5 mrt. 2018

Dat meisje van toen, dat ben ik!

Hé, wat hoorde hij daar? Riep iemand hem? Andrew staat stil op het heuvelachtige pad en kijkt om zich heen. Weer die stem. Hij aarzelt en doet dan een paar stappen naar de rand. Daar beneden hem ziet hij een man. Hij ligt geknield achter een stuk rots. Het is de bekendste bedelaar van Edinburgh. "Lieve God, dank u voor ..." zegt de man.

GEBED VAN BEDELAAR

Andrew blijft staan tot de man klaar is. Het raakt hem. Zo intiem met God te spreken. Dat zou hij ook wel willen. Hij heeft alles wat zijn hartje begeerd maar God zo innig danken als de bedelaar, dat heeft hij nog nooit gedaan. Diep in gedachten klimt verder langs het pad omhoog naar de top van de heuvel.


Andrew Gray werd geboren in augustus 1633 te Edinburgh. Als jongen werd hij getroffen door het vurige gebed van een bedelaar, die achter een grote steen zijn hart uitstortte voor de God. Andrew Gray was nog maar negentien jaar oud toen hij predikant van Glasgow werd. Hij stierf 2 jaar later, na een korte ziekte aan de gevolgen van hevige koorts. 

➨ EEUWEN LATER

1987 Het meisje las die avond in het boek dat ze beneden uit de kast van haar vader gepakt had. Er stonden preken in van Andrew Gray, een dominee uit Glasgow. Hoe verder ze las in het boek, hoe meer ze voelde dat er aan haar getrokken werd van binnen. 

Totdat haar opa overleed was ze vijandig geweest en wilde ze niets van God weten. Maar het was alsof er een andere wind door haar leven waaide. Ze had verdriet over al die verloren jaren. Jaren zonder God. Ze ging naar Hem op zoek. En Hij vond haar.

Tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was heb Ik gezegd: Ziet hier ben Ik! Ziet hier ben Ik! (of: Zie op Mij, zie op Mij) Jesaja 65:1

Het meisje las door tot ze niet anders kon dan tot Jezus te vluchten met haar hele hebben en houden. God zegende de preek van Andrew Gray. Later kocht ze nog meer boeken van deze voorganger.

TWEE STUKJES die haar raakten:
 •  Oh Christen, wil je graag alles te ontvangen wat Christus met Zijn dood verworven heeft, kom dan en zie slechts op Hem en je zult het hebben. Ik ben er zeker van dat dit een goedkope markt is. Je krijgt al de goederen van het eeuwige Evangelie voor één blik. Ik zal nog wat lager afdalen. Je krijgt de zaligheid voor een halve blik. Is hier iemand die niet op Christus kan zien met beide ogen? Dan zeg ik, zie dan op Christus met één van je ogen en je zult de zaligheid krijgen. Ken je het woord niet: “U hebt Mij het hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid; u hebt Mij het hart veroverd met één van uw ogen, met één schakel van uw halsketting.” (Hooglied 4:9). Ik zeg tot ieder mens, indien je Christus een halve blik wilt geven, dan krijg je al de rijkdommen van het eeuwige Verbond. Ik smeek en beveel je, als in Zijn tegenwoordigheid, dat je Zijn aanbieding niet versmaadt.
 • Nu, om je te dwingen om op Christus te zien, wil ik dit  nog tot je zeggen. Als je het aan al de engelen in de hemel en aan alle heiligen die rondom de troon zijn zou vragen, zij zouden allen zeggen: O, zie toch op Christus! Zeggen niet allen die rondom de troon zijn: het is goed Hem te aanschouwen? ...  En hoort onze ziel en alles wat in ons is niet uit te roepen: O, het is goed Christus te aanschouwen? Nu, wil je vertrekken zonder daarmee in te stemmen? Al kun je het niet zo hardop zeggen, je zult er nooit berouw van hebben; het zal je eeuwige vreugde geven. Sommige vrouwen durven hun jawoord niet hoorbaar uit te spreken tegen een man die hun een aanzoek doet. Wil je dan misschien jouw jawoord aan Christus geven met je ogen, als je het met uw mond niet durft? Christus begeert niet meer dan dat je je jawoord wilt geven met je ogen, als je het niet anders kunt.  


Dat meisje is na zoveel lange jaren intens dankbaar voor alles wat ze leerde door het lezen in de boeken van Andrew Gray. 

Dat meisje van toen, dat ben ik 👧

11 opmerkingen:

 1. Mooi!
  "Ik boog me en geloofde
  En mijn God sprak mij vrij!"

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, daar herken ik me in. Wat een wonder dat God vrij spreekt. Ik lees graag Jesaja 53 hierbij.

   Verwijderen
 2. Praise God for the people he uses to point us to Him!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. God gebruikt soms anderen om je bij Hem te bepalen, zoals deze zwerver.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat een mooie lijn in dit verhaal van toen naar nu! En sowieso een prachtig getuigenis van hoe God werk over een kloof van eeuwen heen! Wat mooi om dit wonder te delen en God groot te maken. Dank en zegen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie. Maakte me blij. Dat God zo werkt, over een kloof van eeuwen heen is zo'n wonder.

   Verwijderen
 5. Dank je voor het delen van dit mooie persoonlijke stukje. Hartverwarmend.

  BeantwoordenVerwijderen