18 mei 2018

Beproef Mij hierin

Verlang jij naar een geestelijke opleving in je kerkelijke gemeente? Een hoogleraar uit Oslo zei ooit dat veel gelovigen een verkeerd begrip hebben van het werk van de Heilige Geest vóór en tijdens een opwekking.

WERK VAN DE GEEST

In zijn boek vergelijkt hij het werk van de Geest met het werk van een mijnwerker. Het tijdperk van de opwekkingen vergelijkt hij met het ontsteken van het dynamiet dat de stenen doet springen. Maar het tijdperk ervoor komt overeen met de dagen waarin de mijnwerker met grote spanning gaten in de harde rots boort: bidden, smeken, schuldbelijdenis doen over de zonden van de kerk.


👉 Mega zwaar en vaak ondergronds werk: een taak die iemands geduld op de proef stelt. Werk dat niet zichtbaar is maar kostbaar is in Gods oog. Hij hoort het gebed.

  • Veel mensen willen graag dynamiet aanbrengen (willen opwekkings-prediker zijn) 
  • Sommigen zijn zo ijverig dat ze de lont al aansteken voordat het gat is geboord en het dynamiet aanwezig is.

BIDDEN VOOR DE KERK

Wanneer heb jij voor het laatst gebeden voor je kerk of (huis)gemeente. Laat jij het boren in de harde rots aan anderen over? Begin vandaag nog met nederig gebed.

Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. (Maleachi 3:10 

💥 Opwekkingen komen voor in die plaatsen waar gelovigen het heilig werk van voorbidding verricht hebben. In sommige plaatsen duurt de strijd lang, en de tegenstand kan niet overwonnen worden "tenzij door gebed" (Markus 9:29).
💥 In andere plaatsen worden de gebeden verhoord in de vorm van een stormwind van geestelijk ontwaken.
💥 In andere plaatsen is het als het ruisen van een zachte wind. In het laatste geval is het aantal van hen die ontwaken, nooit zo heel groot. Maar stille opwekkingen blijven dikwijls langer doorgaan, soms zelfs jaren.

Begin opnieuw met bidden. Vraag de Heere of Hij je aandacht wil richten op een paar mensen voor wie je zou kunnen bidden. Misschien je voorganger, een diaken of gemeentelid. Iemand die jou pijn gedaan heeft. Of de gelovige die nooit meer aan het Avondmaal komt. En dank God ook met heel je hart voor opwekkingen in wèlke vorm dan ook. Die stille opwekkingen... negeren we die niet veel te veel?

👉 Lees ook: Dan is er een grote zegen onderweg

3 opmerkingen: