9 mrt. 2019

WAT IS ZONDE VANUIT HEBREEUWS PERSPECTIEF

Door: EITAN BAR (ONE FOR ISRAEL)

Tijdens een goed gesprek met een andere gelovige zei hij: "Ik geloof dat we zover kunnen komen dat we niet langer zondigen."

In de moderne tijd zijn sommige gelovigen gewend geraakt om te denken aan zonde als slechte gewoontes of acties tegen Gods wet. Maar voor mij is het concept van zonde veel diepgaander dan simpelweg iets verkeerds doen. Zonde is iets dat ons ernstig beïnvloedt en dat meer impact op ons heeft dan we denken.


ZONDE VERSUS ZONDE

Bij het zorgvuldig lezen van de bijbel lezen, valt het me op dat er verschillende manieren te zijn waarop de schrijvers de term zonde gebruikten. Zonde kan bijvoorbeeld verwijzen naar acties, maar ook naar een toestand, een staat of een kracht.

Hieronder enkele voorbeelden van verzen die verwijzen naar zonde niet als acties, maar naar een kracht, staat of een toestand:


 • Psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
 • Johannes 1:29 Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
 • Romeinen 3:9 Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn.
 • Romeinen 5:19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo...
 • Romeinen 6:6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.
 • Romeinen 7:8  Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht.
 • Romeinen 7:14 Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
 • Romeinen 5:12  Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben

ZONDIGEN (CHET \ CHATA) IN HET HEBREEUWS = MISSEN

In onze Hebreeuwse taal betekent het woord חֶטְא ("zonde") letterlijk "missen". Daardoor begrijpt de Hebreeuwse spreker dat "zondigen" betekent dat we de wil van God "missen".

In tegenstelling tot het Mozaïsche verbond, was het onder het Nieuwe Verbond niet langer genoeg om alleen maar weg te blijven van de zonde (bijvoorbeeld: je naaste niet te kwetsen)! Het omhelsde veel meer dan dat. Zag jij je buurman in nood en je hielp hem niet? Dan had je gezondigd want je had de wil van God gemist.

Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde. (Jakobus 4:17)TERUG NAAR ULTIEME WIL VAN GOD

Voor Israël was het Mozaïsche verbond een beetje als het ontvangen van een soort eerste hulp. De Mozaïsche wet beperkte de misstanden van onze slechte harten, die zo zwaar beïnvloed werden door de heidense beschaving om ons heen. Hoe dan ook, het Nieuwe Verbond legde de lat hoger en bracht de basis/standaard terug naar de dagen van de schepping - naar de ultieme wil van God.

De wil van God missen gaat zo veel dieper dan iemand niet doodslaan. We missen Gods wil op veel meer manieren dan we ons realiseren. We missen Gods wil in onze levensstijl, in onze culturele praktijken, in onze manier van denken, in wat we zeggen, in wat we eten, in wat we kopen. Er zijn eindeloos veel voorbeelden van werkelijkheden, situaties en dingen die we doen, die "de wil van God missen", eenvoudig omdat we in een wereld leven die in een zondige staat verkeert en bijdraagt ​​aan onze ellendige toestand zonder dat we het beseffen.

WAT WE DOEN IS WIE WE ZIJN

Het is onmogelijk om te ontsnappen aan de oneindige valstrik van de zonde. Wat we doen is wie we zijn. De bron van wat uitwendig naar buiten komt, vindt zijn oorsprong in wie we van binnen zijn. Het heeft te maken met het missen van de wil van God.

In zijn boek 'In alle redelijkheid' geeft Dr. Keller deze definitie van zonde:

Zonde is de wanhopige weigering om je diepste identiteit te vinden in de relatie en dienst aan God. Zonde probeert een identiteit te vinden buiten Hem om. ... Volgens de Bijbel is de belangrijkste manier om zonde te definiëren niet alleen het doen van slechte dingen, maar het verheffen van goede dingen tot onze belangrijkste dingen.

Of zoals de 19e-eeuwse Deense theoloog Sören Kierkegaard het mooi en eenvoudig formuleert:

Zonde bouwt je identiteit op iets anders dan God. Source

HET MOERAS VAN DE ZONDE

Onze zondige identiteit is als een moeras. Hoe meer we ons eraan te ontworstelen, hoe dieper we erin wegzakken. We hebben God Zelf nodig. Hij is het die ons uit het moeras haalt en niet wij die eruit proberen te klimmen door Hem vast te grijpen door een proces van minder te zondigen.

Of je bent het ermee eens dat Hij je eruit haalt, of je verwerpt Zijn aanbod om jou op Zijn manier te redden. 

De wereld is verdeeld in twee soorten mensen: degenen die gerechtvaardigd zijn en degenen die dat niet zijn. Er is geen tussenin. Met andere woorden: het zijn niet je zonden die de redding van je weghouden maar het is jouw weloverwogen afwijzing (= ongeloof) van de hulp van de Heiland. Dat houdt je in in het moeras van zonde. Hoe pak je de levenslijn aan? Door eenvoudig af te zien van alles van jezelf en "JA" te zeggen op de redding die God biedt in Messias Yeshua.


RED MIJ

Als het Bijbelse begrip "zonde" niet helder voor je is, faal je in het begrijpen van de fundamentele leer van de verlossing.

Het goede nieuws is dat ik zekerheid heb in Yeshua de Messias. Door Hem en door Zijn redding kan ik 's nachts rustig slapen wetend, dat mijn nieuwe identiteit vast ligt in wat Yeshua deed voor mij aan het kruis!

"HET IS VOLBRACHT." (Johannes 19:30)

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

12 opmerkingen:

 1. Duidelijk verwoord zeg. Inderdaad; het is niet altijd het 'iets doen', maar vaak ook het 'niet doen', 'voorbij gaan aan', of 'niet omzien naar', wat ook niet volgens Gods wil is...
  Iets om dieper over na te denken...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Powerful post and good eye opener for seeing what is the definition of sin from God's will. Thank you Aritha, and ONe for Israel!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beautifully written Aritha... sin is a deep topic, so much to understand about it, but yet, how thankful I am that Jesus has given us tools for victory over sin, and to be an overcomer through His Word, the Spirit, prayer and fasting. And the fact that Jesus elevated sin to our heart, our thought life, is quite profound. He looks on our hearts, and the heart can't be fixed with our own efforts, it takes His spirit and His blood to wash us and cleanse us from the filthiness of our flesh so we can put on His gift of righteousness. Thank you for sharing this beautifully written post about sin. May the Lord bless you!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mooi dat je die voorbeelden uit de Bijbel op een rijtje hebt gezet. Zo is het heel duidelijk. Wat ik ook altijd zo mooi vind dat is het gebed dat Vader ons zelf leerde. Daarin laat Hij ons bidden: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Door dit woordje ons en onze en door dit met elkaar te bidden erkennen we onze collectieve schuld en bidden we met elkaar om vergeving van onze collectieve schuld en versterken we tegelijk de vergevingsgezindheid aan elkaar met zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Vader heeft ons in dit gebed zoveel meegegeven en als je het met hart en ziel bid dan voel je je soms even die discipelen die dit gebed samen met Jezus mochten bidden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Aritha I was certainly meant to read this today. I was studying early this morning Romans 7 where Paul explains so courageously how he still fought to not be under sin's control. You have shared wonderful insight here friend...our true sin is not seeking the Lord Jesus and making Him ruler of our hearts. Hope you are having a wonderful day. Hugs!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Je blog doet me denken aan wat ik jaren geleden leerde bij de cursus 'Contextueel Pastoraat'. Dat je zonde kunt uitleggen als 'je doel missen'. God maakte de mens voor relatie, met Hem en mensen met elkaar. Maar door de zondeval is die relatie niet zoals het was.

  Tegenwoordig zijn er steeds meer christenen inderdaad die denken dat je op een punt kan komen waarop je niet meer zondigt. Ik vraag me dat af. Ikzelf ben niet perfect in ieder geval. ik herinner me trouwens een cip artikel over een lied 'Ik ben geen zondaar meer'. https://cip.nl/64108-doorbrekers-komt-met-single-ik-ben-geen-zondaar

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Heel veel sterkte gewenst en Gods nabijheid en hulp toegebeden nu je vader is overleden.Een heel gemis voor jullie en verdriet, maar hij mag nu bij de Heere zijn. Een grote troost voor jullie.God zij jullie nabij ook tijdens de begrafenisdag en voor de toekomst. Een harteljke groet, Corrie

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Mooi verhelderend stukje. Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Een vriend van mij zegt dat Yesha alleen is gekomen voor de verloren schapen vanisrael, de rest van de mensheid moet wchten op een komende fysieke slavernij en de hel. Ik ben een Messiaanse (niet-geboren) -Jood, wel weder geboren in Yeshua en ik zie tal van teksten in de Bijbel om dit te weerspreken. Echter ook hij heeft tal van teksten om zijn standpunt te bewijzen. De termen " heidenen, volken, Taen en Tongen en "zij die niet van deze stal zijn.." zouden allemaal verwijzen naar de afgedwaalde stammen van Israel. ook gebruikt hij de tekst: " Gij zijt niet van uzelf geroepen.." om mij te laten weten dat ik met al mijn mooie christen zijn en ook nog zijnde van een andere ras, mooi nergens kom.
  Ik twijfel er geen moment te gaan naar een andere God, maar het grieft mij wel dat wij, de andere rassen niet goed bevonden zijn, ondanks Yeshua...Ik accepteer hem niet meer als een vriend en ondanks ik niet geloof wat hij zegt, blijft het mij toch wel een beetje achtervolgen...Ik hou van de Schriften te onderzoeken...en Ik hou van deze enige God net als Ruth..
  '

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Verwarrend is dat èn verdrietig.

   Paulus spreekt in Romeinen 6 over de verkiezing van Israël in het heil. In vers 25 en 26 haalt hij, verrassend, Hosea 1:10 en 2:22 aan. Daarmee breidt hij de strekking van de profetie uit. Het leidt geen twijfel, dat Hosea in eerste instantie spreekt over de verdwenen tien stammen van het volk Israël. Echter, de transformatie Lo-Ammi (niet mijn volk) naar Ammi (mijn volk) blijkt ook bekeerde heidenen te gelden. Op basis van deze tekst zijn velen tot de conclusie gekomen, dat de Gemeente van Christus in de plaats is gekomen van het volk Israël. Echter, dat zegt Paulus NIET. Hij breidt de paraplu van het heil uit! Niet alleen Israël, ook de Gemeente van Christus wordt drager van het heil, echter op een geheel eigen manier. In Romeinen 11 legt Paulus dat uit.

   Misschien heb je hier wat aan: https://www.zoeklicht.nl/artikelen/ezechil+b++de+gemeente+van+isral_100

   Laten we de Schriften onderzoeken, ja.

   Verwijderen