29 sep. 2018

Yeshua en de ceremonie van het water scheppen (Soekot)


Soekot is een feest van acht dagen. Het is echt een FEEST! De eerste avond en dag zijn al heel bijzonder, maar het einde van het feest nog meer. In feite is de laatste dag de korte, krachtige samenvatting van het Soekot-festival. "Hoshana Rabba" (een verzoek om grote redding) op de zevende dag, wordt gevolgd door "Shmini Atzeret" (achtste dag van het samenkomen) en "Simchat Torah" (vreugde van de Torah). Yeshua ging naar Jeruzalem om het het feest mee te vieren en Johannes hoofdstuk 7 beschrijft wat Yeshua gezegd heeft op de climax van dit feest, twee millennia geleden.

ACHTERGRONINFORMATIE

Eerst nog wat belangrijke achtergrondinformatie (onder het plaatje).


Simchat Beit Hashoavah - de vreugde van de waterceremonie.

Rond de tijd dat Yeshua op aarde leefde, was een ceremonie van gieten van water een deel van de traditie van het festival geworden. Dit werd de "Simchat Beit Hashoavah" genoemd - de ceremonie van het water-gieten. De priesters daalden naar het badwater van Siloam in de Stad van David (net ten zuiden van waar de Westelijke Muur vandaag is) en ze vulden daar een gouden kruik met het vers water. Ze gingen er mee naar de tempel, door de Waterpoort heen onder van het geluid van de sjofar. Ze goten het water uit als een plengoffer zodat het over het altaar heenstroomde, net als de wijn uit een andere kom. Deze ceremonie vormde het begin van de gebeden om extra regen. Het was een ceremonie vol blijdschap.

DE TALMOED

De Talmoed beschrijft het op deze manier:

Hij die wie niet de ceremonie van het water-gieten heeft ervaren, heeft nooit blijdschap in zijn leven gezien'. Aan het einde van de eerste feestdag van het loofhuttenfeest daalden de priesters af naar het vrouwenhof. Daar stonden gouden kandelaars met elk vier gouden schalen erop en vier ladders bij iedere kandelaar.Vier jonge mannen uit de priesterlijke stam goten de gouden schalen van de kandelaars vol met olie uit de kruiken die ze met zich meedroegen. Van de versleten gordels en broeken van priesters maakten zij lonten, en daarmee ontstaken zij de lampen. Er was geen plek in Jeruzalem die niet verlicht werd door het licht van deze kandelaars vanaf de plek van deze feestelijke ceremonie. Van verre zag men de verlichting van de tempel. Het was gebruikelijk dat oprechte vrome mannen dansten met brandende fakkels in hun handen terwijl ze God loofden en er stonden Levieten op elk van de vijftien treden van de trap, die leidden van het hof van Israël naar het vrouwenhof, die overeenkomstig de vijftien opgangsliederen.” (Bron: Babylonische Talmud, Tractate Sukkah 51a en 51b)


JESAJA 12

De ceremonie verwijst naar deze passage in Jesaja 12

Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. (Jesaja 12: 2-3)

Een van de namen voor deze dag is "Hoshana Raba", wat Grote Redding betekent. Weet dat dit de precieze betekenis is van Yeshua's naam: Redding. In het Hebreeuwse zeg je letterlijk: met vreugde zul je water putten uit de bronnen van Yeshua!

Laten we nu eens kijken wat Johannes 7 ons over Yeshua tijdens de climax (van het feest) van Soekot:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Johannes 7:37-38)

De passage omvat in het kort alle leringen van Yeshua tijdens Soekot in Jeruzalem, en legt uit dat toen Hij over dit levende water sprak, Hij op de Heilige Geest doelde, die over de gelovigen uitgestort zou worden.


JESAJA  55

Hoe komt dit allemaal bij jou over? Geen wonder dat er verhitte discussies ontstond over of Hij wel of niet de Messias was. Yeshua refereerde ook aan Jesaja 55, een hoofdstuk dat het volk van Israël in het bijzonder uitnodigt tot het heil of redding. Het begint als volgt,

O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,zonder prijs, wijn en melk. 

OPENBARING 22

Ditzelfde thema verschijnt opnieuw in het hoogtepunt van ons grote verhaal, in Openbaring 22

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.(Openbaring 22:17)

DAG VAN REDDING

Vandaag is het de dag van redding! Hoshana Raba! Yeshua komt snel terug - laten we zoveel mensen roepen als we kunnen om te komen genieten van het water van het leven. Yeshua heeft betaald voor onze redding van de zonde en de dood, zodat we voor altijd kunnen genieten van een overvloedig leven met God en Hij biedt het gratis aan iedereen die vandaag naar Hem toe komt.


Dit is ook het moment waarop de jaarlijkse cyclus van het doorlezen van de Thora, één portie tegelijk, opnieuw begint met Genesis. Het is tijd om je te verheugen met de Torah (Simchat Torah), en veel mensen zullen de hele nacht opblijven om het te lezen!

🙏 Bidt alstublieft voor Joodse broeders en zusters over de hele wereld dat ze de stem van hun Messias mogen horen, die hen vandaag roept: KOM!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

7 opmerkingen:

 1. I have learned more about the festival from your post today. Thank you!. I woke this morning with this song in my heart: Drinking at the springs of living water. O wonderful and bountiful supply!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. mooi stuk aritha, dank voor de vertaling. Er zit zoveel meer in de feesten van God dan wij denken en weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. I found this article very instructive. Thank you. Peace and blessings to you and yours.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bedankt voor dit stukje, Aritha. Het lezen ervan heeft me aangezet tot het nadenken over de feesten die God aan de Israëlieten heeft gegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat een diepe betekenissen zitten er in de feesten en ceremonies die God heeft ingesteld.

  BeantwoordenVerwijderen