23 feb. 2018

Zo blij met Jezus Christus


Uit mijn dagboek:

Ik voelde me down. Niet omdat de zondag geen fijne dag was. We vierden Heilig Avondmaal. Zijn offer ons. Voor mij. 


IK MISTE HEM

Ik voelde me terneergeslagen omdat ik Hem miste. En omdat ik de werkelijkheid van mijn leven onder ogen zag. Wie ik ben zonder Hem. Als ik mijn leven zou leven zonder Hem...

Maar wat ik las dat troostte me:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard* wordt voor u. U wordt immers in de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. (1 Petrus 1:2-5)

God Zelf is bij mij en zal me beschermen door Zijn kracht. Dat doet Hij door mijn geloof tot het laatste toe te versterken. DANK U, DANK U!

ZO BLIJ

Dat is dan ook de reden dat ik Hem zo lief heb met heel mijn hart. Ik geloof  in Jezus Christus, ook al zie ik Hem niet en ook al voel ik soms Zijn aanwezigheid niet. Toch verheug ik me met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde in Hem!


7 opmerkingen: