18 mei 2019

SPREEK JEZELF TOE

Uit mijn dagboek:

Zoals de Psalmist doet. Zo.
Het is heel goed om óók zo te doen.
Spreek jezelf toe. 

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. (Psalm 42:6)

David doet dat in Psalm 42 in een vragende vorm. Op deze manier brengt hij zijn innerlijke worsteling op een intense manier tot uiting.


Biddend worstelen met God en op die manier tot hernieuwde hoop komen. Vertrouwend uitziet naar de Heere en geloven dat je Hem weer zult loven!

Romeinen 8 is steeds in mijn hoofd (en hart)

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? ...Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Hij gaat mee door alles heen. Geen haar valt van mijn hoofd zonder Zijn wil. Zijn wil geschiede! Als alles wegvalt dat vastigheid gaf, houd ik Hem over. Ik keer me af  van mijn onzekerheid en zie op naar de Voleinder van het geloof: Jezus Christus. Hij is Heere, mijn God … die me leidt, op de weg die ik gaan moet.


Zie op Jezus de Christus!
Zie op het kruis van Jezus de Christus, zie op Zijn overwinning! Als Jezus met ons is, wie zal tegen ons zijn, wat zal ons van Zijn liefde scheiden?! Hij heeft de schande niet geacht, en heerst en leeft tot in eeuwigheid. Wij zullen met Hem heersen, met Hem zullen wij leven. H. F. Kohlbrugge

Preek het Evangelie tegen jezelf.
Doe jij dat weleens?

2 opmerkingen:

  1. Ik preek regelmatig tegen mezelf. Soms om aan Gods beloften vast te houden en soms om mezelf te berispen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik spreek mezelf regelmatig toe. Vandaag ook: dat ik niet zo moeilijk moet doen...haha.

    BeantwoordenVerwijderen