22 jun. 2018

DE NAAM VAN GODDe naam van God in de Joodse geschriften is een raadselachtig mysterie. Mensen spreken de vier Hebreeuwse letters (JHWH) vaak uit als: "Jahweh" of "Jehova". Maar de waarheid is dat we niet echt weten hoe we het uit moeten spreken. 

DE HE(E)RE

In de meeste Bijbels wordt dat woord vertaald als "de HE(E)RE" en op dezelfde manier zeggen we in het Hebreeuws altijd "Adonai", wat betekent Heer. We proberen het zelfs niet uit te spreken. Hoe dan ook, een nauwkeurig onderzoek van deze vier letters is een verhelderende les die op een verbazingwekkend manier betrekking heeft op de Messias. 


In Genesis 1 is het Hebreeuwse woord voor God "Elohim", wat de algemene term is voor god of goden en ook, nogal interessant, een meervoudswoord. In Genesis 1 wordt naar Elohim verwezen als "Hem" (enkelvoudig mannelijk) maar Hij spréékt in meervoud ("En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis"). Echter, in Genesis 2 verschijnt voor het eerst de vierletterige naam van God: JHWH. Daarna wordt Hij meestal aangeduid met deze unieke naam.

GODS NAAM IS HEILIG

Joodse mensen gebruiken over het algemeen liever de naam van God niet. Vaak schrijven ze het woordje God zo op: "Gd", zodat het niet in zijn geheel is geschreven. Velen noemen God 'haShem', wat 'de naam' of andere soortgelijke benamingen betekent. "Baruch haShem!" (wat "Gezegend zij de Naam!" of "Gezegend zij de Heer!" betekent) is een uitdrukking die je meerdere keren per dag hoort in Israël. Zo kostbaar zijn deze vier letters dat we zelfs de data veranderen die twee van die vier heilige letters op een rij bevatten - de 15e en 16e van elke maand wijken af ​​van het normale patroon om de vierletterige naam van God te respecteren. Zo is er een traditie ontstaan om te voorkomen dat de naam van God opgeschreven en ontheiligd wordt door weggegooid, gewist of vernietigd te worden.

Zijn naam is heilig
"En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?"
En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: “Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie." (Exodus 3:13-15)

IK BEN WIE IK BEN? Hoe verwarrend het voor Mozes ook is, God dringt er op aan en houdt vol dat Hij niet gecategoriseerd kan worden - Hij IS gewoon. God lacht om al ons heen en weer gepraat over of Hij bestaat of niet - Hij is de definitie van het bestaan!

IN DE SCHATKIST VAN DE HEBREEUWSE GRAMMATICA

Het interessante aan werkwoorden in het Bijbels Hebreeuws is dat ze vaak geschreven zijn in iets wat voor ons lijkt op toekomende tijd, terwijl ze worden weergegeven als verleden tijd. En ook andersom! Profetie wordt vaak uitgedrukt in wat lijkt op de verleden tijd voor modern Hebreeuwse sprekers, terwijl het gaat dingen die nog komen gaan.Toekomstige en verleden tijd zijn niet zo eenvoudig te duiden, wat ook gepast is omdat de auteur zich met zijn Bijbelse tekst buiten de tijd bevindt. Hij kan een profetie doorgeven over toekomstige gebeurtenissen alsof ze al gebeurd zijn en hij kan gebeurtenissen uit het verleden beschrijven in verhalen, die feitelijk verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen - zoals in de verhalen van bijvoorbeeld Jozef en de Exodus.

Ik zal je nog iets grappigs vertellen over het Hebreeuws: het werkwoord "zijn" bestaat alleen in de verleden - en toekomende tijd, maar niet in de tegenwoordige tijd.

In het Hebreeuws zeggen we niet: "Ik ben hongerig", we zeggen gewoon "Ik honger". We zeggen niet "die tafel is groot", we zeggen "die tafel groot". We kunnen zeggen: “Ik was hongerig”, of “Ik zal hongerig zijn”, maar niet: “Ik ben hongerig”. Er is geen "is" of "ben" in het Hebreeuws. Waarom niet? Mogelijk omdat in het Hebreeuws, de taal van de Bijbel, de tegenwoordige tijd van het werkwoord "zijn" gereserveerd is om alleen door God gebruikt te worden.

Alleen God kan zeggen: "IK BEN".

En misschien helpt dit ons om een deel van het mysterie van het tetragrammaton JHWH te begrijpen. Wanneer we naar de originele Hebreeuwse tekst kijken, die in het Engels zegt: "IK BEN WIE IK BEN", ziet het er voor de Hebreeuwse lezer uit alsof het in de toekomende tijd staat: "Ik zal zijn die Ik zal zijn" (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה). En toch is het vertaald in de tegenwoordige tijd! Raak je in de war? De wisselwerking tussen de tijden van het werkwoord is illustratief voor het feit dat onze God is, was en altijd zijn zal.

Bovendien bevatten de eigenlijke letters van de vierletterige naam van God (יהוה) het Hebreeuws voor Hij was, Hij is, en Hij zal zijn! Dit is een feit dat, niet verwonderlijk natuurlijk, is opgemerkt door rabbijnen uit het verleden.

RABBINALE INTERPRETATIE

Het is interessant om te zien hoe de zin, "Ik ben wie Ik ben" (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה), ook in de tegenwoordige tijd werd vertaald in de tekst "Targum Yonatan", een vroege rabbijnse vertaling van de Bijbel in het Aramees door Jonathan ben Uzziel, een leerling van Hillel en doctor in de rechten in Jeruzalem in de tijd van koning Herodes. [1]

Hij vertaalde het naar het Aramees als "אֲנָא הוּא", wat in modern Hebreeuws (Ani Hu - אני הוא ) letterlijk "Ik Hij" betekent. Dichter bij het Hebreeuwse "IK BEN" kun je niet komen - 1e persoon tegenwoordige tijd van het werkwoord “zijn”.

"God antwoordde Mozes,  "IK BEN die ik BEN."  Toen zei Hij: "U moet tegen de zonen van Israël zeggen: "IK BEN" heeft mij naar u gezonden."

In de rabbinale interpretatie is het veelzeggend dat dat de drie tijdsvormen waarin de woorden oplichten, drie tijden afspiegelen: verleden, heden en toekomst.
 1. Hij was
 2. Hij is
 3. Hij zal voor altijd zijn

Rabbi Isaac leert in Exodus Rabbah:
"God zei tegen Mozes: 'Vertel hen dat ik nu ben wat ik altijd was en altijd zal zijn'; om deze reden is het woord ehyeh drie keer neergeschreven. "[2]

IK BEN – DRIE KEER?

Het is interessant dat net als in het Sjema, de naam van de HEERE drie keer voorkomt. Wellicht gaat het niet alleen over verleden, heden en toekomst, maar verwijst het ook naar de drievoudige aard/natuur van God:

 1. De Vader
 2. De Zoon - God, vleesgeworden in de Messias (Joh. 1:1-18)
 3. De Heilige Geest

Lijkt je dat onmogelijk? Maar het bewijs ervan is in de Joodse geschriften zelf te vinden Op een bepaald moment verschijnt YHWH persoonlijk om Abraham te bezoeken. Dat is een feit wat grote ontsteltenis teweeg brengt onder degenen die er zeker van zijn dat God geen "vlees" kan worden. Wel, dat deed hij, precies daar in Genesis 18. Het wordt zelfs nog vaker gezegd. Ook Jeremia 23: 6 zegt dat YHWH de naam van de Messias zal zijn.

“In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.”

En weet je wat nog meer? De woorden die in Targum Yonatan gebruikt worden als de beste manier om Joodse mensen te helpen bij het begrijpen van Gods ongebruikelijke zelfopenbaring ("Ani Hu" / "Ik | Hij"), komen later in het Nieuwe Testament regelmatig naar voren.

WEET JE WIE DEZE TERM NOG MEER GEBRUIKTE: "Ani Hu" ( I AM)?

In Johannes 4 ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw. Ze hebben een gesprek over God, waarheid en aanbidding. De vrouw zei tegen Yeshua, niet wetend wie Hij werkelijk was:

"De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Hij, die de Gezalfde genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen."


Yeshua's reactie?

"Ik, Degene die tegen je spreekt," ani Hu "(IK BEN)."

In hoofdstuk 8 raakte Yeshua verwikkeld in een woordenwisseling met de religieuze leiders. Gefrustreerd en gedesoriënteerd wilden ze weten:

"Wie bent U?"
Yeshua antwoordde: "Wat Ik u vanaf het begin al gezegd heb."
... "U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit?"
... Yeshua antwoordde, "Amen, amen, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, IK BEN!"

👉 The Name of God


[1] וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה דֵין דְאָמַר וַהֲוָה עַלְמָא אָמַר וַהֲוָה כּוּלָא וַאֲמַר כִּדְנָא תֵּימַר לִבְנֵי יִשְרָאֵל אֲנָא הוּא דְהַוֵינָא וְעָתִיד לְמֶהֱוֵי שַׁדְרַנִי לְוַותְכוֹן (Targum Yonatan Ex 3:14, Aramaic)
[2] Exodus Rabba, 3:14

Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen een Israël zegenen door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.


3 opmerkingen:

 1. Ik heb de One For Israel-video's op You Tube gezien. Geweldig!
  Ik ben. Krachtige woorden!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hi Aritha, wow, I love this post. So informative. I like this bit the most: I AM WHO I AM? However confusing it is for Moses, God insists and insists that He can not be categorized - He IS just. God laughs at all our back and forth talk about whether He exists or not - He is the definition of existence!

  He is the definition of existence! Is that not awesome?!

  God bless
  Tracy

  BeantwoordenVerwijderen