6 feb. 2019

EZECHIËLS PROFETIE KOMT TOT LEVEN IN ISRAEL

Door: ONE FOR ISRAEL


Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. (Ezechiël 37:7-10)

Aan de vooravond van 2018 bereikte de Israëlische inwonersaantal een nieuw hoogtepunt van 8,8 miljoen, waarvan de overgrote meerderheid joods is. Het herstel van het volk van Israël in hun Bijbelse geboorteland is een van de gebeurtenissen waarover in de Bijbel ontzettend vaak wordt geprofeteerd. In zijn grondige studies over Bijbelse profetieën in de 17e eeuw schreef Sir Isaac Newton dat het voorspeld is in "bijna alle profeten". [1].

Maar zoals in het visioen van Ezechiël gaat ook nu de fysieke aan  de geestelijke opwekking vooraf. Israël mag dan opnieuw opgericht zijn, de droge beenderen van de post-Holocaust generatie mogen dan bij elkaar vergaderd zijn in Israël, de tweede fase van onze geestelijke opwekking is nog niet voltrokken.

Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE." (Ez 37:11-14)

Het verhaal van Israëls herstel is zowel fysiek als spiritueel. Lichaam en adem (geest).

De voorzegde wederoprichting van de Joodse staat is opgekomen ​​uit de as van de Holocaust en de beloofde geestelijk opleving begint nu plaats te vinden.

Net zoals het fysieke herstel van Israël in fasen is gebeurd (Balfour-verklaring 1917, San Remo 1920, Volkenbond 1922, VN-resolutie 1947 en onafhankelijkheidsverklaring 1948), zien we dat ook het geestelijke leven in mensen wordt  "geblazen" in fasen, als gevolg van een aantal belangrijke en waarneembare ontwikkelingen.

Juist op het moment dat de grootste joodse bevolking ter wereld eindelijk vanuit de VS naar Israël overkomt, verschuift het zwaartepunt in de Messiaanse wereld. De exponentiële groei van Messiaanse gelovigen in Israël wordt nu niet langer alleen door immigratie veroorzaakt. Meer dan ooit accepteren (homegrown) Israëliërs Yeshua als de Messias, in ongekende aantallen. God laat Zijn volk Israël herleven.


Groei sinds 1948
 • In 1948 waren er ongeveer tien miljoen Joodse mensen over de hele wereld die de Holocaust hadden overleefd, en ongeveer 600.000 leefden in Israël. Van hen geloofden slechts 23 van hen in Yeshua als hun Messias. Er waren maar enkele kerken geleid door denominaties en zendelingen in Israël, maar er waren geen Messiaanse gemeenten.
 • In 1989 was de Israëlische Joodse bevolking gegroeid tot 3,5 miljoen, en op dat moment bedroeg het geschatte aantal gelovigen 1.200. Er waren 30 gemeenten.
 • In 1999 woonden er 4,8 miljoen Joden in Israël, 81 Messiaanse gemeenten, en naar schatting 5.000 gelovigen.
 • In 2017 werden 300 gemeenten geteld in een onderzoek van het Israëlisch Bible College, dat werd ondernomen om een ​​duidelijker beeld te krijgen van het lichaam van de Messias in Israël. Het is steeds moeilijker geworden om het aantal Joodse gelovigen in Israël nauwkeurig te identificeren, maar een voorzichtige schatting is nu 30.000.

Tegenwoordig heeft bijna iedereen met wie we praten over deze groeiende beweging van Messiaanse Joden in Israël gehoord. Getuigenissen van Joodse gelovigen en antwoorden op gemeenschappelijke bezwaren tegen het geloof kunnen heel gemakkelijk worden gevonden zodra iemand op zoek gaat naar de Messias.  Bekijk een voorbeeld. Dit is enorm succesvol gebleken. Van de 8,8 miljoen Israëli's zijn er zeven miljoen Joods, maar onze evangelische video's in de Hebreeuwse taal zijn meer dan veertien miljoen keer bekeken.

"Kom uit de vier windstreken, o adem!"

Net zoals God tegen Ezechiël de opdracht gaf om de geest te bevelen om van de 'vier winden' te komen om geestelijk leven terug te brengen in de fysieke opgestane lichaam van Israël, zo is het evangelie vanuit alle hoeken van de aarde teruggekomen naar de plaats van zijn oorsprong. De naties hebben een rol gespeeld in het herstel van Israël, zowel fysiek als spiritueel. God belooft dat de naties ook enorm gezegend worden door Israëls uiteindelijke herstel dat nog zal komen. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 11:11,

Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Geleerden in de zeventiende en achttiende eeuw konden met vertrouwen zeggen dat Gods belofte om Israël te herstellen ongetwijfeld zou gebeuren, en op dezelfde manier kunnen we vandaag weten dat God volgens de Bijbel nog niet klaar is met Israël. Geen enkel woord van God zal op de grond vallen. We bevinden ons in de zeer bevoorrechte positie om getuige te zijn van zoveel profetieën die in onze dagen komen te geschieden, inclusief de verbazingwekkende ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden in het zich uitbreidende Messiaans Joodse lichaam in Israël. Maar er komt nog meer. Veel meer.
Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis: dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En op deze manier zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. ... Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Rom. 11:25-27,36)
✡ Original Post
=======================================================
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

9 opmerkingen:

 1. Aritha, thank you so much for this exciting post! It is amazing how much the Jewish believers increased from 1989 to 1999...and now! And what a blessing it is that ONE FOR ISRAEL is teaching about Jesus online! I appreciate you so much, Aritha.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hi Aritha,
  nice post, my mother's parents were Jewish and her ancestry goes back to coming into the UK from either Austria or Germany in 1835. I am glad they did as my family probably would not be alive if they had not. I love everything about the Jews and Israel, and also love being part of the church (The Spiritual Israel of God). We have been born again of God's Spirit, Jesus being the first of many brethren, and I love learning through the mind of Christ.
  God bless.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Aritha I wasn't aware of the number of Jewish Christians that were in Israel. Yes God is at work and His promises never fail. May Israel once again be restored to God's perfect plan. Have a lovely day friend. Hugs!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Thanks for the informative and interesting post. Praise the Lord that He is restoring Israel and will come again soon!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Op dit moment ben ik bezig met een blog "Bijbel en wetenschap" en ik zou jou blog graag willen aanhalen in mijn artikel. Want je hebt zo mooi laten zien dat de Bijbels profetieën werkelijkheid worden en dit onderbouwd met feiten. En wat een hoopvol stukje, ik heb het met interesse gelezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat een mooi stukje, ik word er zo enthousiast van, Gods grote plan<3!

  BeantwoordenVerwijderen