28 sep. 2018

DORST!

Wat een chaos van binnen. Ik voel me smerig door al dat kleefstof. Kleefstof op mijn ziel door dingen waar ik te veel in opging deze week. Helemaal geen slechte dingen overigens. Het is maar hoe je er mee omgaat, toch? Ik verwaarloosde er mijn Liefste door. En nu heb ik dorst! Want het is van binnen zo droog geworden zonder het levende water van Christus.

Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,
en  uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.


O, alle dorstigen, kom tot de wateren,
en u die geen geld hebt, kom,
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,
zonder prijs, wijn en melk.
(Jesaja 55:1-3)

Ik snakte naar een ontmoeting met God. Tijdens het leegruimen van mijn afwasmachine dacht ik daar over na. En later pakte ik mijn Bijbel erbij en las over de mus en de zwaluw die een thuis vonden in de tempel van Israëls God. Ze waren dichtbij Hem. En ik, die de musjes ver te boven ga... ik lijd armoede aan mijn ziel en kom om van de dorst. Weet je wat? Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan en zeggen: Vader, ik heb gezondigd...

VERFRISSENDE BIJBELTEKSTEN

Ik ontdekte een citaat van Arthur Pink. Hij zegt dit: 

De meest bekende Bijbelteksten geven evenveel verfrissing bij de zoveelste keer dat je ze leest als bij de eerste keer. De Bijbel wordt vergeleken met een bron van levend water: de fontein is altijd hetzelfde en het water is altijd fris. 

En dat is echt zo!

Heb je geestelijke dorst? Ga terug naar de Bijbel. Veeg het stof eraf. Lees. Bestudeer. Mediteer. Vraag of God Zijn Woord opent voor jou. Onderstaand Bijbelvers heb ik vaak gelezen. Het is altijd hetzelfde: fris en krachtig. Nooit heeft een mens zo gesproken als Hij spreekt (Johannes 7:46). Maar vandaag vind dit vers zoveel mooier dan vroeger. Weet je waarom? Omdat ik nu het hart van de Herder ken, dat er achter klopt. 

En op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden. (Johannes 7:37-39)


GEBED

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug. (Psalm 51)

 • Welke Bijbelteksten hebben jou ooit verfrist?

19 opmerkingen:

 1. Heel mooi en herkenbaar, dit is een Bijbelgedeelte wat mij tot bemoediging is geweest, en nog steeds is!

  Jesaja 51:12-16 Ik, Ik ben het, Die u troost; wie zijt gij, dat gij vreest voor den mens, die sterven zal? en voor eens mensen kind, dat hooi worden zal? En vergeet den HEERE, Die u gemaakt heeft, Die de hemelen heeft uitgebreid, en de aarde gegrond heeft, en vreest geduriglijk den gansen dag, vanwege de grimmigheid des benauwers, wanneer hij zich bereidt om te verderven? Waar is dan de grimmigheid des benauwers? De omzwevende gevangene zal haastelijk los gelaten worden; en hij zal in den kuil niet sterven, en zijn brood zal hem niet ontbreken.
  Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen; HEERE der heirscharen is Zijn Naam. En Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw Mijner hand; om den hemel te planten, en om de aarde te gronden, en om te zeggen tot Sion: Gij zijt Mijn volk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Col 3:15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.
  Col 3:16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. ❤️

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Toen ik je blog las bemerkte ik dat ik dorst heb. Alsof ik een glas water zag op een warme zomerdag. Mijn Geliefde riep uit bij de Siloamvijver Wie dorst heeft mag komen bij Mij. Hier ben ik Heer ik heb dorst.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Yes, this is a great post for us to read and to once again return and fill up our thirst.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. This was such a refreshing post, and I thank you for it! It makes me long to go drink from those living waters over and over again. I try to do that every day, but the world creeps in and steals my refreshing, and I find that I am running dry again. We need to replenish our supply every day or we will soon dry up. Thank you for this very inspiring post today.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. I love this topic. The human race is so thirsty, but looking to quench that thirst in all the wrong places ... and go on and on and on searching.

  John 4:14 - But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.

  I have found that there are times when I feel that life drains me. I feel this longing deep within. I go back to the fountain and He refreshes me every time.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. I love that you are writing about your life and how God is working in your life.

   Verwijderen
 7. Ik moet denken aan de titel van een hoofdstuk uit een boek van Philip Yancey ´dorstig bij de Bron` We hebben onze Bron altijd bij ons maar vergeten eruit te drinken. Ik vond de Soap-teksten van deze week allemaal even prachtig. Eén inspireerde mij tot de blog die ik vandaag zal posten. Fijn weekend Aritha.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik vind het ook heel fijn dat je in ons groepje zit. Sterkte met alles, Anne.

   Verwijderen
 8. After a vivid dream this morning, assuring me of God's care, even when my faith is weak, the passage from Philippians 4:6 blessed me. Do not have anxiety about anything but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, continue to make your requests known to God...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Thank you Karen, for sharing this with me. Love Philpp. 4:6.

   Verwijderen
 9. I found Psalm 138:7-8 in the King James Version many years ago.
  7 Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me: thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me.8 The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
  The words of verse eight drew me in. I sometimes use this verse when I send cards to those going through difficult times. Peace and Blessings.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. O yes, that is good to do, use the verse for people in hard times. Good idea and I love the verses.

   Verwijderen