31 jan. 2020

DE BARMHARTIGE BOER

Door: LOIS TVERBERG
Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn ... De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt.” Mattheüs 13:24-26, 29


We weten niet precies wat de oorzaak dat Jezus deze gelijkenis vertelde. Wat we wel weten is dat het beeld dat de Joden in Jezus' tijd van de Messias hadden, was dat met Hem Gods oordeel zou komen. De Messias zou alle afgoderij wegvagen. Een logisch antwoord op het probleem van het kwaad. In een plotselinge gebeurtenis zou God Zijn macht doen gelden en zijn vijanden overwinnen.

Johannes en het Oordeel
Johannes de Doper was deze mening ook toegedaan. Hij waarschuwde dat het koninkrijk nabij gekomen was en het oordeel aanstaande was.

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. (Mattheus 3)


Maar Jezus gebruikt de gelijkenis van tarwe en onkruid om uit te leggen dat Gods koninkrijk op aarde zo heel anders was dan Johannes verwachtte.

Gods genade schittert
Het was (nog) niet de tijd dat God de goddelozen zou vernietigen. Hij zou Zijn koninkrijk juist laten groeien midden tussen de goddelozen. Gods genade zou daardoor des te meer schitteren. Het behoorde tot Zijn plan dat de tarwe op zou groeien tussen het onkruid in de hoop dat de vijanden zich daardoor zouden bekeren en leven.


Barmhartig en Genadig
Jezus' beeld van het koninkrijk van God geeft ons een krachtige beschrijving van Zijn karakter. Het laat zien dat God barmhartig en genadig is en niet wil dat er enigen verloren gaan. Hij is geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. (2 Petrus 3:9)

Ons antwoord moet zijn dat we onszelf onderzoeken en tot het besef komen dat niemand rechtvaardig is. We moeten ons bekeren en God als onze Koning ontvangen.

------
Heb jij deze gelijkenis ooit op deze manier gelezen? 

Toen Loïs mailde dat ik haar toestemming had om te vertalen, schreef ze: "Mijn boeken zijn in het Nederlands vertaald. Als je geïnteresseerd bent... Je kunt ze HIER vinden."

3 opmerkingen:

 1. Our Wonderful, Merciful God! Praise His Name!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vind de boeken van Lois enorm verhelderend.
  Je gaat de Bijbel heel anders lezen door meer inzicht in de cultuur waarin het werd geschreven en de uitleg vanuit de grondtekst.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een mooie uitleg. Zo had ik er nog niet naar gekeken. Bedankt ook voor je fijne reactie op mijn verhaal- lief!

  BeantwoordenVerwijderen