1 mei 2020

10 BEMOEDIGINGEN UIT OPENBARING


Verwarrend dat er juist in deze spannende tijd onheilsprofeten opstaan. Ze ontpoppen zich als wachters die willen waarschuwen voor de gevaren van de eindtijd.

Boek Openbaring 
Het Bijbelboek Openbaring is vaak onderdeel van hun uiteenzetting en dat vind ik jammer omdat de openbaring aan Johannes vooral een boek is om ons, gelovigen, te troosten. Johannes bemoedigde er in zijn tijd de vervolgde christenen mee.

Het is niet de bedoeling dat we ons verliezen in details zoals getallen en symbolen want het is vooral openbaring van Jezus Christus en niet (alleen) een  openbaring van toekomstige gebeurtenissen. Warren Wiersbe

Citaat J.E. van den Brink
Het boek der Openbaring is het troostboek voor de eindtijdgemeente, die zich gaat toebereiden om een stralende bruid zonder vlek of rimpel te worden ... zij worden getroost, aangespoord en bemoedigd. Voor hen staat er zelfs geen één angstaanjagend woord in het gehele boek


Vandaag wil ik 10 bemoedigingen delen uit het boek Openbaring


10 bemoedigingen uit de Openbaring van Johannes


 1. Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.
 2. Openbaring 2:10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
 3. Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam
 4. Openbaring 3:18-19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
 5. Openbaring 5:5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.
 6. Openbaring 11:15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
 7. Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
 8. Openbaring 21:5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
 9. Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
 10. Openbaring 22:21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Welke les leerde jij als als gelovige uit dit Bijbelboek?

9 opmerkingen:

 1. Mooi wat je deelde, Openb.11:15 raakt me, het lijkt er misschien nog niet op maar het is wel zo, de koninkrijken van deze wereld zijn van Hem en zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. There is a great deal of comfort in Revelation, and much that makes a lot of Christ. Our place is be saying, "Come" to Him.

  But it does give secrets of the way in which the world will be treated and how Christ will be glorified in it all,

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Its a good timely post to read as I am attending a study fellowship on the book of Revelation!! One personal revelation I had from last night's study on the second chapter, that was new for me is how "present" Jesus is in this very moment with us and His desire that we fulfill our purpose in Him...i always had thought of this book very hard to enter and "distant", but in the study am very excited by His closeness to us, as He speaks about where He planted us.... may we serve Him with joyful obedience!!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Leuk dat je mijn blog hebt genoemd. Ik ga zeker de andere linken ook bekijken. Ik heb iets meer inzicht gekregen in dit vreemde boek. Ik ga nog wat verder in het loskoppelen als dat dominee C.G. Geluk doet. Ik koppel het boek ook los van de kerkgeschiedenis. Ik verbind het boek met de geschiedenis van het volk Israël, aan hun verleden en toekomst. Voor het volk Israël is het een hoop en troostvol boek, ook al zullen ze nog door diepe dalen moeten. Dat is wat in het kort het bestuderen van dit boek mij gegeven heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dank je wel voor deze bemoedigingen. Ik leerde veel uit dit boek. Jaren geleden al door bijbelstudies van Dato Steenhuis maar ook door het zelf te lezen. Het boek 'De Koning komt' van Jeep van der Schoot heeft mij ook erg geholpen om Openbaring beter te begrijpen. Ik heb er een blog over geschreven: http://christenleven.blogspot.com/2016/10/de-openbaring-van-jezus-christus-jeep.html

  BeantwoordenVerwijderen
 7. I admit to being in fear at times even in my own reading of the Book of Revelation and more so when I listen to people on You Tube. There are so many contradictory messages that I prefer not to listen to most of them though I believe in the office of the prophet. Though we can be fearful at times I have learned that God is still with us no matter what and at the end of time I want to be assured of my going to be with Him and all the ones gone before me.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Openbaring is prachtig en ook moeilijk om te lezen en er staat zoveel in dat je niet uitgelezen raakt.
  Bemoedigend en vol beloften, maar ook hoe het afloopt met de bozen.
  Laten we ons oog op Jezus houden, want Hij is Koning tot in alle eeuwigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. God wants all to be saved and He has a wonderful way of doing it - through His encouraging Word, which is the same yesterday, today and tomorrow. That Word is a living Word and is able to change our ways and thoughts into God's ways and thoughts when we are not just 'hearers' but 'doers' of that Word as we work out our salvation daily growing in the Lord Jesus.

  BeantwoordenVerwijderen