24 jul. 2019

4 CITATEN OVER TROOST (door de Heilige Geest)

Ik kan het allemaal niet onthouden. Daarom schrijf ik stukjes op in mijn dagboek. De laatste maanden ben ik aan het lezen over de Heilige Geest. Hoe meer ik leer over wie Hij is en wat Hij allemaal doet, hoe kleiner ik me voel (ongeveer zoals het meisje op de foto: verwonderd).

OVER DE HEILIGE GEEST

In het boek van John Owen lees ik dat het misschien wel het belangrijkste werk van de Heilige Geest is dat Hij rust en vrede brengt in het hart van de gelovige. Dat Hij troost.


4 CITATEN OVER TROOST (door de Geest)

1. De Heilige Geest brengt de gekwelde gelovige rust en vrede door de gelovige een geestelijk goed in gedachte te brengen. Dit geestelijke goed kan de noden waarmee de gelovige worstelde volledig overwinnen. Waar troost ter sprake komt, is dat altijd in verband met moeite en lijden.
Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. (2 Korinthe 1:5-6)

👉 Toen ik dit las herinnerde ik me de keren dat de Heere dit inderdaad deed. Ik schreef er HIER over en HIER. Geestelijk goed is een beetje een vaag woord voor mij. Wat denk jij dat geestelijk goed is? Ik denk dingen uit de Bijbel: teksten. Of het Woord dat je hoort, op wat voor manier dan ook.

2. De troost van de Heilige Geest is eeuwig. Het is geen troost die komt en gaat. Het is een troost die blijft, want het is een troost die voortkomt uit eeuwige dingen, zoals eeuwige liefde, eeuwige verzoening en een eeuwige erfenis.

En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. (2 Thess. 2:16-17)

👉 Toen ik dit las was ik heel verbaasd. Eigenlijk dacht ik dat de troost van de Heilige Geest in mijn hart een troost is die komt en gaat. Ik begreep het niet. Later las ik er iets er iets heel moois over waardoor dit stukje voor mij ging schitteren en God nog groter voor me werd. Ik zal er later over schrijven.

3. De troost van de Heilige Geest is sterk. Het is een troost die de gelovige bekrachtigt (kracht geeft) en in staat stelt met vreugde alles te ondergaan waar zij toe geroepen wordt. Deze troost is sterk, want Degene die deze troost brengt, is sterk.

Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. (Hebreeën 6:18)

👉 Hierbij las ik dat als ik deze sterker is dan de tegenspoed die wij ervaren. De troost is onoverwinnelijk.

4. De troost is kostbaar. Daarom maakt Paulus deze troost tot de grote beweegreden (reden waarom je iets doet) om gehoorzaam te zijn, waar hij de gelovigen van Filippi toe opriep.

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. (Filippenzen 2:1-2)

👉 Deze link had ik niet gelegd, naar Filippenzen 2. Heel mooi.

Communion with God
Ik blijf erin lezen en begin weer bij het begin. Het is niet meer in het Nederlands te koop. Wel in het Engels: Communion with God
 • HIER schreef ik er ook over.

Hij heeft lief
Deze 4 dingen over troost zijn een heel klein stukje van het werk van de Heilige Geest (in mij als gelovige). Hij doet het omdat Hij me liefheeft. Dat krijg ik echt niet klein.

Ik leer:

 • Zijn liefde te waarderen
 • op Hem te zien in alle moeilijkheden en onzekerheid
 • te wachten op Zijn eeuwige, sterke en kostbare troost

9 opmerkingen:

 1. There is nothing quite like comfort and encouragement from the Holy Spirit! Good truth!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooie blog. 2 Korinthe 1:4 vind ik ook altijd mooi. "Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden". We kunnen ook anderen weer troosten, wanneer wij ons laten troosten door de Heilige Geest.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooi, dank je wel.
  De tekst uit Fillipenzen zie je zo ineens anders inderdaad.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dank dat je ons dit voor het voetlicht zet! Mooi!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat mooi. Wat hebben we die troost vaak nodig en dat Hij er dan altijd is...

  BeantwoordenVerwijderen