5 sep. 2018

HET VOORBEELD VAN JOSAFAT (1)



Israël heeft met zoveel problemen te maken gehad. En dat zal steeds opnieuw gebeuren. Maar weet je hoe mooi! Wij in Israël hebben een Handboek om deze calamiteiten te overleven. Dit prachtige Boek geeft  ons veel betrouwbare tips over hoe je overleven en zelfs groeien kunt tegen alle verwachtingen in. De wijsheid uit dit Boek is beproefd en getest en de grondbeginselen hebben ons vandaag de dag veel te leren. Zowel ons als de rest van de wereld! De verhalen uit dat Boek kunnen ons leren wat we kunnen doen als we geconfronteerd worden met allerlei problemen. (Hoe serieus die problemen ook zijn er is hulp te krijgen. Want het is Israëls God die krachten geeft! Toevoeging van Aritha)
Zo'n verhaal als de geschiedenis van koning Josafat  mag dan duizenden jaren oud zijn; het is nog steeds betekenisvol voor het leven van nu! Kijk hoe Josafat reageerde op de naderende ondergang. Leer van zijn geweldige voorbeeld...
Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.(2 Kronieken 20:12)

JOSEFAT IN DE PROBLEMEN!

Het hoofdstuk begint met de beschrijving van de angstaanjagende situatie waarmee de koning van Juda geconfronteerd wordt:

Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.)

Niet één maar drie legers verzamelden zich rondom Juda en de grote menigte kwam steeds dichterbij. Vers 3 vertelt ons dat Josafat bang werd. Zijn angst was een onderdeel van het probleem, maar niet iets dat niet kon worden aangepakt.

Laten we erop letten wat hij deed. Daarna nemen we zijn gebed door. Regel voor regel  is het in de Bijbel vastgelegd. Je kunt er zoveel van leren! Daarna zien we hoe God op  Josafat reageerde èn hoe we deze dingen kunnen toepassen op ons eigen leven (en eigen land). 

JOSAFATS AKTIEPLAN
  1. In de eerste plaats richtte Josafat zich erop om de HEERE te zoeken. Je kunt gek worden van angst òf  in alle ernst Gods aangezicht. Josafat keerde zich af van zijn angst en stelde zijn vertrouwen op God. Hij richtte zich erop om...   
  2. Hij riep een vasten uit in heel Juda - hij riep zijn mensen op om zijn voorbeeld na te volgen. Vasten is een uitstekend hulpmiddel is bij zoeken naar de HEERE. Vragen of anderen je hierin bij willen staan is een heel goed idee.
  3. Ons wordt verteld dat Juda bijeengeroepen werd om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te raadplegen (vers 4). Later lezen we: Heel Juda stond voor het aangezicht van de HEERE stond, met hun kleintjes, hun vrouwen en hun grotere kinderen. (vers 13) Iedereen werd erbij betrokken, ook de kinderen.
  4. Heb hoge verwachting van God wanneer gelovigen verenigd zijn in gebed. God geeft een revival meestal wanneer gelovigen er eensgezind volharden in bidden en smeken.

JOSAFATS GEBED
HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.
Ten diepste zegt Josafat tegen God: "Ik weet dat U machtig bent en ik weet dat U dit kunt doen". God houdt ervan dat wij Hem en onszelf eraan herinneren Wie hij is - Zijn almachtige kracht, het feit dat Hij in de hemel is en HEER over alles. Het versterk ons ​​geloof.

Hebt U, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van Uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die U liefhad, gegeven?

Josafat zegt: "Ik herinner me dat U dit in het verleden eerder voor ons gedaan hebt, en ik wil U ook graag herinneren aan Uw verbond met ons en Uw vriendschap." God was een Vriend van Abraham en Hij hield van hem. Hoe vaak lezen we niet hoe God handelde vanwege zijn beloften aan Abraham, David. God is een betrouwbare Vriend.

Als Hij iets belooft zal Hij die belofte NOOIT verbreken. Hij zal Zijn vrienden nooit teleurstellen of in de steek laten.

Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor U een heiligdom gebouwd, voor Uw Naam, en gezegd: Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen.


HEERE, U ZEI...
HEERE U BELOOFDE ...

God herinneren aan alles wat Hij in het verleden gedaan en gezegd heeft, is een belangrijke sleutel tot krachtig gebed. Niet dat Hij het vergeten zou zijn. Maar het is goed voor ons. Door terug te denken aan Gods grote daden neemt onze geloofszekerheid toe. "Wacht even - U, HEERE, bent bij machte om dit te doen! Ik denk terug aan die tijd dat..."

Hem Zijn eigen woorden en beloftes voorhouden is van grote waarde. Bidden met de Bijbel als bronmateriaal, wat een geweldig idee! Kijk dan, Heere God, U zeg hier Zelf dat ...

Verwacht Hem om Zijn woord te vervullen. 
Het ontroerd Zijn hart.
Nu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte, tegen wie U Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg, en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit Uw bezit dat U ons in bezit hebt gegeven.

"Hier heeft U mijn probleem, en het dreigt iets weg te nemen dat U Zelf aan ons gegeven hebt." We mogen met vrijmoedigheid ons hart voor de Heere uitstorten en Hem de hele situatie tot in de kleinste details uitleggen. Het is niet dat Hij het niet weet - maar nog een keer -  het helpt ons om onze problemen aan Hem over te geven en aan Zijn voeten neer te leggen.

Probeert de vijand iets te stelen dat rechtmatig van jou is, als een door bloed gekocht kind van God? Waarschuw je hemelse Vader en roep Hem aan om je te helpen!


Volgende week: GODS ANTWOORD (tweede helft artikel)

===============================================
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

2 opmerkingen: