elkaar vergaderd zijn in IsraĆ«l, de tweede fase van onze geestelijke opwekking is nog niet voltrokken.

Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van IsraĆ«l. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van IsraĆ«l. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ƍk, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE." (Ez 37:11-14)

Het verhaal van Israƫls herstel is zowel fysiek als spiritueel. Lichaam en adem (geest).

De voorzegde wederoprichting van de Joodse staat is opgekomen ​​uit de as van de Holocaust en de beloofde geestelijk opleving begint nu plaats te vinden.

Net zoals het fysieke herstel van IsraĆ«l in fasen is gebeurd (Balfour-verklaring 1917, San Remo 1920, Volkenbond 1922, VN-resolutie 1947 en onafhankelijkheidsverklaring 1948), zien we dat ook het geestelijke leven in mensen wordt  "geblazen" in fasen, als gevolg van een aantal belangrijke en waarneembare ontwikkelingen.

Juist op het moment dat de grootste joodse bevolking ter wereld eindelijk vanuit de VS naar Israƫl overkomt, verschuift het zwaartepunt in de Messiaanse wereld. De exponentiƫle groei van Messiaanse gelovigen in Israƫl wordt nu niet langer alleen door immigratie veroorzaakt. Meer dan ooit accepteren (homegrown) Israƫliƫrs Yeshua als de Messias, in ongekende aantallen. God laat Zijn volk Israƫl herleven.


Groei sinds 1948
  • In 1948 waren er ongeveer tien miljoen Joodse mensen over de hele wereld die de Holocaust hadden overleefd, en ongeveer 600.000 leefden in IsraĆ«l. Van hen geloofden slechts 23 van hen in Yeshua als hun Messias. Er waren maar enkele kerken geleid door denominaties en zendelingen in IsraĆ«l, maar er waren geen Messiaanse gemeenten.
  • In 1989 was de IsraĆ«lische Joodse bevolking gegroeid tot 3,5 miljoen, en op dat moment bedroeg het geschatte aantal gelovigen 1.200. Er waren 30 gemeenten.
  • In 1999 woonden er 4,8 miljoen Joden in IsraĆ«l, 81 Messiaanse gemeenten, en naar schatting 5.000 gelovigen.
  • In 2017 werden 300 gemeenten geteld in een onderzoek van het IsraĆ«lisch Bible College, dat werd ondernomen om een ​​duidelijker beeld te krijgen van het lichaam van de Messias in IsraĆ«l. Het is steeds moeilijker geworden om het aantal Joodse gelovigen in IsraĆ«l nauwkeurig te identificeren, maar een voorzichtige schatting is nu 30.000.

Tegenwoordig heeft bijna iedereen met wie we praten over deze groeiende beweging van Messiaanse Joden in IsraĆ«l gehoord. Getuigenissen van Joodse gelovigen en antwoorden op gemeenschappelijke bezwaren tegen het geloof kunnen heel gemakkelijk worden gevonden zodra iemand op zoek gaat naar de Messias.  Bekijk een voorbeeld. Dit is enorm succesvol gebleken. Van de 8,8 miljoen IsraĆ«li's zijn er zeven miljoen Joods, maar onze evangelische video's in de Hebreeuwse taal zijn meer dan veertien miljoen keer bekeken.

"Kom uit de vier windstreken, o adem!"

Net zoals God tegen Ezechiƫl de opdracht gaf om de geest te bevelen om van de 'vier winden' te komen om geestelijk leven terug te brengen in de fysieke opgestane lichaam van Israƫl, zo is het evangelie vanuit alle hoeken van de aarde teruggekomen naar de plaats van zijn oorsprong. De naties hebben een rol gespeeld in het herstel van Israƫl, zowel fysiek als spiritueel. God belooft dat de naties ook enorm gezegend worden door Israƫls uiteindelijke herstel dat nog zal komen. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 11:11,

Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Geleerden in de zeventiende en achttiende eeuw konden met vertrouwen zeggen dat Gods belofte om Israƫl te herstellen ongetwijfeld zou gebeuren, en op dezelfde manier kunnen we vandaag weten dat God volgens de Bijbel nog niet klaar is met Israƫl. Geen enkel woord van God zal op de grond vallen. We bevinden ons in de zeer bevoorrechte positie om getuige te zijn van zoveel profetieƫn die in onze dagen komen te geschieden, inclusief de verbazingwekkende ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden in het zich uitbreidende Messiaans Joodse lichaam in Israƫl. Maar er komt nog meer. Veel meer.
Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis: dat er voor een deel verharding over Israƫl is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En op deze manier zal heel Israƫl zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. ... Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Rom. 11:25-27,36)
✡ Original Post
=======================================================
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)Wij zijn een Israƫlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israƫl tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israƫl. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

maandag, februari 4

IK ZIE UIT NAAR HEM

Zaterdag las ik deze Morning Joy Meditation naar aanleiding van Psalm 5:

Merk toch op mijn stem om hulp, 
mijn koning en mijn God, 
want tot u is mijn gebed! 
HEERE, in de ochtend hoort U mijn stem, 
’s ochtends bereid ik mij op U voor 
en kijk ik naar U op!  (zie naar U uit) 

Jeri Lynn Wilkerson
De Allerhoogste schiep de grote en weidse oceaan. Hij zorgde voor de omwenteling van de stralende zon en de rustgevende maan en gaf ons licht om bij te leven. Hij is de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Hij is mijn God. Hij hoort mijn stem. Hij kent mijn meest intieme gebeden. Hij ziet het als ik naar Hem opkijk. 


De link die Jeri Lynn  legde tussen de Allerhoogste die de wereld schiep en nog steeds omziet naar de mens raakte me. Ik koppelde het aan wat ik las in: Altijd en Overal.

Tony Reinke
Hij sprak - en het licht, de dieren, oceanen, bergen, zonsopkomsten volle manen, bossen en een ongekend kleurenspectrum kregen hun bestaan. Door de dingen die Hij eens tot leven sprak, spreekt Hij nog steeds en roept de mens op zich in Hem te verheugen, genietend van wat Hij gemaakt heeft. De hele schepping is als een voetpad dat terugleidt tot God. Een christen kijkt voorbij de natuurkunde en vraagt: wat vertelt het me over de Persoon Die dit bedacht en deed ontstaan? (Bron: Altijd en overal)

Allebei de stukjes (boven en onder het plaatje) herinneren me levendig aan mijn laatste boswandeling in januari.

Uit mijn dagboek
Ik ben toch naar het bos gegaan, ook al was ik erg verdrietig. Na een kwartier zag ik een smal paadje waar nog niemand overheen gelopen was. Ik zag wel sporen van een ree in de sneeuw. Ik liep steeds dieper in het bos in. Een klein vogeltje kwam heel dichtbij op een tak zitten. Het was een boomklever en ik hoorde zijn stuiterend roepje. Ik zag zijn spitse snavel. Heel mooi. Toen keek ik omhoog naar het glinsterende kantwerk van de takken boven mijn hoofd met sneeuw erop. Automatisch kwam het gedicht in mijn hoofd, dat ik ooit moest leren voor school. EĆ©n couplet ervan:

De grond is wit, de nevel wit,
Wat zwijgend tooverland is dit?
Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootsche, stille wonder.

Wat hemel liep ik onder? Ik voelde me nietig en ervoer wat David zegt in Psalm 8: Wat is de sterveling, dat U aan hem denkt, dat U naar hem omziet?** Daar in de het koude bos aanbad mijn Maker en prees Hem voor wie Hij was. Dat niet alleen: Ik opende mijn hart voor Hem. Kijk er maar in. En ik vertelde Hem alles over mijn diepe pijn en onverhoorde gebeden. En het was goed.


Ik zie naar Hem uit

Nu is het maandag en ik denk terug. Ik herinner me alles maar kan me er niet aan vastklampen. Niet aan de ontmoeting met God. Gelukkig wel aan Hemzelf. Hij is Mijn Maker, die de psalmen geeft in de nacht. Ik zie uit naar Hem die naar mij omziet. Ook in het koud en kaal seizoen geeft Hij wat te zingen. Zijn trouw zal nooit vergaan! ( psalm 5, psalm 8, Genesis 16:13, Job 35:10).

Leestip
15 sneeuwfoto's 
De God van de natuur