23 aug. 2018

DE HELE BIJBEL DOOR (2)

Begin juli schreef ik HIER over het helemaal doorlezen van de Bijbel. Iemand reageerde op mijn stukje en schreef:

Ik heb 'em niet uitgekregen op die (chronologische manier), maar ik heb wel heel lang op volgorde gelezen in m'n stille tijd. Het was zo'n verrassende, verbazende ervaring. Alsof het helemaal nieuw was, zo niet-saai (dat denken mensen vaak, dat het dan saai wordt in Leviticus) ... Het kwam veel dieper en intenser binnen dan hap-snap stille tijd stukjes. Probeerde niet bij elke tekst een toepassing te vinden voor mezelf, maar het echt te lezen als ZIJN verhaal, ZIJN wereldgeschiedenis. Het verrassende was dat ik er juist zoveel van geleerd heb, ook voor mijn persoonlijk geloofsleven. Ben benieuwd hoe jij het ervaar of ervaren hebt!

NOG MEER  LIEFHEBBEN

Heel herkenbaar. Ik ervaar dat ook zo maar ik vind het tegelijk zo moeilijk om mijn ervaring in woorden te vangen. Bijbellezen is voor mij het zoeken naar het hart van God, verlangend naar een nieuwe ontmoeting met Jezus. Het lezen van de eerste vijf boeken van de Bijbel heeft mijn verlangen om Israels God nog meer lief te hebben groter gemaakt. 


MET LEESPLAN

Ik las de eerste vijf boeken van Mozes volgens het leesplan van Dusty Roads met veel vrijheid om het langzamer te doen. Op de foto hierboven zie je mijn Bijbel plus  kleine blauwe stickers. Die heb ik veel gebruikt. Want telkens las ik iets waarvan ik dacht: o, hè, nou ja... Ik schreef dan de tekstnummers erop om het later verder te onderzoeken.

Bijvoorbeeld:

 • Genesis 4:26 En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de HEERE aan te roepen. Enos betekent: sterfelijke, zwak. Je zult je zoon zo noemen. Waarom deed Seth dat? Ik las het HIER
 • Exodus 31:1:11 Zie, Ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam van Juda bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, om allerlei werk te verrichten.  Ik ben diep onder de indruk. Praktische wijsheid in de vorm van goed vakmanschap en kunstzinnigheid. Niet iedereen is een leider als Mozes, een profetes als zijn zus, niet iedereen een priester als Aäron. Maar de gaven die we hebben zijn aan ons gegeven met een doel. Ik denk na over mijn eigen talenten. Gebruik ik ze voor Hem?
 • Numeri 2:3 Zij dan die hun kamp opslaan in oostelijke richting, waar de zon opkomt vallen onder het vaandel van het kamp van Juda, ingedeeld nar hun legers. Dit gaat over de opstelling van de stammen. Waarom krijgt het kamp van Juda die plaats: daar waar de zon opkomt? Waarom moesten zij als eerste optrekken?
 • Leviticus 19:5 Wanneer u nu een dankoffer aan de HEERE brengt, moet u dat zo brengen dat u voor Hem welgevallig bent. Hoe ben ik welgevallig voor Hem in mijn dankzegging?
 • Leviticus 21:18 Voorzeker, geen enkele man die een gebrek heeft, mag naar voren komen ... iemand met een bochel, of iemand met een vlek op zijn oog, of met uitslag ... geen enkele man uit het nageslacht van de priester Aaron met een gebrek mag naderbij komen om de vuuroffers van de HEERE aan te bieden. Mijn vraag: zet God mensen uit het priestergeslacht die een "gebrek" hebben aan de kant? Waarom eigenlijk? 


BIJBELSE FICTIE

In de vakantie las ik naast de Bijbel ook een historische roman over de tijd van de woestijnreis. Het is het tweede deel uit de serie Uit Egypte en heet: In de schaduw van de storm.  Ik schreef in 2017 een recensie over het eerste deel van Connilyns boek. Het tweede deel is echter nog veel mooier. Het gaf zoveel verrassende inzichten. Warm aanbevolen dus! Ik deel een foto van de cover om de liefhebbers van Bijbelse fictie warm te maken.


 • Lees review van eerste deel HIER
WEEKLY TORAH

Voor mij was het lezen van het boek Deuteronomium het meest verrassend. Dat komt omdat ik op het laatst korte stukjes vond, die ik ernaast las: WEEKLY TORAH - met videos.

Bekijk onderstaande video:Ik ga nòg een keer de eerste boeken van de Bijbel lezen, aan de hand van de WEEKLY TORAH. Hoe meer ik lees, hoe meer ik het idee krijg dat ik nog maar zo weinig weet.


DOOR HET BLOED VAN JEZUS

Ik had niet gedacht dat zoveel dingen in de eerste boeken van de Bijbel heen zou wijzen naar de Messias. Al de offers, al die wetten... Het is verrassend hoe alles nu op z'n plek als ik bijvoorbeeld in de brief aan de Hebreeën lees. Deze Priester! Jezus!

Iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook.Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10)

 👉 Wat heeft  jou getroffen in de vakantie tijdens het Bijbellezen?

4 opmerkingen:

 1. I find that to be so true for me as well, Aritha...the more I read the more I see how very little I really know. Thank you for your insightful post,my friend.

  BeantwoordenVerwijderen

 2. Leviticus 21:18? Dat is een raadsel. Ze konden niet binnen, maar ze konden het eten opeten. Ik vraag me af waarom dat zo was. Wie zou erin kunnen gaan ... wie heeft er geen gebrek? Het is een puzzel. Natuurlijk, nu, met Jezus, zullen de laatsten de eersten zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. I love the photos of your Bible and the intimate glimpses into your study.
  So precious moments in seeking the face of Jesus, beautiful with the flowers, like offerings to the beloved as you read.♡

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik wil deze gelegenheid gebruiken om de grote profeet te bedanken voor het terugbrengen van mijn huis toen ik leerde dat alle hoop verloren was. Mijn man vertrok naar een andere vrouw en ik ontmoette deze geweldige spreukonderlegger online en ik leg hem mijn situatie uit, na 2 dagen kwam mijn man terug naar mij en hij is nu zoals ik wil dat hij is. Je kunt contact opnemen met de priester voor elk soort spiritueel werk op (arenaofsolutions @ yahoo.com of whatsapp op +2348122910573)

  BeantwoordenVerwijderen