20 aug. 2018

ELKE MORGEN NIEUW

DOOR: DAVE ZULEGER 


Waar denk jij het eerst aan als je 's ochtends wakker wordt?

De eerste dingen die onze geest overstromen als het alarm afgaat, geven ons vaak geen blij gevoel en bieden geen troost. Vaker wel dan niet overvallen de lasten van de dag ons al voordat we zelfs maar een paar keer hebben kunnen ademhalen. Een moeizame relatie, een conflict, die ene ontmoeting, de fout die we maakten, de takenlijst die te lang is voor de dag van vandaag, de pijn die we voelen, die ene zonde die we maar niet kunt overwinnen. En op de achtergrond is er een knagende gevoel dat we geen kracht hebben om er ook maar iets aan te veranderen.Als we niet oppassen, bepalen die eerste zwartgallige minuten de rest van de dag. We zijn van nature niet geneigd om het bevel van God op te volgen om onze gedachten te richten op dingen hierboven, waar Christus is (Kolossenzen 3:1-4).

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Het heeft altijd iets vreemds dat we de eerste momenten na een volle nacht van totale, onbewuste afhankelijkheid, onmiddellijk in een onafhankelijke, ik-moet-het-allemaal-zelf-doen-modus stappen. We stellen ons vertrouwen automatisch op onze eigen "paarden" en "strijdwagens" in plaats van op de soevereine liefde van onze Heer (Psalm 20:8).


Onze angstige harten


De kern van deze angsten ligt in een soort ongezond,  niet-Bijbels vertrouwen in onszelf om de zwaarte van het leven te (kunnen en moeten) dragen. Maar God heeft onze zelfredzaamheid nooit bedoeld om al het gewicht van de moeilijke dingen te dragen. Een mentor zei ooit tegen mij: Angst ontstaat als we eerst naar onze omstandigheden en dan naar onze bekwaamheid kijken, maar geloof komt als we naar onze omstandigheden kijken en daarna omhoog naar Gods vermogen.

Dit advies heeft me goed geholpen in mijn strijd van het geloof. Het hielp me daarnaast ook om de complexiteit van mijn zondige, op zichzelf vertrouwende hart te zien en te doorgronden.

De meesten van ons geloven in de soevereine kracht van God (Efeziërs 1:11), maar vaak verwaarlozen of vergeten we dat die soevereine kracht dan ook echt van toepassing is op ons persoonlijke leven en op onze specifieke omstandigheden (om ons te helpen). Misschien zijn we verblind doordat we onszelf telkens afkeuren en weerhoudt het luisteren naar negatieve stemmetjes ons ervan om Gods waarheid op onszelf toe te passen. Dan zeggen we: Ik heb het verknoeid en ik ben te onbetekenend om in aanmerking te komen voor Zijn speciale kracht. 


Het is nodig dat we onthouden dat de kracht van God nu van ons is dóór Christus (Efeziërs 1:19-20), en dat Hij ons elke morgen nieuwe weldaden belooft:

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is Uw trouw!" (Klaagliederen 3: 22-24)

In Christus zal Gods eeuwige liefde voor jou nooit ophouden. Nooit. Zijn barmhartigheid zal nooit tot een einde komen. Nooit. Zijn goedertierenheid en zijn barmhartigheid zullen elke ochtend nieuw zijn en Hij zal ze getrouw over je uitspreiden. Als God je grootste schat is, als God Degene is waar je het meest van houdt - jouw deel is - dan mag je terecht op Hem en Zijn onverbreekbare (bijna ongelooflijke) beloften hopen.

De Heer is mijn deel


De Heere is niet in het algemeen iemand anders deel, maar de schrijver van Klaagliederen erkent dat de Heere zijn deel is. Aan deze kant van het kruis weten we dat Jezus dit deel voor ons gekocht heeft:  volle vreugde in de tegenwoordigheid van God, voor altijd (Psalm 16:5,11).

De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Klaagliederen 3: 22-24 herinnert ons eraan dat de Heere in Christus trouw zal zijn om er iedere morgen voor ons te zijn met voldoende nieuwe genade om ons door de problemen, de zonde en de pijn van vandaag heen te loodsen. Het Bijbelboek is gevuld met pijn, ellende en de gevolgen van ons zondige en gebroken bestaan. Toch breekt hier een glimpje van de evangelie-hoop door, dat ons wijst op de overvloedige, krachtige en trouwe zorg van God voor elk kind dat behoort tot Zijn door bloed gekochte familie.


God voedt elke vogel in de lucht en kleedt alle lelies van het veld, en Zijn zorg voor ons stijgt ver uit boven Zijn zorg voor de natuur. (Mattheüs 6:25-34). 

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Hij zal elke ochtend bij ons zijn... tot het moment dat we die nacht in slaap vallen en hij zal ons nooit, nooit verlaten of verwaarlozen, zelfs niet als we genieten van Zijn goede gave van een vredige slaap (Psalm 4:9).

Hulp en bescherming zijn vlakbijMijn zoontje worstelde onlangs meer met angst dan ooit tevoren. Hij was bang voor zijn middagslaapje en ook om 's avonds in slaap te vallen. We hebben hem gerustgesteld en zeiden dat we een veilig huis hadden, dat alle deuren gesloten waren en dat mama en papa alles zouden doen om hem te beschermen. Wat we ons echter opeens realiseerden was dat het voor hem het allerbelangrijkste voor was, dat hij wist dat papa en mama in de buurt waren, voor als hij hen nodig had.


Zijn kinderlijke vertrouwen in ons was niet weg, maar omdat hij niet zeker was van onze nabijheid vergat hij onze trouw en richtte hij zijn hart op angsten. Dus gingen we buiten zijn deur zitten tot hij in slaap viel met een glimlach op zijn gezicht. Hij dacht niet aan zijn angsten, maar aan ons en dat we heel dichtbij hem waren.


Nieuwe weldaden voor nieuwe lasten


Wat betekent dit allemaal voor de lasten van vandaag? 

Ten eerste: de realiteit dat God elke morgen nieuwe weldaden voor ons heeft, betekent dat we ons niet ontmoedigd hoeven te voelen als we de dag maar nauwelijks gehaald hebben. Veel dagen laten ons gebroken achter. We hebben bijna geen hoop meer. Dat is niet iets om bang van te worden. Er was genoeg genade voor die dag. En er  zal de volgende ochtend weer nieuwe genade zijn. Richt je ogen op Jezus en werp je lasten op hem (1 Petrus 5: 6-7). Hij kan ze beter aan dan wij ooit kunnen.


Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Ten tweede: we kunnen niet vertrouwen op de weldaden van gisteren voor de lasten van vandaag. Ga elke dag opnieuw naar Jezus. Ga elke dag naar het Woord van God, ga in gebed en vraag Hem om je te helpen Zijn wonderen en beloften te zien en die je hart leren zingen. Relaties vragen aandacht. Een van de redenen dat we niet ervaren dat Jezus bij ons is als we in slaap vallen of  wakker worden, is dat we ons aan heel veel afspraken van ons wekelijkse  lijstje houden, behalve aan de afspraak die op prio 1 zou moeten staan: de dagelijkse ontmoeting met de almachtige God van het universum. Vraag Hem om je meer van Zichzelf te laten zien en smeek Hem om de nieuwe en unieke genade die je vandaag nodig hebt.


Als laatste, we kunnen angst, wanhoop en bezorgdheid niet doden door goed geschreven takenlijsten en tot in de puntjes geplande schema's. Integendeel, in al onze omstandigheden, zou het goed voor ons zijn om acht te slaan op de woorden van Paulus voor Gods bedoelingen van de nieuwe morgen:Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Filippenzen 4: 6-7)

God is met ons in Christus en door de Heilige Geest zijn Gods beloften voor nieuwe weldaden vandaag net zo reëel en betrouwbaar als die van gisteren. Laten we naar Hem toe gaan, onze zorgen op Hem werpen en Hem vertrouwen voor de vrede die ons beperkte begrip ver overtreft en onze harten en onze gedachten bewaakt in Christus Jezus.

Rust in Jezus, vannacht en morgen overdag.


4 opmerkingen:

  1. This post encouraged me! Many times I wake with a song of praise in my mind but today I felt anxious and did not spend time in prayer as I should have. Yes, God's mercies are new every morning.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Heel bemoedigend Aritha. Fijn om de dag mee te beginnen. Dankjewel.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Ik wil deze gelegenheid gebruiken om de grote profeet te bedanken voor het terugbrengen van mijn huis toen ik leerde dat alle hoop verloren was. Mijn man vertrok naar een andere vrouw en ik ontmoette deze geweldige spreukonderlegger online en ik leg hem mijn situatie uit, na 2 dagen kwam mijn man terug naar mij en hij is nu zoals ik wil dat hij is. Je kunt contact opnemen met de priester voor elk soort spiritueel werk op (arenaofsolutions @ yahoo.com of whatsapp op +2348122910573)

    BeantwoordenVerwijderen