6 feb. 2020

REINIGING DOOR JEZUS (2)

Door ONE FOR ISRAEL (Messiaanse Joden in Israël)


DE MELAATSE MESSIAS

Soms gebruiken we het woord 'melaatsheid' gebruiken om een persona non-grata te beschrijven. Iemand die door de meerderheid is afgewezen. We hebben allemaal dat gevoel wel eens. Het is een ervaring die Yeshua begrijpt. Hij wordt beschreven in de profetieën als een geplaagde (melaatse).

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. (Jesjaja 53)

DE TALMOED
De Talmoed* beschrijft een 'Melaatse Messias'. Hij zou herkenbaar zou zijn door zijn zorg voor de melaatsen:

Zijn naam is 'de melaatse rabbi', zoals geschreven staat: "Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde (melaatse), door God geslagen en verdrukt."
Wanneer zal de Messias komen? 
Ga het hem zelf vragen.
Waar zit hij?
Bij de ingang.
En aan welk teken kan ik hem herkennen?
Hij zit tussen de arme melaatsen ...

DETAILS IN GODS WET

Soms kunnen de boeken van Gods wet aan het begin van de Bijbel ons verbijsteren vooral als ze ingaan op allerlei details over schimmels, vlekken en haargroei. Maar er ontstaat een interessant patroon wanneer we enkele van zulke geboden nemen en ze doorvoeren naar het leven en de bediening van Yeshua.

 • Leviticus vertelt ons dat mensen met een besmettelijke ziekte (vertaald als melaatsheid) buiten het kamp moeten worden gebracht en als onrein moeten worden gezien. De Talmoed gaat nog verder en legitimeert de praktijk van het gooien van stenen naar melaatsen.
 • We leren ook dat vrouwen onrein zijn tijdens de menstruatie - deze wet is een ramp voor iedere vrouw die lijdt aan abnormale bloedingen.
 • We leren dat mensen met blindheid, de lammen en mensen met andere gebreken uit bepaalde delen van de tempel verbannen zijn. 
 • De tempel is een no-go gebied voor de heidenen.


TOTALE OMKERING
Ontdek de totale omkering van het systeem die plaats vindt wanneer Yeshua de Messias al deze onzuiverheden overwint: Hij geneest melaatsen, een blindgeboren man en verlost de vrouw die last heeft van jarenlang bloedverlies. Naamloze outcasts kregen plotseling nieuw leven en een nieuw begin.

Bijbelse melaatsheid wordt gezien als een symbool voor zonde en ziekte in het algemeen - het resultaat van de val op de mensheid.

Yeshua toonde dat Hij de macht en autoriteit heeft om met al onze kwalen om te gaan, die ons verlammen en tegenhouden - zowel geestelijk en lichamelijk. In Yeshua zien we een omkering van de wetten van rein en onrein. In plaats van bezoedeld te raken door de verschoppelingen, bracht Zijn macht over zonde en dood  reinheid, leven en gezondheid voor alles wat Hij aanraakte.

4 MESSIAANSE WONDERTEKENEN 
Er waren 4 specifieke wondertekenen die de rabbijnen van de Messias verwachtten:
 1. Hij zou een ​​melaatse te genezen
 2. Hij zou iemand genezen die vanaf zijn geboorte blind is
 3. Hij zou stomme demon uitwerpen
 4. Hij zou iemand uit de dood op wekken die minstens vier dagen dood werd geacht

We kunnen hiervoor ook steun vinden in traktaat Nedarim in de Babylonische Talmoed, evenals in de Qumran Scrolls (4Q521) die ruim vóór de tijd van Jezus werden geschreven. De Joodse Essenen die de rollen schreven, brachten deze vier wonderen in verband met de Messias.


Gedeeltelijk komt deze reeks kwalificaties terug op Jesaja 35:5-6, een Messiaanse profetie.

Dan zullen de ogen van de blinden worden geopend en de oren van de doven ononderbroken; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zingen van vreugde.

MOZAÏSCHE WET
Sinds de voltooiing van de Pentateuch en tot de tijd van Jezus, is er geen enkel historisch document of stukje bewijs van een Jood geweest die ooit van melaatsheid was genezen. Miriam, de profetes, was genezen vóór de voltooiing van de Pentateuch, en Naaman was geen Jood. Nooit was er een geval geweest onder de Mozaïsche wet die de procedure moest volgen die is vastgelegd in Leviticus 14: "Dit zal de wet van de melaatse zijn op de dag van zijn reiniging: hij zal tot de priester worden gebracht ..."

Dat betekent dat op de dag dat Yeshua de eerste genezen melaatse naar de tempel stuurde om door de priester te worden gecontroleerd, het de eerste keer was geweest dat deze priester die boekrol moest raadplegen om in te zien wat hij moest doen. Wat een gedenkwaardige gebeurtenis.

Leviticus 13 en 14 werden voor dat moment geschreven om te helpen vaststellen dat de Messias gekomen was.Yeshua's antwoord dat op de vraag van de discipelen van Johannes de Doper was dan ook glashelder: Zijn werk was het bewijs dat Hij het was Die komen zou.

Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. (Mattheüs 11: 4-6)

VOLLEDIGE OMKERING DOOR YESHUA
Wanneer God de profeet Haggai vertelt om de priesters te ondervragen over hoe dingen onrein worden, benadrukt hij dat de onreine gewoonlijk de reine onrein maakt, niet andersom. Maar Yeshua bracht een volledige omkering teweeg van alles wat daarvoor was geweest. Zijn heiligheid is zo krachtig en onvergankelijk dat Hij nooit onrein kan worden gemaakt, en zelfs de dood kan Hem niet in het graf houden.

Yeshua was en is de Beloofde.


*Talmoed (Sanhedrin 98a en 98b)

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

6 opmerkingen:

 1. Heel duidelijk stuk, volledige omkeer door Hem.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. I'm so glad He came! AND He came for me!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Aritha - like Avis I am so glad He came and being a Gentile woman am excepted into the family of God. Thanks for this wonderful post. Hugs!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. He is the only way back to God, and we who believe are one in Him. My mother's parents were Jewish, and I love everything about Israel. Interesting post.

  BeantwoordenVerwijderen