29 jun. 2018

ZONDER KOPJES | BIJBELLEESTIP (1)

De Bijbel is verdeeld over hoofdstukken, kopjes, tussenkopjes en tekstnummering. Dat is allemaal in het leven geroepen om het lezen te vergemakkelijken.

Maar...
  • Ze maken het gevaar om een tekst uit de context te trekken groter. 
  • De hoofdstukken en de nummering zijn vaak niet het echte begin (of het einde) van een verhaal of een zin. 


Ik ben de Bijbel van kaf tot kaft aan het lezen (chronologisch) en ontdek dat ik de lijnen en de verhalen beter begrijp als ik me niets aantrek van de hoofdstukindeling en kopjes.

BIJBELLEESTIP:

Sla kopjes over, vergeet de nummering en negeer de hoofdstukindeling tijdens je leestijd. Doe alsof een Bijbelboek één geheel is. Dat is het namelijk ook! 

👉  Lees de kopjes... niet


2 opmerkingen: