21 dec. 2019

DE RIJKE BETEKENIS VAN IMMANUEL

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


Daarom zal Adonai Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. (Jesaja 7:14)

Immanuel, Emmanuel, Emanuel – wordt op verschillende manieren gespeld, maar in het Hebreeuws zijn het twee woorden: עִמָּנוּ אֵל - God met/bij ons.

De belofte uit Jesaja 7 komt niet zomaar uit de lucht vallen. Gods intentie om onder ons te komen wonen wordt overal in de Schrift naar voren gehaald.

DE TIJDELIJK TENT VAN ONTMOETING

In de Hof van Eden wandelde God en Adam samen in de koelte van de dag. De hechte gemeenschap die God ooit met de mensheid had, is iets waar Zijn hart naar verlangt. Gods liefde voor ons en Zijn verlangen om bij ons te zijn maakte Hij zichtbaar toen Hij een omgeving schiep waarin de zonde aangepakt werd en de gemeenschap met de mens kon worden hersteld:

Ik zal Mijn Tabernakel in uw midden plaatsen en Mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land van de Egyptenaren geleid heeft. (Leviticus 26:11-13) 

We zien God letterlijk Zijn tent opzetten in het midden van Israël, compleet met een volledig functionerend systeem voor het verzoenen van zonden, zodat Hij onder hen kon wonen. Hij wandelde met hen mee, vergezelde hen met Zijn kolom van wolk en vuur en maakte Zijn verlangen naar nabijheid en verbinding overduidelijk. 


Maar Gods plan is zoveel groter dan een tijdelijke tent:

Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt Adonai. Veel heidenvolken zullen op die dag aan Adonai toegevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. (Zacharia 2:14-15) 

Deze opmerkelijke profetie wordt gesproken door de HEERE zelf. Lees het nog eens goed door! Hij zegt dat de HEERE hem gezonden heeft. God zal onder ons komen wonen en toch wordt Hij door de HEERE gezonden! 

In Jesaja is net zo iets te lezen: 

Kom nader tot Mij, hoor dit: Ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken; vanaf de tijd dat het geschied is, ben ik daar. En nu heeft de Adonai Eleohim  Mij en Zijn Geest gezonden.

Hoe zit dat toch?

Dit plan, dat God God zou sturen om onder ons te wonen, bestaat al sinds het begin van de tijd. De Eeuwige die er vanaf het begin was, is wel degelijk gezonden door de HEERE en zijn Geest. Hij Zelf kwam op bezoek èn Hij werd door God gezonden.


EEN VERMOMDE KONINKLIJKE BEZOEKER

Toen ik in Jordanië was, hoorde ik een verhaal over de koning. Hem kwamen geruchten ter ore dat zijn welzijnsfunctionarissen hun cliënten mishandelden. De koning vermomde zich als een arme, oudere man en hij benaderde de bedienden en smeekte hen om hulp. Wanneer hij een ambtenaar tegenkwam die onbeleefd was, onthulde zijn ware identiteit. Hij legde uit wat ze verkeerd hadden gedaan en ontsloeg ze ter plekke. Onnodig te zeggen dat de diensten aanzienlijk verbeterden nadat ze begrepen dat ze de koning zouden kunnen dienen! Aanvankelijk verwachtten ze niet dat de koning zo nederig zou verschijnen. 

Israël herkende hun Bezoeker ook niet. Maar met Zijn geboorte uit de maagd werd de belofte die bovenaan de blog wèl vervuld! De Koning der koningen kwam incognito in ons midden. Hij zag eruit als een gewone Joodse timmerman uit Nazareth.

  ONDER ONS GEWOOND

  God werd geopenbaard. Gods glorie kwam naar ons toe in de Messias, in de persoon van Jezus. Vol van genade en waarheid omdat hij God Zelf is. Het Woord werd vlees en tabernakelde onder ons (Hij heeft onder ons Zijn tent opgeslagen). We keken naar Zijn glorie, de glorie van de enige echte van de Vader, vol van genade en waarheid.

  En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. Johannes 1:14

  EINDELIJK WEER SAMEN

  Gods grote plan om de mensheid te bezoeken was om de weg te effenen voor oneindige samenzijn. Hij rekende voor eens en voor altijd met de zonde af, zodat iedereen die dat wilde gereinigd kon worden van de zonde die scheiding tussen Hem en ons aanbracht. Hij herstelde onze relatie met Hem. 


  Het is moeilijk om je voor te stellen hoe het zal zijn als we voor altijd echt MET GOD zijn. Ik weet dat God er met grote vreugde naar uitkijkt.

  En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openbaring 21: 3-4
   ---------------

  ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
  Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

  ONE FOR ISRAEL (site)
  FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
  INSTAGRAM
  TWITTER

  7 opmerkingen:

  1. Thank you so much for sharing this. I pray that people will see the truth of God's Word.

   BeantwoordenVerwijderen
  2. Is het geen groot wonder dat de Heere Jezus als arm kind geboren en onder ons woonde, onze zonden op zich wilde nemen?

   BeantwoordenVerwijderen
  3. Mooi Aritha, One for Israel heeft altijd heel duidelijke uitleg, ik vind de filmpjes ook mooi! Fijne feestdagen en een gezegend nieuwjaar.

   BeantwoordenVerwijderen
  4. Excellent post, Aritha! God has always been and always will be with His chosen people, and now that God has come in the flesh -- Emmanuel -- all who trust Him can be His chosen ones! God bless,
   Laurie

   BeantwoordenVerwijderen
  5. THank you, Aritha, for sharing these excellent messages about our Lord and Savior, the King of kings! God, in the flesh, Who has dwelt among us and will soon return again to catch His bride away. We look forward to that day, and in the meantime, we must each one let our light shine before all men! There is much to do yet to prepare the way. Thank you for these excellent messages.

   BeantwoordenVerwijderen
  6. Altijd bij God en nooit geen tranen of pijn meer. Daar kan ik me nu nog niets bij voorstellen. Die tekst uit Openbaring las ik in de rouwdienst toen mijn vader is overleden.

   BeantwoordenVerwijderen
  7. Thank you, for sharing your wonderful thoughts and God's message to us. His words never get outdated.

   BeantwoordenVerwijderen