15 apr. 2019

Jezus aan het kruis

Ik ben 51 jaar. Ik heb het paasevangelie al vaak gehoord. En iedere keer als Gods Geest het in handen neemt, is het fonkelnieuw en krachtig. Gisteren viel me iets op dat ik nooit zo gezien had. Dit: Jezus was niet aan het eind van Zijn krachten toen Hij zijn laatste adem uitblies.

En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. (Markus 15:34-38)


Iemand zei: 'Ik denk dat Jezus de geest al gaf terwijl Hij nog niet helemaal 'moegestreden' was. Anders had Hij waarschijnlijk geen 'grote stem' meer gehad. Indrukwekkend dat de heidense centurio door het hele gebeuren tot een belijdenis komt.'

KRACHTIG PROCLAMEREN

In Zijn laatste momenten had Hij voldoende kracht om luid te proclameren dat Hij alles volbracht had. Heel bewust sloot Hij Zijn aardse loopbaan af. Hij droeg Zijn leven over aan Zijn hemelse Vader. Zoals Hij eerder al zei:

Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. Johannes 10:17-18

VERBAASD

Toen Jezus daadwerkelijk stierf verbaasde het de mensen want er waren nog geen tekenen dat Zijn lichamelijke lijden zo ver gevorderd was.

 • En de hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo roepend de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon! Markus 15:39
 • En Pilatus verwonderde zich erover dat Hij al gestorven was; en nadat hij de hoofdman over honderd bij zich geroepen had, vroeg hij hem of Hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over honderd vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. Markus 15:44,45
VERWONDERD

Wat voel ik me klein en verwonderd nu ik besef dat Hij als de Levensvorst actief de dood in ging, om mij te redden uit de macht van de duisternis. Hij in mijn plaats. Het troost me dat ik helemaal en voor altijd eigendom van Jezus Christus ben. Want Hij heeft met Zijn bloed voor al mijn zonden betaald. Hij verloste me van de duivel. 


JEZUS, UW VERZOENEND STERVEN

Hieronder het lied dat mijn vader zo mooi vond:

Jezus, Uw verzoenend sterven 
blijft het rustpunt van ons hart. 
Als wij alles, alles derven,
blijft Uw liefd' ons bij in smart. 
Och, wanneer mijn oog eens breekt, 
't angstig doodszweet van mij leekt, 
dat Uw bloed mijn hoop dan wekke
en mijn schuld voor God bedekke.

Vader, vol van mededogen, 
zie ons arme zondaars aan, 
sla op ons uw vriend'lijk' ogen: 
Jezus heeft voor ons voldaan. 
Ja, Hij heeft voor ons voldaan, 
God neemt ons als zondaars aan. 
't Zelfde recht, dat Hem deed sterven, 
doet ons 't eeuwig leven erven.


----
Bron: Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT

7 opmerkingen:

 1. Praise Jesus, our merciful Savior.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. John 10:17-18
  17 Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.

  18 No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.

  Yes, He laid His life down...no one took it from Him. And on Easter morning He took it up again. I had not thought too much about that in detail. He is Life! The author of Life! He is the Resurrection and Life! So much to think about!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In my comment above they translated a word wrong. "fired" should be TOOK in both instances! Sorry it did that!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mooi,het raakt me zo dat Jezus bewust koos voor de dood om mij vrij te kopen, het overkwam Hem niet, Hij was geen "slachtoffer"

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat een groot wonder, dat Jezus heel bewust koos om voor ons te sterven. Deze teksten bewijzen toch ook dat Hij mens was, maar ook God?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Happy Easter dear friend. May it bring blessings to you and your family.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Bedankt voor het delen, heb ik ook nooit zo gehoord/gelezen

  BeantwoordenVerwijderen