7 nov. 2019

MESSIAANSE JODEN EN HOMOSEKSUALITEIT

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


Gay Pride Parades zijn een kenmerk van veel westerse, liberale landen geworden. In het Midden-Oosten is dat niet zo maar er is één opmerkelijke uitzondering: Israël.

In tegenstelling tot de meeste westerse landen, zult u echter geen enkele Messiaanse gemeente in heel Israël vinden die het homohuwelijk ondersteunt.

Waarom niet?

Vooropgesteld: we houden echt van onze homovrienden maar door de specifieke uitdagingen voor ons als Messiaanse Joden ontwikkelden we een goed begrip over drie belangrijke Bijbelse thema's die zeer relevant zijn voor het debat over dit onderwerp.

Deze 3 thema's houden rechtstreeks verband met de onderstaande bezwaren of tegenwerpingen waar christenen uit het westen mee schermen

  1. Denk je dat wij aan Leviticus 18 vastzitten? Jij eet toch ook schelpdieren en dat was toen net zo goed een gruwel! Die wetten gelden niet meer.
  2. Jezus heeft nooit over homoseksualiteit gesproken! Waarom maak je er zo'n probleem van als Hij dat ook niet deed?
  3. Zolang je van je partner houdt en trouw bent, maakt het niet uit welk geslacht hij of zij is

Hier onze drie antwoorden op deze bezwaren:

1. Messiaanse Joden en de Thora

Hier in Israël is het van cruciaal belang dat Joodse gelovigen in Yeshua begrijpen hoe de Torah moet worden geïnterpreteerd en hoe we die op ons leven van vandaag toepassen. Welke aspecten van het Sinaï-verbond gelden voor vandaag en wat is er vervangen door het Nieuwe Verbond in het bloed van de Messias?

We hebben er een boek over geschreven, genaamd "Mozes lezen, Jezus zien" en dat is zeker de moeite waar als je vastloopt in je denken en de wet niet goed begrijpt.

Veel christenen buiten Israel begrijpen niet waarom we ons aan de Tien Geboden houden en tegelijk niet van streek raken over het mixen van diverse vezels (Leviticus 19:19 en Deuteronomium 22:11).

Nog een voorbeeld: ik haat schelpdieren en ik zou kunnen beweren dat ze inderdaad een gruwel zijn! Veel Messiaanse Joden eten inderdaad koosjer maar ik denk niet dat het eten van garnalen aanstootgevend is voor God. Wij leven namelijk onder het Nieuwe Verbond. Paulus onderschrijft voedselvrijheid in 1 Korinthiërs 8 en 10.

De gehele wet houden is een onmogelijkheid want we hebben geen tempel meer en daardoor is het offeren van die dieren ook geen realistische mogelijkheid meer. Daarnaast legt het Nieuwe Testament duidelijk uit hoe alles in de tempeldienst heen wees naar Yeshua en Zijn offer voor ons.


Maar de moraal van de wet is nog steeds van toepassing.
Wetten zoals de zorg voor de weduwe en de wees, opkomen voor de behoeftigen en onderdrukten, geen blinde mensen laten struikelen ... al die wetten zijn vandaag even relevant als ooit. 

Hoe zit het dan met het verbod op homoseksualiteit?
1 Timotheüs 1:8-11 zegt dat de wet goed is als ze op de juiste manier wordt gebruikt. Paulus geeft vervolgens een effectief een overzicht van de geboden, en omvat zowel homoseksualiteit als seksuele immoraliteit.

Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is. (1 Timotheus 1:8-11)

Deze wetten zullen altijd van toepassing blijven omdat ze afbakenen wat goed en fout is. Paulus begrijpt dat de zonden van godslastering, moord, seksuele immoraliteit, sodomie, stelen, liegen en meineed in strijd zijn met de gezonde leer.

2. Messiaanse joden en de goddelijkheid van Yeshua

Een ander zaak waarin de Messiaanse Joden een aanzienlijke hoeveelheid tijd gestoken hebben is het onderzoek naar de identiteit van Yeshua. Het is een zaak die we regelmatig moeten verdedigen. We zijn verknocht aan de passages van de Tenach die laten zien dat Yeshua en de Vader één zijn.

Wanneer mensen zeggen dat Jezus niet over homoseksualiteit spreekt, suggereren zij dat Jezus geen God is. Is Hij niet één met de Vader en God?

Ze vergeten dat Yeshua het Woord IS, dat hij God IS en vanaf het begin bij God was. Ze realiseren zich niet dat het Yeshua, de HEERE in het vlees was, die Abraham kwam bezoeken op zijn weg naar Sodom in Genesis 18. Ze knoeien met feiten wanneer ze niet accepteren dat de Heilige Geest die Paulus inspireerde, ook de Geest van Jezus is (Handelingen 16: 9, Filippenzen 1:19).

Jezus heeft veel te zeggen over deze kwestie. 

Maar zelfs als men zich beperkt tot Zijn woorden uit de evangeliën, heeft men nog steeds enkele problemen. Het zijn kwesties die bijzonder dicht aan de harten van ons als Messiaanse Joden liggen.


3Joodse waardering van de 'bruidsbenadering'

God spreekt over Zijn relatie met mensen in termen van bruid en bruidegom, man en vrouw, gepassioneerde liefde of ongeoorloofde seks door heel de Bijbel heen. (zie Hosea, Hooglied, Jeremia 2-3, Jesaja 51 en vele andere Schriftplaatsen). Dit is een patroon waarvan we geacht worden te leren. 


God had ons en onze voortplantingssysteem kunnen ontwerpen zoals Hij dat wilde, maar Hij schiep mannelijk en vrouwelijk.

Hij openbaart in Zijn gecreëerde ontwerp, zeer intense en diepgaande waarheden over ons en onze relatie met Hem.

Satan daarentegen werkt hard om de metafoor te vernietigen zodat de betekenis verloren gaat. Deze kwestie raakt de kern van Gods hart èn Zijn plan voor de mensheid. Hij heeft ons geschapen om lief te hebben en voor de liefde - de Bijbel begint met een bruiloft en eindigt met een bruiloft, en heeft een bruiloft in het midden (Hooglied) - omdat dit het beeld is dat God ons geeft over de hele betekenis van ons bestaan. Yeshua als de Bruidegom en Zijn volk als Zijn bruid. 

Zoals Paulus schrijft, is het huwelijk een mysterie dat spreekt over deze liefde en uitziet naar onze volledige vereniging met Hem in de eeuwigheid. Het aardse huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke is een enorme wegwijzer naar deze eeuwige en wereldschokkende waarheid. Dit door God gevestigde begrip van Genesis als ons patroon voor het huwelijk is iets dat Yeshua bevestigde in Mattheüs 19. Hij bevestigde daarmee ook de Joodse Geschriften als het eeuwige Woord van God.

Wat betekent dit voor mensen die anders geaard zijn? 

Als dit allemaal waar is, dan is dat verwoestend nieuws voor mensen die in Jezus geloven maar zich aangetrokken voelen tot mensen van hun eigen geslacht. Het laat homo's met een zeer moeilijke keuze achter. Het kan levenslang celibaat betekenen.

De meerderheid van de homo's heeft niet gekozen om de dingen te voelen die ze voelen. Ze willen die gevoelens misschien niet eens maar we kunnen allemaal kiezen hoe we reageren op onze verlangens. Of we nu vrijgezel, getrouwd of homo zijn, we moeten allemaal weerstand bieden aan verleidingen in onze gedachten en acties.

Ook als we op dit moment praktiserend zijn we nog steeds een keuze om te kiezen voor de wil van God, zelfs als die keuze bijna niet te doen is. Hij wil je er door heen leiden en helpen. Zelfs meer dan dat. Er is hoop. Let op wat Paulus zegt in 1 Korinthiërs

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Sommige van de Korinthische gelovigen praktiseerden sex met mensen van hetzelfde geslacht, maar Paulus praat hierover in de verleden tijd. In de Messias zijn ze schoongewassen en apart gezet. Hun zonden zijn vergeven in de naam van de Heere Jezus. Er is hoop in Zijn naam voor een geheel nieuwe start en een geheel nieuw leven met Hem.

Ons hart voor homo's in Israël

Tel Aviv in Israël is de homohoofdstad van het Midden-Oosten. Het feit dat mensen uit buurlanden veiligheid en vrijheid om hun levensstijl te beoefenen hebben veruit de voorkeur boven het geweld en de moord die ze elders kunnen ervaren. Maar toch, meer dan wereldse 'vrijheid' in dit leven, verlangen we ernaar dat zij - en iedereen - echte vrijheid zal hebben in het komende leven. In plaats van iemand af te wijzen, willen we iedereen uitnodigen om zonder uitzondering nieuw leven in de Messias te leren kennen. 


We zullen als Messiaanse Joden niet capituleren voor de tijdgeest en zeggen dat God geen probleem heeft met homoseksualiteit. Dat is een leugen van satan en we willen niet dat iemand misleid wordt. Als wij ons niet van onze zonde afkeren, kost dat ons alles en dat is het laatste wat we willen. We weigeren een vals evangelie te verkopen die het niet zal redden, omdat het uiteindelijk geen liefde is.

Maar hier is ware liefde:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Ontvang Gods vergeving en neem je kruis op om Jezus te volgen, zoals ook wij gedaan hebben. De kosten voor homo's om Jezus te volgen zijn hoog, het valt niet te ontkennen. Maar Hij is het waard alles op te geven wat we hebben.

“He is no fool to give up what he cannot keep to gain what he cannot lose.” – Jim Elliot.

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

©  One For Israel

4 opmerkingen:

  1. Thank you for this important message and truth. Although some of the translation from your language to English makes it a little difficult to follow, I do understand what you are saying and agree wholeheartedly. Thank you for standing strong on God's Word.

    BeantwoordenVerwijderen