zaterdag, januari 27

Nummer je dagen. Tel ze! (4)

Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

Ik werkte naar het mooie sluitstuk van Psalm 90 toe. Mozes smeekte om Gods zegen voor de dagen die nog zouden komen:

Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.
Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.
Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons,
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

ZIJN BEAUTY

Hoe kan ik ooit Zijn lieflijkheid ervaren, als ik naar mezelf  kijk? Zijn heerlijkheid, Zijn weergaloze beauty overstraalt me alleen als ik opnieuw, opnieuw, opnieuw door het geloof op Jezus Christus zie! Hij is voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing (1 Korinthe 1:30).

ONDER ZIJN GLIMLACH

Zijn vergevende liefde is pure genade. Als ik Zijn glimlach over mijn leven zie gaan tijdens het tellen van mijn dagen, dan wordt het bijna te veel voor me. Wat is Hij mooi. Wat is alles aan Hem mooi. Ik kan het gewoon niet bevatten. Wat een genade om van Hem te zijn. In Hem geschapen om goede werken te doen, die Hij tevoren bereid heeft. Daarin wil ik wandelen. 


Laat mijn inspanning niet tevergeefs zijn. 
Bevestig het werk van mijn handen. 
Geef me een zinvol leven voor U!

👈 Vorige

donderdag, januari 25

Nummer je dagen.Tel ze! (3)

Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

Wil je goed omgaan met met alles wat je op je levensweg tegenkomt? Wil je niet in hetzelfde voorbeeld van ongeloof terechtkomen, als waar de Israëlieten in in vielen? Dan heb je wijsheid nodig. Wijsheid van God. Jacobus schrijft aan de Joodse huisgemeentes:

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. Jacobus 1:2-4


Hoe dan? Hoe kan ik volmaakt blijven in Hem?  Zal ik wel volharden als mijn geloof beproefd wordt? Ik koester het moment van mijn redding en dank Hem ervoor. Maar ik zie ook mijn huidige leefpatroon onder ogen. Vanuit die positie durf ik God bijna niet in de ogen te kijken. Ik voel me zo onheilig.

Ik denk: hoeveel tijd krijg ik nog Wat doe met de rest van mijn door God genummerde dagen? Ik wil voor Hem leven, Hem bedoelen, me in Hem verheugen, Zijn liefde delen. Waarom verspil ik zoveel van mijn tijd?*

Mozes bidt: "leer ons zó onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. Een wijs hart om heel bewust met mijn tijd om te gaan. Dat wil ik ook! Ik bid het met Mozes mee. En de apostel Jacobus voegt eraan toe:
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig (!!!) geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

* Wat is het onverspilde leven

👉 Vervolg
👈 Vorige

dinsdag, januari 23

Nummer je dagen.Tel ze! (2)

Uit mijn dagboek:

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Ik ging op zoek naar de context van dit vers. Welke geschiedenis schuilt er achter? Ik kwam terecht in het Bijbelboek Numeri. O, ja ... ik herinner me dit verhaal over de Israëlieten die op reis waren naar het beloofd land. Ze kwamen op het eind serieus in opstand tegen Gods plan. Ze twijfelden aan Zijn beloftes. Ze geloofden niet dat Hij hen in het beloofde land zou brengen. Ze besloten een eigen weg te kiezen, beginnend met de steniging van Jozua en Kaleb. Maar de de heerlijkheid van de HEERE. Hij straft hen: Numeri 14

Toen zei heel de gemeenschap dat men Jozua en Kaleb met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de HEERE verscheen in de tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten. En de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? 


Ik leer hoe serieus God de zonde neemt. Hij niet met Zich laat sollen. Mozes zegt het in Psalm 90
Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

Wie begrijpt de intensiteit van Gods toorn tegen de zonde? Wie is er zo van onder de indruk dat hij  door de knieën gaat? Mozes vervolgt bovenstaand tekst met: "Leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen."

👉 Vervolg
👈 Vorige

maandag, januari 22

Nummer je dagen.Tel ze! (1)

Terugkijken op je leven van nu... tot aan de jaren dat je kind was. En je tegelijkertijd bewust worden van een Bijbeltekst in je gedachten. Deze

Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

Zo werd ik op zondag wakker. Ik schreef erover in mijn dagboek. Nu is het donderdag en denk ik er nog steeds aan terug. Dit vers houdt me in z'n greep. Ik zoek naar de betekenis.Het bijzondere is dat we deze psalm op de laatste dag van 2017 lazen. Ik dacht toen: Owat een sombere psalm! Ik wil er eentje met meer liefde erin!


Een gebed van Mozes, de man Gods.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.
Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
3 U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.
4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.
5 U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:
6 in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.
7 Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.
8 U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.
9 Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.
10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.
11 Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?
12 Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.Ben je gestopt met lezen? Ik kan het begrijpen want dat gevoel had ik ook op de laatste dag van het jaar. Ik heb een vooral frisse moed nodig.

👉 Vervolg

maandag, januari 15

How do we glorify God?

Once a Christian leader was very sick and not expected to live. Alone with the Lord, He cried, "What should I do, Lord?" God spoke to his spirit: "The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever." The man, the director of a large Christian organization, realized that he would not have said it that way. He would have said, "The chief end of man is to glorify God and serve Him forever." But God is not satisfied with service; He wants us to enjoy Him.

TO ENJOY


The Lord allowed the man to recover from his illness, and he now lives with a different purpose. He lives to enjoy His Lord.

So how do we glorify God?


WITH JOY

Rachel Barkey said: "A few years ago, I was struggling with the daily grind of constantly cleaning and tidying, laundry (which I detest), trying to meet project deadlines, cooking meals and washing dishes, replying to work emails, refereeing disagreements with the kids, homeschooling, only to turn around the next day or even the next moment to have to do it all over again. I thought, Is this it? Is this all that I'm supposed to be doing?" Then she came across a blog of someone who put it so succinctly: "I am here to serve with joy." Rachel said, "I was serving--just like Jesus, but I wasn't doing it with joy. Big difference. I have many roles, but in all of these I have one purpose--to be like Jesus, to serve with joy."

Life is filled with meaning when our chief purpose is to give God glory by enjoying Him.


Delight yourself also in the LORD: and he shall give you the desires of your heart. Psalm 37:4

John Piper said: God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Dear Jesus, my purpose for this day is to enjoy You.

Aletha Hinthorn 
Aletha's Books

  • Extremely grateful! Thank you Avis, that you give me the persmission to share this wonderful message!

donderdag, januari 11

Toon mijn Uw heerlijkheid

Mijn nieuwe jaar begon met griep. Opeens ging er een streep door mijn plannetjes. Maar hé, het is niet enkel negativiteit. De griep was ergens goed voor. Afgelopen drie weken hebben me rustiger gemaakt van binnen. Hoewel mijn energieniveau flink gedaald is zet ik nu kleine stapjes in de goede richting.

UIT MIJN DAGBOEK

Het eerste dat ik in  mijn nieuwe dagboek schrijf, is het stukje dat ik op oudejaarsdag las in mijn dagboek Holiness day by day.

Jerry Bridge schrijft daar:

Ik herinner me dat ik een aantal jaren geleden Filippenzen 3:10 las en me realiseerde hoe diep het verlangen van Paulus was om Christus intiemer te leren kennen. Toen ik dat las bad ik: "O God, ik kan me niet (helemaal) identificeren met het verlangen van Paulus, maar ik zou het zo graag willen!" In de loop der jaren begon God dat gebed te beantwoorden. Door Zijn genade ervaar ik tot op zekere hoogte de woorden van Jesaja: "Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest die in het binnenste van mij, U vroeg zoeken" (Jesaja 26:9). Ik ben dankbaar voor wat God heeft gedaan, maar ik bid dat ik in dit verlangen naar Hem zal blijven groeien.


MIJN EIGEN GEBED

Dat verlangen van Jerry Bridges, om Christus intiemer te leren kennen, is ook mijn hart. Daarom heb ik het vertaald en daarom schrijf ik het over in mijn dagboek.

Ik schrijf er mijn eigen, korte gebed bij:
Toon mij Uw heerlijkheid!

dinsdag, januari 2

In a topsy turvy-world

In a topsy-turvy world, keep those eyes looking up, focused on Jesus... our Help. He is our Hope, our Strength, our Strong Tower, our Refuge. Every thing we need we find in Him!


If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossian 3:1-3


He is the name above every name! And we love him, because He first loved us.