24 dec. 2018

PARALLELLEN TUSSEN JOZEF EN DAVID DIE NAAR DE MESSIAS VERWIJZEN (2)

Door: EITAN BAR (ONE FOR ISRAEL)

De reden waarom de Bijbelse verteller er voor koos om het verhaal van David in beeld te brengen in het licht van het verhaal van Jozef, is om de vraag te stellen: Is David dĆØ Messias, zoon van Jozef... of moeten we op een andere wachten?Hoewel David in een bepaalde opzichten [10] beschouwd kan worden als een Messiaans prototype, is hij niet de Beloofde die de taak volbrengen zal zonder zonde. Hij is niet de Messias. Aangezien het karakter van Jozef ongetwijfeld het 'prototypische' karakter van de Messias is, kunnen we zien dat Jezus inderdaad de volmaakte parallel is van het beeld dat Jozef opriep van de Beloofde en als zodanig beantwoordt Jezus wel aan de definitie van 'Messias-zoon van Jozef'.

Hieronder een aantal van de parallellen. 


šŸ”Ž Zoek de Bijbelteksten erbij!

 • Beiden waren veracht 
 • Dertig jaar oud was een belangrijke tijdstip in hun verhaal 
 • Ze werden ontdaan van hun kleding 
 • Werden een bediende 
 • Weerstonden verleiding 
 • Beschreven als een herder 
 • Zijn wisten wat hun toekomst voor hen in petto had 
 • Beschuldigd een dromer te zijn 
 • Waren het beoogde doelwit van een samenzwering om te doden 
 • Werden verkocht voor zilveren munten 
 • Vals beschuldigd 
 • Zij leden als gevolg van afwijzing 
 • Tijd doorgebracht alleen diep onder de grond 
 • Geteld onder criminelen 
 • Gaven hoop aan een crimineel 
 • Als dood beschouwd 
 • Verschenen op een vreemde manier 
 • Niet erkend door hun broers 
 • Niet geĆÆdentificeerd en niet herkend 
 • Werden verhoogd van de aarde 
 • Handelden als een advocaat 
 • Verstrekten voedsel 
 • Verzoening aan het einde van het verhaal 
 • Eindigden als heersers, tegen alle verwachtingen in 

šŸ”Ž Zie jij nog meer parallellen?

APART GEZET

Opmerking: onthoud dat de broers van Jozef de gehele stammen van Israƫl en dus het hele volk van Israƫl vertegenwoordigen (ook al is Jozef een van Jacob's zonen, hij is apart gezet van zijn broers, zoals blijkt uit het feit dat er geen stam is genaamd direct na hem. Evenzo staat Yeshua, hoewel een deel van het volk van Israƫl, apart van hen)


De lijdende Messias-zoon van Jozef is ook de zegevierende Messias-zoon van David


De Bijbel vertelt het verhaal van het leven van David in het licht van dat van Jozef. David voldeed niet aan de verwachtingen die waren gesteld voor "Messias-zoon van Jozef" maar viel in zonde, een feit dat de lezer ertoe bracht om verwachtingsvol naar de toekomst te kijken, naar degene die zou komen en niet zou zondigen. De Messias, Yeshua. De karakters van Jozef en David zijn prototypen van de Messias en geen twee afzonderlijke messiassen. Net zoals Joseph en David twee individuele mensen zijn met maar Ć©Ć©n messiaans grondpatroon. Het grondpatroon van het karakter van de Messias is dat Hij

 1. eerst zal worden afgewezen 
 2. onschuldig zal lijden 
 3. later heerser en koning zal worden.

JOZEF

Jozef werd afgewezen, hij leed en werd gestraft voor misdaden die hij niet begaan had, omdat zijn broers vonden dat zijn gedrag en spraak neerbuigend en trots waren. Maar vanwege het lijden en de afwijzing dat hij doorstaan ​​heeft, zijn de levens van zijn broers en zijn familie later gespaard gebleven en dankzij hem is een geweldige zegen uitgegaan naar alle naties!

JEZUS

Op de zelfde manier werd Yeshua, toen hij voor het eerst kwam, verworpen, Hij heeft geleden en is gestraft, niet voor zijn eigen zonden maar omdat zijn "broeders" zijn gedrag en woorden interpreteerden als aanmatigend. Maar net als bij Jozef wordt nu door Zijn lijden, Zijn afwijzing en dood, vergeving van zonden aangeboden, en net zoals Jozef is het leven van Yeshua een zegen voor alle naties!

10] Zakovitch, Y., David – from a Shepherd to Messiah, Yad Izhak Ben Zvi, Jerusalem, 1995, p. 19; 162-169.
Refuting Rabbinic objections to Christianity
=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israƫlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israƫl tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israƫl. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site) 
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL 
INSTAGRAM 
TWITTER

3 opmerkingen:

 1. If we would take time to consider Isaiah 53, we would see that Jesus' first coming was to be a suffering servant. At His second coming, He will reign in His Kingdom forever.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Great post and instructive sharing, thank you Aritha! Praise God!
  As I have been making bread (challah of course!) in these last weeks I have been reflecting a lot on this topic and how Messiah Yeshua is revealed through the story of Joseph. Its timely (nice timing) to read your post!
  God Bless you! ❤️

  BeantwoordenVerwijderen
 3. You'll find a reaction to your earlier post at: https://dcbverse.blogspot.com/2019/01/multipoem.html

  BeantwoordenVerwijderen