12 sep. 2018

HET VOORBEELD VAN JOSEFAT (2)

Door: ONE FOR ISRAEL


Probeert de vijand iets te stelen dat rechtmatig van jou is, als een door bloed gekocht kind van God? Waarschuw je hemelse Vader en roep Hem aan om je te helpen!

Deel 1
Lees: 2 Kronieken 20

O God, wilt U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.

"Er is niets dat wij nog kunnen doen, we zijn verloren zonder U, we rekenen in deze situatie volledig op U". Deze houding van uiterste afhankelijkheid is kostbaar in Gods ogen. Soms leven we in de waan dat wij de controle hebben, maar de realiteit wordt zichtbaar in de tijd dat problemen ons overspoelen. God, zonder U zijn we verloren! Ja, ja dat zijn we! God is het er mee eens.

Nogmaals, het ontroerd Gods hart als we ons op Hem afstemmen en op Zijn waarheid. Onthoud wie Hij is en wie wij zijn. Oefen geloof in Zijn Woord en karakter.

GODS ANTWOORD

De dingen die Josafat in zijn gebed tot uitdrukking brengt zijn kostbaar in Gods oog. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hij Zich haast om Josefat te bemoedigen. En het is geen gewone bemoediging. Gods Geest vervult de profeet Jahaziël met een heel bijzondere boodschap:

Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn.

WOW! 
Ze hoeven zelfs niet te vechten! Nou, dat is geweldig nieuws!
Maar wat nu? Hoe verder?

Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE!

Ze vielen plat op hun gezicht in ontzag en aanbidding. Daarna stonden de Levieten op... om de Heere, de God van Israël met een zeer luide stem te prijzen! Er is een tijd voor rustige reflectie in aanbidding en ontzag voor God, en er is ook een tijd om vrolijk te zijn voor Hem!

VERTROUW! 

Ze stonden allemaal vroeg op om naar de plaats te gaan waarvan God hen gezegd had te gaan, en Josafat riep:
Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn.


VERTROUW op de Heere, uw God, en U zult standhouden. VERTROUW zijn profeten (dat het waar is wat zij zeggen) en je zult slagen. Er werd besloten wie er op uit zou trekken en wie er zouden blijven om God te loven. Want dat is wat deze overwinning zou "kosten" - een behoorlijke hoeveelheid gejuich en lofzang.

Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.

JUICH! ZING!

PRECIES OP HET MOMENT dat de zangers begonnen te juichen en zingen, legde de HEERE. hinderlagen... dit doet me denken aan de engel die tegen Daniël zei: "Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen."

Hier bij Josefat gebeurt het net zo. Juist op het moment dat de mannen beginnen te zingen, legde de HEERE hinderlagen tegen de vijanden die op Juda afgekomen waren en ze werden overwonnen.

Wist je dat het Hebreeuwse woord voor 'koorleider' uit dezelfde woordstam komt als 'overwinning'?

GOD TROONT OP DE LOFZANGEN

Door Gods lofzangen te zingen bevorderen we het koninkrijk van God. We moeten omhelzen dat het Zijn kracht, Zijn overwinning en Zijn macht is die ons redt. Daarop vertrouwen. Het is moeilijk om te zingen als je niet vol geloof bent, maar aan de andere kant is het moeilijk om in vreselijke twijfel te blijven hangen als je begint met het prijzen van Gods eigenschappen. Hij troont op de lofzangen van Israël. Hij houdt ervan om ons tegemoet te komen als wij Hem met vreugde loven in ons uur van nood.

Om het allemaal samen te vatten: hier zijn de 12 beste tips die we uit Josefats voorbeeld kunnen halen:
 1. Richt je erop om God te zoeken 
 2. Sluit je bij  anderen aan in gebed en vasten 
 3. Herinner jezelf eraan Wie de God is met Wie je praat 
 4. Roep in herinnering wat Hij in het verleden heeft gedaan 
 5. Herinner jezelf aan wat Hij heeft gezegd heeft en welke beloftes Hij gaf
 6. Vertel God al deze dingen, en herinner Hem eraan 
 7. Vertel Hem je probleem 
 8. Zeg Hem dat je zonder Hem verloren bent 
 9. Vertrouw op HEERE en houdt zijn knechten hoog  
 10. Buig neer voor God in stil ontzag
 11. Prijs God voor al Zijn goedheid
 12. Zie hoe God het voor je uitwerkt 
Onze ogen zijn op U, HEERE!

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

4 opmerkingen:

 1. I am always blessed by your posts, Aritha, but this one is especially a good word for me today. Thank you so much for being an encourager.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Your 12 points of summary are excellent. Thank you for your message.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. We, God werkt als wij Hem grootmaken, dat is Hij mij aan het leren en hier lees ik het bijbels principe.
  Dank je wel !

  BeantwoordenVerwijderen
 4. I enjoyed the testimonies of those Jewish people who found Jesus and how simple it was to embrace him. The celebrations do need a High Priest and the blood, and Jesus provides the answer. Lovely Post.

  BeantwoordenVerwijderen