22 jan. 2018

Nummer je dagen.Tel ze! (1)

Terugkijken op je leven van nu... tot aan de jaren dat je kind was. En je tegelijkertijd bewust worden van een Bijbeltekst in je gedachten. Deze

Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

Zo werd ik op zondag wakker. Ik schreef erover in mijn dagboek. Nu is het donderdag en denk ik er nog steeds aan terug. Dit vers houdt me in z'n greep. Ik zoek naar de betekenis.Het bijzondere is dat we deze psalm op de laatste dag van 2017 lazen. Ik dacht toen: Owat een sombere psalm! Ik wil er eentje met meer liefde erin!


Een gebed van Mozes, de man Gods.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.
Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
3 U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.
4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.
5 U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:
6 in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.
7 Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.
8 U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.
9 Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.
10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.
11 Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?
12 Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.Ben je gestopt met lezen? Ik kan het begrijpen want dat gevoel had ik ook op de laatste dag van het jaar. Ik heb een vooral frisse moed nodig.

👉 Vervolg

1 opmerking: