13 jul. 2018

Jericho, Rachab en het koord van de hoop

Door: ONE FOR ISRAEL

We passeerden het bord dat ons verbood om er naar binnen te gaan. We reden met een bus naar Jericho, de stad die na het Oslo-akkoord onder Palestijnse controle stond. Israëli's zijn niet vrij om daarheen te gaan zonder speciale toestemming. Maar… wij hàdden speciale toestemming!

JERICHO

Gelegen op de laagste plaats op aarde, net naast de Dode Zee, is Jericho beroemd om de neerstortende muren en een zekere prostituee genaamd Rachab. Rachab die uiteindelijk een heel belangrijk persoon werd.


ISRAEL STUDY TOUR

Je kunt vandaag nog steeds de overblijfselen van de stadsmuren zien en de stille getuigenis van de huizen die letterlijk in de muren gebouwd waren, precies zoals de Bijbel beschrijft. Jericho is de oudste stad ter wereld en het is zo bijzonder om deze oude ruïnes met je eigen ogen te zien. Het is een groot voorrecht om uitstapjes te kunnen maken om de Bijbelse scènes als deze te zien. Maar het is ook een enorme zegen om de oorspronkelijke taal te kunnen lezen waarin de Bijbel geschreven is.

Zoals alleen al het zien van eeuwenoude stenen onze verhalen tot leven brengt, zo is het ook met het zien van de Hebreeuwse woorden die gekozen zijn. Het haalt kostbare edelstenen omhoog, die in andere talen onzichtbaar zijn gebleven.

Ik wil met je praten over Rachab en haar touw.

Toen zeiden die mannen tegen haar: Als u deze zaak van ons niet bekendmaakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren, wanneer de HEERE ons dit land geeft, dat wij aan u goedertierenheid en trouw zullen bewijzen."
Daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. (Jozua 2:14-15)

HUIZEN ALS POORTEN

Joshua had twee spionnen gestuurd om het land te bekijken, vooral de stad Jericho. De koning van Jericho was zich ervan bewust dat zij door het muurhuis van Rachab naar binnen waren gegaan en instrueerde Rachab om hen aan hem over te dragen. Onze gids vertelde ons dat sommige huizen in de muren bijna als poorten naar een stad zouden zijn geweest, waard mensen  doorheen gingen en waarin flink geroddeld werd. Maar Rachab vreesde de Heere en verborg hen. Ze liet hen met een touw uit het raam zakken.

Hier gaat het dus over dat touw in vers 15. In het Hebreeuws het  woordje 'chevel' (חבל).

UITLEG CHEVEL (TOUW)

Chevel betekent tot op de dag van vandaag in het Hebreeuws: een touw. Maar in de Bijbel heeft het ook betrekking op territorium of grondgebied... omdat je een territorium kunt markeren met lijnen en koorden. Het kan een gemeten deel, partij, deel of regio betekenen. Maar ook pijn, verdriet of moeite. We kunnen worden verbonden met 'chevelim', met verdriet en pijn - het is een woord dat een aantal keren voorkomt in het boek Job. Het kan ook verwijzen naar een strop of een strik, en kan zelfs worden vertaald als vernietiging. Het heeft connotaties van geboorteweeën, en het verband tussen de navelstreng en deze taalkundige wortel voor barensweeën is duidelijk. [1]


Rahab liet de verspieders naar beneden gaan, langs deze chevel.
"En zij zei tegen hen: Ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar drie dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen.”

Drie dagen, zeg je? Dan gaat er bij mij een (typologisch)belletje rinkelen.

Toen zeiden de mannen tegen haar: “Wij zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet: Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlaken draad aan het venster binden waardoor u ons hebt neergelaten."

UITLEG TIVKA (KOORD)

Hier in vers 18, moet ze, na de drie dagen, datzelfde TOUW laten zakken om hen weer omhoog te laten klimmen.

Maar deze keer is het Hebreeuwse woord voor touw anders. En het is nu nog scharlaken ook.

Het is geen touw (chevel חבל) meer. Het is een koord (tikva תקוה). Dit is wat het Hebreeuwse woord "tikva" betekent [2]:
 1. koord 
 2. hoop, verwachting (grond van hoop, dingen die je hoopt, uitkomst)


👉 Kijk of de volgende alinea's iets bij je oproepen:

"En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten, en wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook maar één hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekendmaakt, dan zullen wij vrij zijn van uw eed, die u ons hebt laten zweren.”
Zij zei daarop: Laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan, en zij gingen weg. En zij bond het scharlaken koord aan het venster. Zij gingen weg, kwamen in het bergland en bleven daar drie dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd waren.”

VEILIG ACHTER LAMSBLOED

Het herinnert aan het bloed dat de Israëlieten op de deurposten moesten doen om aan de dood te ontsnappen. De scharlakenrode kleur van het snoer symboliseert het lamsbloed dat er voor zorgde dat de dood de Israëlieten oversloeg, als ze tenminste binnenshuis bleven. Wanneer zij de instructies niet opvolgden, zouden ze samen met alle anderen sterven.

Dit is zeker ook van toepassing op het bloed van het Lam van God, Yeshua de Messias. Als we Zijn redding (die Hij ons aanbiedt op de kosten van Zijn eigen leven) niet accepteren, zullen wij omkomen.


Het rode koord van hoop en redding


Eerst was er een chevel: afgebakend, gebonden door pijn en vernietiging, vervolgens na drie dagen, een reddingslijn van hoop, tikva. Net als in het Grote Verhaal van Redding waar Pesach heenwees: de dood en opstanding van de Messias.

Toen keerden die twee mannen terug. Zij daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. Zij vertelden hem alles wat hun overkomen was, en zeiden tegen Jozua: Zeker, de HEERE heeft ons heel dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Jozua 2:23,24

GOD DOET WAT HIJ ZEGT

En inderdaad, de Heere gaf Jericho in hun handen. De veilige doorgang van de spionnen werd door Rachab verzekerd. De familie van Rachab werd gered vanwege haar ontzag voor God en de bereidheid om te doen wat zij haar opdroegen om op die manier gered te worden: ze gebruikte het rode koord van hoop en redding.  De muren storten naar beneden op een manier die vandaag de dag archeologische bevestigd wordt. God heeft de overwinning behaald. [3]


Rachab trouwde met iemand uit de stam van Juda - Salmon - en zij kregen een zoon die ze Boaz noemden. Deze Boaz trouwde met een vrouw uit het vijandige Moab. Boaz en Ruth de Moabitische, kregen een zoon: Jesse, vader van koning David, de voorvader van de Messias.

De boodschap van Jericho omhelst dit: Er is hoop op redding voor iedereen die gered wenst te worden van de ondergang. Je wordt uitgenodigd om je bij Gods volk aan te sluiten.

Nadat we onze rondleiding door de oude muren en ruïnes hadden voltooid, zag ik een bord dat tot in detail uitlegde wat we hadden gezien. De laatste zin die ik las was:

"De stad werd vernietigd tegen 1550 voor Christus, een slag waarvan het nooit is hersteld."

VOLG RACHABS VOORBEELD!

Volg het voorbeeld van Rachab en kies voor redding! Oordeel en vernietiging zullen zeker komen, maar de uitnodiging is aan iedereen gericht: kom onder de bescherming van de God van Israël die door Yeshua beschikbaar wordt gesteld, en Hij zal je een plaats geven onder Zijn volk.

Naast het sparen van Rachabs leven, schonk God haar de eer om als Kanaänitische vrouw-van-de-nacht een plekje op de VIP-lijst van de genealogie van de Messias. Ze is voor altijd opgenomen in de geschiedenis en meer dan 3000 jaar later hebben we het nog steeds over Rachab en haar geloof in de God van Israël. 

Haar verhaal is een getuigenis van de extreme goedheid van God voor hen die Hem vrezen en een beroep op Hem doen voor redding.

[1] Strong’s number H2256
[2] Strong’s number H8615
[3] Uncovering the Bible’s Buried Cities: Jericho

=================================
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

6 opmerkingen:

 1. She is also one of only two women listed in Hebrews 11.

  I would love to see Jericho!

  Thank you for the explanations here. I never understood what the red string meant and how the cords were different. Isn't it amazing?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. You have a very interesting explanation of the scarlet cord. Thank you for sharing this.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. My son visited Jericho in Israel last year. Thank you for this meaningful post.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. What a wealth of information you have shared here, Aritha. Thank you so much for explaining the meaning of Hebrew words and giving such clear understanding. I appreciate you so much.

  BeantwoordenVerwijderen