14 mei 2019

BEN JE ECHT HEILIG?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Leviticus 19 - 20
קְדֹשִׁים
Kedoshim (holy ones)


Wat betekent het om echt heilig te zijn? Is het alleen religieus begrip, of kunnen we als mensen echt een verlangen hebben om een ​​heilig leven te leiden? De grootste vraag is: "Hoe kom je achter de waarheid over deze cruciale kwestie?" 

Leviticus 19
God bracht voor de natie Israël de kwestie van heiligheid Zelf naar voren in het boek Leviticus: 

Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. (Lev 19:1-2).

Het was God ernst dat Israël als een uitverkoren volk leefde volgens de roeping en missie die Hij aan Abraham gaf, dat in Abraham zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hij verlangde er vurig naar dat Zijn mensen hun geloof omzetten in daden. 

Wat verwachtte God?
In Leviticus 19 tot en met 20 vertelde God tot in de kleinste details wat Hij verwachtte van een heilige natie. Lees het HIER. Naast de voor de hand liggende redenen om Israël gezond te houden in geest, ziel en lichaam, leerde God Israël dat zij hun denkwijze van de afgelopen vierhonderd jaar moesten veranderen. Ze waren geen slaaf meer van het heidense Egypte. Ze moesten een heilige natie worden, die verbonden was met Gods heilige naam en zo moesten ze hun rol vervullen om 'een ​​licht voor de naties' te zijn.

Lang en gelukkig?
Maar waarom lezen we dan niet in de volgende hoofdstukken: Israël leefde nog lang en gelukkig?  Als ik de Bijbel lees zie ik dat zelfs de natie Israël (Gods uitverkoren volk) worstelde om een ​​heilig leven te leiden. Ze kiezen voor voor de afgoden en uiteindelijk worden ze geoordeeld en verbannen uit hun eigen beloofde land. Waarom? Waarom worstelt Israël om heilig te blijven?

Jeremia 17: 9 legt uit waarom:

Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk (ziek) is het, wie zal het kennen?

Wanhopig ziek
Het hart van het probleem is het probleem van het hart! Israël was inderdaad vrij naar van slavernij in Egypte, maar om als een teken voor de mensheid, laat het verhaal van ons Joodse volk zien dat de echt de kern van ons probleem de slavernij van het hart is, om te blijven zondigen. Dat moet aangepakt worden! Ons hart is 'wanhopig ziek'. Hoe kan iemand dan een heilig leven leiden?

Nieuw verbond 
Jeremia 31 geeft daar een oplossing voor. God zegt dat er een nieuw verbond komen en daaraan verbond een nieuw hart.
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

Messias Yeshua
Dit verbond kwam tot volle ontplooiing door het leven, de dood en de opstanding van Messias Yeshua! Hij is in staat om je een nieuw hart te geven dat verlangt heilig te zijn voor God.

Levensveranderend
Voor veel Joden is de profetie in Jeremia 31: 31-35 een levensveranderende ervaring. Te beseffen dat er een nieuw verbond nodig is om heilig te kunnen leven voor God. Samen met heidenen die geloof hebben gevonden in de beloofde Messias, getuigen wij dat onze verlossing van de (macht van de) zonde ontstaat als de Messias ons hart verandert en vervult met Zijn Heilige Geest. Echt heilig zijn
Heilig zijn gaat er niet over dat we proberen God te behagen om Hem een ​​beter gevoel te geven. Het is totaal iets anders. God vult met zijn Heilige Geest ons hele wezen en spoort ons aan tot een leven in heiligheid, iets dat onze eigen kracht of bekwaamheid ver te boven gaat. Dat is waar het in Gods ogen over gaat als we het over echte heiligheid hebben. Leven vanuit het Lam van God, dat onze zonden wegdroeg.

Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere (Jer. 31:33) Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. (Zach. 8:8) Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Joh. 6:45,65; 1 Joh. 2:27) En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen. (Hebreeën 8:8)

Lees ook: Wat is zonde vanuit Hebreeuws perspectief 
 ---------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

3 opmerkingen:

  1. So thankful for Jesus and what He did for us by dying on the cross and rising again. Also, so thankful for the Holy Spirit Who helps us to be holy and live holy. Praise His name!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Herkenbaar onderwerp, gelukkig doet Hij het in ons door Zijn Geest.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Ik ben heilig om dat Hij heilig is, ik ben schoon gemaakt bij Jezus bloed 🙂

    BeantwoordenVerwijderen