7 apr. 2020

DE KRACHT VAN PESACH (2)

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Een lam offeren en het bloed op je deurpost strijken was een geloofsdaad. Een actieve reactie op een gebod van God, waar een belofte aan verbonden was. Iedereen die geloofde dat het waar was èn ernaar handelde, werd gered. Dat betekende dat degenen die uit Egypte verlost werden, er vrijwillig voor gekozen om God te gehoorzamen en Hem te volgen door geloof (en niet alleen vanwege hun afkomst).

Dit was het moment waarop het volk van Israël een geloofsgemeenschap werd. God was vastbesloten dat Zijn volk niet in slavernij mocht leven. Hij bevrijdde hen. De krachtige boodschap van Pesach. 


De Joodse traditie stelt dat de vier bekers de vier aspecten van bevrijding vertegenwoordigen die in de verzen uit Exodus ( hieronder) worden genoemd.

De vier stadia van bevrijding 

"Bovendien heb Ik Zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich laten werken, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht. Ik ben de HEERE en ...
  1. Ik zal je uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren
  2. Ik zal je bevrijden uit hun slavernij 
  3. Ik zal je verlossen dooreen uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. 
  4. Ik zal je tot Mijn volk aannemen en Ik zal je tot een God zijn. 
Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren." (Exodus 6: 5-7)

1. Ik zal je onder het juk van de Egyptenaren vandaan halen
Dit is de eerste fase van bevrijding - de praktische en daadwerkelijke redding uit gevangenschap. Het is de fysieke overgang uit Egypte in de richting van het Beloofde Land. Als gelovigen kunnen we het zo bezien dat Yeshua voor onze zonden aan het kruis betaalde en wij daardoor vrij gemaakt zijn van de veroordeling die op ons rustte. Wij wandelen vanaf onze eerste geloofsdaad met Hem. In de eerste brief aan de Korinthiërs maakt Paulus een vergelijking tussen de doop en de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee bij de exodus uit Egypte. Wat dat betreft zijn er parallellen te trekken tussen de doop van de gelovige en het gaan door het water.

2. Ik zal je bevrijden om voor hen slaven te zijn
Deze tweede fase gaat meer over mentale bevrijding. Zelfs wanneer men wordt bevrijd, kunnen men soms nog steeds doen alsof ze dat niet zijn. We zijn zo gewend geraakt aan het leven in een kooi dat we niet weten hoe we in vrijheid kunnen leven. Hier belooft God Israël te bevrijden van de slaaf-mentaliteit, en ook wij moeten hier van worden bevrijd. Leren begrijpen dat we echt vrij zijn, en hoe we dienovereenkomstig moeten leven.

3. Ik zal je verlossen met een uitgestrekte arm en met machtige oordeelsdaden
Het Exodus-verhaal zit vol van bovennatuurlijke dingen. Zijn we bereid om God te accepteren zoals Hij is? Zijn machtig uitgestrekte arm? Sommige wonderen en oordelen zijn moeilijk te accepteren - vooral gezien vanuit het perspectief van de gewone Egyptenaar. Dit is onze God - machtig in wonderen, onpeilbaar, niet te stoppen en in tegenstelling tot alles wat we maar kunnen begrijpen. Dit is onze Redder. Hij wil dat we Hem en Zijn verlossing omarmen en Hem laten beslissen hoe de dingen gedaan moeten worden.

4. Ik neem je aan als mijn eigen volk en ik zal je God zijn
Het uiteindelijke doel is een relatie. God wil intimiteit met Zijn volk. De woestijn kan worden gezien als wandelen in intimiteit met God. God ziet de tijd direct na de uittocht als een huwelijksreis met zijn volk:

Zo zegt de HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de HEERE, de eersteling van Zijn opbrengst. Allen die deze opaten, werden schuldig, onheil kwam over hen, spreekt de HEERE. Jeremia 2:1-3


Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Hosea 2:13,14 

Mijn voorganger zei ooit: De woestijn is iets wat je niet wilt, maar je wel nodig hebt. Woestijnleven is niet gemakkelijk. Toch het is vaak wel de plaats waar onze wandeling met God dieper en intiemer wordt. Het is een tijd om meer te leren over onze Redder en te groeien in ons vermogen en bereidheid om Hem te vertrouwen, lief te hebben en te volgen. Hij is bij ons en wij met Hem. Wij zijn Zijn volk en Hij is onze God. We zijn verbonden in een relatie, en dat is niet alleen onze vreugde maar óók die van Hem!

 ✡️ Wordt vervolgd

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

1 opmerking:

  1. I love this year learning about the meaning of the 4 cups!! Even though I had observed Passover all the years growing up, until this year's Passover I never really understood the meanings of the 4 cups!! I believe God is revealing so much to us this year in our individual homes, and is giving us a deep experience of communion with Him , maybe even like never before!! And He will bring us through, a nation holy unto Him, let's keep holding on tight and abiding in the "vine"!!! Much love and blessings !!

    BeantwoordenVerwijderen