9 apr. 2019

21 manieren waarop Jezus de profeet als Mozes is

Door: ONE FOR ISRAEL


Er staat een krachtige stukje tekst in Deuteronomium 18 waar Mozes tegen ons zegt:

Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren. (vers 15).

En iets verder in vers 18: 

Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.

Achteraf is het niet zo moeilijk om te raden wie die profeet zou kunnen zijn maar Johannes de Doper wist het niet zeker, daarom stuurde hij wat mensen naar zijn neef Jezus om een dubbelcheck uit te voeren. "Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?" vroegen ze. Filippus bezat meer zekerheid en zei tegen Nathaniel: "Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth." 

Laten we eens goed naar de kwalificaties van Yeshua kijken. Is Hij echt de Profeet zoals Mozes? 
 1. Ten eerste komt Hij zeer beslist uit het midden van Zijn Joodse broeders. Dat is een goed begin. De profeet moet Joods zijn en Jezus was afkomstig van de stam Juda.
 2. Beiden waren herders. Jezus zei: "Ik ben de goede Herder" en Mozes hoedde ook schapen - figuurlijk en letterlijk. 
 3. Beiden werden gestuurd om redding te brengen na 400 jaar van schijnbare inactiviteit van God - de Joden leefden 400 jaar als slaaf in Egypte, en in de 400 jaar voordat Jezus kwam heeft de Heere God Zich opmerkelijk stil gehouden. 
 4. Beide vastten gedurende 40 dagen en nachten. Mozes terwijl hij op de berg Sinaï was, en Jezus in de woestijn van Judea, toen hij verzocht werd door Satan.
 5. Beiden brachten hun kindertijd in Egypte door (Jezus werd daar een tijdje verborgen gehouden om aan Herodes te ontvluchten). 
 6. Beiden werden geboren in een tijd dat kwaadaardige koningen de dood verklaarden aan alle Joodse babyjongens in een bepaald gebied. Farao had opgedragen om alle jongetjes te verdrinken in de Nijl, na hun geboorte, en Herodes had een bevel uitgevaardigd om alle babyjongens jonger dan twee jaar te vermoorden. Zowel Mozes als Jezus werden op wonderbaarlijke wijze gered van die dreiging. 
 7. Beiden werden door God geroepen om te leiden en te redden. 
 8. Beiden deden wonderen om te getuigen van hun door God gegeven autoriteit. 
 9. Beiden hebben een verbond van bloed ingesteld dat de redding voor velen betekende - Mozes met het bloed van paaslam op de deurposten, Jezus stelde als het Lam van God het nieuwe verbond door Zijn bloed in, vanwege Zijn verzoenend offer.
 10. Beiden kregen Gods publieke stempel van goedkeuring met een hoorbare stem uit de hemel, gehoord door de menigte - Mozes op Sinaï en Jezus na Zijn doop. 
 11. Beide gaven grote rijkdommen op om een ​​bescheiden leven van dienstbaarheid en armoede te leiden - Mozes uit het paleis van de Koning van Egypte, Jezus vanuit de hoogte van de hemel. Beiden werden "opgemerkt" door hun grote nederigheid en óf bescheidenheid (Numeri 12:3, Hebreeën 11:26-27, Filippenzen 2. 
 12. Beiden werden aanvankelijk door de Joden verworpen toen de voorspelde redding niet leek te komen. Toen Mozes Farao voor het eerst uitdaagde, werd de situatie erger voor de Israëlieten, wat leidde tot wanhoop en woede. Jezus kruisiging zag eruit als een hopeloze nederlaag. Het leek erop dat de beloftes van redding niet zouden uitkomen. Maar God hield Zijn Woord in beide gevallen.
 13. Beiden werden bekritiseerd door hun eigen familie - Maria en Jezus' broers in Marcus 3:20-21, en Moses’ zus en broer in Numeri 12:1. 
 14. Beiden waren bereid om hun eigen leven op te offeren omwille van hen die zij leidden, en om de zonden van hun volk te betalen - Mozes in Exodus 32, en Jezus eigen bereidheid om voor ons te sterven wordt duidelijk in de Hof van Gethsemané. 
 15. Beide gaven de mensen op miraculeuze wijze brood om te eten - het manna werd iedere morgen uit de hemel gegeven aan de Israëlieten en Jezus werd beroemd om Zijn herhaaldelijke vermenigvuldiging van de brood voor duizenden mensen. 
 16. Beiden werden aanvaard door heidenen - de schoonvader van Mozes, een Midianiet, geloofde onmiddellijk (Exodus 18:10-11). De Egyptenaren geloofden dat de God van Israël echt was. Hetzelfde gebeurde bij de niet-Joden in Jezus' tijd. Velen van hen accepteerden Jezus' boodschap van redding. 
 17. Onder Mozes werden allen die hem geloofden en zijn instructies opvolgden door het offerbloed aan de deurposten te smeren, gered van de dood. Dit betekent dat allen die Egypte hadden verlaten een stap in geloof hadden gezet en gered waren van de dood. Ze waren niet langer alleen maar een etnische bevolkingsgroep, ze waren ook een geloofsgemeenschap geworden. Op dezelfde manier zijn onder Jezus allen die Zijn bloed aannamen als offer voor hun zonden de geloofsgemeenschap binnengegaan van degenen die Hem volgden. 
 18. Zeven weken (50 dagen) na de Exodus wachtten de Israëlieten op God om de Torah te ontvangen -  hoe zouden ze moeten leven nu ze gered waren? God gaf Mozes Zijn verbond en instructies over 'hoe te leven als een geloofsgemeenschap'. Zeven weken (50 dagen) na de opstanding wachtten de discipelen, terwijl Jezus hen instrueerde, om de Heilige Geest te ontvangen en zo werd de kerk werd geboren - een nieuwe geloofsgemeenschap en een nieuwe manier om te leven als gelovigen. 
 19. De huid van hun gezicht glansde vanwege de glorie van de hemel, zoals werd opgemerkt door mensen die naar hen keken - Mozes moest een sluier over zijn gezicht dragen omdat het zo'n licht afstraalde, en Jezus' discipelen zagen Zijn glorie op de berg van de gedaanteverwisseling. Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.
 20. Mozes koos 12 spionnen om Kanaän te verkennen, en Jezus koos 12 discipelen. Mozes stelde 70 heersers aan over Israël en Jezus zond 70 discipelen om het evangelie te verkondigen.
 21. Mozes leidde het volk uit de slavernij naar ... de wildernis. 40 jaar van dwalen, ontberingen en veel  moeilijke lessen werden geleerd - allemaal met Gods hulp en aanwezigheid. Het beloofde land zou pas later in bezit genomen worden. Jezus heeft ons verlost om met Hem leven te leven, we zijn nog steeds op deze gevallen aarde. Een beperkte tijd  is het; niet zonder pijn en strijd. We leren veel moeilijke lessen - maar Hij is bij ons met Zijn hulp en aanwezigheid. Het leven waarvoor we zijn geschapen zonder ziekte, pijn of dood moet nog komen. 
Er zijn nog veel meer overeenkomsten te ontdekken als je in het Woord gaat graven! Maar er zijn ook enkele cruciale verschillen: Mozes was niet volmaakt en mocht het beloofde land niet binnen gaan door zijn ongehoorzaamheid. Maar Jezus is volmaakt en  Hij is ons voorgegaan om ons een plaats voor te bereiden, en zit aan de rechterhand van de Vader.


God heeft slechts één bevolkingsgroep door Mozes gered. Maar in Yeshua is de redding beschikbaar voor elke natie, stam en taal. Interessant genoeg zei een 14e-eeuwse  rabbijn Rabbi Levi Ben Gershon (RALBAG) dit in zijn commentaar op het vers in Deuteronomium 18:
'Een profeet uit het midden van u.' In feite is de Messias is zulk een Profeet, zoals in de Midrasj staat: 'Zie, mijn knecht zal gedijen' (Jesaja 52:13) ... Mozes bracht door de wonderen die hij bewerkte één enkel volk naar de aanbidding van God, maar de Messias zal alle mensen tot de aanbidding van God brengen. [1]
Cruciaal is dat Yeshua, de Zoon van God, het Woord van God, Zijn tabernakel onder ons opsloeg, vol van genade en waarheid. God werd vlees en woonde onder ons: Yeshua de Messias.

[1] What the Rabbis Know About The Messiah by Rachmiel Frydland, (Cincinatti, OH: Messianic Publishing Company, Messianic Literature Outreach, 1991) page 22, as cited by Jews for Jesus article mentioned above.

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

8 opmerkingen:

 1. Oh my Aritha your post really opened my eyes to the correlation between Moses and Jesus. I have studied the scriptures for years and never considered all the similarities that you brought out. I will be sharing this with other believers. Thank you for such a great lesson friend. Hugs!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik ben me er nog nooit zo bewust van geweest dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen Jezus en Mozus. Wat vind ik het mooi dat je het zo op een rihtje hebt gezet! Leerzaam! Dank je wel!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dat zijn wel opvallend veel overeenkomsten, mooi dat je dat hebt opgezocht.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. What a wonderful post, pointing out the similarities between Moses and Jesus. But as you say, Moses was human and under the curse of sin, while Jesus is the Son of God, God Himself, and without sin. It is fascinating to study the types and shadows of Jesus throughout the Old Testament.
  God bless,
  Laurie

  BeantwoordenVerwijderen
 5. I can't wait for when God reveals who Yeshua is to all the Jewish people, and all will meet their Messiah, Yeshua!! Like the Rabbi you quoted, so will many see the prophecies so clearly and understand at last who the promised prophet is!! God bless you, thank you for sharing!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. This is a truly lovely post Aritha, and reveals the power of the Holy Spirit to lead us into all truth.
  God bless you for sharing

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Bijzonder mooi, deze vergelijking met Christus en Mozes. En er zouden er nog meer zijn? Ik vind het al heel wat!

  BeantwoordenVerwijderen