5 feb. 2018

God is pure heiligheid!

Uit mijn dagboek

Op 11 januari schreef ik dat ik er zo naar verlangde om God intiemer te leren kennen. En dat dit mijn gebed was: Toon mij Uw heerlijkheid. God verhoorde mijn gebed. Maar zo anders dan ik dacht! 

MEER VAN GOD

Ik denk dat Hij al veel eerder in mij werkte door Zijn Geest. Bijvoorbeeld toen ik de begrafenisdienst van professor R. C. Sproul beluisterde. Het was toen alsof er een deur openging naar MEER van God. Vernieuwing. Herleving. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen eigenlijk:


Ik kreeg een ander beeld van Wie God is. Er ging iets voor mij open, dat ik nooit eerder zo overweldigend zag. Ik kon niet overeind blijven toen ik hoorde over Zijn pure heiligheid, majesteit en glorie. Tegelijk zag ik mezelf aks zo zondig, schuldig, onrein.  En ik wilde niets anders dan bij deze God horen (The Holy One) en geliefd worden door Hem.


GOD VOND EEN MANIER

Wat een wonder dat het kan! Dat deze heilige God een manier gevonden heeft om zondige mensen te redden van de ondergang, door Jezus Christus!

Hoe zou je het vinden als je zou ervaren dat Christus naar je toe zou komen en naar je toe zou lopen en zou zeggen: "Ik weet alles over je zonden maar nu wil ik je vertellen dat al de zonden, die je ooit toeliet in je leven vergeven zijn. Je schuld is weggenomen. Ik vergeef je en ik reinig je op dit moment en voor altijd." Wat zou je ervoor willen geven, dat Jezus dat vandaag tegen je zou zeggen? ~ R. C. Sproul

DANKZIJ CHRISTUS

Ik denk dat ik dit niet had kunnen schrijven wat ik onder deze foto schreef, zonder bovenstaande 'gebedsverhoring'. Zonder de invloed van Zijn Geest. Buiten Jezus Christus is God niet te bereiken. We kunnen helemaal niet blijven staan in zijn aanwezigheid zonder Hem. Want Hij is zo onbeschrijfelijk heilig!

Ik schrijf deze herinneringen op omdat mijn One Word remember is!

1 opmerking: