13 feb. 2020

REININGING DOOR JEZUS (4)

Iets op papier zetten over wat dat ik ontdek tijdens mijn Bijbelstudie is voor mij belangrijk. Omdat ik in dagboekvorm schrijf lukt het me om dicht bij mezelf te blijven. Regelmatig zijn het momenten van reflectie en gebed. Soms alleen maar maar wat krabbels, die ik moeilijk kan ontcijferen later.

Met ons lot bewogen?
Voordat ik mijn dagboekstukje deel vertel ik dat ik groot geworden ben met de gedachte dat God niet met ons lot bewogen is. Niet met ons. Niet met de wereld. Onderstaande lofzang werd zelden gezongen omdat het niet als Bijbels werd gezien.
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

Uit mijn dagboek (1 februari)

Vandaag heb ik (nog een keer) geluisterd naar een uitleg van Leviticus 14 en 15. Het ging over melaatsheid en spirituele onreinheid. Aan het eind werd er dit gezegd: "Is er enige hoop? God zij geprezen! Paulus schrijft in 2 Korinthiërs 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem."

 Check mijn Nederlandse vertaling van bovenstaande link.

Context
Ik wilde meer weten over die tekst en besloot mijn Bijbel erbij te pakken. Een tekst komt zoveel beter tot zijn recht in de context

En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Bewijs van Zijn liefde
In het boek 2 Korinthiërs, door Dr. T. E. van Spanje (zie plaatje hieronder) las ik vandaag ik veel mooie dingen. Ik leerde dat het initiatief tot verzoening komt bij Hem vandaan kwam èn dat Zijn verzoeningsdaad een bewijs van Zijn liefde is.

Een bewijs.
Van Zijn LIEFDE!


Ik zeg het hardop tegen mezelf:
Jezus offer aan het kruis is een bewijs van Gods liefde. Ook voor mij!
3 verrassend punten:

 1. Sinds de verzoening door de dood van Christus is niet de houding van God tegenover de mensenwereld veranderd
 2. Gods houding was zowel vóór, tijdens en ná deze verzoening er één van eeuwige liefde
 3. Wel is de manier veranderd waarop God met de zonde van de mensenwereld omgaat. De zonde is niet meer de oorzaak van Zijn toorn.
Het laat me niet los en ik geloof met heel mijn hart dar hierin de liefde van God aan ons geopenbaard, is, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Johannes 4:9) 

➖➖➖

Ik luisterde vorige week naar een uitleg van John F. MacArthur over 2 Korinthe 5:21. Hij omschrijft deze bijbeltekst als: Fifteen words of hope

🎧 Link: HIER. (Warm aanbevolen)


De God van de Bijbel
Heel het Evangelie kwam tot leven! Langzaam maar zeker maakt het godsbeeld uit mijn jeugd plaats voor de God van de Bijbel. 

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.(Efeze 2)
➖➖➖
 • Volgende keer: link tussen Leviticus en  2 Korinthe 5 
 • Een bloemengroet op mijn fotoblog

5 opmerkingen:

 1. Wat fijn dat je Godsbeeld zo aan het veranderen is, Hij maakt Zichzelf bekend aan ons zoals Hij werkelijk is als wij Hem echt willen leren kennen.
  Wat enorm verdrietig dat je op bent gegroeid met het idee dat God niet met je lot bewogen was. Hij keert het om, Hij leert je je denken te vernieuwen.
  Je bent zo'n kostbaar en mooi mens.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "I will tell you the great idea of reconciliation — reconciliation means the removal of moral distance. God has by the judgment of sin removed the distance that existed between Himself and man by reason of sin. He was the only One who knew the distance or could measure it, and He has removed it" (Ministry of F E Raven Vol 8 p 68).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Aritha - so wonderful of you to share your inner thoughts here...I have listened to John McArthur for many years. He is a great teacher. Hope you have a blessed week. Hugs!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Praise the Lord for His atoning sacrifice on the cross, through which we are reconciled to God the Father! Thanks for the inspiring post and God bless!

  BeantwoordenVerwijderen