2 jan. 2019

Was de Messias in de brandende braamstruik?Shemot (Namen) Exodus 1:1 – 6:1

Dr. Erez Soref: We kijken vandaag naar het eerste gedeelte uit het boek Exodus. Het wordt "Namen" genoemd, naar aanleiding van de namen van de zonen van Israël die naar Egypte kwamen. We zullen ons vooral focussen op de ontzagwekkende ontmoeting van Mozes met de levende God in de woestijn, vanuit de brandende struik die niet verteerde (Exodus 3).

Over Mozes


Exodus 2 beschrijft de bijzondere omstandigheden rondom de geboorte van Mozes en de manier waarop hij opgroeit in het paleis van de Farao. Op dat moment is Egypte niet alleen politiek gezien de wereldleider. Ook wat betreft technologie en wetenschap loopt het land voorop. Mozes ontvangt de beste opleiding ter wereld, terwijl hij wordt voorbereid om de leider van Gods volk te zijn. Niet alleen dat, Josephus vertelt dat Mozes de bevelhebber van het leger van Farao was en Egypte aan glorieuze overwinningen hielp. Toch waren al deze menselijke prestaties tijdens Mozes' eerste veertig jaar niet toereikend voor geestelijk werk dat hij zou moeten verrichten. Hij had nog eens veertig jaar nodig in het isolement van de woestijn om in geestelijk opzicht de man van God te worden, die God kon gebruiken voor Zijn doelen. Dat is waar wij hem ontmoeten - tachtig jaar oud - God's perfect timing.

God had zich 430 jaar lang niet aan Zijn volk geopenbaard en die dag openbaarde hij zich aan Mozes.

En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. (Exodus 3:2)

Zowel in de joodse als christelijke traditie symboliseert de brandende braamstruik Israël onder de naties. Beproeft als door vuur maar met God in haar midden... verteert zij niet. 

Een brandend doornstruik is op zich niet zo vreemd in de woestijn. Deze struiken vatten wel vaker vlam door het hete woestijnweer. Deze struik was echter zo bijzonder omdat het wel brandde maar niet verteerde. Let erop dat de Engel van de HEERE vanuit het midden van deze struik verscheen, in een vlam van vuur.

De HEERE verscheen ook in vuur toen hij Zijn verbond met Abraham vestigde in Genesis 15 en in Exodus 13 en 14 verschijnt de Engel van God in de vuurkolom.

 1.  Genesis 15: 17-18 En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram
 2.  Exodus 13:21 De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Exodus 13:21
 3. Exodus 14:19,21 Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de HEERE in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Exodus 14:19 en 21


Wie is die Engel van de HEERE? Was de Messias in de brandende struik? 


Kort antwoord.
De brandende struik trok de aandacht van Mozes en hij kwam dichterbij.

Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! (Exodus 3: 4)

De Engel van de HEERE wordt inderdaad geopenbaard als een manifestatie van God Zelf! De Engel van de HEERE verschijnt in tal van andere gevallen in de Hebreeuwse Geschriften als de aanwezigheid van God op aarde. Dit als voorbereidingen op de weg naar de volledige openbaring in het Nieuwe Testament van God die de menselijke vorm aanneemt in de Messias Zelf: Yeshua van Nazareth. Was de Messias in de brandende braamstruik? Ja, in de brandende struik ontmoet Mozes de Messias en die ontmoeting verandert zijn leven compleet.

Wat zegt de Engel van de HEERE tegen Mozes? Let op de werkwoorden.

De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing (Exodus 3:7,8a)

Het woord dat in vers 7 als HEERE is vertaald, is het Hebreeuwse woord JHWH - de eigennaam van God (השם המפורש). God gebruikt menselijke metaforen - Hij ziet, hoort, weet, komt naar beneden om te redden. Om Zich te identificeren met menselijke ervaringen en hen uit het lijden te verlossen, stuurt God de Engel van de HEER.

VOORAFSCHADUWING VAN DE MESSIAS

Deze ontmoeting veranderde het leven van Mozes en maakte hem tot Gods boodschapper (voorloper) om Israël te verlossen. Voor ons is dit een voorafschaduwing van de verschijning van de Messias:

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit ( de Engel van de HEERE), geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. (Galaten 4:4-7)

Hieronder video: Dr. Erez Soref  met Torah Portion Exodus 1:1 – 6:1=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

12 opmerkingen:

 1. I am currently doing a Bible study by John Mac Arthur on the book of Galatians. It is such an eye-opening book because it causes me to search my heart to see if I'm adding anything to my salvation (like works) rather than trusting totally upon Jesus. I love the verses that you've shared here at the end of this, Aritha.
  No longer a slave but are now a son! What a beautiful transition salvation brings!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dianne, I love, LOVE your comment! Thanks for the personal touch in it.

   Verwijderen
 2. Ik heb daar nooit over nagedacht Wie de Engel van de Heer eigenlijk is. Bedankt voor deze interessante studie.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. I enjoyed this study. I had heard of Messiah's appearance through out the Old Testament. I believe Mary, the mother of Jesus, may have understood this, because of her response to the angel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Thank you Karen! But Mary treasured all these things, pondering them in her heart. Let's follow her in doing the same with His Word.

   Verwijderen
 4. Mooi, dank je wel.
  Waar ik ook nog aan dacht was dat Hij komt als een zuiverend vuur in ons leven.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Prachtige uitleg Aritha, de brandende braambos heb ik altijd zo fascinerend gevonden, maar ook de drie vrienden van Daniel die ongedeerd uit die superhete oven kwamen, onder de bescherming van de Engel des Heeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Boeiende verrassende studie. Bedankt hiervoor.

  BeantwoordenVerwijderen