23 jan. 2018

Nummer je dagen.Tel ze! (2)

Uit mijn dagboek:

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Ik ging op zoek naar de context van dit vers. Welke geschiedenis schuilt er achter? Ik kwam terecht in het Bijbelboek Numeri. O, ja ... ik herinner me dit verhaal over de Israëlieten die op reis waren naar het beloofd land. Ze kwamen op het eind serieus in opstand tegen Gods plan. Ze twijfelden aan Zijn beloftes. Ze geloofden niet dat Hij hen in het beloofde land zou brengen. Ze besloten een eigen weg te kiezen, beginnend met de steniging van Jozua en Kaleb. Maar de de heerlijkheid van de HEERE. Hij straft hen: Numeri 14

Toen zei heel de gemeenschap dat men Jozua en Kaleb met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de HEERE verscheen in de tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten. En de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? 


Ik leer hoe serieus God de zonde neemt. Hij niet met Zich laat sollen. Mozes zegt het in Psalm 90
Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

Wie begrijpt de intensiteit van Gods toorn tegen de zonde? Wie is er zo van onder de indruk dat hij  door de knieën gaat? Mozes vervolgt bovenstaand tekst met: "Leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen."

👉 Vervolg
👈 Vorige

Geen opmerkingen:

Een reactie posten