maandag, mei 20

CRY OUT TO GOD!


Did any of you, parents, ever hear your child wake from sleep with some panic fear and shriek the mother's name through the darkness? Was not that a more powerful appeal than all words? And, depend upon it, that the soul which cries aloud on God, "the God and Father of our Lord Jesus Christ," though it have "no language but a cry," will never call in vain.

-- Alexander MacLaren

And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said to her, What ails you, Hagar? fear not; for God has heard the voice of the lad where he is. Genesis 21:17

LANGUAGE OF PAIN

A cry is not only brief, but bitter. A cry is a sorrowful thing; it is the language of pain. It would be hard for me to stand here and imitate a cry. No; a cry is not artificial, but a natural production: it is not from the lips, but from the soul, that a man cries. A cry, attended with a flood of tears, a bitter wail, a deep-fetched sigh — these are prayers that enter into the ears of the Most High. O penitent, the more thou sorrowest in thy prayer, the more wings thy prayer has towards God! A cry is a brief thing, and a bitter thing. 

NOT THAT  WHICH IS FINE...

If prayer be a cry, it is clear that it is one of the simplest acts of the mind. God loves natural expressions when we come before Him. Not that which is fine, but that which is on fire, He loves. Not that which is dressed up, but that which leaps out of the soul just as it is born in the heart, He delights to receive.  (Source: C.H. Spurgeon)

  • Matthew 7:11 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?
  • Psalm 34:6,7 This poor man cried, and the LORD heard him, and saved him out of all his troubles.
  • Psalm 12:5  For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, said the LORD; I will set him in safety from him that puffs at him. 
  • Hebrews 2:17,18 For this reason He had to be made like His brothers in every way, so that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, in order to make atonement for the sins of the people. Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted.
  • Psalm 18:6 In my distress I called on the LORD, and cried to my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.
Don’t give up! Do not neglect prayer. 

WHY WE SHOULD PRAY?

As Christians, we are called to pray, but why? But what can we tell God that He doesn’t already know? What can our prayers do? With these questions in mind, Dr. J. Ligon Duncan explains why we should pray in light of God’s sovereignty. 


zaterdag, mei 18

SPREEK JEZELF TOE

Uit mijn dagboek:

Zoals de Psalmist doet. Zo.
Het is heel goed om óók zo te doen.
Spreek jezelf toe. 

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. (Psalm 42:6)

David doet dat in Psalm 42 in een vragende vorm. Op deze manier brengt hij zijn innerlijke worsteling op een intense manier tot uiting.


Biddend worstelen met God en op die manier tot hernieuwde hoop komen. Vertrouwend uitziet naar de Heere en geloven dat je Hem weer zult loven!

Romeinen 8 is steeds in mijn hoofd (en hart)

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? ...Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Hij gaat mee door alles heen. Geen haar valt van mijn hoofd zonder Zijn wil. Zijn wil geschiede! Als alles wegvalt dat vastigheid gaf, houd ik Hem over. Ik keer me af  van mijn onzekerheid en zie op naar de Voleinder van het geloof: Jezus Christus. Hij is Heere, mijn God … die me leidt, op de weg die ik gaan moet.


Zie op Jezus de Christus!
Zie op het kruis van Jezus de Christus, zie op Zijn overwinning! Als Jezus met ons is, wie zal tegen ons zijn, wat zal ons van Zijn liefde scheiden?! Hij heeft de schande niet geacht, en heerst en leeft tot in eeuwigheid. Wij zullen met Hem heersen, met Hem zullen wij leven. H. F. Kohlbrugge

Preek het Evangelie tegen jezelf.
Doe jij dat weleens?

donderdag, mei 16

IS HIJ WEL JOUW LIEFSTE

Sharon Izzard schreef een tijdje geleden dat er zoveel in weinig woorden opgesloten kan liggen! Bijvoorbeeld in: Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem (Hooglied 2:16). Ze vroeg in haar stukje (en ik kopieer het met haar toestemming): 

Maar ìs Hij wel jouw liefste? En bèn je wel van Hem? Als je dat niet kunt zeggen, hoop ik dat God je geen rust geeft voordat je net als Salomo in dit vers kunt zeggen dat Hij van jou is zoals jij van Hem bent! Als je gezegend bent met kostbaar geloof en je kunt dit vers beamen; weerspiegelt je leven dat dan ook? Leef je vanuit je de positie van een geliefd kind van God? Handel je als iemand die de Koning der Koningen en Heer der Heeren als je Redder en Vriend hebt?


Ik dacht aan Sharons stukje toen ik vanmorgen een preek hoorde van Dr. R.C. Sproul  over "Lord, Lord":
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! (Mattheus 7:22,23)

NIET MEER DOOD
Het gaat erom dat ik geestelijke opnieuw geboren ben, door de Heilige Geest. Niet meer geestelijk dood maar levend in Hem. Het gaat erom dat ik een ‘vast vertrouwen’ heb in God: dat Zijn Woord waar is en dat de Heere Jezus echt is Wie Hij zegt te zijn. Het gaat erom dat ik me laat vallen in de armen van de Heere Jezus, die de straf van zondaren op zich genomen heeft en Hem elke dag nodig heb en Hem oprecht liefheb.

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is.

💓 Hoe weet jij dat je een kind van de God van de Allerhoogste bent? 
💓 Handel je als iemand die de Koning der Koningen als je Redder en Vriend hebt
💓 Jezus: Heb je mij lief?

Want uw stem is zoet
en uw gedaante is bekoorlijk.
Vang voor ons de vossen,de kleine vossen
die de wijngaarden te gronde richten,
nu onze wijngaarden bloeien.
Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem,
Die de kudde weidt tussen de lelies,
tot de wind van de dag opsteekt
en de schaduwen vluchten.

  • Lees HIER mijn ander blogs over Hooglied