16 mei 2019

IS HIJ WEL JOUW LIEFSTE

Sharon Izzard schreef een tijdje geleden dat er zoveel in weinig woorden opgesloten kan liggen! Bijvoorbeeld in: Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem (Hooglied 2:16). Ze vroeg in haar stukje (en ik kopieer het met haar toestemming): 

Maar ìs Hij wel jouw liefste? En bèn je wel van Hem? Als je dat niet kunt zeggen, hoop ik dat God je geen rust geeft voordat je net als Salomo in dit vers kunt zeggen dat Hij van jou is zoals jij van Hem bent! Als je gezegend bent met kostbaar geloof en je kunt dit vers beamen; weerspiegelt je leven dat dan ook? Leef je vanuit je de positie van een geliefd kind van God? Handel je als iemand die de Koning der Koningen en Heer der Heeren als je Redder en Vriend hebt?


Ik dacht aan Sharons stukje toen ik vanmorgen een preek hoorde van Dr. R.C. Sproul  over "Lord, Lord":
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! (Mattheus 7:22,23)

NIET MEER DOOD
Het gaat erom dat ik geestelijke opnieuw geboren ben, door de Heilige Geest. Niet meer geestelijk dood maar levend in Hem. Het gaat erom dat ik een ‘vast vertrouwen’ heb in God: dat Zijn Woord waar is en dat de Heere Jezus echt is Wie Hij zegt te zijn. Het gaat erom dat ik me laat vallen in de armen van de Heere Jezus, die de straf van zondaren op zich genomen heeft en Hem elke dag nodig heb en Hem oprecht liefheb.

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is.

💓 Hoe weet jij dat je een kind van de God van de Allerhoogste bent? 
💓 Handel je als iemand die de Koning der Koningen als je Redder en Vriend hebt
💓 Jezus: Heb je mij lief?

Want uw stem is zoet
en uw gedaante is bekoorlijk.
Vang voor ons de vossen,de kleine vossen
die de wijngaarden te gronde richten,
nu onze wijngaarden bloeien.
Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem,
Die de kudde weidt tussen de lelies,
tot de wind van de dag opsteekt
en de schaduwen vluchten.

  • Lees HIER mijn ander blogs over Hooglied

1 opmerking: